Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Скачати 464.05 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Сторінка4/5
Дата28.07.2012
Розмір464.05 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Електронні видання


Праці викладачів університету


 1. Косова, Т. Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу[Електронний ресурс]: навч. поосіб./ Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 2,30 МБ) . - 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.
 1. Никитин, Л. Н. и др. Социально-философские проблемы культуры[Электронный ресурс]: [монография]/ [Л. Н. Никитин [и др.]]; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 1,59 МБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2010 . - 101 c. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана . - ISBN 978-966-385-192-1.Лекції викладачів університету


 1. Ластовенко Олексій Володимирович.

Фінанси страхових організацій[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" ден. форми навч./ О. В. Ластовенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Електрон. текст. дані (1 файл : 474 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


 1. Спіцина Надія Миколаївна.

Інформаційні системи в митній справі[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. екон. напрямів підгот. ден. й заоч. форм навч./ Н. М. Спіцина; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Електрон. текст. дані (1 файл : 8,14 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


 1. Спіцина Надія Миколаївна.

Інформаційні системи і технології[Електронний ресурс]: конспект лекцій по базовій підгот. студ. ден. і заоч. форм навч./ Н. М. Спіцина; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Електрон. текст. дані (1 файл : 9,56 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


 1. Сухарев Петро Миколайович.

Аналіз комерційної діяльності[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. ін-ту обліку і аудиту спец. 6.050106 "Облік і аудит"/ П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко, О. В. Бедзай; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД . - Електрон. текст. дані (1 файл : 314 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


 1. Фінансовий аналіз[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. "Облік і аудит" та "Фінанси" ден. та заоч. форм навч./ Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, Л. О. Ващенко, О. В. Бедзай; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,23 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.
 1. Шабельник Тетяна Володимирівна.

Інформаційні системи в менеджменті[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. екон. напрямів підгот. ден. й заоч. форм навч./ Т. В. Шабельник; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Електрон. текст. дані (1 файл : 8,13 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


 1. Ягмур Катерина Анатольевна.

Учет и аудит. (часть "Аудит")[Электронный ресурс]: конспект лекций по дисц. для студ. направления подгот. 6.030510 "Товароведение и торговое предпринимательство" спец. 6.030510.02 "Товароведение и экспертиза в таможенном деле"/ К. А. Ягмур, М. В. Борисенко; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. бух. учета, Каф. контроля и АХД . - Электрон. текст. дан. (1 файл : 474 КБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.


 1. Шабельник Тетяна Володимирівна.

Інформаційні системи і технології[Електронний ресурс]: конспект лекцій по базовій підгот. студ. ден. і заоч. форм навч./ Н. М. Спіцина; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Електрон. текст. дані (1 файл : 8,46 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.


Автореферати


 1. Ісам Насрі Алі Хінді

Контроль трансферного ціноутворення в системі управління корпораціями[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): [захист дис. 23.10.10]/ Ісам Насрі Алі Хінді; [yаук. керівн. Дмитренко Ірина Миколаївна]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 236 КБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Беспята Марина Миколаївна.

Маркетингова діяльність торговельних підприємств на ринку будівельної продукції[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності): [захист дис. 21.12.10]/ Беспята Марина Миколаївна; [наук. кер. Брітченко Геннадій Іванович] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 390 КБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Буцька Ольга Юріївна.

Фінансове забеспечення діяльності вищого навчального закладу[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит: [захист дис. 21.12.10]/ Буцька Ольга Юріївна; [наук. кер. Косаріна Валентина Петрівна] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,03 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Макоткіна Лариса Вікторівна.

Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.04 - Економіка і управління підприємством (за видами економічної діяльності): [захист дис. 23.11.10]/ Макоткіна Лариса Вікторівна; [наук. кер. Баширов Іслам Халідович] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 332 КБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


Дисертації


 1. Беспята Марина Миколаївна.

Маркетингова діяльність підприємств на ринку будівельної продукции[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності): захищ. 21.12.10/ Беспята Марина Миколаївна; наук. кер. Брітченко Геннадій Іванович; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 4,74 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Буцька Ольга Юріївна.

Фінансове забеспечення діяльності вищого навчального закладу[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит: захищ. 21.12.10/ Буцька Ольга Юріївна; нак. кер. Косаріна Валентина Петрівна; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" . - Електрон. текст. дані (1 файл : 4,41 МБ) . - Полтава,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Исам Насри Али Хинди

Контроль трансферного ценообразования в системе управления корпорациями[Электронный ресурс]: дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.04.-экономика и управление предприятиеми (по видам экономической деятельности): захищ. 23.11.10/ Исам Насри Али Хинди; науч. рук. Дмитренко Ірина Миколаївна; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского . - Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,36 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2010.


 1. Кузьменко Руслан Валерійович.

Державне регулювання розвитку розвитку регіонов з використанням кластерного підходу[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством/ Кузьменко Руслан Валерійович; наук. кер. Амоша Олександр Іванович; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті . - Електрон. текст. дані (20 файлів : 5,20 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


 1. Макоткіна Лариса Вікторівна.

Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - Економіка і управління підприємством (підприємства вогнетривкої підгалузі промисловості): захищ. 23.11.10/ Макоткіна Лариса Вікторівна; наук. кер. Баширов І. Х.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл: 4,21 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.


^ Видання бібліотеки університету


 1. Азарян Олена Михайлівна[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч./ [уклад. І. П. Подгорна, наук. ред. Т. П. Ткаченко, бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 41,8 МБ) . - Донецьк: Нора-Прес,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану . - ISBN ІSBN 978-966-380-393.- Азарян Олена Михайлівна. д-р екон. наук, проф., зав. каф.
 1. Балабанова Людмила Веніамінівна[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту/ [уклад. О. Н. Крайнюк, Т. П. Ткаченко, бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл: 10,9 МБ) . - Донецьк: Ноулідж,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ ; вип. 22) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Балабанова Людмила Веніамінівна д-р екон. наук, проф., академік, зав. каф.
 1. Заплетніков Ігор Миколайович[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту/ [уклад. Т. С. Нестеренко; наук. ред. Т. П. Ткаченко; бібліогр. ред І. П. Подгорна]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл: 8,83 МБ) . - Донецьк: Норд-Пресс,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ. Вип. 17) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.
 1. Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів[Електронний ресурс]: до 90-річчя від дня заснування ун-ту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовт. 2010 р./ [редкол.: А. А. Садеков [та ін.]]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 2,05 МБ) . - Донецьк,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.
 1. Омелянович Лідія Олександрівна[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту/ [уклад. Т. П. Ткаченко [та ін.]]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл: 8,11 МБ) . - Донецьк: Норд-Пресс,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ. Вип. 13) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010. - Омелянович Лідія Олександрівна д-р екон. наук, проф., академік
 1. Осокін Володимир Васильович[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту/ [уклад. Т. П. Ткаченко, І. П. Подгорна, Т. Г. Гербер, наук. ред. Т. П. Ткаченко, бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,16 МБ) . - Донецьк: Норд-Пресс,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ. Вип. 20) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.- Осокін Володимир Васильович д-р техн. наук., проф., академік
 1. Садєков Алімжан Абдулович[Електронний ресурс]: біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту/ [уклад. І. П. Подгорна, наук. ред. Т. П. Ткаченко, бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 8,19 МБ) . - Донецьк: Норд-Пресс,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010. - Садєков Алімжан Абдуллович д-р екон. наук, проф., академік


Сукманов Валерій Олександрович[Електронний ресурс]: бібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня заснування ун-ту; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 10,9 МБ) . - Донецьк: Ноулідж,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Провідні вчені ДонНУЕТ. Вип. 23) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з тит. екрану.- Сукманов Валерій Олександрович д-р техн. наук., проф., акад., дир. Ін-ту харч. вир-тв, зав. каф

1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи