Кафедра маркетингу icon

Кафедра маркетингу
Скачати 65.81 Kb.
НазваКафедра маркетингу
Дата30.09.2012
Розмір65.81 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра маркетингу


та міжнародної торгівлі

Затверджую

Завідувач кафедри маркетингу

та міжнародної торгівлі

______________ С.І.Чеботар

_____ _____________ 2010 р.


МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ
НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


для студентів ОКР “Магістр”

спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

спеціалізації “Міжнародна торгівля”


Київ - 2010
УДК 339.138

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Міжнародні комерційні угоди" для студентів стаціонарної форми навчання / Укладачі – к.е.н., доц. Шевчик М.Г. Київ: Національний аграрний університет, 2005.

Для студентів із спеціальності

8.050108 – “Маркетинг”

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету аграрного менеджменту НАУ (протокол № __ від "__"_________ 2004 р. ).


Укладач: к.е.н., доцент Шевчик М.Г.


Рецензент: к.е.н., доцент Буряк Р.І.

Телефон кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі ННІ бізнесу НАУ – т. 267-80-04


^

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет аграрного менеджменту


Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ:

Міжнародні комерційні угоди”


для спеціальності 8.050108 “Маркетинг”


^ Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі
Курс

5

Семестри

10

Кількість тижнів

15

Лекцій

10

Практичних і семінарських занять

8

Самостійна робота

36

Курсовий проект

-

Іспит

-

Залік

3Робоча навчальна програма складена к.е.н., доц. Шевчиком М.Г.

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри маркетингу


Протокол № від 2005 р.

Зав.кафедри _______________ Чеботар С.І.


^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з дисципліни “Міжнародні комерційні угоди”
^ Назва теми

Всього годин

У тому числі

Лекції

Семінарські, практичні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

1.

Сутність і характеристика комерційної діяльності

10

2
8

2.

Види міжнародних комерційних угод

14

4

2

8

3.

Зміст і характеристика зовнішньоторгівельної угоди

12

2

2

8

4.

Зміст і методи здійснення експортно-імпортних угод

12

2

2

8

5.

Методика оцінки ефективності зовнішньоторгівельної угоди

6
2

4

Разом


54

10

8

36^

ЗМІСТ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУТема 1. Сутність і характеристика комерційної діяльності

Зміст поняття “комерційна операція”. Форми співробітництва в сфері товарообміну. Зустрічна торгівля. Бартерні угоди. Зустрічні поставки як різновид бартеру. Комерційна триангуляція. Форми угод в сфері торгівлі.


Тема 2. Види міжнародних комерційних угод

Необхідні умови для того, щоб комерційна операція здійснилася. Товарообмінні операції в сфері зовнішньої торгівлі (зустрічна торгівля): бартер; зустрічні поставки; комерційна тріангуляція. Компенсаційні угоди. Великомасштабні операції на компенсаційній основі. Операції на давальницькій сировині. Викуп застарілої продукції. Поставка на комплектацію.


Тема 3. Зміст і характеристика зовнішньоторгівельної угоди

Сутність зовнішньоторгівельного контракту. Обов’язкові умови контракту. Додаткові умови контракту. Базисні умови поставки (Інкотермс-2000).


Тема 4. Зміст і методи здійснення експортно-імпортних операцій.

Сутність експортно-імпортних операцій. Експертні операції і їх здійснення. Реекспорт. Характеристика імпортних операцій. Реімпорт. Митна територія. “Приписний склад”. Транзитні операції. Операції на території “вільних зон”.

Прямий метод здійснення міжнародної комерційної операції та його особливості. Побічний метод здійснення міжнародних комерційних угод.


Тема 5. Методика оцінки ефективності зовнішньоторгівельної угоди

Понятійне визначення ефективності зовнішньої торгівлі. Методи оцінки народногосподарської (бюджетної) ефективності зовнішньої торгівлі в цілому і шляхом розрахунку витрат на виробництво товарів та затрат на імпортну продукцію. Метод узагальненої оцінки вигідності зовнішньоторговельного товарообміну за допомогою розрахунку коефіцієнта економічної ефективності. Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі за допомогою системи часткових показників: валютної ефективності експорту; валютної ефективності імпорту; вартості в цінах підприємства; вартості у внутрішніх цінах чи у відпускних цінах зовнішньоторгової організації і вартості експортної продукції у зовнішньоторгових цінах чи валютній виручці від продажу її на зовнішньому ринку.

Підвищення ефективності зовнішньоторговельних зв’язків України з врахуванням прогнозних змін в кон’юнктурі товарних ринків і за рахунок політики ресурсозбереження і імпортозаміщення.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Джеймс А.Ф. Стонер, Едвін Г.Долан. Вступ у бізнес. Пер. з англ.. – К.: Вид-во Європейського університету фінансів і інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 2000.-751 с.

  2. Осика С.Г., П’ятницький В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа уніфікованого міжнародно-правового регулювання світової торгівлі.- К.: Українська академія зовнішньої торгівлі. – 1999.-201 с.

  3. Основи маркетингу: навч.посібник / Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Шевчик М.Г., та ін. – К.: Наш час, 2006. – 240 с.

  4. Фомичев ВИ. Международная торговля: Учебник.-М.: ИНФРП М.-1998.-495 с.

Схожі:

Кафедра маркетингу iconПрограма фахового вступного випробування «Маркетинг»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Кафедра маркетингу iconКонцепція ціноутворення в системі маркетингу
Короткий історичний нарис розвитку маркетингу, проблеми та тенденції сучасного маркетингу
Кафедра маркетингу iconТезисы/ Менеджмент и маркетинг- отраслевой маркетинг удк 658. 8 Пересадько Г. О. Дифереційоване застосування маркетингу двнз «Українська академія банківської справи нбу»
У даній роботі розглядається диференційоване використання маркетингу на підприємствах, порівняльній аналіз даного виду маркетингу...
Кафедра маркетингу iconІнститут економіки й бізнесу Кафедра маркетингу, товарознавства й комерційної діяльності

Кафедра маркетингу iconКременчуцький державний політехнічний університет
Розуміння маркетингу; основні методологічні підходи до характеристики маркетингу
Кафедра маркетингу iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Кафедра маркетингу icon1 Особливості оцінювання плану маркетингу як складової системи планування на підприємстві
Уточнено роль та місце плану маркетингу у загальній системі планування на підприємстві. Запропоновано методику оцінювання плану маркетингу...
Кафедра маркетингу icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Короткий історичний нарис розвитку маркетингу, проблеми та тенденції сучасного маркетингу
Кафедра маркетингу iconПроект ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Створити у складі факультету управління персоналом та маркетингу Інститут маркетингу
Кафедра маркетингу iconО. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний Інновації в маркетингу промислового підприємства
С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи