Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень
Скачати 138.74 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень
Дата28.07.2012
Розмір138.74 Kb.
ТипКнига

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Березень

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2012ЗмістОбчислювана техніка 3

Історичні науки 3

Економічні науки 3

Облік. Аудит 3-4

Економіка праці 4

Управління підприємством 4-5

Економіка торгівлі 6

Політичні науки 6

Міжнародне право 6-7

Філософські науки 7

Видання викладачів ДонНУЕТ 7-8

Електронні документи 9


^ Прим. * - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Обчислювана техніка

1. З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 710 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології . - 296 с. – 1 прим.


2. З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. - № 711 : Комп`ютерні системи проектування. Теорія і практика . - 176 с. - 1 прим.


Історичні науки

3. Т3 А69 Аноприенко, А. Я. Нооритмы: Модели синхронизации человека и космоса / Аноприенко А. Я — Донецк : УНИТЕХ, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-966-8248-24-5 - 1 прим.

Книга посвящена систематическому рассмотрению цикличности в человеческой деятельности и развитии цивилизации, обусловленной преимущественно космическими факторами. Предложена комплексная модель нооритмов, основанная на синтезе циклов Чижевского, Кондратьева и 500-летней цикличности. В качестве эмпирической модели нооритмы на сегодня представляются наиболее продуктивным, обоснованным и простым вариантом структурирования и объяснения динамики всемирной истории. Нооритмы позволяют также понять причины крутых поворотов в судьбах ее главных деятелей, простых участников и невинных жертв. Материал сопровождается большим количеством примеров и фактической информации.


Економічні науки

4. У01 Б33 Башнянин, Г. І. Ефективність соціализацй економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Башнянин Г. І., Гончарук Л. Я. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-4J 8-130-0 – 1 прим.

Досліджуються проблеми соціалізації економічних систем. Розроблюються методи визначення ефективності соціалізації економічних систем в економіках транзитивного типу. Аналізуються соціалізаційний цикл і стратегічна соціальна політика держави. Окремо аналізується ефективність соціалізації макроекономічних і мікроекономічних систем.


5. У011 М23 Манжура, О. В. 1нтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монография / Манжура О. В. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. - 179 с. - ISBN 978-966-8716-41-6 – 1 прим.

Видання рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами інтелектуальної власності, інновацій, економіки знань.


Облік. Аудит

6. У052 Ж74 Житомирская научная бухгалтерская школа в персоналиях : посвящ. 50-летию Житомир. гос. технолог. ун-та / М-во образования и науки Украины, Житомир. гос. технолог. ун-т ; под. ред. Ф. Ф. Бутынця. - Ужгород : Ужгород. гор. тип., 2010. - 136 с. - ISBN 978-966-2921-62-5 - 1 прим.


7. У053.3 П82 Проскуріна, Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н. М. Проскуріна. - К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2011. - 739 с. - ISBN 978-617-571-048-7 – 1 прим.

У монографії викладено теоретичні, методологічні та організаційні підходи до формування процедурного забезпечення. Уточнено та доповнено класифікацію аудиторських процедур. Автором узагальнено теоретичні погляди фахівців на застосовні в аудиті методи та методичні прийоми. Викладено та досліджено принципи, закономірності і методичні підходи до послідовності здійснення аудиту та його планування. В монографії основний акцент зроблено на комплексний підхід до вибору аудиторських процедур з метою досягнення конкретних цілей аудиту, на обґрунтування їх відповідності, достатності та ефективності. Відносно запропонованих аудиторських процедур розглядаються фактори впливу на їх вибір. На основі аналізу та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду аудиторської діяльності автором виконані конкретні розробки та пропозиції щодо планування аудиту, визначення аудиторського ризику, розрахунку рівня суттєвості, ціноутворення аудиторських послуг. Монографія може бути корисною науковим працівникам, які досліджують проблеми сучасного аудиту, викладачам, практикуючим аудиторам, аспірантам, студентам.


Економіка праці

8. *У24 К59 Козяр, M. M. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населений : навч. посіб. / ^ М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. К. : Кондор, 2011. — 458 с. - ISBN 978-966-351-348-5 - 2прим.

Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Він також може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання.


Управління підприємством

9. * У290-21 К68 Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / [М. А. Саприкіна та ін.] – К. : Фарб лист, 2011. – 480 с. - 4 прим.

Це фундаментальний підручник з корпоративного управління, в якому цілісно та систематизовано висвітлено теоретико-методологічні основи, структуру, сутність, етапи розвитку, місце та роль інститутів власності, різних видів економічних інтересів та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) фізичних та юридичних осіб, які мають свою долю або зацікавленість в статутному складі капіталу підприємства. В підручнику досить логічно підібрані цитати та висловлювання представників компаній, експертів, які яскраво відображають сутність теми, порівняння міжнародних та українських тенденцій, в тому числі і практик різних компаній. Надана практична пам'ятка менеджеру з КСВ, яка містить: практичні кроки для менеджера з ключових питань щодо впровадження КСВ у своїй компанії; глосарій та визначення основних термінів; питання для самоконтролю: для самоперевірки; ситуаційні вправи; досвід компаній з тематики розділу, які працюють в Україні, використані практики компаній були подані в рамках Національного Конкурсу бізнес-кейсів з КСВ, який Центр КСВ проводив у 2009-2010 роках за підтримки Ernst & Young, Sun InBev Україна та МТС "Україна. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері корпоративного управління, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


^ 10. 290-21 М 54 Методология Адизеса. Компания на пути к расцвету / под ред. Н. Ханановой. - Киев : изд-во Алексея Капусты, 2011 - 146 с. - 1 прим.

Подход Ицхака Адизеса к управлению - это не только теория жизненных циклов и широко известная идея о ролях-«витаминах». Это целостная система для реогранизации компаний и повышения их эффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В чем суть методологии Адизеса, как ее применять у себя в компании, а также интервью с гуру - читайте в этом сборнике статей из журнала "Управление компанией».


11. *У292 Т93 Тирпак, І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков - К. : Кондор. - 2011. -284 с. - ISBN 978-966-351-260-0 - 3 прим.

У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід. Посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, слухачів магістратури, коледжів та широкого кола читачів, які прагнуть прилучитися до підприємницької діяльності. Посібник містить табл. 21, рис. 18, схем 2, графіків 1, формул 44, законодавчих, нормативних і правових джерел 19, літературних і бібліографічних джерел 71.


12. У301 Щ95 Щукин, А. И. Методы проектно-оперативного управления развитием нвестиционного потенциала инновационной деятельности : монография / Щукин А. И .; под науч. ред. Порохни В. М.— Днепропетровск : Монолит, 2011.— 406 с. - ISBN 966-966-2252-32-3 – 1 прим.

Монография посвящена обоснованию новой парадигмы формирования методологии относительно методов проектно-оперативного управления развитием инвестиционного потенциала инновационной деятельности. Определено влияние интеллектуального капитала на инновационное развитие предприятия, которое содержит комплекс методов и механизмов повышения эффективности управления инновационной деятельностью, а также принятию эффективных решений по выбору оптимального сценария инновационного развития предприятия. Монография предназначена для преподавателей вузов, студентов и аспирантов, исследующих методы и механизмы проектно-оперативного управления развитием инвестиционного потенциала инновационной деятельности.


13. У304 С16 Салига, С. Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С. Я. Салига, П. А. Борисенко. – З. : вид-во КТХУ, 2010. - 184 с. - ISBN 978-966-414-068-0 - 1 прим.

Монографію присвячено вирішенню актуального наукового завдання розробки теоретико-методологічних положень та практичного інструментарію щодо забезпечення управління розвитком промислового наукоємного виробництва. На основі узагальнення теоретичних засад розкрито сутність поняття "сучасне наукоємне виробництво", визначено спільні риси наукоємних галузей промисловості та особливості їх розвитку, визначено умови, які формують цей розвиток, а також показники, за якими доцільно здійснювати його оцінку на галузевому рівні. У практичній площині здійснено аналіз діяльності сучасного наукоємного виробництва України на прикладі національної авіаційної промисловості, виявлено поглиблення залежності між розвитком відповідної підгалузі та технологічних укладів, обгрунтовано доцільність інтеграції державного та приватного капіталу в наукоємних галузях, а також запропоновано концептуальний підхід до розвитку національної авіаційної промисловості України, який включає чинники її розвитку у взаємозв'язку та взаємообумовленості. Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей, фахівців у галузі наукоємного машинобудування.


Економіка торгівлі

14. У422 С28 Секреты каналов продаж. Эффективное сотрудничество с дистрибьюторами и розницей / под ред. Г. Петренко. - Киев : изд-во Алексея Капусты, 2011. - 192 с. – 1 прим.

Производители товаров широкого потребления не мыслят своей жизни без торговых посредников - дистрибьюторов и розницы. Именно они помогают донести товар до конечных потребителей. Однако они же становятся серьезным барьером между производителями и покупателями. О том, как наладить взаимовыгодное сотрудничество с каналами продаж, читайте в этой книге.


Політичні науки

^ 15. Ф3 Н72 Нова влада: виклики модернізації / під ред. І. Бураківського - К. : К. І.С., 2011. - 260 с. - 1 прим.

За півтора роки, що пройшли після президентських виборів кінця 2009 року та приходу до влади іншої політичної команди на початку 2010 року, визначились основні тенденції та характерні риси політичної практики нової влади. Водночас, ані представники влади, ані політична опозиція не здійснили спроби представити суспільству змістовне бачення необхідних соціально-економічних перетворень, що унеможливлює ефективний діалог влади та громадянського суспільства. Ця публікація, здійснена консорціумом незалежних громадських експертів, поцілена замістити відсутність оцінки наявного стану та стратегічного бачення модернізації країни та стимулювати такий діалог. Головна ідея роботи полягає в тому, що у контексті сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів будь-які кроки влади - це не лише вибір між демократією та минулими формами авторитаризму, а й неминучий вибір між модернізацією країни та збільшенням історичного відставання. Саме з цих позицій автори аналітичних доповідей здійснили оцінку дій нової влади у ключових сферах суспільного життя - адміністрування та права, економіки, зовнішньої політики, у гуманітарній сфері - наскільки адекватно існуюча влада вирішує історичне завдання модернізації країни. Доповіді супроводжують рекомендації, які можуть бути корисними як для представників влади, так і для активістів громадянського суспільства.


16. Ф4 Я62 Янків, М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний та секторальний аналіз) : монографія / Янків М. – Л. : Світ, 2011. - 384 с. - ISBN 978-966-603-693-6. – 1 прим.

У монографії висвітлюються проблеми формування стратегічного партнерства між Україною та Польщею, аналізуються історичні аспекти становлення українсько-польських взаємовідносин у політичній площині та в економічній сфері, досліджуються секторальні аспекти двосторонніх стосунків на предмет їх відповідності задекларованим цілям стратегічного партнерства. Робота призначена для науковців, аспірантів, працівників державних органів влади та місцевого самоврядування, дотичних до проблематики українсько-польського співробітництва, студентів факультетів міжнародних відносин, а також для всіх зацікавлених у цій темі.


Міжнародне право

17. Х91/93 О-79 Осика, С. Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі : монографія / С. Г. Осика, В. В. Коновалов ; Київ, нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 280 с. — (Серія «Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів»). - ISBN 978-966-2141-94-8 - 1 прим.

Ця монографія є черговою роботою серії «Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів», започаткованої з метою комплексного та неупередженого ознайомлення з особливостями функціонування системи вирішення міждержавних спорів у рамках Світової організації торгівлі та розкриття суті проблем, що впливають на ефективність цієї системи. Сподіваємося, що ця монографія приверне увагу до нагальних проблем, пов'язаних з діяльністю України у COT, роботою українських урядовців у цій організації, захистом торговельних інтересів України та її суб'єктів господарсько-правових відносин.


Філософські науки

18. Ю6 К75 Кочетов, Э. Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен : науч. монография / Э. Г. Кочетов — М. : Экономика, 2011. — 733 с. - ISBN 978-5-2S2-03162-1 - 1 прим.

Впервые в мировой и отечественной научной литературе поднимается один из фундаментальных вопросов современности : роль и место диалога в судьбах человека и мира в эпоху глобальных перемен как прорыв к новому знанию — диалогистике. Раскрываются новые подходы к философии диалога, его движущие мотивационные «пружины», поле, сферы и участники; ставится проблема перевода нового знания о диалоге в научные институты, его оформление и научное закрепление. Выдвигается повестка дня «большого» разговора: «Мир на пороге смены эпох, грядет новый Ренессанс как схватка с «современным Средневековьем». Автор книги — Эрнест Кочетов — известен как творец и разработчик нового знания о современном мире, основоположник российской школы геоэкономики, создатель оригинальных глобальных направлений в общественных науках. Книга адресована читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания об окружающем нас мире, смело поднимающим вопросы высочайшего ранга, представителям научных, деловых, политических, общественных кругов и религиозных конфессий.


Видання викладачів ДонНУЕТ


1.*У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова I. В. - К. : ЦУЛ, 2012. - 612 с. - ISBN 978-611-01-0337-4 – 5 прим.

Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах. Зміст навчального посібника складається з чотирьох частин і 11 розділів. Навчальний посібник призначений для магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.


2.С5 І-66 Інноваційність транзитивного соціума : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., (квіт. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - 249 с. - 1 прим.


3.У9(4УКР) К64 Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції : монографія / [О. Б. Чернега та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, 2010. - 591 с. - Дод. (11 с.). – 1 прим.


4. Т3(4УКР) Р69 Романуха, О. М. Хрестоматія з історії України : для студ. екон. та торг. профілю / О. М. Романуха. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 296 с. - ISBN 978-966-385-244-7 - 2 прим.

Хрестоматія з історії України розрахована на студентів економічного та торговельного профілю. У ній зібрано законодавчі акти й документи, що характеризують суспільний лад, політичну систему, розвиток економіки і культури в Україні від найдавніших часів до початку XXI ст. Матеріал подасться з урахуванням останніх наукових розробок, історичних фактів, концепцій і забезпечує поглиблене вивчення студентами найважливіших проблем вітчизняної історії. Особливої ваги хрестоматія набуває під час підготовки до практичних занять.


5. Ю Ф56 Філософія. Економіка. Європейський погляд : всеукр. наук.-теорет. інтернет конф., 31 січ. 2012 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - 242 с. – 1 прим.


6. У422 Ф91 Фролова, Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств : монографія / Л. В. Фролова, Л. В. Семерунь. – Донецьк : Ноулідж, 2011. - 187 с. - ISBN 978-617-579-324-4 - 5 прим.

Монографія присвячена розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовими результатами торговельних підприємств. У роботі розглянуто сутність фінансових результатів та їх види, розкрито концептуальні положення ефективності управління фінансовими результатами. Обгрунтовано необхідність впровадження системи моніторингу, яка відстежує індикатори фінансових процесів. Розкрито методичні засади діагностики фінансових результатів підприємства, які грунтуються на матричному підході до оцінки ефективності і враховують динамічну модель розвитку основних показників торговельного підприємства. Розроблено матрицю визначення типу стратегії управління фінансовими результатами, на основі якої здійснено стратегічне позиціювання торговельних підприємств .Для науковців, керівників і фахівців із фінансового управління, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться проблемами управління фінансовими результатами.


Електронні документи


1. О работе предприятий пищевой промышленности Донецкой области [Электронный ресурс] / Гос. ком. стат. Украины ; Гл. упр. стат. в Дон. обл. - Донецк, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЕЛ805


2. Статистичний щорічник України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держстандарт України ; [за ред. О.Г. Осауленка] ; [відп. за вип. Н.П. Павленко]. - К. : Август Трейд, 2011. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЕЛ802


3. Стан роздрібної торгівлі Донецької області в 2010 році [Електронний ресурс] : стат. зб. / Держ. ком. стат. України., Голов. упр. стат. у Донец. олб. - Донецьк, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЕЛ804


4. Торгівля Донецької області у 2006-2010 роках [Електронний ресурс] : стат. зб. / Держ. ком. стат. України ; Голов. упр. стат. у Донец. олб. - Донецьк, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЕЛ803


Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень
З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №710 : Комп'ютерні науки та інформаційні...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень 2011
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень 2011
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. Суми : Ун книга, 2007. 255 с. Isbn 978-966-680-376-7...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. Суми : Ун книга, 2007. 255 с. Isbn 978-966-680-376-7...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconСистематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Березень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи