Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Скачати 447.74 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Сторінка3/3
Дата28.07.2012
Розмір447.74 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

Праці викладачів університету


 1. Ветров, В. М.

Технологічне проектування закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. курс. проекту за темою "Проектування холодного цеху" для студ. ден. та заоч. форми навч. спец. 8.05170113, 7.05170113 "Технол. в ресторан. госп-ві" / В. М. Ветров, Т. А. Мілохова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - ч/зЕД: ЗБЕ6764


 1. Виноградова, О. В.

Іміджелогія і паблік рилейшнз (PR) в туризмі [Електронний ресурс] : метод. рек. для орг. самост. роботи студ. з курсу для студ. напр.підгот. 6.140103 ден. та заоч. форм навч. / О. В. Виноградова, М. О. Смикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6775


 1. Вишневський, В. П.

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] : засоби діагностики для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" ден. та заоч. форм навч. / В. П. Вишневський, О. В. Чайковська, К. С. Лук'яненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6802


 1. Горіна, Г. О.

Інституціональне регулювання міжнародної торгівлі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивч. дисц. / Г. О. Горіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6807


 1. Горяйнова, Ю. А. та ін.

Харчова хімія (1 частина) [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навчання ф-ту ресторан.-готел. бізнесу напряму підготов. 6.051701 - "Харчові технології та інженерія" / Ю. А. Горяйнова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. хімії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ- 1. Пищевые производства - Учебно-методические пособия для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6807


 1. Єриш, Л. О.

Espaпol en vivo [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ., що вивчають іспанську як другу іноземну мову для спец. 6.030510, 6.140101 ден. форми навч. 2. ч / Л. О. Єриш, І. В. Мінакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. іноземних мов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6805


Дисертації


 1. Бесіда, С. М.

Технологія емульсійних соусів із використанням молочно-білкового концентрату зі сколотин [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : 05.18.16 - технологія харчової продукції : захист дис. 17.02.12 / Бесіда Світлана Миколаївна ; наук. кер. Юдіна Тетяна Іллівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електронна версія друк. публ. 2012. - ч/зЕД: ЗБЕ6761


 1. Головчан, А. І.

Туристичні дестинації: теоретико-методичні основи формування та механізми оптимізації [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захист дис. 28.02.12 / Головчан Анастасія Ігорівна ; наук. кер. Дядечко Лідія Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6804


 1. Молчанова, Н. Ю.

Розробка обладнання для жаріння м'яса з високим вмістом сполучної тканини [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 - процеси та обладн. харч., мікробіолог. та фармацевт. вир-в / Наталія Юріївна Молчанова ; наук. кер. В. О. Скрипник ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Дод. в кінці дис. (42 с.). - Бібліогр.: с. 168-184. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011- 1. Пищевое оборудование - Научные издания. Диссертации - Производство мяса и мясных продуктов ч/зЕД: ЗБЕ6799


 1. Ромащенко, Т. І.

Стратегія участі України у світових процесах трудової міграції [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світ. госп-во і міжнар. екон. відносини / Ромащенко Тарас Ігорович ; наук. кер. Т. С. Медведкін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Дод. в кінці дис. (10 с.). - Бібліогр.: с. 188-217. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011 - 1. Экономика труда - Научные издания. Диссертации - Международная миграция рабочей силы ч/зЕД: ЗБЕ6797


 1. Стефківський, В. М.

Контроль управлінських рішень в системі управління підприємства [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : защищена 14.02.12 / Стефківський Віктор Михайлович. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012. - ч/зЕД: ЗБЕ6766


 1. Хараман, В. С.еменівна.

Формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Хараман Вікторія Семенівна ; наук. кер. Омелянович Лідія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Дод. (30 с.). - Бібліогр.: с. 192-211. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Финанси - Научные издания. Диссертации - Коммерческие банки ч/зЕД: ЗБЕ6801


 1. Шулаева, Ю. Е.

Экономико-экологический механизм повышения эффективности управления обращением с электронными отдохами [Электронный ресурс] : дис. на соиск. учен. степ. канд. екон. наук. : 08.00.03 - экономика и управление национальным хозяйством : защита дис. 27.01.12 / Шулаева Юлия Евгеньевна ; науч. рук. Александров Иван Александрович ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. - Донецк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. -


Автореферати


 1. Бесіда, С. М.

Технологія емульсійних соусів із використанням молочно-білкового концентрату зі сколотин [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : 05.18.16 - технологія харчової продукції : [захист дис. 17.02.12] / Бесіда Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Юдіна Тетяна Іллівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електронна версія друк. публ. 2012. - ч/зЕД: ЗБЕ6760


 1. Головчан, А. І.

Туристичні дестинації: теоретико-методичні основи формування та механізми оптимізації [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : [захист дис. 28.02.12] / Головчан Анастасія Ігорівна ; [наук. кер. Дядечко Лідія Павлівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6803


 1. Молчанова, Н. Ю.

Розробка обладнання для жаріння м'яса з високим вмістом сполучної тканини [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 - процеси та обладн. харч., мікробіолог. і фармацевт. вир-в : [захист дис. 16.02.2012] / Н. Ю. Молчанова ; [наук. кер. В. О. Скрипник] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Пищевое оборудование - Научные издания. Авторефераты - Производство мяса и мясных продуктов ч/зЕД: ЗБЕ6798


 1. Ромащенко, Т. І.

Стратегія участі України у світових процесах трудової міграції [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : [захист дис. 25.01.2012] / Ромащенко Тарас Ігорович ; [наук. кер. Т. С. Медведкін] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011 - 1. Экономика труда - Научные издания. Авторефераты - Международная миграция рабочей силы ч/зЕД: ЗБЕ6796


 1. Стефківський, В. М.

Контроль управлінських рішень в системі управління підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : [захист дис. 14.02.12] / Стефківський Віктор Михайлович ; [наук. кер. Сухарева Людмила Олексіївна] ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012. - ч/зЕД: ЗБЕ6765


 1. Хараман, В. С.

Формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : [захист 14.02.2012.] : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Хараман Вікторія Семенівна ; [наук. кер. Омелянович Лідія Олександрівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Финанси - Научные издания. Авторефераты - Коммерческие банки ч/зЕД: ЗБЕ6800


 1. Шулаєва, Ю. Є.

Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності управління поводження з електронними відходами [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.03 - економіка та управління національним господарством : [захист дис. 27.01.12] / Шулаєва Юлія Євгенівна ; [наук. кер. Александров Іван Олександрович] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012. - ч/зЕД: ЗБЕ6758
1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Б м95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч посіб. / Мислюк О. О. К. Кондор, 2012. 660 с. Isbn 978-966-351-400-0 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconСистематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 4
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи