Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" icon

Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період"
Скачати 196.58 Kb.
НазваЗвіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період"
Дата27.09.2012
Розмір196.58 Kb.
ТипЗвіт


Звіт

декана географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича проф. В.П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. і завдання на найближчий період"


Шановні члени вченої ради географічного факультету! Шановні присутні!

Сьогоднішній мій річний звіт характеризує непростий період розвитку нашого географічного факультету як і університету загалом, коли:

  • по-перше, істотно скоротилися потоки вступників в умовах загострення демографічної кризи;

  • по-друге, різко зросла міжуніверситетська і уже міжфакультетська конкуренція розвитку на споріднених спеціальностях;

  • по-третє, жорстка економія матеріальних, фінансових ресурсів у державі загалом зумовила значне зростання вимог і робочого навантаження на кожного члена нашого колективу, включаючи студентів.

В цих складних умовах деканат, кафедри географічного факультету, мобілізуючи свої внутрішні резерви, давали адекватні відповіді на нові виклики часу, шукали нестандартних рішень, що охоплювали основні напрями нашої роботи.

Одним з основних напрямів, безсумнівно, є профорієнтаційна робота, вступна компанія на географічний факультет.

Цьогорічна вступна компанія на геофак – наш засів – була дуже схожою на попередній 2011 рік. Така ж велика кількість заяв у копіях, така ж інтенсивність їх подання і в кінцевому підсумку практично такі ж, як і минулого року результати вступу.

Станом на 1 серпня 2012 р. на геофак було подано за всіма ОКР 2268 заяв абітурієнтів, що становить 11% від університетського показника. Це третє місце після економфаку, що мав на 160 заяв більше і після педфаку, де було більше на 90 заяв.

За поданими бакалаврськими заявами на 1й курс – 1738 ми зайняли друге місце в університеті після педфаку, де їх було на 70 більше. Що стосується оригіналів документів, то станом на 25 серпня по денній формі на геофак було їх подано 204 (найбільше в університеті!), далі йдуть: факультет іноземних мов – 183, педфак – 177, філологи – 173. В економістів – 114 оригіналів , біологів – 107. На навчання за напрямами геофаку зараховано на 1й курс 266 студентів (по обох формах навчання). Таким чином виходить, що лише кожна 6-7ма з поданих заяв бакалаврами матеріалізується в студентській особистості. Це вже стає правилом.

Найбільшу кількість студентів по денній формі – ^ 55 - зацікавив напрям "Географія" (27 %), на другому місці – 50 студентів йде "Геодезія, картографія та землеустрій" (24,5 %), далі – 49 студентів має "Туризм" (24 %). 27 студентів на "Менеджменті" (в економістів 18 осіб) (13,2 %), 15 першокурсників на "Гідрометеорології" і лише 8 – на "Гідротехніці (водних ресурсах)" (див. табл. 12.01).

Як бачимо, "Геодезія, картографія та землеустрій" як освітній напрям стає гарною візитівкою нашого геофаку. З 20 місць держзамовлення географами – геодезистами зайнято 18 і лише 2 – біологами. А взагалі набір на 1 курс географічного факультету за вказаним напрямом у порівнянні з факультетом біології, екології та біотехнології співвідноситься як 3,6 до 1 (або 78% до 22%).

Це надзвичайно цікавий феномен, досвід, що повинен бути запозичений у кафедри геодезії, картографії та управління територіями (завідувач – проф. П.О. Сухий) іншими кафедрами нашого факультету. Аналогічний спільний конкурс на напрям "Менеджмент" має такі результати: геофак набрав на 1-й курс 27 студентів – менеджерів, економічний факультет – 18. Непоганий показник.


Табл. 12.01

Набір студентів1-го курсу на освітні напрями географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2012 р. (денна форма)
п/п

Назва напряму

Загальна кількість студентів

осіб

%

1

Географія

55

27,0

2

Геодезія, картографія та землеустрій

50

24,5

3

Гідротехніка (водні ресурси)

8

3,9

4

Гідрометеорологія

15

7,4

5

Менеджмент

27

13,2

6

Туризм

49

24,0
Всього

204

100,0


Дещо менший набір цього року на "Туризм", що пов'язано насамперед з найвищою ціною – 9900 грн. в рік, що є надмірною для українських родин.

Вступ на "Гідрометеорологію" – ледве заповнили державні місця, а на "Гідротехніку (водні ресурси)" ми вже вдруге маємо недобір – не заповнили 2 місця держзамовлення і отримали суворе попередження від ректорату: якщо на 1 вересня 2013р. на 2-му курсі за цим напрямом не матимемо 10 студентів

(за рахунок набору на скорочену форму навчання чи поновлення), ця і взагалі інші малоконтингентні групи будуть розпущені, а студентам буде запропоновано перейти на споріднені спеціальності.

Як бачимо, кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення (завідувачу проф. Ю.С. Ющенку), деканату геофаку слід запроваджувати методи персоніфікованого набору на "Гідротехніку" можливо через батьків, через такі гідротехнічні підприємства як гідроакумулюючу станцію" Дністро-ГЕС-2" – одну з найбільших у світі, - коли спочатку конкретизується потреба у відповідних фахівцях, потім визначаються конкретні одинадцятикласники – вступники, які здають потрібні для нашого напряму вступні екзамени, і якіпотім поступають на наш геофак. Іншого шляху, як бачимо, немає.

Вступ на п'ятий курс, як і минулого року, ознаменувався відтоком значної частини студентів на заочну форму навчання. Маємо відповідно 156 студентів на денній і 131 студент на заочній формах навчання. Ми ледве заповнили державні місця на ОКР "спеціаліст" за спеціальностями "Географія", " Економічна і соціальна географія". Вдалося сформувати академгрупу спеціалістів на денній "Геодезії" та групу заочників – спеціалістів на "Водопостачанні та водовідведенні". На заочному 1-му курсі маємо академгрупи на "Географії", "Геодезії, картографії та землеустрої", "Туризмі", "Менеджменті". Набрано 62 студенти (див. табл. 12.02).

Табл. 12.02

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2008-2009-2012-2013 навчальних роках

Показники

На початок року

^ Приріст (+) скорочення (-)

2012-2013

навч. року

порівняно з

2008-2009 р.р., %

2008-2009 р.р.

2009-2010 р.р.

2010-2011 р.р.

2011-2012 р.р.

2012-2013 р.р.

1.Чисельність студентів ф-ту, всього (осіб) у тому числі:


2016

2027

1938

1845

1500

-74

- на денній формі

1356

1321

1271

1174

1000

-74

- на заочній формі

660

706

667

666

500

-75

З них на І курсі, всього, у тому числі:

367

399

271

261

266

-72

- на денній формі

289

288

211

205

204

-71

- на заочній формі

78

111

60

56

62

-79

2. Кількість напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, всього (включаючи скорочений термін підготовки), у тому числі:

23

23

23

25

25

+109

- спеціальностей

11

11

11

13

13

+118

- спеціалізацій

12

12

12

12

12

100

3. Розподіл студентів за фахом (осіб):
%

- географи

418

395

370

377

309

20,6

- економіко-географи

100

95

88

88

75

5,0

- менеджери-природоохоронці

153

152

104

85

36

2,4

-менеджери туристичної індустрії

322

223

219

179

168

11,2

- менеджери готельного, курортного і туристичного сервісу

125

209

187

148

73

4,9

-туристи

310

316

375

393

372

24,8

- гідроекологи

218

245

198

154

101

6,7

- водопостачання і водовідведення

124

114

99

94

85

5,7

- управління територіями

246

278

298

316

271

18,1

- геодезисти

-

-

-

11

10

0,7

Всього

2016

2027

1938

1844

1500

100,0

4. Кількість викладачів, осіб

76,5

79,25

75,5

75,5

69,5

-91

- з них докторів і канд. наук, %

54,2

57,0

59,4

64,9

78,0

+1,44 раза


Підсумовуючи результати вступної компанії, слід зазначити, що в цілому на загальноуніверситетському і всеукраїнському рівнях геофак вступив вдало. У міжфакультетській конкуренції з біологами і економістами та за пропозиціями МОНмолодьспорту України нам вдалося збільшити держзамовлення на 13 місць до 85 і зберегти держзамовлення на V курсі на рівні попереднього року. Збережена також загалом кількість академгрупи, що дозволяє будувати оптимістичні плани на майбутнє.

Шановні колеги! Цього року в умовах жорсткої фінансової кризи , коли ЧНУ ім. Ю. Федьковича не отримав 8 млн. грн. бюджетних коштів на свій розвиток, ректорат університету був змушений вдатися до рішучих заходів економії, що проявилося насамперед у скороченні викладацьких і лаборантських ставок. По геофаку скорочено 6 викладацьких і 3,5 лаборантських посад, що становить відповідно 7,9 % і 10,8 відсотка від загального штатного розпису.

Таке рішення не могло не призвести до зростання навчального навантаження на одного викладача університету до 850 год., що на 8% більше ніж минулого року. Природньо, саме на стільки ж скоротився час, відведений на виховну роботу зі студентами, що не може не викликати занепокоєння. Безперечно, основна причина таких дій – зменшення кількості студентів як в університеті, так і на факультеті. З одного боку, - це скорочення держзамовлення (сьогодні ми маємо 85 місць на ОКР «бакалавр», а ще кілька років тому було 110), а з другого боку, - зменшується і контингент договірників – по університету – близько 3 тис. осіб, на факультеті – до 300 студентів. Демографічний збій є основною і, на превеликий жаль, ще дуже тривалою в Україні причиною наших негараздів. Не менш важливим чинником є зростання міжуніверситетської і уже міжфакультетської конкуренції за вступника. Для прикладу, у Чернівецькому торговельному – економічному інституті КНТЕУ на «Менеджмент» було виділено 28 місць держзамовлення, тоді коли їх у ЧНУ було лише 14. Цього року, як відомо, на «Геодезії, картографії та землеустрої», «Менеджменті», «Екології»… як на першому , так і на відповідних спеціальностях 5 курсу був організований загальноуніверситетський конкурс, що є вірним кроком. І якщо з цього приводу зауважень до набору першокурсників немає, то до оцінок магістрів з іноземної мови їх більш ніж достатньо. Ось тому підтвердження: з 16 місць держзамовлення за «Менеджментом організацій і адміністрування» ми вибороли лише 5, а економісти – 11, з 12 місць держзамовлення за «Екологією»… лише 2, а хіміки та біологи – 10. І це при тому, що загальнофаховий рейтинг наших кращих студентів є пропорційно співставним з рейтингом студентів інших факультетів. Для того щоб виправити цю недоречність та об’єктивізувати рівень знань студентів, нами подана у ректорат пропозиція ввести до Правил прийому до ЧНУ на 2013 р. за ОКР «магістр» вагові коефіцієнти до вступних оцінок, а саме: 2,1 (або 70%) для середнього балу Додатку до диплому бакалавра; 0,3 (або 10%) – для оцінки з іноземної мови; 0,6 (або 20%) – для фахового іспиту зі спеціальності. Таким чином, фахові знання нашого бакалавра на 9/10 визначатимуть його рівень знань при вступі до магістратури. Це особливо важливо в прогнозованих умовах вступу на 5-й курс у 2013 році, коли ОКР «спеціаліст» може вже і не бути.

Рік, що минув, став надзвичайно вагомим у такому напрямі як підготовка кадрів вищої кваліфікації. Кандидатські дисертації захистили О.Г. Заячук, Т.В. Ємчук, Ю.Ф. Шевчук, І.С. Березка, уже подали до захисту до спеціалізованої вченої ради дисертації С.Д. Брик, Т.Д. Скутар, М.Д. Пасічник, Л.В. Костенюк, О.М. Гончар, О.В. Кирилюк, П.В. Колядинський.

Професорські звання отримали доценти К.Й. Кілінська, та П.О. Сухий, доцентами обрані О.В. Паланичко, Н.В. Заблотовська, Н.С. Андрусяк, А.М. Ніколаєв.

Ми вперше досягли частки докторів і кандидатів наук серед викладачів географічного факультету у 78%. Лише 15 наших колег ще готуються до здобуття наукового ступеня кандидата наук. Зауважимо при цьому, що нинішнього року до аспірантури поступають ще шестеро наших вихованців, а на першому – другому роках аспірантури навчаються ще 7 молодих науковців. Всього 13 осіб. Таким чином, виходить, що вже в найближчі три роки ми зможемо досягнути 100%-го рівня забезпеченості навчального процесу докторами і кандидатами наук, а оскільки на факультеті до того часу практично не залишиться викладачів пенсійного віку (всі вийдуть на заслужений відпочинок), - кафедри стануть перед проблемою працевлаштування випускників аспірантури. Цей процес потребуватиме глибокого обґрунтування. З іншого боку, очевидно, наші молоді майбутні кандидати наук повинні з розумінням сприймати можливі труднощі з роботою на посадах викладачів в Alma – mater і бути більш активними у пошуках грантових пропозицій, конкурсних наукових тем.

Якщо з підготовкою кандидатів наук ми досягаємо практично повного насичення, то вже третій рік підряд ми не маємо приросту докторів наук, хоча покладаємо такі великі надії і сприяємо доцентам В.Г. Явкіну, Б.Т. Рідушу. Їх монографії по докторських дисертаціях очікують пріоритетного безоплатного друку, як і спеціалізовані вчені ради – їх приїзду та подання робіт до захисту. Червнева цього року вчена рада геофаку, розглянувши дане питання, дала попередження нашим здобувачам, адже від затягування з їх захистом страждають колективи кафедр, можливості відкриття нових і функціонування існуючих спеціальностей в аспірантурі. Сподіваємось і готові допомагати нашим колегам і ми всі разом.

Нові сучасні умови розвитку університету – умови жорсткої економії в усьому – вимагають адекватних дій і від колективу географічного факультету, дій, які не лише б не сповільнили, але й стабілізували досягнуті результати. Вони стосуються, насамперед, такого напряму роботи, як навчальний процес.

Як засвідчують підсумки останніх трьох років, такі освітні напрями як «Менеджмент», «Гідротехніка (водні ресурси)» та і нова «Гідрометеорологія» переживають нині не кращі свої часи. Причин тут багато. З одного боку, - зменшення народонаселення та розширення держзамовлення у сусідніх ВНЗ, з другого боку, очевидне, перенасичення названими фахівцями ринку праці, по-третє, незвична як для геофаку комбінація вступних сертифікатів з математики, фізики або хімії замість географії та інші чинники. Але факт залишається фактом. Три кафедри – гідроекології, водопостачання та водовідведення, економічної географії та екологічного менеджменту, географії та менеджменту туризму вже 3 роки підряд разом втрачають щороку по три академічні групи студентів. Збільшення ж наборів за напрямами «Туризм», «Геодезія, картографія та землеустрій», відкриття «Гідрометеорології» як компенсуючі фактори змогли не в повній мірі стабілізувати ситуацію (з 9 втрачених набрано лише 5 – 6 академгруп на сусідніх кафедрах). Це призводить до відповідного перерозподілу навчального навантаження між кафедрами, перерозподілу штатних посад викладачів та навчально – допоміжного персоналу. Йде в принципі процес вирівнювання кількості працюючих на кафедрах, процес, безперечно, болісний. І якщо ми вже зараз не здійснимо достатньо рішучих кроків, то в найближчі два – три роки ми змушені будемо розпрощатися ще з п’ятьома – вісьмома викладачами та лаборантами.

Запропонована новим законом "Про вищу освіту" ліквідація ОКР "спеціаліст" не зможе бути заміщеною збільшенням терміну навчання за ОКР "магістр", а, отже, знову нові втрати, скорочення не менше 5-7 академгруп спеціалістів.

Очевидно, ми можемо і повинні запобігти цьому розширенням на геофаці спектру спеціальностей за ОКР "магістр". Йдеться про ті освітні бакалаврські напрями, які є достатньо наповненими студентами – випускниками і які могли б сформувати повноцінні магістерські академгрупи в обсязі 8-10 осіб. В напрямі "Географія" такою третьою магістерською спеціальністю могла б бути спеціальність 8.04010403 "Географія України" (випускна кафедра географії України і регіоналістики, зав. кафедри проф. В.О. Джаман). Тоді близько 30 наших випускників-географів, що в останні роки залишаються на денній формі на V курсі, могли б пропорційно розприділятись по відповідних випускаючих кафедрах.

Нинішнього року ми вже ліцензуємо спеціальність 8.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" для наших бакалаврів-гідротехніків. Відповідна справа – на розгляді комісій ДАКу України (відповідальні проф. Ю.С. Ющенко, к.г.н. Ю.Ф. Шевчук). Не менш актуальною для ф-ту є магістерська спеціальність 8.08010104 "Оцінка землі і нерухомого майна". Тоді б наші випускники-бакалаври з геодезії, картографії та землеустрою, яких ми маємо більше 30 осіб, відчували б себе поряд зі спеціальністю 8.08010101 "Геодезія" значно впевненіше. Ректорат університету обіцяє нам всіляке спряння.

Потрібний зменшення набору за напрямом "Менеджмент", що спостерігається вже третій рік підряд, витісняє з факультету такі важливі спеціалізації як "Менеджмент" готельного, курортного і туристичного сервісу" та "Менеджмент природоохоронної діяльності". Сьогодні залишилося лише три академгрупи на денній, та дві – на заочній формах навчання. Очікувати, що в 2013 році ми кардинально збільшимо набір на "Менеджмент", на жаль, не доводиться. Саме тому, очевидно, кадрово зміцнілій кафедрі географії та менеджменту туризму (завідувачу доц. В.Г. Явкіну, доц. О.Д. Королю) слід готувати ліцензійну бакалаврську справу у галузі знань "Сфера обслуговування" за напрямом 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" з набором в 30 осіб. Це дозволило б призупинити скорочення студентів та викладачів, що навчаються та працюють у сфері менеджменту готельного, курортного і туристичного сервісу та оптимізувати ситуацію на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту, що також недобирає групи з менеджменту природоохоронної діяльності.

Таким чином, робота колективу геофаку щодо ліцензування трьох магістерських спеціальностей та одного бакалаврського освітнього напряму дозволили б нам призупинити об'єктивний процес скорочення підготовки фахівців, зосередити в подальшому увагу на поліпшенні якісних показників розвитку кафедр.

Безсумнівно, названі напрями нашої роботи в навчально-виховній сфері слід вести у повній відповідності з повномасштабною підготовкою університету до акредитації спеціальностей нашого університету, що проходитиме на початку 2013 року. 10-річний термін, так званий міжакредитаційний період, наданий ЧНУ ім. Ю Федьковича, завершується. В першу чергу акредитація стосуватиметься напряму та спеціальності "Географія" (проф. В.П. Круль, проф. В.О. Джаман, доц. Й.А. Бурка), "Менеджмент, "Менеджмент організацій і адміністрування" (проф. Руденко В.П., доц. Явкін В.Г., доц. Данілова О.М.), "Геодезії, картографії та землеустрою", "Землеустрою і кадастру" (проф. Сухий П.О., доц. Білокриницький С.М.). Всі акредитаційні справи повинні бути підготовлені на високому науково-методичному рівні і своєчасно. Відповідальні – зав. кафедрами та голови навчально-методичних комісій за спеціальностями.

Значним спільним внеском у справу акредитації університету цього року стала підготовка електронних навчальних посібників нашими викладачами. На сьогодні виставлено в університетську електронну мережу 310 таких посібників, що становить 94% від запланованих. Це поки що лише кількість. Наступний крок – поліпшення якості запропонованих матеріалів, їх активація, широке використання студентами.

Не можемо нині не згадати і про роботу міністерської комісії Державної інспекції ВНЗ у лютому-березні 2012 р., що перевіряла всі напрямки нашої роботи і тестовими контрольними роботами оцінювала знання наших 1 і 2-го-курсників за "Туризмом" та "Екологією...". Наші студенти, яким ми дякуємо, справилися на "добре" і "задовільно" з екзаменуванням їх знань з "Української мови", "Історії України" та "Ґрунтознавства". Так тримати і надалі!

Рік, що минув, був багатим на здобутки нашого колективу і в науковій роботі. Серед них:

а) розпочалося спільно з істориками виконання гранту ЄС з етнічного туризму обсягом 1,5 млн. євро. Від нашого факультету працюють Руденко В.П., Бучко Ж.І., Данілова О.М.;

б) кафедра географії та менеджменту туризму заключила госптему з Держуправлінням екології та охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області щодо обгрунтування туристично-екскурсійних маршрутів (керівник – доц. Явкін В.Г.);

в) наші студенти – Заграновська М., Герман Н., Погинайко І., Ханіна Е. (чотири з семи по ЧНУ ім. Ю.Федьковича) є всеукраїнськими переможцями на загальнодержавних конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіадах з географії, туризму в 2012.;

г) успішно завершена попередня трьохрічна держбюджетна та розпочато виконання нової прикладної теми по лінії МОНмолодьспорту України з проблем збалансованого розвитку ПРП України (2012 – 2013 р.р., керівник – проф. Руденко В.П.);

д) проведені кафедрою гідроекології, водопостачання та водовідведення (проф. Ю.С. Ющенко) V гідрологічний з'їзд країни (вересень 2011 р.) та кафедрою фізичної географії та раціонального природокористування – Всеукраїнська конференція з міжнародною участю з еволюції та антропогенізації ландшафтів передгірських і гірських територій (проф. Круль В.П., доц. Рідуш Б.Т.).

Проблемними, як і раніше, залишаються наші наукові публікації у міжнародних журналах з імпакт-фактором, ще недостатньо ми видаємо монографій, не частими є наші спільні наукові дослідження з зарубіжними партнерами, міждержавні наукові стажування та обмін викладачами та науковцями, хоча для цього відкриваються в наш час великі можливості.

Аналізуючи результативність виховної роботи, не можна знову ж не висловити занепокоєння, що зі зростанням навчального навантаження на 100-150 год. на одного викладача на стільки ж впаде в часі його праця як вихователя. І це нам всім великий мінус!

І, незважаючи на це, колектив геофаку серед 16 факультетів університету є першим по жіночому футболу (вже вдруге) та туризму; другим – з жіночого волейболу; третім – з жіночого баскетболу; четвертим – з легкої атлетики.

Антон Любий – член збірної команди України з маутенбайку, Слюсар Олександр – другий в Україні з пауерліфтингу у ваговій категорії до 105 кг.

Значні здобутки факультету і в художній самодіяльності: Анна Ванзуряк завоювала гран-прі Всеукраїнського благодійного фестивалю "Рідний край". Богдан Задунайський, Інна Гаджа, Андрій Чернюх та Тетяна Мандришора – першій у загальноміському конкурсі до Дня туризму, танцювальний ансамбль геофаку під керівництвом Крістіни Меленчук – перший в університеті на конкурсі "феєрія краси, грації та спорту – 2011".

Шостий гуртожиток, де проживають наші студенти, виборов 1 місце в конкурсі – огляді по благоустрою.

У той же час недостатня кількість місць у студентських гуртожитках, малі можливості в організації сценічних площадок, обмаль спортивних керівників стримують рух наших кращих студентів у їх всебічному, гармонійному розвитку.

На завершення своєї доповіді хочу відзначити помітні зрушення на краще у вирішенні болючого питання щодо побудови бази студентських навчальних та виробничих практик. Дякуючи особистій підтримці ректору університету проф. С.В. Мельничука, перша черга такої бази в районі курорту Мигове – будиночок на майже 100 м2 – уже в найближчий місяць буде введений в експлуатацію. Під'єднана електрика, комунікації, ведуться огороджувальні роботи, здійснюється благоустрій. Вкладено більше 400 тис. грн. Думається, що наступного року вдасться збудувати ще один такий будиночок. Це дозволить нам проводити практику одночасно для 50-ти студентів, що дуже важливо.

На майже 100 тис. грн. проведені поточні ремонтні роботи на кафедрах і в аудиторіях факультету. На 80 тис. грн. закуплено сучасний електронний французький приклад GPS. Як бачимо, серйозні витрати. В нинішньому році сподіваємось на нове перекриття даху над IV корпусом, заміну вікон і т. і.

Шановні колеги! Хочу подякувати всім Вам за плідну працю, за ваш неспокій, а особливо завідувачам кафедр, зав. лабораторіями, заступникам декана і працівникам деканату, студентам – активістам! Наша спільна праця – запорука наших нових успіхів і перемог на благо нашого факультет, університету, нашої Вітчизни!

Дякую за увагу!


Схожі:

Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconУхвал а вченої ради географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича від
Чну ім. Ю. Федьковича від 19 вересня 2012 р. (протокол №2) щодо звіту декана географічного факультету проф. В. П. Руденка "Про основні...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Вченої ради географічного ф-ту чну ім. Ю. Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconЗвіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період»
В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconІнформація про проведення та результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2009 -2010 н р
Руденко В. П. – професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, декан географічного факультету чну
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconРобоча програма з дисципліни "Основи географічного моделювання"
Робоча програма складена на основі Програми курсу “Основи географічного моделювання” для студентів географічного ф-ту чну ім. Ю....
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconЦентральний корпус університету
П’ята Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» відбулася у м. Чернівці на базі Чернівецького національного...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconЦентральний корпус університету
П’ята Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» відбулася у м. Чернівці на базі Чернівецького національного...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка \"Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Експертної ради дак україни з математичних та природничих наук, з 2009 р. – по даний час заступник голови Науково-методичної комісії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи