Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» icon

Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент»
НазваНні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент»
Сторінка4/6
Дата30.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Задача 2


Студент кожен тиждень отримує від батьків 20 грн. на кишенькові витрати (їжу та розваги). Побудуйте бюджетну лінію студента для кожної з наступних ситуацій, позначаючи продукти на вертикальній осі, а розваги – на горизонтальній.

а) ціна продуктів харчування () – 50 коп. за одиницю, ціна розваг ()- 50 коп. за одиницю;

б) = 50 коп.; = 1 грн.;

в)= 1 грн.; = 50 коп;

г)= 40 коп.; =40 коп;

д) = 50 коп.; = 50 коп., але доходи збільшилися до 25 грн. за тиждень;

є) прокоментуйте бюджетні лінії г) та д) та порівняйте їх з бюджетною лінією а).


Задача 3

Споживач має дохід 8 грн. Ціна товару А становить 1 грн., а ціна товару В – 0,5 грн. Яка з комбінацій товарів розміщена на бюджетній лінії?

а) 5А та 6В; б) 6А та 6В; в) 8А та 1В; г) 7А та 1В; д) 4А та 4В.

Проілюструйте рішення графічно. Накресліть бюджетну лінію споживача, якщо його дохід збільшився на 1 грн. Яка комбінація товарів міститься на новій лінії? Побудуйте бюджетну лінію, якщо ціна товару знизилася на 50%, а дохід споживача зменшиться до 4 грн. Які комбінації товарів А і В будуть доступні споживачеві в цьому випадку?


Задача 4


У таблиці показані три набори двох товарів: продуктів харчування (F) та розваг (H), кожний з яких представляє різний рівень корисності.

Набір 1

(крива байдужості )

Набір 2

(крива байдужості )

Набір 3

(крива байдужості )

H

F

H

F

H

F


2

4

8

12

17

22

29

34

40

4540

34

26

21

16

12

9

7

5

4


10

12

14

17

20

25

30

37

43

50


40

35

30

25

20

16

14

12

10

8


12

14

16

18

21

27

33

38

44

50


45

40

35

30

25

20

17

15

13

12


а) побудуйте три криві байдужості;

б) яка з кривих байдужості відображає найбільший рівень корисності?

в) яка з кривих байдужості представляє найменший рівень корисності?

г) розгляньте комбінації товарів:

1) 50H та 8F;

2) 45H та 4F;

3) 12H та 45F;

4) 25H та 16F;

5) 21H та 11F.

Зазначте ці комбінації на кривих байдужості та проранжуйте їх набори за ступенем корисності від найменшої до найвищої;

д) чи може бути використана ця інформація для визначення оптимальної точки вибору студента?

є) накладіть на побудований графік бюджетну лінію з попередньої задачі 3, а. Чи можете Ви тепер визначити споживчий набір, що становить максимальну корисність?

Задача 5


Студент читає журнали та слухає музику, що записана на касетах. Таблиця показує корисність, яку він отримає від споживання різної кількості журналів та касет.

Ціна журналу – 1,5 грн., а ціна касети – 7,5 грн. Припустимо, що студент купує 2 касети та 10 журналів.

а) скільки грошей витрачає студент на купівлю цієї кількості касет та журналів?

б) яку корисність він отримує від споживання такої комбінації товарів?


Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Корисність журналів

60

111

156

196

232

265

295

322

347

371

Корисність касет

360

630

810

945

1050

1140

1215

1275

1320

1350в) побудуйте криву граничної корисності;

г) встановіть, чи максимізує студент корисність?

д) яку корисність він отримає, якщо весь свій бюджет буде витрачати на купівлю касет?

є) яка комбінація товарів максимізує корисність студента? Яку загальну корисність він отримає від споживання такої комбінації товарів?


Задача 6


Уявіть що Ви робите вибір між двома товарами А і В, корисність яких показана у таблиці. Скільки одиниць кожного товару Вам слід купити, щоб максимізувати корисність, якщо Ваш дохід дорівнює 9 грн., а ціни товарів А і В дорівнюють відповідно 2 та 1 грн.? Визначте величину загальної корисності, яку Ви отримаєте. Тепер уявіть, що за інших рівних умов ціна товару А знизиться до 1 грн. В яких кількостях Ви купите товари А і В в такому випадку? Спираючись на дві комбінації ціни та кількості товару А, побудуйте криву свого попиту на цей товар .


Кількість товару

1

2

3

4

5

6

Корисність товару А

10

18

24

28

31

33

Корисність товару В

8

15

21

26

30

33Задача 7

Гранична корисність масла для студента залежить від його кількості:

mu= 40 – 5Q, де Q - кількість масла, кг. Гранична корисність хліба:

mu= 20 – 3Q, де Q - кількість хлібин. Ціна 1 кг масла дорівнює 5 грн, ціна хлібини – 1 грн. Загальний дохід споживача становить 20 грн. на тиждень. Яку кількість хліба і масла споживає студент?


Задача 8

Споживач витрачає 2000 грн. на рік на апельсини та яблука. Гранична корисність яблук для нього дорівнює 20 – 3х, де х – кількість яблук, кг. Гранична корисність апельсинів дорівнює 40 – 5у, де у – кількість апельсинів, кг. Ціна 1 кг яблука – 1 грн., ціна 1 кг апельсин – 5 грн. Яку кількість яблук та апельсинів купить раціональний споживач?


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Бюджетна лінія споживача 15x+45y=900. Коли він здійснює оптимальний

вибір, то купує 10 одиниць товару y. Він також купує:

а) 10 одиниць x;

б) 30 одиниць x;

в) 50 одиниць x;

г) 60 одиниць x;

д) не купує жодної одиниці товару x.

^ 2. Яке з припущень щодо уподобань споживача свідчить, що найбільш

привабливий набір лежатиме на бюджетній лінії, а не нижче від неї?

а) завершеність;

б) транзитивність;

в) “більше – краще”;

г) спадна гранична норма заміщення;

д) жодне з припущень цього не гарантує.

3. Похід на футбольний матч обходиться споживачеві в 40 грн., а прогулянка по Дніпру 100 грн. Коли споживач максимізує корисність, гранична корисність від футбольного матчу для нього становить 8 одиниць. Гранична корисність прогулянки по Дніпру для нього становить:

а) 3.2; б) 20; в) 50; г)500; д)не становить жодного з наведених показників.

^ 4. Якщо гранична норма заміщення між двома товарами постійна при будь-якому рівні споживання і дорівнює 2, тоді:

а) товари є абсолютними замінниками;

б) товари є абсолютними комплементами;

в) крива байдужості між цими товарами має спадну граничну норму заміщення;

г) крива байдужості опукла вгору від початку координат.

^ 5. Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача

пояснюється:

а) його перевагами і розмірами доходу;

б) лише цінами товарів, що купуються;

в) перевагами, розмірами доходу і цінами товарів;

г) лише його перевагами;

д)цінами товарів і розмірами доходу.

^ 6. Припустимо, що споживач має денний дохід 8 грн. Ціна товару А дорівнює 1 грн., а ціна товару В – 0.5 грн. Яка з комбінацій товарів розміщена на бюджетній лінії?

а) 8А і 1В;

б) 7А і 1В;

в) 6А і 6В;

г) 5А і 6В;

д) 4А і 4В.

^ 7. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) зростає;

в) повільно зростає;

г) зростає чи зменшується, але є позитивною величиною;

д) величина від’ємна.

^ 8. Теорія поведінки споживача передбачає, що він намагається

максимізувати:

а) різницю між загальною і граничною корисністю;

б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) граничну корисність;

д) кожну з перелічених величин.

^ 9. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, яка лежить

нижче бюджетної лінії, то він:

а) максимізує корисність;

б) бажає купити більше товару, ніж дозволяє його бюджет;

в) не повністю використовує свій бюджет;

г) перебуває у стані рівноваги;

д) жодна з відповідей неправильна.

^ 10. Яке з тверджень неправильне?

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів;

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

д) нахил кривої байдужості характеризує норму заміщення одного блага іншим без зміни рівня корисності для споживача.


^ Тема 5. Аналіз поведінки споживача


ЗАДАЧІ

Задача 1

Споживач витрачає весь доход на товари X і У. Початкові ціни товарів станови­ли відповідно: Рx = 15 грн., Py = 25 грн. Оптимальний споживчий кошик складався з 20 одиниць товару X та 30 одиниць товару У.

Визначте, чи зміниться добробут споживача, якщо його уподобання залиша­ються незмінними, ціни благ становитимуть Рх = 15 грн.. Ру = 20 грн., а на купівлю цих товарів він зможе витратити 900 грн.

Задача 2

Функція корисності споживача описується рівнянням: U= 4Х + 6У. Тижневий доход, який споживач витрачає на товари X і У, становить 48 грн. Ціна товару У дорівнює 6 грн.

Визначте аналітично та побудуйте графічно:

  1. криву „ціна - споживання";

  2. криву попиту споживача на товар X.

Задача 3

Студент колекціонує компакт-диски. Якщо ціна компакт-диска буде вищою за 7 грн., він не купить жодного. Якщо ціна знизиться до 5 грн., він купуватиме 1 компакт-диск на місяць, якщо ціна становитиме 3 грн., - він купуватиме 2 ком­пакт-диски, а якщо ціна впаде до 1 грн. - купуватиме 3 компакт-диски на місяць,

1. Накресліть криву попиту студента на компакт-диски.

2. Обчисліть, яким буде споживчий надлишок, якщо ціна компакт-диска ста­новить 3 грн.

3. Визначте і покажіть графічно, на скільки зменшиться споживчий надлишок,
якщо ціна компакт-диска зросте до 5 грн.

Задача 4

Припустимо, що на ринку є лише три покупці. Крива попиту на товар х кожного описується відповідним рівнянням:

Q = 5000 – 2 Р ; Q = 5000 – 3 Р ; Q = 2000 – 4 Р.

а) нехай ринкова ціна товару становить 500 грн. Яку кількість товару буде продано? При відповіді врахуйте, що величина попиту не може бути відмінною;

б) зобразіть на графіку індивідуальні криві попиту, а також криву ринкового попиту.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Ефект доходу є у такому випадку:

а) коли доходи людей знижуються, вони купують менше цього товару;

б) здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше цього товару, не скорочуючи обсяг придбання інших товарів;

в) обсяг купівлі деяких товарів скорочується у міру зростання доходів людей;

г) у міру того, як доходи людей зростають, вони зберігають ту частину доходу, що зростає.

^ 2. Якщо крива попиту на морозиво нахилена вниз, яке з наведених

тверджень правильне?

а) ефекти заміщення та доходу діють в одному напрямку;

б) ефекти заміщення та доходу діють у протилежних напрямках, проте значення ефекту доходу більше;

в) ефекти заміщення та доходу діють у протилежних напрямках, проте значення ефекту заміщення більше;

г) (а) або (б);

д) (а) або (в);

^ 3. Ефект заміщення – це збільшення попиту на товар, викликаний:

а) зміною загального рівня цін на всі товари;

б) зміною у смаках споживача, який віддає переваги товарам- замінникам;

в) зміною у реальному доході, викликаною зменшенням цін на товари, що купуються;

г) всі відповіді неправильні.

^ 4. Крива ринкового попиту на товар:

а) показує взаємозв”зок між обсягом попиту на товар та доходом;

б) підлягає закону попиту лише тоді, коли кожна з кривих індивідуального попиту, які складають криву ринкового попиту, підлягають цьому закону;

в) показує взаємозв”язок між величиною попиту та ціною товару при інших рівних умовах;

г) для товару нижчої категорії має нахил угору.


^ 5. На рисунку зображено криву “дохід-споживання”. Яке з наведених тверджень відповідає дійсності ?

а) х-нормальний товар, а у- другоряд- у Крива “доход-споживання”

ний (неякісний);

б) х-неякісний товар, а у –нормальний;

в) обидва товари нормальні;

г) обидва товари другорядні;

д) необхідна додаткова інформація.


х

^ 6. На рисунку зображено криву співвідношення “ціна-споживання” при зміні ціни на товар х. Яким є цей товар?

а) товаром Гіффена; у Крива “ціна-споживання”

б) другорядним, проте це не товар

Гіффена;

в) нормальним;

г) делікатесом;

д) необхідна додаткова інформація.


х

^ 7. Точки на ринковій кривій попиту:

а) виражають обсяг попиту всіх споживачів при кожній можливій ціні;

б) виражають сукупний обсяг платежів, які споживачі хотіли б заплатити за кожну одиницю товару при кожній можливій ціні;

в) показують витрати споживачів при кожній можливій ціні;

г) показують споживацький надлишок при кожній можливій ціні.


^ Тема 6. Теорія виробництва.


ЗАДАЧІ


Задача 1


На основі даних таблиці розрахуйте граничний та середній продукт змінного фактора виробництва.


Випуск продукції,

шт./ місяць

Затрати праці,

год.

Затрати капіталу,

год.

200

30

80

400

30

120

550

30

250

510

30

300


Дія якого закону показує зменшення випуску продукції при постійному зростанні одного фактора та незмінному другому? Що необхідно зробити для подальшого зростання обсягу виробництва?


Задача 2

Використовуючи ці дані, розрахуйте граничну та середню продуктивність. Накресліть криві загального обсягу виробництва, граничної та середньої продуктивності.


Кількість зайнятих, чол.

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальний обсяг виробництва, шт.

15

34

51

65

74

80

83

85^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Ізокванта ілюструє:

а) криву загального обсягу продукції;

б) виробничу функцію;

в) різні обсяги продукту, який можна виробити при заданих ресурсах;

г) криву середнього продукту.

^ 2. Якщо фірма збільшує обсяги ресурсів на 15% і обсяг виробництва зростає

на 15%, то в цьому випадку:

а) діє від’ємний ефект масштабу;

б) діє позитивний ефект масштабу;

в) діє закон спадної продуктивності;

г) крива довгострокових середніх витрат переміщується вгору;

д) фірма отримує максимальний прибуток;

е) діє постійна віддача від масштабу.

^ 3. Граничний продукт можна записати так:

а) ∆Q • ∆L;

б) Q/L;

в) Q/∆L;

г) ∆Q/∆L.

4. Яке з прийнятих рішень не належить до довгострокового періоду?

а) будівництво нового трубопроводу;

б) заміна технологічної лінії;

в) використання устаткування в три зміни;

г) перехід підприємства з військової на цивільну продукцію.

5. Що з наведеного нижче не є джерелом економії від масштабу:

а) поділ і спеціалізація праці;

б) продуктивність, що зростає;

в) реклама і маркетинг;

г) підвищення цін на ресурси.

^ 6. За яких умов діє закон спадної граничної продуктивності:

а) за пропорційного росту всіх ресурсів;

б) за умови, що запас усіх ресурсів виробника необмежений у короткостроковому періоді;

в) за умови, що не змінюються затрати хоча б одного ресурсу;

г) при необмеженості трудових ресурсів.

^ 7. Якщо обсяг виробництва зростає, то ізокванта буде зміщуватися:

а) вгору і праворуч;

б) вниз і праворуч;

в) вгору і ліворуч;

г) вниз і ліворуч.

8. Ізокоста поєднує точки:

а) однакових витрат;

б) однакового випуску продукції;

в) стійкої рівноваги виробника;

г) рівноваги попиту і пропозиції.

^ 9. Закон зниження віддачі фактора виробництва діє за таких умов:

1) інші фактори виробництва залишаються незмінними;

2) рівень технології не змінюється.

Виберіть один із варіантів відповіді:

а) 1 і 2 правильно;

б) лише 1 правильно;

в) лише 2 правильно;

г) всі варіанти неправильні.

^ 10. Будь-яка точка на ізокванті означає:

а) кількість виробленого продукту;

б) обсяг продукції в грошовому вираженні;

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів;

г) суму витрат.


^ Наведені дані належать до тестів 11-13. Єдиним змінним ресурсом є праця, інші фактори – фіксовані.


Кількість працівників

0

1

2

3

4

5

6

Виробництво продукції

0

40

90

126

150

165

180


^ 11. Граничний продукт почне скорочуватися при найманні:

а) 6-го працівника; г) 2-го працівника;

б) 4-го працівника; д) 1-го працівника.

в) 3-го працівника;

^ 12. Граничний продукт 6-го працівника становить:

а) 180 шт.; г) від’ємна величина;

б) 30 шт.; д) не можна визначити за

в) 15 шт.; цими даними.

13. Середній продукт досягає максимальної величини, коли зайнято:

а) 6 працівників; г) 3 працівники;

б) 5 працівників; д) 2 працівники.

в) 4 працівники;


^ Тема 7. Витрати виробництва

ЗАДАЧІ


Задача 1


Загальні витрати фірми у довгостроковому періоді представлені у таблиці


Обсяг виробництва,

(шт у неділю)

Витрати, грн.

загальні

середні

граничні

1

2

3

4

5

6


32

48

82

140

228

352
а) визначте величину довгострокових середніх та довгострокових граничних витрат;

б) побудуйте криві довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат;

в) при якому обсязі виробництва довгострокові середні витрати будуть мінімальними?


Задача 2


Обсяг випуску електричних лампочок на фабриці за годину праці дорівнює 5 тис. шт. Якщо витрати на оплату праці становлять 500 грн. за годину, які будуть середні змінні витрати за умови, що праця є єдиним змінним фактором виробництва? Визначте середні загальні витрати виробництва при постійних витратах 500 тис. грн. в місяць і обсязі випуску на 1млн лампочок.


Задача 3


На основі даних розрахуйте економічний прибуток фірми. Валовий дохід – 100млн грн. Заробітна плата персоналу – 30 млн.грн., обладнання, сировина, матеріали – 20 млн грн. Неотримана платня президента фірми – 5млн грн. Бухгалтерський прибуток –50 млн. грн.


Задача 4

В таблиці наведені дані про обсяги виробництва та витрати фірми

а) до якого періоду належать наведені в таблиці дані?

б) заповніть таблицю;

в) побудуйте криві загального, середнього та граничного продукту;

д) побудуйте криві загальних, змінних та постійних витрат;

є) побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних, середніх постійних та граничних витрат;

ж) при якому обсязі виробленого продукту гранична продуктивність праці зростає? Залишається незмінною? Зменшується?

Кількість робітників, чол.

Загальний обсяг продукції

Ставка зарплати

TFC

TVC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

одиниць

грн


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


0

5

15

30

50

75

95

110

120

125

125


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Задача 5


Власник невеликого продовольчого магазину сам організує його роботу. Заробітна плата продавців та допоміжного персоналу за рік становить 24 тис. грн. Для розвитку магазину були вкладені власні кошти власника в розмірі 50 тис.грн. Позичковий відсоток у місцевому банку становить 20% річних. Різні поточні витрати та амортизація становить за рік 180 тис. грн. Орендна плата за землю та приміщення становить 120 тис. грн. за рік. Для власника магазину альтернативою є можливість працювати менеджером з продажу у великій торговій фірмі з оплатою 2,5 тис. грн. за місяць. У роботі та організації закупок йому допомагає дружина, залишивши для цього роботу вчительки з місячним доходом 600 грн. За висновками роботи за рік бухгалтерський прибуток податків склав 30 тис. грн. Визначте, чи доцільно власнику магазину залишатися у бізнесі?


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Середні загальні витрати виробництва продукції досягають мінімальної

величини при тому обсягу продукції, коли:

а) AVC = TFC;

б) прибуток буде максимальним;

в) МС = АVC;

г) МС = АТС.

^ 2. Постійні витрати фірми – це:

а) витрати на ресурси за цінами, діючими на момент їх придбання;

б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найсприятливіших умов виробництва;

в) витрати, які має фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;

г) всі витрати на виробництво продукції.

^ 3. Якщо AVC скорочуються у міру збільшення обсягу виробництва, то:

а) МС також повинні скорочуватися;

б) TFC також повинні скорочуватися;

в) ТС також повинні скорочуватися;

г) МС повинні бути нижчі, ніж AVC.

^ 4. На тривалому етапі:

а) всі витрати є змінними;

б) всі витрати є постійними;

в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;

г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні.

^ 5. Яка формула з перерахованих правильна:

а) бухгалтерський прибуток + внутрішні витрати = економічний прибуток;

б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = зовнішні витрати;

в) економічний прибуток + внутрішні витрати = бухгалтерський прибуток;

г) зовнішні витрати + внутрішні витрати = постійні витрати.

^ 6. Яка з кривих ніколи не має U-подібної форми?

а) середніх загальних витрат;

б) граничних витрат;

в) середніх змінних витрат;

г) середніх постійних витрат.

^ 7. Граничні витрати можна виразити так:

а) TVC + TFC;

б) TVC / Q;

в) ∆TVC / Q;

г) ∆ TC / ∆ Q.

8. Неправильним щодо кривої граничних витрат на короткому етапі є таке

тлумачення:

а) граничні витрати дорівнюють середнім витратам, коли середні витрати мають мінімальне значення;

б) коли середні витрати скорочуються, то граничні витрати виявляються меншими середніх витрат;

в) граничні витрати більші середніх витрат тоді, коли обсяг виробленої продукції перевищує оптимальний;

г) на величину граничних витрат не впливає зміна цін на фактори виробництва;

д) граничні витрати не залежать від постійних витрат.


^ Тема 8. Ринок досконалої конкуренції


ЗАДАЧІ

Задача 1


У таблиці наведена функція загальних витрат конкурентної фірми в короткостроковому періоді:

Випуск продукції, шт.

0

1

2

3

4

5

Загальні витрати, грн.

10

12

16

22

30

40


а) який обсяг випуску продукції вибере фірма, якщо ринкова ціна товару становитиме:

3; 5; 7; 9 грн.?

б) який прибуток одержить фірма, якщо ринкова ціна товару становитиме: 3; 5; 7; 9 грн.?

в) якщо в галузі є 1000 фірм і кожна з них має таку ж функцію витрат, як наведено в таблиці, то функція ринкової пропозиції буде такою:Ціна, грн.

3

5

7

9

Обсяг пропозиції, шт.

-

-

-

-

г) якщо функція ринкового попиту виглядатиме так, як наведено нижче, то яка буде рівноважна ціна продукту?


Ціна, грн.

3

5

7

9

Обсяг попиту, шт.

3000

2000

1500

1000


д) яка величина обсягу випуску продукції кожної фірми?

є) який прибуток може одержати кожна фірма?

е) що буде робити фірма у довгостроковому періоді: входити в галузь чи виходити з неї?


Задача 2


Розрахуйте дані середніх витрат для конкурентної фірми.

Q

AFC

AVC

ATC

MC

0

1

30

10
10

2


8

3


6

4


8

5


14

6


22

7


26а) чи буде дана фірма виробляти продукцію у довгостроковому періоді за ціною: 20 грн; 15грн; 7грн.? Чому? Якщо вона вироблятиме, яким буде обсяг виробництва, максимальний прибуток чи мінімальний збиток?

б) заповніть таблицю пропозиції фірми в короткостроковому періоді і визначте прибуток чи збиток, отримані при кожному обсязі виробництва;

Ціна, грн.

Пропозиція

Прибуток чи збиток, грн.

571015162024
в) що визначає криву пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді? Побудуйте графік, використовуючи дані задачі.


Задача 3


На рисунку зображені криві витрат фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції.
^

а) в якому періоді зображена фірма?

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»
Робоча програма складена на основі навчально-методичного комплексу дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності «Туризм»...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства
Робоча програма навчальної дисципліни для галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, спеціальності 03010201 – психологія. – 2012....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи