Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012
Скачати 400.85 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір400.85 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Лютий - 2012

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2012ЗмістХімічні науки 3

Географічні і науки 3

Біологічні науки 3

Електроенергетика. Електротехніка 3

Обчислювана техніка 3

Проектування машин і механізмів 3

Харчоі виробництва 3

Економічні науки 4

Фінанси 4

Управління підприємством 4-5

Матеріально-технічне забезпечення 5

Економіка харчування 5-6

Економіка окремих країн 6

Політичні науки 6

Вища освіта 6

Філософські науки 6

Література універсального змісту 7

Видання викладачів ДонНУЕТ 7-11

Електронні документи 12-23


^ Прим. * - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Хімічні науки

1. Г В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. -- № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування - 483 с. - 1 прим.


Географічні науки

2. Д8 С30 Семь чудес Башкортостана : [альбом] / сост. Г. Г. Галимова, М. А. Кутлугаллямов, Р. Р. Магадеева – Уфа : Китап, 2010. - 208 с. - 1 прим.


Біологічні науки

3. Е А64 Анатомия человека : ил. атлас / пер. с исп. И. Севастьяновой. —Харьков; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. — 192 с. : ил. - ISBN 978-966-14-1211-7 (Украина) ; ISBN 978-5-9910-1508-0 (Россия ) ; ISBN 978-84-342-2868-9 (исп.). - 1 прим.

Книга рассказывает о том, как устроен человеческий организм. Детальная информация о механизмах функционирования нашего тела сопровождается множеством красочных иллюстраций и схем с изображением органов и систем. Вы узнаете, какие из них позволяют нам поддерживать жизнедеятельность, а какие отвечают за взаимодействие с окружающей средой.


Електроенергетика. Електротехніка

4. З 2 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 707 : Електроенергетичні та електромеханічні системи - 131 с. - 1 прим.


Обчислювана техніка

5. З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 694 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології - 435 с. - 1 прим.


6. З 973 Н91 Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем : навч. посіб. / Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Штух I. P. - Тернопіль : Терно-граф , 2010. - 392 с. : іл. - ISBN 978-966-457-108-8 - 1 прим.

Мета пропонованого навчального посібника - комплексный аналіз теоретичных основ, інформаційних технологій, моделей та стратегій проектуваиня архітектур та компонептів спеціалізованих комп 'ютерних систем, висвітлення наукового та навчального змісту дисципліни «Проектування спеціалізованих комп 'ютерних систем». Навчальний посібник характеризуеться новизною теоретичного, методологгчного та технолого-іформаційного матеріалу. Більша частина посібника у системно впорядкованому вигляді публікується вперше в Україні. Глибокому засвоенню курсу сприятимуть навчальні тренінги, до складу яких входять контрольні запитання, завдания та приклади рішення задач, пов'язаних з техиологією проектування спеціалізованих комп'ютерних систем (СКС). У додатках наведено умови завдань розробки проектних рішенъ та приклади проектування СКС.


Проектування машин і механізмів

7. К42 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 701 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів - 119 с. - 1 прим.


Харчові виробництва

^ 8. Л80 П78 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.] - Х., 2011. - Вип. 1 (13). - 458 с. – 1 прим.


Економічні науки

^ 9. У050 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 698 : Проблеми економіки та управління - 339 с. - 1 прим.


10. * У050 К97 Кислюк, К. В. Спеціальне документознавство : модульнии курс / К. В. Кислюк. — К. : Кондор, 2011. - 192 с. - ISBN 978-966-351-357-7 - 1 прим.

Дане видання мютить конспект лекцій i зразки документов з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Діловодство та інформаційна діяльність».


Фінанси

11. * У26 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / Кудряшов В. П. - Херсон : Олди-прес, 2011 - 352 с. - ISBN 966-7914-44-7 – 2 прим.

Посібник підготовалено з метою надання допомоги в вивченні нормативного курсу "Фінанси". В ньому висвітлено питания формування i використання державних фондів, фінансових pecypciв громадян, акціонерних товариств та розвитку міжнародних фінансів В окремі розділи виділено привазація державного майна; проведения орендних, лізінгових та концесійних. онерацій. залучення i погашения державного кредиту; обслуговування державного боргу; фінансова політика і управління фіансами та iн. 3 метою покращення засвоєння курсу використані схеми, таблиці, приклади розрахунків та контрольні питания. Для студентів, аспірантів, викладачів.


12. У26 Н34 Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Наук.-дослід. фін. ін-т ; [ред.кол. : Т. І. (голов. ред) та ін.]. - К. : Акад. фін. упр., 2011 - Вип. 2 (55). - 156 с. - 1 прим.


Управління підприємством

^ 13. У29 Р17 Разработка новых продуктов. От идеи до запуска / под ред. Г. Петренко. - К. : изд-во Алексея Капусты, 2011. - 204 с. - 1 прим.

Разработка продукта - ключевой аспект деятельности любой компании. Однако известно, что абсолютное большинство новинок терпит неудачу на рынке. В чем же секрет тех счастливчиков, чьи инновации снискали успех и принесли их создателям славу и деньги? И какие инструменты позволяют сделать разработку продуктов максимально эффективной, а риски - минимальными? Книга вобрала в себя полезный практический опыт ведущих отечественных и зарубежных маркетологов, который поможет читателям получить ответы на эти и многие другие вопросы.


14. У29 Ч-75 Чорна, М. В. Формування ефективної інвестиційної политики підприємства : монография / Чорна М. В., Глухова С. В. – Х. : [ФО-П Шейнніна О. В], 2010. - 210 с. - 1 прим.

В монографії представлено результати глибокого дослідження сучасних теоретичних та методологічних засад інвестиційної політики підприємства. Досліджено сутність та економічну природу інвестицій, систематизовано існуючі напрямки наукової думки, обґрунтовано основні характерні особливості та недоліки окремих теорій, виокремлено умови формування інвестиційної політики та можливі джерела фінансування при здійсненні інвестиційної діяльності. Проведено всебічний аналіз чинників, що впливають на формування ефективної інвестиційної політики, досліджено сучасний стан економіки України та розвиток інвестиційного середовища. Запропоновано комплексну систему оцінки ефективності інвестиційної політики з урахуванням еволюції провідних методик оцінки ефективності.


15. У290-21 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] – Л., 2010. - № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку - 415 с. - 1 прим.


^ 16. У290-21 В81 Время для компании. Корпоративный тайм-менеджмент / под ред. Н. Ханановой. - К. : изд-во Алексея Капусты, 2011. - 160 с. - 1 прим.

Реализация системы управления временем на уровне предприятия в последние годы становится признаком хорошего тона, показателем продвинутой компании. И нередко расценивается как одно из ее конкурентных преимуществ. Как не терять время - свое и сотрудников, как выбрать инструменты тайм-менеджмента, подходящие именно вашей организации, и как их внедрять - читайте в этой книге.


17. *У290-21 Ш98 Шеремет, О. О. Фінансовий анализ : навч. посіб. / Шеремет О. О.— К., 2011. — 196 с. - ISBN 978-966-351-300-3 - 1 прим.


18. У298 О66 Орлова, Н. С. Механізми розвитку корпорації в інформаційному суспільстві : монографія / Н. С. Орлова. – Донецк : Ноулідж, 2011. - 370 с. - ISBN 978-617-579-234-6 - 1 прим.

У монографії досліджено проблеми формування механізмів розвитку корпорації в умовах інформаційного суспільства та вирішено низку наукових завдань, пов'язаних з удосконаленням механізму ефективної взаємодії держави i корпорації в умовах інформаційного суспільства, впровадженням електронних технологій в управлінську діяльність корпорацій, розробкою концепцій управління зацікавленими сторонами в корпорації, формуванням стратегії соціальної відповідальності корпорацій на прикладі компаній паливно-енергетичного комплексу, досліженням державних механізмів розкриття іформації та забезпеченням прозорості у корпоративних відносинах України. Монографія призначається менеджерам i фахівцям з корпоративного управління, робітникам органів державного управління, а також студентам магістратури, викладачам економічних вузів i специальностей.


19. У304 Т19 Тарасова, А. В. Развитие маркетинговых стратегий предприятий сахарной промышленности : монография / А. В. Тарасова. – Мелеуз : МГУТУ, 2010. – 198 с. - ISBN 978-5-902272-18-12 - 1 прим.

В монографии изложены актуальные исследования проблем развития маркетинговых стратегий, которые усиливаются в связи с отсутствием на свеклосахарных заводах комплексного механизма стратегического управления маркетингом, четких формулировок целей, приоритетов и критериев развития маркетинга, недостаточным уровнем применения современных маркетинговых технологий. Проведен мониторинг предприятий сахарной промышленности. Книга предназначена для руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.


Матеріально-технічне забезпечення

20 У40 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] - Л., 2011. – № 706 : Логістика. - 243 с. - 1 прим.


Економіка харчування

21.*У431-803 А87 Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навч. посіб / Архіпов В. В., Русавська В. А. - 2- e вид. - К. : ЦУЛ, 2012. - 342 с. - ISBN 978-611-01-0289-6 - 8 прим.

У посібнику розкрито сутністьсть організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів i класів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використову.ються як повсякденно, так і при проведенні банкетів та прийомів, здійсненні кейтерінгового обслуговування, створення умов для розваг і відпочинку. Для студентів вищих навчальних закладів.


Економіка окремих країн

22. У9(4/8) Б43 Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : А. В. Данильченко [и др.] - Минск : БГУ, 2010. - Вып. 7 - 191 с. - 1SBN978-9S5-518-278-9. - 1 прим.

В сборник включены статьи сотрудников и преподавателей кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета, а также других организаций Республики Беларусь. Статьи посвящены исследованиям актуальных проблем развития мировой экономики и международных экономических отношений, а также интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы. Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами мировой экономики.


23. У9(4УКР) Н34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна / М-во освіти і науки України ; [редкол.: В. В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : [ДонНТУ], 2011 - Вип. 39-1. - 274 с. – 1 прим.


Політичні науки

24. Ф3 Д94 Державна політика протидії тероризму : пріоритети та шляхи до реалізації : зб. матеріалів «круглого столу» / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : Н1СД, 2011. – 120 с. – ISBN 978-966-554-129-5 – 1 прим.


^ 25. Ф4 Ж88 Жумбаев, А. Ж. Казахстан – Украина: между прошлым и будущим / Жумбаев А. Ж. – Киев : Еженедельник «2000» : Довіра, 2010. – 368 с. – 2 прим.


Вища освіта

26. Ч48 Н34 Наука в університетах : п'ятиріч. досвід діяльн. Ради проректорів із наук. роботи / за заг. ред. М. Ю. Ільченка. – К. : ЕКМО, 2010. – 356 с. – ISBN 978-966-2153-33-0 – 1 прим.

У інформаційному збірнику висвітлюється досвід організації науки у ВНЗ упродовж 5 років. Задади цього досвіду ґрунтуються на органічному поєднанні освіти, науки та інновацій, яке притаманне, насамперед університетам дослідницького типу. Важливим складовим є удосконалення підготовки наукових кадрів, комерціалізація наукових розробок, співпраця з установами Національної академії наук та закордонними компаніями. У додатках уміщено офіційні і нормативні документи. Для керівників і викладачів, а також фахівців, які опікуються вирішенням проблем організації науки в Україні. .


27. Ч48 П71 Предприимчивость студенчества - будущему Беларуси! : материалы 31-ой межвуз. студ. конф. по итогам науч. исслед. за 2010-2011 год, Гомель, 10-12 мая 2011 г. / Белорус. торгово-экон. ун-т потребител. кооп. ; под науч. ред. Г. С. Митюрича. - Гомель, 2011. - 280 с. - 1 прим.


Філософські науки

^ 28. Ю В53 Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [зб. наук. пр]. – № 692 : Філософські науки . – Л., 2011. – 127 с. – 1 прим.


Література універсального змісту

29. Я4 Н63 Николайчук, В. Е. Менеджмент организаций и процессов : учеб. пособие на основе афоризмов, шуток, мислей / Николайчук В. Е. – Донецк : Донбасс, 2011. – 949 с. – 2 прим.


^ 30. Я4 Н63 Николайчук, В. Е. Управление персоналом : учеб. пособие на основе афоризмов, шуток, мыслей / Николайчук В. Е. - Донецк : Донбасс, 2011. - 1004 с. – 2 прим.


Видання викладачів ДонНУЕТ


1. У30 А35 Азарян, О. М. Стратегічне управління маркетинговою діяльностю підприємств машинобудування : монографія / О. М. Азарян. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 218 с. - ISBN 978-966-385-248-5 - 5 прим.

У монографп розглянуто теоретико-методичні засади становления стратегічного управління маркетииговою діяльністю, визначено модель стратегічного управління маркетииговою діяльністю в промисловому підприємстві; досліджено реалізацію системи стратегічного управління маркетинговою діяльністю в підприємствах машинобудування, проаналізовано аналіз маркетингової діяльності підприемств машинобудування; удосконалено стратегічне управління маркетинговою діяльністю в підприємствах машинобудування, проведена оцінка ефективності стратегічного управління маркетинговою діяльністю в підприємствах машинобудування.


2. У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Бренд-менеджмент підприємств на основі маркетингу : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 289 с. - 50 прим.


3. У304 Б61 Біленький, О. Ю. Комбікормова галузь: тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. Ю. Біленький. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 532 с. - ISBN 978-966-385-226-3 - 5 прим.

Теоретично обгрунтовано та застосовано цілісну методологічну концепцію організаційно-економічного механізму розвитку комбікормової галузі та управління нею в умовах динамічного середовища. Розглянуто теоретико-методичні основи формування стратегії розвитку комбікормової галузі; визначено щільний зв`язок стратегій розвитку підприємств і галузі в цілому; встановлено вплив невизначеності середовища на розвиток галузі; обґрунтовано основні чинники моделювання ринку комбікормів; здійснено ретроспективний аналіз розвитку комбікормового виробництва в Україні; розроблено організаційно-економічний механізм розвитку комбікормової галузі; досліджено передумови та перспективи розвитку комбікормової галузі; здійснено аналіз привабли-вості регіонів щодо формування сировинної бази комбікормовою виробництва; узагальнено зарубіжний досвід розвитку комбікормової промисловості; розроблено методичний підхід до проведення конкурентного аналізу суб'єктів комбікормової галузі; структуровано процеси управління ринком комбікормів; конкретизовано маркетингові процеси в системі управління підприємствами комбікормової галузі; розроблено концептуальну модель управління розвитком комбікормової галузі; з'ясовано складові моделювання процесів екстремального управління; визначено модель антикризової маркетингової стратегії. Монографія призначена для наукових та практичних працівників, аспірантів і студентів старших курсів економічних спеціальностей вищих, навчальних закладів.


^ 4. С5 В58 Bilopolsky, N. G. Environics - a science of future development of the mankind : [monograph] / Belopolsky N. G. – Szczecin , 2011. - 184 p. - 1 прим.


5. Л80-9 Г56 Гницевич, В. А. Технология функциональных пищевых продуктов : учеб. пособие для студ. направления подготов. 6.140101 "Гостинично-ресторанное дело" / Гніцевіч В. А. – Донецк : ДонНУЕТ, 2011. - 216 с. - 30 прим.


^ 6. У052 З-43 Звітність підприємств : " навч.-практ. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / Е. С. Гейєр [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. / - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 349 с. - 40 прим.


7. Л92 К70 Коршунова, Г. Ф. Дичина. Технологічні аспекти переробки та використання : навч. посіб. для студ. спец. 7.05170113 "Технології в ресторанном господарстві" та напрямку підготов. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навчання / Коршунова Г. Ф. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 138 с. - 70 прим.


8. У304 Л83 Луговська, І. А. Інноваційна стратегія молокопереробної галузі : монографія / І. А. Луговська, О. О. Познякова. – Донецьк : [ФОП Дмитренко Л. Р.], 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-8965-99-9 - 5 прим.

Монографія складається з 3 розділів, в яких розкрито поняття та економічний зріст стратегічного управління, практичні аспекти та передумови формування реалізації інноваційної стратегії галузі, а також удосконалення стратегії інноваційного розвитку підприємств. Призначено для аспірантів, науковців.


9 У292 М87 Моя спеціальність - моє покликання : зб. тез бізнес-проектів учасників ІХ Регіон. конкурсу бізнес-проектів, 16 лист. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Фак. маркетингу, торгівлі і мит. справи, Профспілкова орг. студ. ДонНУЕТ ; [відп. за вип. О. М. Азарян.] – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 259 с. - 4 прим.


10. Л81 Н43 Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв : зб. тез доп. студ. за підсумками 3-ої міжнар. студ. наук.-практ. студ. конф., 21-22 жовт. 2011 р. / [голов. ред. А. А. Садєков] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Вип. 3. - 226 с. - 4 прим.


11. С5 Н62 Никитин, Л. Н. Энергетическая модель мира и экология (социально-философский аспект) : монография / Л. Н. Никитин. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - 212 с. - ISBN 978-966-385-247-8 - 5 прим.

В XXI веке проблемы энергопотребления приобрели глобальный характер. От их решения зависит будущее человечества. В работе анализируется одна из важнейших и недостаточно изученных из них: взаимосвязь энергопотребления с экологическими изменениями природной среды. Основное внимание при этом уделено характеру изменений в мировоззрении и психологии людей в зависимости от уровня понимания роли энергоносителей в культуре труда и быта, в воздействии на природу. На большом фактическом материале ярким, образным языком разрываются «тайны» энергетики, прослеживаются истоки целого ряда стереотипов сознания, функционирующие во взаимоотношениях и взаимозависимостях человека разумного с системой энерюпотребления. Работа предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, для всех, кто интересуется проблемами взаимосвязи природы и общества, мировоззренческими и методическими проблемами энергетических нагрузок на экологию.


12. Ч48 О-11 О результатах образовательной деятельности университета за 2010/2011 учебный год и задачах коллектива на 2011/2012 учебный год : докл. ректора ун-та д-ра экон. наук, проф. А. А. Шубина : (аналит. отчет). – Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - 99 с. - 3 прим.


13 У422.2 О -54 Оліфіров, О. В. Електронна комерція : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Оліфіров – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 305 с. - 100 прим.

  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012
Г в53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №700 : Хімія, технологія речовин та їх...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconСистематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи