\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon

"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Скачати 106.43 Kb.
Назва"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Дата17.10.2012
Розмір106.43 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Національного університету

"Львівська політехніка"

проф. Ю.Я. Бобало

"_____"_______________2010 р.


Тимчасове положення

про

Інтелектуальний навчально-науковий центр

професійно-кар’єрної орієнтації


м. Львів – 2010

1.Загальна частина


1.1. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації (скорочена назва – ІННЦПКО) утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка» на підставі наказу ректора університету №114-10 від 09.08.2010 р.


1.2. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації ІННЦПКО (далі – Центр) є структурним підрозділом університету.


1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Львівської політехніки, наказами ректора і цим Положенням.


1.4. Для ефективної роботи Центру, забезпечення високого наукового рівня дослідницьких робіт і проектів, а також розширення географії впливу на молодіжне середовище ІННЦПКО тісно співпрацює з установами НАН України, Західним науковим центром та обласними управліннями освіти Західного регіону (Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська, Хмельницька області).


1.5. Освітня діяльність Центру здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту» №1060-ХІІ від 11 червня 2008 р., «Про вищу освіту» №2984-ІІІ від 19 січня 2010 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 19 грудня 2006 р., «Про авторські і суміжні права» №1294-ІV від 20 листопада 2003 р.


^ 2.Мета і основні напрями діяльності Центру


2.1. Центр створений з метою:

 • посилення інтелектуального та виховного впливу Львівської політехніки на учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних потреб, популяризації наукових знань, а також удосконалення професійної орієнтації учнів 9-11 класів та професійно-кар’єрної орієнтації студентів і випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до науково-дослідницької і винахідницької роботи та навчання в університеті;

 • надання платних освітніх послуг населенню у сфері цілеспрямованої освітньої, навчальної, виховної та методичної діяльності з метою підготовки випускників середніх шкіл, учнів 9-11 класів м. Львова та Західного регіону України до ЗНО, а також до вступу і подальшого навчання у Львівській політехніці.

2.2. Основними напрямами роботи Центру є:

2.2.1. Навчально-виховна діяльність:

 • організація та здійснення навчально-виховного процесу у всіх підрозділах Центру відповідно до вимог державних стандартів освіти;

 • надання якісних знань слухачам та учням Центру з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, інших предметів, необхідних для складання тестів ЗНО та вступних іспитів до Львівської політехніки, а також успішного навчання за обраним напрямом (спеціальністю) та подальшого кар’єрного росту;

 • розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • постійне оновлення комплексу методичного забезпечення навчального процесу в повному обсязі;

 • підтримання високого рівня кваліфікації викладацького складу Центру;

 • підтримання зв’язків з випускниками Центру під час їх навчання в університеті;

 • формування в учнів і слухачів громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людської цивілізації;

 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями Центру.


2.2.2. Профорієнтаційна діяльність:

 • здійснення комплексу заходів для забезпечення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді м. Львова і Західного регіону;

 • удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення до навчання у Львівській політехніці здібної, професійно орієнтованої молоді;

 • залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, Будинків технічної творчості з метою популяризації традицій Львівської політехніки та здійснення постійного цілеспрямованого інформаційно-агітаційного впливу на молодіжне середовище;

 • забезпечення умов для засвоєння слухачами та учнями Центру комплексу знань про фізико-хімічні закономірності явищ природи, про людину, суспільство, штучний інтелект, морально-етичні засади сучасного науковця;

 • впровадження і розвиток дистанційних форм навчання, що базуються на загальнодоступних технологіях комп’ютерних комунікацій (INTERNET);

 • формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві;

 • організація клубів інтелектуального дозвілля учнівської молоді;

 • сприяння росту духовного і культурно-освітнього рівня молоді.

2.2.3. Науково-методична робота:

 • розвиток науково-технічної творчості учнів і слухачів;

 • участь у науково-дослідницьких проектах спільно з установами НАН України, Західним науковим центром НАН України, Міністерством освіти і науки України, корпорацією «Intel»;

 • проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів;

 • залучення провідних науковців університету до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді

 • просвітницька діяльність.^ 3. Структура Центру


3.1. До структури Центру входять:

 • відділ професійно-кар’єрної орієнтації;

 • Мала технічна академія наук;

 • відділ освітніх послуг;

 • підготовчі курси;

 • інтелектуальні центри дозвілля молоді;

 • філії Центру у відокремлених навчальних структурних підрозділах.


3.2. Відділ професійно-кар’єрної орієнтації:

 • здійснює професійну орієнтацію учнівської молоді шкіл, ліцеїв та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

 • здійснює ІТ – супровід професійно-кар’єрної орієнтації у зв’язку з потребою широкого використання сучасних можливостей комп’ютерних комунікацій (INTERNET) у навчальному процесі;

 • здійснює координацію профорієнтаційної роботи з дирекціями інститутів через координаційну раду, до якої входять заступники директорів, відповідальні за профорієнтаційну роботу;

 • забезпечує організацію професійно-кар’єрної орієнтації студентів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

 • організовує центри інтелектуального дозвілля молоді, здійснює змістове наповнення роботи центрів за погодженням з керівництвом дирекцій інститутів та МТАН;

 • організовує психологічне сприяння школярам, студентам та випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та їхнім батькам у виборі майбутньої професії;

 • організовує роботу мобільної профорієнтаційної групи з метою активізації агітаційного впливу на молодіжне середовище в Західному регіоні;

 • організовує консультації, олімпіади, конкурси спільно з МТАН.


3.3. Мала технічна академія наук:

 • організовує та здійснює систему заходів з метою виявлення талановитої і обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідницької роботи;

 • організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань для участі в комплексних науково-дослідницьких проектах;

 • спільно з відділом професійно-кар’єрної орієнтації організовує діяльність інтелектуальних центрів дозвілля молоді, проводить консультації, олімпіади, конкурси;

 • науково-технічна просвітницька діяльність.


3.4. Відділ освітніх послуг:

 • забезпечує роботу підготовчих курсів на базі 9 класу;

 • забезпечує діяльність консультаційних груп та підготовчих курсів на базі 11 класу для надання якісних знань слухачам і учням Центру з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, необхідних для успішного складання тестів ЗНО та вступних іспитів до Львівської політехніки і подальшого успішного навчання за обраним напрямом (спеціальністю) та подальшого кар’єрного росту;

 • надає платні освітні послуги передбачені чинним законодавством випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, особам, котрі поновлюються на навчання до університету, а також студентам.


3.5. Інтелектуальні центри дозвілля молоді:

 • організовують освітні заходи, метою яких є задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні;

 • здійснюють комплекс заходів з ранньої профорієнтації;

 • забезпечують функціонування регулярних «круглих столів», майстер-класів та бесід-зустрічей з провідними діячами науки і техніки з метою розширення наукового світогляду, розвитку інтелекту молодих дослідників та заохочення їх до самостійної науково-дослідницької діяльності;

 • просвітницька діяльність.


^ 4. Права та обов’язки Центру


4.1. В межах чинного законодавства і цього Положення Центр має право :

 • здійснювати навчальний процес у всіх своїх підрозділах з метою надання якісних знань слухачам та учням Центру з математики, фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, інших предметів;

 • організовувати і здійснювати для слухачів тренінги (пробні тестування) з предметів, що вивчаються в Центрі, в рамках програми повної середньої освіти;

 • подавати на розгляд ректорату пропозиції щодо створення структурних підрозділів Центру (як тимчасових, так і постійних);

 • вносити пропозиції щодо структури штатів, форми і оплати праці, порядку преміювання;

 • пропонувати ректору кандидатури кращих фахівців університету, відомих науковців та кращих учителів середніх шкіл для залучення до навчального процесу в Центрі;

 • здійснювати господарську діяльність відповідно до кошторисів, затверджених ректором університету;

 • надавати платні освітні послуги учням, студентам та іншим особам згідно з чинним законодавством.


4.2. Обов’язки Центру:

 • дотримуватися чинного законодавства України, статуту університету і цього Положення;

 • створювати умови для підвищення якості та ефективності навчального процесу, наукових і науково-методичних досліджень;

 • проводити навчальний процес згідно з навчальними програмами, затвердженими в установленому порядку;

 • забезпечувати всі вимоги Кодексу законів з охорони праці, техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.


^ 5. Управління Центром


5.1. Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду ректором університету. Це, як правило, професор або доцент університету, що має науковий ступінь доктора або кандидата наук і досвід організаційної та навчально-методичної роботи.

Директор організовує роботу Центру і персонально відповідає за його діяльність перед ректором університету.


Директор Центру:

 • діє без доручення від імені Центру в межах університетського комплексу;

 • організовує виконання навчальних планів та програм і здійснює контроль за навчальним процесом;

 • здійснює загальне керівництво методичною роботою;

 • організовує комплекс профорієнтаційної роботи;

 • організовує і проводить науково-методичні наради та конференції;

 • видає в межах своєї компетенції розпорядження та контролює їх виконання;

 • подає пропозиції ректору щодо заходів заохочення чи дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

 • затверджує посадові обов’язки працівників Центру;

 • представляє Центр у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед ректором за результати його діяльності;

 • подає пропозиції ректору щодо залучення діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • відповідає за виконання покладених на Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння Центру;

 • організовує навчально-виховний процес відповідно до вимог державних стандартів освіти;

 • забезпечує систему заходів для підтримання високого наукового рівня професорсько-викладацького складу Центру, його ефективної навчальної та навчально-методичної діяльності;

 • забезпечує пошук і реалізацію нових форм та методів профорієнтаційної роботи;

 • організовує керівництво науково-дослідницькими проектами слухачів Центру;

 • забезпечує виконання договірних зобов’язань;

 • дотримується чинного законодавства, здійснює заходи для зміцнення договірної та трудової дисципліни.


У разі відсутності директора Центру його обов’язки виконує керівник відділу професійно-кар’єрної орієнтації або відділу освітніх послуг.


^ 6. Фінансово-господарська діяльність Центру


6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства і Статуту університету;

Фінансування Центру здійснюється за рахунок спецкоштів, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.


6.2. Центр користується державним майном, площами та матеріальними ресурсами, закріпленим за ним ректором Львівської політехніки відповідно до законодавства України.


6.3. Центр у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності має право:

розпоряджатися за погодженням з ректором коштами, одержаними від самостійної господарської, освітньої та іншої діяльності;

користуватися безоплатно площами, на яких розташований Центр;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту Львівської політехніки.


6.4. Матеріально-технічна база Центр включає: площі, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, передані в його користування.


6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ІННЦПКО здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.


^ 7. Діяльність Центру в рамках міжнародної співпраці


7.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.


7.2. Центр має право укладати угоди про співпрацю, налагоджувати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у визначеному законодавством порядку і за погодженням з ректором Львівської політехніки.


8. Порядок внесення змін і доповнень до положення.


Пропозиції щодо змін і доповнень до цього положення вносить керівництво Центру. Поправки набирають чинності після затвердження їх наказом ректора Львівської політехніки.


Перший проректор В.А. Павлиш

Проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Федасюк

Директор ІННЦПКО О.С. Захар’яш


Схожі:

\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало iconПрограмний комітет голова: бобало ю. Я
Голова: бобало ю. Я. Ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
\"затверджую\" Ректор Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. Ю. Я. Бобало icon"Львівська політехніка" Національного університету "Львівська політехніка"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи