European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка1/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет


European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011


Напрям „Туризм”


Чернівці – 2010

Зміст


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

5

Структура та організація факультету

5

Адреса

5

Контактні телефони

5

Деканат

5

Кафедри

5

Кафедра географії України та регіоналістики

5

Кафедра географії та менеджменту туризму

5

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

6

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

6

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

6

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

7

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

8

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

8

I курс

8

ІІ курс

9

ІІІ курс

9

IV курс

9

V курс

9

Координатор від факультету та його заступники

9

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

10

Умови для навчання

10

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

11

^ СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

13

Напрям Туризм

13

ДИСЦИПЛІНИ

17

^ Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

17

Психологія

17

Фізичне виховання

18

Українська мова (за професійним спрямуванням)

19

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

20

Економічна теорія

23

Правознавство

23

Історія України

24

Філософія (етика, естетика і логіка)

24

Релігієзнавство

25

Культорологія

26

Соціологія

27

Політологія

28

^ Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисципліни

29

Туристичні ресурси України

29

Основи наукових досліджень

30

Ділова іноземна мова

31

Друга ділова іноземна мова

31

Діяльність туристської самодіяльної організації

34

Правове регулювання туристичної діяльності

36

Організація транспортних послуг

38

Організація анімаційних послуг в туризмі

39

Маркетинг туризму

42

Менеджмент туризму

45

^ Цикл природничо-наукової підготовки

48

Вища математика

48

Статистика

49

Рекреаційна географія

51

Рекреологія

52

Екологія

53

Туристське країнознавство

55

Економіка підприємств

57

Фінанси та фінанси підприємств

58

Інформатика та комп’ютерна техніка

59

Безпека життєдіяльності

60

Основи менеджменту

62

Основи маркетингу

64

^ Цикл професійної та практичної підготовки

66

Спортивний туризм

66

Історія туризму

68

Рекреаційні комплекси

70

Технологія туриської діяльності

72

Ділова іноземна мова

74

Організація туризму

75

Організація рекреаційних послуг

77

Організація екскурсійних послуг

79

Інформаційні системи і технології в туризмі

80

Друга ділова іноземна мова

81

Технологія ресторанної справи

82

Технологія готельної справи

83

Організація послуг харчування

85

Економіка і ціноутворення в галузі туризму

86

Бухгалтерський облік туристичної діяльності

88

Аналіз діяльності підприємств

88

^ Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу

88

Фізична та соціально-економічна географія світу

88

Туризмознавство

91

Країнознавство

92

Організація послуг гостинності

94

Міжнародний туризм

95

^ Дисципліни вільного вибору студента

97

Краєзнавство і туризм

97

Картографія та картокреслення

98

Сільський зелений туризм

101

Екологічний туризм

103

Міжнародна економіка

105

Міжнародні відносини та міжнародне право

106

Туристичний практикум

108

^ Дисципліни кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

111

Актуальні проблеми філософії

111

Цивільна оборона

113

Охорона праці в галузі

114

Іноземна мова професійного спілкування

116

Інтелектуальна власність

119

Інформаційний менеджмент

120

Управління туристичним підприємством

121

Управління персоналом

122

Міжнародний туристичний бізнес

124

Міжнародні інформаційні системи в туризмі

125

Туристсько-рекреаційний потенціал території

127

Маркетингово-комунікаційні системи в туризмі

128

Державне регулювання туризму

129

^ Дисципліни кваліфікаційного рівня «магістр»

130

Актуальні проблеми філософії

130

Цивільна оборона

132

Охорона праці в галузі

134

Іноземна мова професійного спілкування

135

Педагогіка та психологія ВШ

138

Інтелектуальна власність

142

Інформаційний менеджмент

143

Методологія наукових досліджень

146

Корпоративне управління в туризмі

147

Управління регіональним розвитком туризму

147

Міжнародний туристичний бізнес

148

Методика викладання предмету у ВШ

150

Вища освіта та Болонський процес

152^ Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855


Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847


^ Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795


^ Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

лаборант

584852


^ Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852


^ Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803


^ Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Руденко Валерій Петрович

Завідувач кафедри

професор

584854

Бурка Володимир Йосипович

доцент

584854

Бурка Йосип Андрійович

доцент

584854

Брижак Петро Михайлович

викладач

584854

Вацеба Володимир Ярославович

доцент

584854

Гостюк Михайло Троянович

доцент

584854

Грицку Вероніка Степанівна

доцент

584854

Григор’єва Галина Володимирівна

аспірант

584854

Данілова Ольга Миколаївна

доцент

584854

Кібич Ірина Володимирівна

доцент

584854

Константинова Любов Григорівна

с.н.с.

584854

Лапушняк Мирослава Дмитрівна

методист

584854

Мельник Антон Анатолійович

асистент

584854

Наконечний Костянтин Петрович

к.геогр.н., асистент

584854

Настюк Микола Григорович

асистент

584854

Рибчук Євген Октавіанович

м.н.с.

584854

Олексійчук Тетяна Володимирівна

асистент

584854

Паламарюк Марія Юріївна

асистент

584854

Соловей Тетяна Василівна

доцент

584854

Худіковська Валентина Анатоліївна

асистент

584854

Чубрей Олександра Степанівна

доцент

584854

Цепенда Михайло Володимирович

доцент

584854

Цепенда Микола Михайлович

аспірант

584854

Шелест Оксана Богданівна

зав. лабораторією

584854

Ячнюк Марина Олександрівна

аспірант

584854

Баран Лівія Вікторівна

лаборант

584854


^ Лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу

Бучко Нестор Дмитрович

фахівець

584854


^ Міжкафедральна навчальна лабораторія

Руснак Наталія Сергіївна

старший лаборант

584854

Яворський Ярослав Мар’янович

м.н.с.

584854


^ Комп’ютерний клас

Худіковська Валентина Анатоліївна

лаборант

584854


^ Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Круль Володимир Петрович

Завідувач кафедри

професор

584853

Гуцуляк Василь Миколайович

професор

584853

Дутчак Микола Васильович

доцент

584853

Дячук Аліна Іванівна

фахівець ІІ категорії

584853

Киналь Ольга Володимирівна

доцент

584853

Кирилюк Сергій Миколайович

к.геогр.н., асистент

584853

Косарєва Олеся Миколаївна

асистент

584853

Проскурняк Мирослав Михайлович

доцент

584853

Рідуш Богдан Тарасович

доцент

584853

Танасюк Михайло Васильович

аспірант

584853

Ходан Галина Дмитрівна

аспірант

584853

Холявчук Дарія Іванівна

аспірант

584853

Чернега Петро Іванович

доцент

584853

Чобан Алла Федорівна

зав.лаб.

584853

Ковальчук Ірина Петрівна

фахівець ІІ категорії

584853


^ Грунтово-геохімічна лабораторія

Михайленко Лариса Олександрівна

лаборант

584852


^ Геолого-географічний музей

Вілянська Ольга Миколаївна

завідувач музеєм

520020

Цапок Ірина Леонідівна

лаборант

520020


^ Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кілінська Клавдія Йосипівна

Завідувач кафедри

д.геогр.н., доцент

524129

Аніпко Наталія Петрівна

доцент

524129

Андрусяк Наталія Степанівна

к.б.н., асистент

524129

Каланча Степан Дмитрович

асистент

524129

Коновалова Надія Іллівна

доцент

524129

Павлюк Світлана Миколаївна

асистент

524129

Скутар Тетяна Дмитрівна

аспірант

524129

Лісовська Алла Григорівна

асистент

524129

Гриб’юк Світлана Іллівна

ст.лаборант

524129

Присакар Світлана Іванівна

лаборант

524129

Костащук Володимир Іванович

асистент

524129


^ Навчально-наукова геофізична обсерваторія

Ніколаєв Андрій Миколайович

Директор

584716

Сергєєва Тетяна Миколаївна

завідувач

584716

Веренич Світлана Василівна

провідний фахівець

584716

Попович Володимир Васильович

старший лаборант

584716

Кравченко Віктор В’ячеславович

лаборант

584716

Кисилиця Ілля Валерійович

фахівець

584716


^ Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

Собчук Олександр Васильович (факультет прикладної математики)

Філіпчук Ольга Ігорівна (факультет прикладної математики)

Нестеренко Василь Володимирович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Івасюта Марина Ігорівна (філологічний факультет)

Гуцуляк Ірина Георгіївна (філологічний факультет)

Бичкова Тетяна Георгіївна (філологічний факультет)

Давидович Віктор Олександрович (інженерно-технічний факультет)

Прокопчук Юлія Павлівна (філологічний факультет)

Піддубна Лариса Андріївна (факультет прикладної математики)

Ботушанський Олег Васильович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Мельничук Лілія Михайлівна (факультет прикладної математики)

Ленюк Олег Михайлович (факультет прикладної математики)

Домініков Микола Миколайович (інженерно-технічний факультет)

Хлус Лариса Миколаївна (факультет біології, екології та біотехнології)

Царьков Михайло Юрійович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Дзісь Руслана Петрівна (філологічний факультет)

Фратовчан Тоня Михайлівна (факультет прикладної математики)

Пасічник Галина Савеліївна (факультет прикладної математики)

ІІ курс

Нікітін Анатолій Володимирович (факультет прикладної математики)

Волощук Олексій Артурович (економічний факультет)

Турко Ольга Василівна (філософсько-теологічний факультет)

Соболєв Валерій Олександрович (економічний факультет)

Нестеренко Василь Васильович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Строєв Олександр Миколайович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Маценко Василь Григорович (факультет прикладної математики)

Стасик Мирослав Остапович (інженерно-технічний факультет)

Мартинюк Сергій Васильович (факультет прикладної математики)

III курс

Белінський Петро Іванович (економічний факультет)

Харабара Віолета Миколаївна (економічний факультет)

Легкоступов Ігор Іванович (економічний факультет)

Проскурняк Ольга Петрівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Саінчук Наталія Валеріївна (економічний факультет)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Томка Юрій Ярославович (інженерно-технічний факультет)

Копач Олег Вадимович (хімічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

Ракман Алла Степанівна (економічний факультет)

IV курс

Ковальчук Інна Владиславівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Веренько Василь Ілларійович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Борук Сергій Дмитрович (хімічний факультет)

Струтинський Владислав Євгенович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

V курс

Іванчук Марія Георгіївна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Терлецька Юлія Олегівна (економічний факультет)

Ромкулець Роман Георгійович (філософсько-теологічний факультет)

Руденко Світлана Степанівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Горська Ірина Іллівна (відділ з питань інтелектуальної власності, науково-дослідна частина)

Черлінка Василь Романович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)


^ Координатор від факультету та його заступники

Координатор

кандидат географічних наук, доцент Цепенда Михайло Володимирович

Адреса: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-62;

Години прийому: понеділок – з 10.00 до 18.00 год

середа – з 14.00 до 16.00 год

четвер – з 8.00 до 14.00 год

п’ятниця – грудень (з 8.00 до 18.00 год)

Заступники

кандидат історичних наук, доцент Чубрей Олександра Степанівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-54;

кандидат географічних наук, доцент Аніпко Наталія Петрівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Худякова, 1

Телефон: (0372) 52-41-29

Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті

Напрям „Географія”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Менеджмент”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік.

Напрям „Геодезія, картографія та землеустрій”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Туризм”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Спеціальність „Економічна і соціальна географія”

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.


Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Географічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

 • Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму та спеціальності.

 • Два комп’ютерні класи.

 • Методичний кабінет.

 • Лабораторії грунтово-геохімічна, геолого-географічний музей, оцінки природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, навчально-наукова геофізична обсерваторія.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база – філії кафедр на виробництві навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади), „Чернівціводоканалу”, Державного управління охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області, НПП „Вижницький”.


^ Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційні (бакалаврську), дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських досліджень.

^ Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи