Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Скачати 454.82 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Сторінка3/3
Дата28.07.2012
Розмір454.82 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

ІІ.

 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Бізнес-планування в готельно-ресторанній справі (Обгрунтування товарооботу підприємтва у межах розробки бізнес-плану) [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7029


 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Економіка підприїмства [Електронний ресурс] : метод. рек. для аудиторної та самост. роботи для студ. напрямів підготовки: 6.051701 "Харч. технол. та інж.", 6.140101 "Готел.- ресторан. справа", 6.140103 "Туризм" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7035


 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. рек. до самост. роботи та викон. аудиторних практич. робіт (АПР) для студ. напрямів підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж.", 6.140101 "Готел.-ресторан. справа", 6.140103 "Туризм" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7037


 1. Бєляєва, Катерина Валеріївна.

Страхові послуги [Електронний ресурс] : засоби діагностики з курсу для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси", "Банк. справа" ден. та заоч. форм навчання / К. В. Бєляєва, М. В. Пирогова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7044


 1. Виноградова, Олена Володимирівна.

Інноваційні технології в туризмі [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з модулю для студ. напряму підготов. 7.14010101 "Готел. і ресторан. справа" ден. форми навчання / О. В. Виноградова, О. В. Воропаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7031


 1. Воропаєв, Ольга Володимирівна.

Основи сталого розвитку [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ.т з курсу для студ. напряму підготов. 6.140103 ден. та заоч. форм навчання / О. В. Воропаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7034


 1. Гамоліна, Ася Ківовна.

Русский язык. Задания для самостоятельной работы (обучение устному говорению и чтению) [Електронний ресурс] : учеб. пособие для иностр. студ.подгот. фак. / О. В. Воропаєва, А. Б. Гусейнова, І. М. Ферябов та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7020


 1. Гладкова, Ольга Вячеславна.

Фінансові системи провідних країн [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з курсу в умовах кредит.-модул. системи навчання для студе. ден. та заоч. форм навчання галузі знань 0305 "Економіка і під-во" напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" / О. В. Гладкова, О. Я. Костишина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7024


 1. Гордієнко, Євгенія Сергіївна.

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : метод. вказівки для провед. практичних та семінар. занять з курсу для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" ден. та заоч. форм навчання / Є. С. Гордієнко, Н. І. Богомол ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7042


 1. Давиденко, Еліна Миколаївна.

Психологія з основами соціології [Електронний ресурс] : плани семінар. занять з курсу "Психологія з основами соціології" для студ. ден. та заоч. форм навчання / Е. М. Давиденко, Г. В. Камаралі, К. В. Ніколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. філософ. наук. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7023


 1. Дарчук, Вероніка Геннадіївна.

Міжнародний туристський бізнес [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з курсу для студ. напряму підготов. 6.140103 ден. та заоч. форм навчання / В. Г. Дарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7033


 1. Карнаух, Вікторія Вікторівна.

Теоретичні основи теплотехніки [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон розрах.-граф. роботи "Розрахунок термодинамічного циклу паросилової установки" для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спеціалізації "Облад. перероб. та харч. вир-в" ден. форми навч. / В. В. Карнаух, В. П. Данько, Ю. В. П'янкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. техніки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7032


 1. Коваленко, Артем Володимирович.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господ [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.140101 "Готел. і ресторан. справа" всіх форм навчання / А. В. Коваленко, Н. О. Миронова, І. С. Севаторова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7036


 1. Крилова, Людмила В'ячеславівна.

Організація в галузі [Електронний ресурс] : засоби діагностики знань студ. ден. і заоч. форм навчання галузі знань 0517 "Харч. пром-сть та перероб. с.-г. продукції" напряму підготов. 6. 051701"Харч. технол. та інж." піднапряму "Технол. харч." / Л. В. Крилова, І. А. Назаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7049


 1. Нагорна, Ніна Павлівна,

Меблеві товари [Електронний ресурс] : тести та ситуац. завд. для студ. ден. і заоч. форм навч. за спец. 6.03051001 "Товарознав. і комерц. діяльність", 6.03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" / Н. П. Нагорна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7041


 1. Нелепа, Анатолій Єгорович.

Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол.та інж. спец. "Технол. в ресторан. госп-ві" / А. Є. Нелепа, В. Д. Ванханен, С. Б. Литко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7040


 1. Перенко, Світлана Миколаївна та ін.

Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. вказівки і тематика курс. робіт для студ. напряму підготов. 8.03050901 "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навчання та Ін-ту післядипломної освіти / С. М. Петренко, О. М. Головащенко, І. О. Лукашова, Н. В. Сєкіріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонГУЭТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7043


 1. Поперечний, Анатолій Микитович та ін.

Теплове обладнання ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проектування для студ. напряму підготов. "Харч. технол. та інж." спец. 6.051701 "Технол. харч." ден. та заоч. форм навчання / А. М. Поперечний, І. М. Заплетніков, І. М. Лебедєв, Д. О. Єрьоменко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7047


 1. Попова, Ірина Віталіївна.

Банківські операції [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдан. для викон. аудиторної письмової роботи для студ. ін-ту обліку і фінансів заоч. форми навчання напрям підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Банк. справа" / І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук, О. В. Мелентьєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7028


 1. Пророчук, Жанна Алексеевна.

Основы информатики [Электронный ресурс] : метод указания и индивид. задания для проведения практ. и лаб. работ для иностран. студ. подгот. отд-ния международ. ф-та подгот. иностран. спец. Содержательный модуль "Табличный процессор Microsoft Excel" / Ж. А. Пророчук ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и общенаучных дисц. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с титул. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7046


 1. Пугачова, Ірина Іванівна.

Організація проведення занять з фізичного виховання для студентів, які займаються оздоровчою аеробікою [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. та викладачів / І. І. Пугачова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7026


 1. Разетдинов, Виталий Миннигалеевич.

Философия глобальных проблем современности [Электронный ресурс] : метод. указания и планы семинарских занятий для студ. дн. и заоч. форм обучения / В. М. Разетдинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. наук. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7039


 1. Семенова, Любов Яківна.

Спецкурс "Технологія харчування" [Електронний ресурс] : метод. рек. для провед. лаборатор. і семінар. занять для студ. спец. 7.05170113 "Технол. у ресторан. госп-ві" ден. та заоч. форм навчання / Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7038


 1. Федорець, Марина Семенівна.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. напрямів підготов. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навчання / М. С. Федорець, В. С. Терещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7025


 1. Ягмур, Катерина Анатоліївна.

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : практикум для студ. напряму підготов. 6.030509 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навчання / К. А. Ягмур, О. С. Панченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7045


Навчально-методичні видання


 1. Азарян, Олена Михайлівна.

Маркетингова політика комунікацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг" / О. М. Азарян, І. Б. Зеніна, О. Б. Барілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7075


 1. Бігун, Галина Степанівна.

Скульптура та графіка: практикум [Електронний ресурс] : для студ. економічних і торговельних спец. ден. та заоч. форми навчання / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова, О. М. Романуха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - ч/зЕД: ЗБЕ7080


 1. Зеніна, Ірина Борисовна.

Основи реклами [Електронний ресурс] : метод. рек. з самост. вивчення І-го зміст. модулю для студ. всіх форм навчання за напрямом підготов. 6.030507 "Маркетинг", спец."Реклама і PR" / І. Б. Зеніна, Д. С. Файвішенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7074


 1. Зеніна, Ірина Борисівна.

Маркетингові комунікації [Електронний ресурс] : зб. тестів для проведення поточного модульного контролю з дисц. "Маркетингові комунікації" для студ. всіх форм навчання спец. 7.050301 "Товарознав. та комерц. діяльність" / І. Б. Зеніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7076


 1. Казакова, Олена Борисівна.

Маркетинг оптової і роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] : зб. тестів для проведення ПМК студ. спец. 7.030507 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / О. Б. Казакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7077


 1. Кобзар, Ірина Миколаївна.

Українська мова (за проф. спрямуванням) для студ. напр.підг. 030504 "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : метод. рек. для підготовки та написання реферату / І. М. Кобзар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7072


 1. Колодяжна, Ірина Вікторівна.

Політична економія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" заоч. форми навчання / І. В. Колодяжна, К. С. Хаврова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Маріуп. навч.-консульт. центр. - Мариуполь : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7078


 1. Коршунова, Ганна Федорівна.

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. для проведення ділової гри "Технол. аспекти приготування страв із смаженого м'яса" зі студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." ден. та заоч. форм навч. / Г. Ф. Коршунова, Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7082


 1. Левадний, Олександр Миколайович.

Вдосконалення системи багаторічної спортивної підготовки спортсменів-студентів у настільному тенісі [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. та викладачів / О. М. Левадний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фізичного виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7081 1. Саржан, Світлана Едмундівна.

Історія України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для слухачів школи молодого фахівця / С. Е. Саржан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7073


 1. Старічков, Григорій Олександрович.

Лікарський контроль та самоконтроль легкоатлетів [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. і викладачів / Г. О. Старічков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фізичного виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7079


Дисертації


 1. Костенко, Ганна Петрівна.

Фінансове забеспечення розвитку санаторно-курортних закладів [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Костенко Ганна Петрівна ; наук. кер. Чайковська Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 279-307. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012- 1. Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы - Научные издания. Диссертации – Финансирование ч/зЕД: ЗБЕ7064 1. Соловйова, Оксана Анатоліївна.

Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Соловйова Оксана Анатоліївна ; наук. кер. Пуригіна Ольга Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Класичний приватний університет. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 224-243. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Страхование - Научные издания. Диссертации - Страховые компании - Инвестиционная деятельность – Украина ч/зЕД: ЗБЕ7066


Автореферати дисертацій


 1. Костенко, Ганна Петрівна.

Фінансове забеспечення розвитку санаторно-курортних закладів [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : [захист дис. 10.04.12] / Костенко Ганна Петрівна ; [наук. кер. Чайковська Ольга Василівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы - Научные издания. Авторефераты – Финансирование ч/зЕД: ЗБЕ7063


 1. Соловйова, Оксана Анатоліївна.

Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : [захист дис. 24.04.12] / Соловйова Оксана Анатоліївна ; [наук. кер. Пуригіна Ольга Георгіївна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Страхование - Научные издания. Авторефераты - Страховые компании - Инвестиционная деятельность – Украина ч/зЕД: ЗБЕ7065
1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconСистематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи