Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Скачати 311.08 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Дата28.07.2012
Розмір311.08 Kb.
ТипДокументи


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Листопад

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011
Зміст


Харчове виробництво 3

Соціологічні науки 3

Історичні науки 4

Економічні науки 4

Облік. Аудит 4

Управління підпріємством 4-5

Економіка торгівлі 5

Економіка України 5-6

Правознавство 6

Видання викладачів ДонНУЕТ 6-11

Електронні документи 12-17


Харчові виробництва


1. *Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч. посіб. / Бірта Г. О. - К. : ЦУЛ, 2011. - 144 с. - ISBN 97S-966-364-882-8 - 10 прим.

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики продукції свинарства. Свинина відрізняється високою калорійністю, здібністю добре консервуватися, багата повноцінним білком, складом незамінних амінокислот, мінеральними речовинами та вітамінами групи В. Розв'язання проблеми вирощування високоякісної свинини є питанням надто актуальним і потребує комплексного підходу не тільки до виробництва, але й до впровадження потрібної системи контролю за якістю м'яса і сала.


^ 2. *Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавство м'яса : навч. посіб. / Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. - К. : ЦУЛ, 2011. - 164 с. - ISBN 978-611-01-0251-3 - 15 прим.

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики м'яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини. М'ясо - джерело повноцінних білків тваринного походження і необхідно для побудови тканин організму людини, синтезу і обміну речовин. Харчова цінність продуктів тваринництва визначається їх хімічним складом - вмістом білків, жирів, екстрактивних речовин, вітамінів, макро- і мікроелементів. Навчальний посібник розкриває значення основних видів сільськогосподарських тварин і птиці для виробництва м'ясних продуктів, з високими споживними властивостями і забезпечення населення м'ясною продукцією високою якістю.


Соціологічні науки

3.* С6 О-62 Опря, А. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / Опря А. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с. - ISBN 978-611-01-0266-7 - 1 прим.

Розглядаються теми Освітньо-професійної програми (2010 р.) навчального курсу «Статистика» економічних факультетів вищих закладів освіти. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань: методологічні засади статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники; аналіз рідів розподілу; аналіз подібності розподілів; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та коливань; індексний метод; вибірковий метод; подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. Додатково розглянуто науково-пізнавальні теми: перевірка статистичних гіпотез; методи багатомірного статистичного аналізу. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Історичні науки


4. Т3(4УКР) Л84 Луняк, Є. Минувшина України в романтичних історіях / Є. Луняк — К. : Книга, 2011. - 708 с. - ISBN 978-966-8314-63-6 - 3 прим.

Книга, яка виноситься на суд читача, не претендує на повну історичну відповідність. Та й чи існує вона, абсолютна історична правда? Історія складна, як життя, і кожен розуміє життя по-своєму. Головну увагу автора цього дослідження привернули взаємини між чоловіком і жінкою протягом століть: різні долі, несхожі люди, щасливі злети й гіркі падіння. Обираючи героїв для твору, автор свідомо зупинявся на життєписах загальновідомих людей, імена яких тісно пов'язані з минувшиною України. Цей вибір пояснювався можливістю кращого ознайомлення з біографічним матеріалом та цікавістю читацької аудиторії до життя людей відомих. Книга буде корисною і цікавою як для фахівців у галузі історії, так і для широкого загалу.


Економічні науки


^ 5. У01 Е40 Економічні системи : монографія. Т. 2 / за ред. Г. І. Башнянина. – Л. : Вид-во комерц. акад., 2011. - 496 с. - ISBN 978-617-602-009-7. - 1 прим.

Продовжується аналіз економічних систем розвиненого і перехідного типів. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку метаекономії як загальної теорії економічних систем, теоретичної економії як спеціальної теорії економічних систем, емпіричної економії як прикладної економії. Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викла-дачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також усіх, хто цікавиться проблемами теоретико-прикладного аналізу економічних систем.


6. У03 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. - Ковальчук В. М., Лі Цзе Гао, Останкова Л. А. - К. : ЦУЛ, 2011, - 524 с. - ISBN 978-611-0ІІ-0218-6 - 6 прим

У навчальному посібнику на основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня. Високий науковий рівень поєднується з доступним викладом матеріалу. Розраховано на студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться історією економіки та світової економічної думки.


Облік. Аудит.

7. У052 Ж79 Жолнер, I. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. / І. В. Жолнер - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с. - ISBN 978-611-01-0270-4 - 5 прим

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглядається коло питань, що стосуються управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та ін. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій. В кінці кожного розділу наведені контрольні питання для самоперевірки студентів та тестові завдання. Підкреслено значення правових проблем фінансових відносин, особливо щодо податкового обліку. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації фінансового обліку на підприємствах.


8. У052 Ш25 Шара, Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. / Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. - К. : ЦУЛ, 2011. – 440 с. - ISBN 978-611-01-0257-5 - 5 прим.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни „Облік у бюджетних установах і організаціях." затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних, документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності „Облік і аудит". Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю „Облік і аудит".


Управління підприємством

9. *У290-21 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. - 2-е вид., перероб. та доп. / Бондар О. В. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с. - ISBN 978-611-01-0293-3 - 3 прим.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений в програму навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Менеджмент».


10. * У290-21 Є27 Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навч. посіб. / Євтух О. Т., Євтух О. О. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 c.+ CD. - ІSBN978-611-01-0139-4 - 3 прим.

Це навчально-методичне видання є новим та суттєво відрізняється від існуючих видань як за змістом, так і за методикою викладу матеріалу. Видання грунтується на сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. Посібник розширює простір навчального курсу, та включає в себе такі теми, як: «Основи фінансового управління капіталом людини та сім'ї», «Основи фінансового управління країною» тощо. Вивчення фінансового менеджменту з використанням посібника дає можливість засвоїти найголовніше: принципи обігу грошових зобов'язань та їх взаємозв'язок з кількісними показниками на всіх рівнях господарської діяльності, починаючи від сім'ї і закінчуючи державою. Уважний читач знайде для себе корисним не тільки зміст посібника, але й запропоновану в ньому методику навчання. Видання є базовим і створює основу для розробки спецкурсів різних магістерських програм, зокрема з девелоперства, фінансового планування сім'ї, фінансової оцінки господарства, фінансового менеджменту країни тощо. Зміст книги містить новітні технології інтерактивного навчання. Видання розраховане на викладачів університетів, слухачів магістерських програм, фінансистів-практиків і всіх тих, хто цікавиться сучасними фінансами.


Економіка торгівлі

11. *У422 Г91 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : навч. посіб. - 2-е вид. перероб. та доп. / Гринів Б. В. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0324-4 - 5 прим.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства. Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі.


Економіка України

^ 12. У9(4УКР) С69 Соціально-економічні інституції економічної системи України : монографія / за заг. ред. К. С. Солонінка - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 232 с. - ISBN 978-966-683-290-3 - 1 прим.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи інституційного аналізу економічних систем. З'ясовуються проблеми неефективності сучасної економічної системи України, пов'язані з несформованістю ряду політичних, соціально-економічних та правових інституцій, які є базовими для соціально-орієнтованої ринкової економіки. Рекомендовано науковцям, економістам, викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться економічною теорією та інституціоналізмом.


Правознавство

13. *Х62(4УКР) Р68 Роль, В. Ф. Фінансове право : навч. посіб. / Роль В. Ф., Сергішко В. В., Попова С. М. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0036-6 - 1 прим.

У даному навчальному посібнику розкриваються поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового права, як галузі права, його система, а також окремі інститути фінансового права. Поєднання теоретичних та практичних матеріалів дозволяє сформувати у студентів послідовну систему знань у сфері правового регулювання фінансових відносин, вмінню використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері бюджетного процесу, податкової політики, страхової діяльності, банківської діяльності, грошового обігу, валютного регулювання, наведених у посібнику. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


^ 14. Х62(4УКР) Ч-97 Чернишова, Н. В. Судова влада в Україні : навч. посіб. / Чернишова Н. В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-611-01-0239-1 - 1 прим.

Навчальний посібник мас допомогти студентам — правникам набуття знань з дисципліни «Судова влада і правоохоронна система України» і, зокрема, з питань, що стосуються правових засад організації судової влади в Україні. У посібнику відображені суттєві зміни щодо судоустрою і статусу професійних суддів, порядку здійснення суддівського самоврядування та інших питань, які відбулися в процесі судово-правової реформи в зв'язку з прийняттям Закону України 07.07.2010 «Про судоустрій і статус суддів». Посібник підготовлений для студентів вищих юридичних закладів, може бути використаний викладачами.


Усього 14 прим.


Видання викладачів ДонНУЕТ


1. *У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, I. В. Балабанова. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Т.1. - 334 с. - ІSBN 978-966-385-235-5 - 48 прим.

Підручник підготовлено з метою сприяння підвищенню усвідомленості суті та методології стратегічного маркетингу студентами економічних спеціальностей. Він також є практичним помічником у прийнятті стратегічних маркетингових рішень керівниками і спеціалістами підприємств. Зміст підручника «Стратегічний маркетинг» складається з трьох частин («Методологічні основи стратегічного маркетингу», «Портфельні і конкурентні маркетингові стратегії підприємства», «Підтримуючі стратегії маркетингу підприємства та механізми їх реалізації») і десяти розділів. Підручником можуть користуватися також магістранти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукові співробітники, підприємці, керівники та спеціалісти підприємств, яких цікавлять актуальні питання сучасного стратегічного маркетингу.


2. *У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. / Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. - К. : ЦУЛ, 2011. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0214-8 - 8 прим.

Навчальний посібник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питанням управління збутовою політикою підприємства. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування збутової політики у підприємстві, наведено характеристику збутового потенціалу підприємства як основи забезпечення управління збутовою політикою; висвітлено процес управління збутовою політикою підприємства: планування збутової політики, організацію збутової діяльності, мотивацію в системі управління збутовою політикою і маркетинговий контроль збуту. Особливу увагу приділено методології аналізу управління збутовою політикою підприємства: STP-маркетингу в управлінні збутовою політикою, діагностиці процесу управління збутовою політикою та оцінюванню ефективності управління збутовою політикою. Навчальний посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових працівників, керівників та фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління збутовою політикою підприємства.


3. У012.1 Б24 Баранцева, С. М. Ризикологія : навч. посїб. для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. та заоч. форм навчання /' С. М. Баранцева, Т. Б. Хлевицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад, економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. -224 с. - 70 прим.

Трансформаційні перетворення в сучасній економіці України посилюють невизначеність середовища господарювання вітчизняних підприємств. За таких умов забезпечення їх стійкого розвитку та конкурентоспроможності стає неможливими без урахування чинника ризикованості та формування системи заходів щодо мінімізації його впливу на господарську діяльність підприємств. Посібник розкриває теоретичні та методичні засади виявлення ризикових ситуацій, оцінювання рівня їхнього впливу та управління ризиками на підприємствах. Посібник складається із двох частин. У першій частині висвітлюються теоретичні засади економічного обґрунтування господарських рішень. Друга частина - практикум - включає питання для самоконтролю, тестові завдання та задачі для самостійного розв'язування відповідно до структури теоретичної частини. Навчально-методична й практична інформація, представлена в посібнику, буде корисною викладачам, студентам, аспірантам, а також широкому колу читачів, що цікавляться питаннями урахування ризиків в повсякденній господарській діяльності вітчизняних підприємств.


4. У29 В97 Веретенникова, О. В. Інвестування : структурно-логічні схеми з курсу для студ. галузі знань 0305 "Економіка та п-во" ден. та заоч. форм навчання. / Веретенникова О. В. Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 52 с. - 50 прим.


5. У290-93 Д64 Долматова, Г. Є. Фінанси підприємств : практикум для студ. напрямів підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" і 6.030509 "Облік та аудит" ден. та заоч. форми навчання. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 158 с. - 50 прим.


6. *У290-21 З14 Загнітко, А. П. Словник-довідник маркетингової термінології : навч.-довід. вид. для студ. екон. спец, усіх форм навчання / А.П. Загнітко, Д. П. Шапран, І. Х. Баширов. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 160 с. - ISBN 978-966-385-241-6. – 68 прим.

Словник-довідник містить більше 1000 термінів на позначення маркетингових понять з визначеннями та коментарями. До видання включено словник термінологічних синонімів та короткий українсько-англійський словник термінів маркетингу. Для студентів, викладачів, фахівців, які цікавляться питаннями маркетингу та термінологічними проблемами сучасної української мови.


7. Л99 І-45 Ільдірова, С. К. Технологія продукції ресторанного господарства : засоби модул. контролю для студ. ф-ту ресторан.-готельного бізнесу ден. та заоч. форми навчання освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підготов. 6.140101 "Готельно-ресторан. справа" проф. спрямування 1401 "Сфера обслуговування". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 105 с. – 50 прим.


8. * Л81 К93 Баришев, O. I. Курсове і дипломне проектування транспортуючих машин : навч. посїб. для студ., які навчаються за напрямами підготовки "Машинобудування", "Інженерна механіка", "Електромеханіка та електротехнології" / Баришев О. І. [ та ін.] – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 485 с. - ISBN 978-966-385-240-9 - 30 прим.

Розглянуто класифікацію, загальні характеристики, області застосування, будову і принципи дії, основні параметри, основи теорії розрахунку та проектування вантажно-підйомних, транспортуючих машин загального та спеціального призначення, наведені приклади розрахунку транспортуючих машин, Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямами підготовки "Машинобудування", "Інженерна механіка" і "Електромеханіка та електротехнології". Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників проектних організацій і промислових підприємств, зокрема спеціалістам, які працюють на підприємствах харчової промисловості.


9. *У050 О-13 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / за заг. ред. Донець Л. І. - К. : ЦУЛ, 2012. - 472 с - ISBN 978-611-01-0303-9 - 4 прим.

У даному навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; висвітлено особливості прогнозування та обгрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обгрунтованні господарських рішень. Теоретичний матеріал структурований у відповідності з логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності з урахування вимог кредитно-модульної системи. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.


10. * У30 П81 Промисловий маркетинг : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О. О. Шубіна. - К. : Студцентр. - 2011. - Т. 1. - 528 с. - ISBN 966-7530-43-4 - 50 прим

Висвітлено проблеми маркетингу на промисловому ринку. Розглянуто питання прийняття виважених стратегічних рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок із новим товаром в поєднанні з науково-теоретичними основами маркетингу, формування «портфеля замовлень». Наведено структуру та зміст аналітичної, збутової, розподільчої, комунікаційної функцій на конкретних ринках непродовольчих та продовольчих товарів. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів вузів економічного профілю, фахівців у сфері економічної та маркетингової діяльності промислових підприємств.


11 *У30 П81 Промисловий маркетинг : підручник : у 2 т. Т. 2 : у 2 ч./ за заг. ред. О. О. Шубіна. - К. : Студцентр, 2011. - Ч. 1. – 304 с. - ISBN 966-7530-43-4 - 50 прим.

Висвітлено проблеми маркетингу на промисловому ринку. Розглянуто питання прийняття виважених стратегічних рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок із новим товаром в поєднанні з науково-теоретичними основами маркетингу, формування «портфеля замовлень». Наведено структуру та зміст аналітичної, збутової, розподільчої, комунікаційної функцій на конкретних ринках непродовольчих та продовольчих товарів. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів вузів економічного профілю, фахівців у сфері економічної та маркетингової діяльності промислових підприємств.


12. У422.2 П83 Протопопова, В.О. Роздрібний товарооборот підприємства: механізм управління : монографія / В. О. Протопопова, Стасюк Н. В. – Донецьк : СПД Куприянов B.C., 2011. - 225 с. - ISBN 978-966-2991-75-8. - 5 прим.

Монографія присвячена актуальним проблемам удосконалення механізму управління роздрібним товарооборотом підприємств. У дослідженні запропоновано схему концептуальних основ формування механізму управління товарооборотом. Здійснено діагностику організаційно-економічного механізму управління товарооборотом у торгових підприємствах різного формату, проведено аналіз проблем та запропоновано шляхи їх вирішення. На основі регресійного аналізу обгрунтовано економетричні моделі, що відбивають форми залежності товарообороту від обсягу ресурсів та власного капіталу підприємства. Розроблено рекомендації щодо використання рейтингової оцінки соціально-економічної значущості торговельних підприємств для вдосконалення управління товарооборотом. Запропоновано напрями підвищення точності прогнозних розрахунків обсягу товарообороту на основі подальшого розвитку програмно-цільового методу


13. 422.2 Р15 Радкевич, Л. А. Формування торговельних марок роздрібних мереж в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л. А. Радкевич, О. О. Іскра ; під ред. О. М. Азарян. – Донецьк : Ноулідж, 2010. - 183 с. - ISBN 978-617-579-024-3. - 5 прим.

У монографії теоретичні та практичні аспекти формування торговельних марок роздрібних мереж; визначено понятійно-категоріальний апарат щодо управління торговельною маркою та систематизація різновидів торговельних марок; сформовано методичний підхід до створення та впровадження торговельної марки роздрібних мереж; обгрунтовано систему управління торговельною маркою; досліджено тенденції розвитку ринку роздрібної торгівлі в Україні та розроблено методичний підхід до дослідження стану ринку роздрібної торгівлі; досліджено етапи еволюції торговельних марок роздрібних мереж; сформовано методичний підхід до визначення стратегії управління торговельною маркою.


14. Л80-9 Р19 Ракша-Слюсарева., О. А. Товарознавство риби та рибних товарів: опор, конспект лекцій з дисц. для студ. ден. і заоч. форм навчання ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. „Товарознавство та торгівельне підприємництво " ОКР 6,050301 / О. А. Ракша-Слюсарева, В. О. Круль, А. П. Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. товарознавства і експертизи продовольчих товарів. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 180 с. – 45 прим.

Опорний конспект лекцій укладено з урахуванням програми курсу „Товарознавство риби та рибних товарів " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності ОКР 6.030510 «Бакалавр» „Товарознавство та торгівельне підприємництво ". В опорному конспекті у логічній послідовності викладено теоретичний матеріал дисципліни у вигляді схем, таблиць, графіків, що має сприяти полегшеному, більш швидкому й якісному засвоєнню матеріалу, в особливості при самостійній роботі студентів, магістрів і молодих науковців.


15. * Ч11 У34 Узбек, К. М. Історія української культури: підруч. / К. М. Узбек. Л. А. Никифорова. –Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011 .- 480 с. - ISBN 978-966-385-234-8 - 150 прим.

У підручнику подано систематичний виклад основних знань про закономірності національного історико-культурного процесу, основні досягнення вітчизняної культури, її місце в житті людини і суспільства. Висвітлені провідні тенденції розвитку національної культури та художні стилі, властиві культурним епохам, творчість провідних діячів української культури і мистецтва. Підручник повністю відповідає програмі курсу «Історія української культури» для студентів вищих навчальних закладів. Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей, а також аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми розвитку української культури.


16. В17 Ф76 Фоміна, Т. О. Елементи математичної статистики : навч. посіб. для студ. ден. форми навчання напряму підготов. "Економіка п-ва" (Фін, БС, ОА, МЕ, ЕП, МО) (у рамках КМСОНП). / Фоміна Т. О. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 85 с. - 100 прим.


17. Ч48 Ш95 Шубін, О. О. Історія ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського: події, факти, імена (київський та харківський періоди) / О. О. Шубін, В. В. Литвин, Л. В. Проданова. –Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 263 с. - ISBN 978-966-3S5-228-7. - 5 прим.

У монографії на основі великої кількості архівних матеріалів висвітлено історію становлення та розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (1920-1960 pp.) як спадкоємця здобутків провідних ВНЗ України - Київського кооперативного та Харківського планово-економічного інститутів. Показано багаторічну діяльність колективу навчального закладу, представлено історично-біографічну інформацію про кращих його представників. Особливу увагу приділено з'ясуванню суперечливих моментів історії університету, дослідженню маловідомих її сторінок. Більшість архівних документів, представлених у монографії, використовується вперше. Викладений матеріал є підґрунтям подальших досліджень не тільки історичного поступу ДонНУЕТ, а й історії торговельно-економічної освіти та науки в Україні. Призначено для науковців, аспірантів, викладачів, студентів та широкого кола читачів.


18. У290-80 Ш95 Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств : монографія / О. О. Шубін, Д. В. Махноносов - М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 204 с. - ISBN 978-966-385-225-6 - 5 прим.

У монографії висвітлено сучасний стан теорії та практики управління якістю продукції на малих підприємствах. Розглянуто можливості формування та впровадження інтегрованої системи управління якістю продукції на малих підприємствах. Особливу увагу приділено напрямам підвищення результативності інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств. Монографію призначено для широкого кола науковців, керівників малих підприємств, дослідників у галузі управління якістю, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та всіх, хто займається питанням управління якістю продукції.


19. Я19:4 Д90 Дисертації, захищені в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : бібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня засн. ун-ту / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук, б-ка ; [за заг. ред. А. А. Садєкова ; уклад.: Т. П. Ткаченко, І. П. Подгорна, О. В. Крайнюк ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]. - Донецьк : Ноулідж, 2011. - 189 с. - ISBN 978-617-579-264-3. - 10 прим.

Бібліографічний покажчик містить перелік дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованих вчених радах Донецькою національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за період 1993 2010 pp. Бібліографічні описи дисертацій доповнені анотаціями і розміщені в хронологічному порядку. Довідково-бібліографічний апарат містить: іменний покажчик дисертантів, покажчик наукових керівників і наукових консультантів, покажчик назв дисертацій, покажчик спеціальностей та шифрів спеціальностей дисертацій. Видання може бути корисним майбутнім науковцям, а також спеціалістам, що займаються науково-інформаційною діяльністю.


20. Я19:Б П43 Погребняк Володимир Григорович : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня засн. ун-ту / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук, б-ка ; [уклад. Т. II. Ткаченко, Т. О. Ручкіна ;бІбліогр. ред. І. П. Подгорна]. - Донецьк : Ноулідж, 2011. - 82, [9] с. : іл. - (Серія «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 24 ). - ISBN 978-617-579-265-0. - 10 прим.

Біобібліографічний покажчик знайомить читача з науковою і педагогічною діяльністю доктора технічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, Інженерної Академії наук Росії, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувача кафедри екології і фізики Погребняка Володимира Григоровича.

До покажчика увійшли бібліографічні описи наукових праць: монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірок і періодичних видань, доповіді на конференціях, наукові праці під редакцією Володимира Григоровича Погребняка, дисертації захищені під його науковим керівництвом.

Для науковців, викладачів, студентів.


21. Я19:У Ш83 Шпіг Олександр Андрійович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук, б-ка ;[уклад.: Т. П. Ткаченко, І. П. Подгорна, Л. В. Алейнікова ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова]. -Донецьк : Ноулідж, 2011. - 55 с : і'л. - (Серія «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 25). - ISBN 978-617-579-287-2. - 10 прим.

Біобібліографічний покажчик присвячений провідному вченому-економісту Олександру Андрійовичу Шпігу - професору, доктору економічних наук, засновнику школи дослідження теоретико-методологічних проблем контролю в торгівлі. У покажчику висвітлюються основні етапи життя, наукова, педагогічна і науково-організаційна діяльність вченого. Відомості про життя та творчу діяльність О. А. Шпіга отримані з архіву університету. У покажчику представлені бібліографічні описи наукових праць: монографії, підручники, навчальні посібники, статті з наукових збірок і періодичних видань, доповіді на конференціях, наукові видання під редакцією О. А. Шпіга, дисертації, захищені під його науковим керівництвом. Рекомендований вченим, викладачам, фахівцям і студентам вузів торговельно-економічного профілю, а також усім, хто досліджує історію бухгалтерського обліку і контролю в торгівлі.


Електронні документи

Праці викладачів університету


 1. Германчук, Алла Миколаївна .

Логістика [Електронний ресурс] : завд. для поточ. модул. контролю знань студ. в умовах ECTS (для студ. напряму підготов. 6.030601 "Менедж." ден. та заоч. форм навч.) / А. М. Германчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6294


 1. Головінов, Олег Миколайович.

Національна економіка [Електронний ресурс] : тестові завд. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / О. М. Головінов, Ю. Ю. Юрченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6295


 1. Заплетніков І. В. та ін. Робоча програма бакалаврської інженерно - технологічної практики [Електроний ресурс] : Галузь знань 0505 "Машинобуд. та матеріалооброб." напрям підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" форма навч. ден. 4 к. навч. р. 2011-2012 / І. М. Заплетніков, І. М. Лебедєв, В. М. Кудрявцев, В. Г. Корнійчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т харч. вир-тв, Каф. обладн. харч. вир-тв. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6296
 1. Заплетніков І. В. та ін. Робоча програма конструкторсько-технологічної практики [Електроний ресурс] : Галузь знань 0505 "Машинобуд. та матеріалооброб." напрям підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" форма навч. ден. 3 к. навч. р. 2011-2012 / І. М. Заплетніков, І. М. Лебедєв, В. М. Кудрявцев, В. Г. Корнійчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т харч. вир-тв, Каф. обладн. харч. вир-тв. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6297
 1. Іванова, Оксана Володимирівна.

Робоча програма навчальної практики "Університетська освіта" [Електроний ресурс] : Галузь знань 0305 "Екон. і п-во" напрям підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" форма навч. ден. 1 к. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6298


 1. Мацнєва, Є. А. (Євгенія Анатоліївна.)

Мовне оформлення документів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. / Є. А. Мацнєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6299


 1. Сімакова , Ольга Олександрівна.

Робоча програма навчально-виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. 2 к. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж.", спец. "Технол. харч." ден. форми навч. / О. О. Сімакова, Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6300


 1. Топольник, В. Г. та ін. Робоча програма переддипломної практики розділ "Організаційно-технологічна частина" [Електронний ресурс] : спец. 7.05170112 "Харч. технол." для студ. ден. та заоч. форми навч. ОКР "спеціаліст" / В. Г. Топольник, В. А. Антонова, М. М. Левченко та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6301
 1. Топольник, В. Г. та ін. Робоча програма стажування та дослідницької практики розділ "Організаційно-технологічна частина" [Електронний ресурс] : спец. 8.05170112 "Харч. технол." для студ. ден. та заоч. форми навч. ОКР "магістр" / В. Г. Топольник, В. А. Антонова, М. М. Левченко та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6302Лекції


 1. Катрич, Валентина Миколаївна.

Управління якістю [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форми навч. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. 7.050301 "Товарознав. та комерц. діяльн." / В. М. Катрич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6303


Видання «ЦУЛ»

 1. Алфьоров, С. М. та ін. Адміністративне право. Загальна частина [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін ; М-во освіти і науки України. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2011. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 13.10.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6430
 1. Бичко, А. К. та ін. Філософія [Електронний ресурс] : підручник : затверджено М-вом освіти і науки України / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, В. І. Ярошовець ; за заг. ред. В. І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Підручник із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Философия - Учебные издания для высш. шк. - ч/зЕД: ЗБЕ6440
 1. Верига, Ю. А. та ін. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. за кредит.-модул. системою для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. А. Верига [та ін.] ; за заг. ред. Вериги Ю. А. ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спож. кооперації. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: 393-396. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч.-метод. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2008. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Бухгалтерский учет - Учебные издания для высш. шк. - ч/зЕД: ЗБЕ6448
 1. Cирохман, І. В.

Якість і безпечність зерноборошняних продуктів [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Cирохман, Т. М. Лозова ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2006. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6428


 1. Авдєєва, І. М.

Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова ; М-во освіти і науки України. - [Донецьк : ДоНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2007. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Высшее образование Украины - Учебные издания для высш. шк. - ч/зЕД: ЗБЕ6429


 1. Астапова, Г. В.

Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Г. В. Астапова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2009. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 05.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6431


 1. Атамас, П. Й.

Управлінський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Вид. 2-ге. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2009. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6432


 1. Балабанова, Людмила Веніамінівна.

Управління персоналом [Електронний ресурс] : підручник : затверджено М-вом освіти і науки України / Л. В. Балабанова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановского. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем.вимоги: ПК з процесором ; Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Підручник із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2011. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6433


 1. Бандурка, О. М.

Податкове право [Електронний ресурс] : навч. поосіб. / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2012. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 07.11.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6434


 1. Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс] : навч. поосіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін ; М-во освіти і науки України. - Вид. 5-е. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6435


 1. Безпалько, О. В.

Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Безпалько ; М-во освіти і науки України, Київ. міськ. пед. ун-т імені Б. Д. Грінченка. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2009. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 05.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6436


 1. Безугла, В. О.

Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2011. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 05.05.11. - ч/зЕД: ЗБЕ6437


 1. Бердар, М. М.

Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Финансы предприятия - Учебные издания для высш. шк. - ч/зЕД: ЗБЕ6439


 1. Бойчук, І. В.

Інтернет в маркетингу [Електронний ресурс] : підручник : затверджено М-вом освіти і науки України / І. В. Бойчук, О. М. Музика ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Підручник із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11 - 1. Экономика торговли - Учебные издания для высш. шк. - Электронная коммерция - ч/зЕД: ЗБЕ6441


 1. Боровський, В. Н.

Діловодство в банківських установах [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2006]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2006. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11 - 1. Экономика. Управление экономикой - Учебные издания для высш. шк. - Деловодство 2. Деловодство в банковских учреждениях - ч/зЕД: ЗБЕ6442


 1. Бочелюк, В. Й.

Юридична психологія [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк ; М-во освіти і науки України. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр. в кінці розд.. - Термінолог. слов.: с. 309-335. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Психология - Учебные пособия для высш. шк. - ч/зЕД: ЗБЕ6443


 1. Бродовська, Валентина Йосипівна.

Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів [Електронний ресурс] : рекомендовано М-вом освіти і науки України : словник / В. Й. Бродовська, В. О. Грушевський, І. П. Патрик ; М-во освіти і науки України, Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Слов. на укр. та рос. мовах. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Словник із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2007. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11 - 1. Филологические науки. Украинский язык - Справочные издания. Словари – Психология -

ч/зЕД: ЗБЕ6444


 1. Васенко, Людмила Анатоліївна.

Фахова українська мова [Електронний ресурс] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримец. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Дод. в кінці посіб.: с. 148-263. - Бібліогр.: с. 264-269. - Предм. покажч.: с. 270-271. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2008. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Украинский язык - Учебные издания для высш. шк. -

ч/зЕД: ЗБЕ6445


 1. Ващенко, Юлія В'ячеславівна

Банківське право [Електронний ресурс] : навч. поосіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ващенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 338-341. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2006. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 08.06.11- 1. Государство и право Украины - Учебные издания для высш. шк. 2. Финансовое право - ч/зЕД: ЗБЕ6446


 1. Вдовенко, Лариса Олександрівна.

Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Дод. в кінці посіб. (10 с.). - Бібліогр.: с. 110-114. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Навч. посіб. із Інтернета: Демонстративна версія Центр учбової літератури. - К. 2010. - Режим доступу: www.culonline.com.ua - 04.05.11- 1. Финансы - Учебные издания для высш. шк. -

ч/зЕД: ЗБЕ6447


.


Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч посіб. / Бірта Г. О. К. Цул, 2011. 144 с. Isbn 97S-966-364-882-8...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconДокументи
1. /Бюлетень-листопад-березень2012/bibliot.rtf
2. /Бюлетень-листопад-березень2012/biol.rtf
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІнформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р
Дергачёв, Владимир Александрович. Регионоведение: учеб пособие для студентов вузов, обу­чающихся по специальностям «Регионоведение»,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Листопад iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи