Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Сторінка1/6
Дата28.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Травень - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011Зміст


Загальні праці з техніки 3

Обчислювана техніка 3

Харчове виробництво 3-4

Непродовольчі товари 4

Історичні науки 4-5

Економічні науки 5

Облік. Аудит 5

Фінанси 5-6

Управління підпріємством 6-7

Економіка торгівлі 7-9

Туризм 9-10

Економіка харчування 10-11

Світова економіка 11

Економіка України 11

Політичні науки 11-12

Правознавство 12-14

Культура 14

Вища освіта 14

Мовознавство 14-15

Філософські науки 15-16

Література універсального змісту 16

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-19

Електронні документи 20-26


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України


Загальні праці з техніки

1. Ж H35 Національний класифікатор України. «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Станом на 10 грудня 2010 р. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с. - ISBN978-611-01-0172-1 - 7 прим.


2. Ж16 С13 Савченко, Т. В. Прикладна механіка : опор. конспект лекцій / Савченко, Т. В. - К., 2011 . - 78 с. - 2 прим.

^

Обчислювана техніка


3.* З973 А76 Апатова, Н. В. Інформатика для економістів : підручник / Апатова Н. В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 456 с. - ISBN978-611-01-0159-2 - 5 прим.

Підручник написаний згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів економічних спеціальностей. Він є початковим курсом з економічної інформатики і призначений для формування базових знань про комп'ютерно-інформаційні технології та можливості їх застосування при розв'язанні прикладних економічних задач і прийнятті економічних рішень. У книзі викладено основні принципи та особливості економічної інформації, апаратного та програмного забезпечення для її обробки, загальні тенденції розвитку і застосування операційних систем, технології Microsoft Office, комп'ютерних мереж, а також сучасних прогресивних інформаційних та цифрових технології.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними системами в економіці.


^ 4. *З973 Н23 Наливайко, Н. Я. Інформатика : навч. посіб. / Наливайко Н. Я. - К. : ЦУЛ, 2011. - 576 с. - ISBN 978-611-01-0193-6 - 5 прим.

У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни «Інформатика», з урахуванням змін, а саме:- в системі вищої освіти - організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;- на світовому ринку програмних продуктів - появи нових версій операційної системи Windows (2000, ХР, Vista) і, відповідно, нових пакетів сімейства MS Office (2000 -2007), з їх порівняльною характеристикою та особливостями використання.

З метою полегшення сприйняття матеріалу посібник вмішує достатню кількість рисунків дампів та схем, якими забезпечується активізація навчальної діяльності читачів.Розрахований на студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, посібник може бути корисним для викладачів та широкому колу користувачів сучасних інформаційних технологій.
^

Харчові виробництва


5. *Л80 З14 Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах. підручник / Товажнянський Л. Л. - К. : ЦУЛ, 2011. - 832 с. - ISBN 978-611-01-0208-7 - 5 прим.

Викладено основи загальної'технології харчової промисловості. її фізнко-хімічнІ, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні ііроцеси їх виготовлення. представлено метод Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при вироби нігті, а також формули, що необхідні для розв"язання прикладів і контрольних задач.Призначено для студентів харчоких спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічішх та наукових працівників,


^ 6. Л80-9 М97 Мережко, Н. В. Товарознавчі складові ринкознавства : опор. конспект лекцій / Мережко, Н. В. - К., 2010. - 108 с. - 3 прим.


7. Л95 М91 Мусина, О. Н. Поликомпонентные продукты на основе комбинирования молочного и зернового сырья : монография / О. Н. Мусина, М. П. Щетинин. - Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-7904-1028-4 - 3прим.

Монография посвящена разнообразным продуктам, созданным на основе комбинирования молочного и зернового сырья. Представлена информация о зерновых компонентах таких продуктов. Проанализирована эволюция концепций в области здорового питания. Изучены пути повышения хранимоспособности молочных продуктов путем термической обработки. Даны рекомендации по эффективной стратегии создания поликомпонентных продуктов и методическим особенностям авторского алгоритма проведения поиска литературы по теме.Монография представляет интерес как для научных работников, так и для студентов, аспирантов и специалистов в области молочных продуктов.

^
Непродовольчі товари

8. М2-9 А86 Артюх, Т. М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика : монографія / Артюх Т. М. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 303 с. – 3 прим.

У монографії розглянуто теоретичні бсновв товарознавчої експертизи ювелірних «Оштовкостей, зокрема понятійний апарат, принципи, предмет і метоли. Проведено аналіз спеціалізованих видів експертиз ювелірних коштовностей, показана їх відмінність від товарознавчої експертизи. Визначено основні споживні властивості ювелірних коштовностей як об'єктів товарознавства і товарознавчих експертиз, надана їх класифікація, сформульовані критерії споживної цінності. Розглянуто сутність та регламент товарознавчих експертиз ювелірних коштовностей залежно від мети та постановки завдань. Теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідеїггифінаційної експертизи, експертизи справжності та оціночної експертизи ювелірних коштовностей. Визначено структурно-технологічну послідовність їх проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворкшальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження. Обгрунтовано основні науково-методологічні положення щодо визначення споживної цінності коштовностей. Розроблено методологічні підходи щодо одержання вартісних оцінок ювелірних виробів. Запропоновано методику прогнозування оціночної вартості коштовностей з урахуванням індексу споживної цінності та базової вартості. Теоретичні дослідження апробовані при проведенні оціночної експертизи колекцій ювелірних коштовностей, що знаходяться у Музейному фонді України.Видання розраховане на наукових працівників, а також спеціалістів у галузі експертизи та оцінки ювелірних коштовностей, аспіратів, студентів, які спеціалізуються у галузі технології дорогоцінних матеріалів, товарознавства, експертизи та оцінки товарів.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи