Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» icon

Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент»
НазваНні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент»
Сторінка6/6
Дата30.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6


а) скільки робітників буде наймати фірма, якщо існуюча ставка заробітної плати дорівнює 27,95 грн.? 19,95 грн.? Поясніть, чому фірма не буде наймати ні більше, ні менше робочих при кожній з цих ставок заробітної плати?

б) виразіть числовими значеннями та представте графічно криву попиту на працю даної фірми?


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Конкурентна фірма, намагаючись максимізувати прибуток, повинна наймати

додаткового працівника лише в тому випадку, коли:

а) загальна виручка менша загальних витрат;

б) граничний продукт праці в грошовому виразі менший, ніж ставка зарплати;

в) величина граничного продукту в грошовому виразі знижується;

г) величина граничного продукту в грошовому виразі зростає;

д) граничний продукт праці в грошовому виразі перевищує ставку зарплати.

^ 2. Зміни рівня реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни у рівні

номінальної зарплати із змінами в:

а) рівні ціни на товари і послуги; г) тривалості робочого часу;

б) нормі прибутку; д) жодна з відповідей

в) ставках прибутку; неправильна.

^ 3. При збільшенні ставок зарплати:

а) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю еластичний;

б) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю абсолютно нееластичний;

в)відбудеться збільшення зайнятості, якщо попит на працю еластичний;

г) відбудеться зростання зайнятості, якщо попит на працю нееластичний;

д) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю нееластичний.

^ 4. Для фірми, що максимізує прибуток, ставка зарплати працівників не буде дорівнювати

грошовому виразу граничного продукту праці, якщо:

а) фірма має монопольне становище на ринку продуктів;

б) фірма – монопсоніст на ринку продуктів;

в) робітники організовані у профспілку;

г) робітники не організовані у профспілку;

д) використовується дешева праця іммігрантів.

^ 5. З переліченого нижче не впливає на попит на працю:

а) попит на кінцеві продукти;

б) відношення граничного продукту праці до граничних продуктів інших ресурсів;

в) технологія виробництва;

г) зміни в номінальній зарплаті, викликані інфляційними явищами;

д) все перелічене впливає на попит на працю.

^ 6. Порівняно з конкурентною фірмою монополіст буде платити:

а) більшу ставку зарплати і наймати менше робітників;

б) меншу ставку зарплати, але наймати більше робітників;

в) меншу ставку зарплати, наймаючи ту ж кількість робітників;

г) меншу ставку зарплати, наймаючи менше робітників;

д) більшу ставку зарплати і наймати більше робітників.

^ 7. Крива пропозиції праці для фірми:

а) не перетинається з кривою попиту на працю;

б) має позитивний нахил;

в) виражає абсолютно нееластичну пропозицію;

г) виражає абсолютно еластичну пропозицію;

д) має негативний нахил.


^ Тема 14. Ринок капіталу


ЗАДАЧІ

Задача 1

Фірма має можливість здійснити 5 проектів.

Проект


Вартість проекту, млн грн

Внутрішня норма дохідності, %

А


1

15

В

2

20

С

1

17

D

1

12

E

2

8

Процентна ставка – 10 %.

Фінансові можливості фірми ( враховуючи можливості отримання кредитів)

обмежені сумою 4 млн. грн.

1) які проекти здійснить фірма?

2) які проекти здійснить фірма, якщо її фінансові можливості зростуть до 7 млн. грн.?


Задача 2

Підприємець має можливість вкласти капітал за таких умов: на інвестуванні 100 грн. сьогодні і наступних вкладеннях 150 грн. щороку він заробить 300 грн. через 2 роки. Чи слід йому здійснювати це вкладення капіталу за ставки 5%; 15 %? Поясніть, чому.

Задача 3

Фірма має можливість купити станок за 10 тис. грн. Станок дає змогу отримувати щорічний дохід 3,6 тис. грн. протягом 2-х років і після цього може бути проданий за 9000 грн. Чи варто фірмі робити таке придбання, якщо процентна ставка становить 10 %?

Задача 4

Фермер купує ділянку землі за 20 тис. грн. Він вважає, що його дохід протягом 5 років буде постійним, а потім він зможе продати ділянку за 25 тис. грн. Процентна ставка протягом 5 років передбачається постійною на рівні 10 %. Яким повинен бути мінімальний щорічний дохід, щоб купівля землі була вигідною?

Задача 5

Придбання нового обладнання дає можливість інвестору отримати річний грошовий потік у сумі 2640 грн. протягом 3-х років. Процентна ставка становить 8 % річних.

Яку максимальну ціну інвестор заплатить за обладнання?

Задача 6

Фірма планує закупити обладнання згідно інвестиційного проекту, реалізація якого розрахована на 5 років і вимагає початкових інвестицій у сумі 100 тис. грн. Очікуваний прибуток фірми однаковий для кожного з 5 років. Очікувана залишко­ва вартість обладнання оцінюється у 80 тис. дол. Процентна ставка - 10%.

Визначте мінімальну суму щорічного прибутку, за якої реалізація даного інве­стиційного проекту буде доцільною.

Задача 7

Фірмі запропоновані три інвестиційних проекти, розраховані на три роки:


Проекти

1 рік

2 рік

3 рік

Інвестиції, тис. грн.

Чистий виторг, тис. грн.

Інвестиції, тис. грн.

Чистий виторг, тис. грн.

Інвестиції, тис. грн.

Чистий виторг, тис. грн.

А

400

100

100

200

-

800

Б

300

-

200

600

-

500

С

400

-

100

500

-

600

Визначте внутрішню норму прибутковості (IRR) проектів і виберіть найкращий.

Задача 8

Компанія взяла позику 100 тис. грн. на 3 місяці під 16% річних з виплатою про­центу авансом. Визначте, яку суму грошей повинна повернути компанія. Якою бу­ла сума грошей, яку вона одержала?

Задача 9

Попит на землю описується рівнянням: QD = 100 – 4R, де Q - площа землі (га),R - величина ренти (тис. грн. / га). Визначте:

1) рівноважну величину ренти, якщо пропозиція землі становить 60 га;

2) ціну 1 га землі, якщо процентна ставка становить 20%;

3) вплив на суспільний добробут встановлення державою граничного рівня

ренти у 5 тис. грн.

Проілюструйте рішення графічно.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Ставка процента по облігації буде тим вищою, чим:

а) коротший строк, на який вони випущені;

б) більше можливий ризик;

в) нижча ліквідність;

г) більша очікувана інфляція;

д) більша номінальна ціна у відношенні до ринкової.

^ 2. Продуктивний економічний ресурс являє собою таке з наступних понять:

а) грошовий капітал; г) прибуток;

б) засоби виробництва; д) споживчі товари.

в) процент;

^ 3. Земельна рента буде зростати за інших незмінних умов, якщо:

а) знижується ціна землі;

б) зростає попит на землю;

в) скорочується попит на землю;

г) пропозиція землі зростає;

д) ні при одній з цих умов.

^ 4. Пропозиція землі:

а) абсолютно нееластична;

б) з одиночною еластичністю;

в) абсолютно еластична;

г) еластична;

д) нееластична.

^ 5. Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції 4% на рік,

то реальна процентна ставка становить:

а) 14%; б) 6%; в) 2,5%; г) -6%; д) 4%.

6. Фірма пропонує взяти банківський кредит на будівництво нового підприємства. Річна ставка процента становить 18%. Очікувана норма прибутку визначена в 20%. За цих умов фірма:

а) не буде будувати нове підприємство;

б) буде будувати нове підприємство;

в) незважаючи на збиток, вирішить будувати;

г) не може прийняти рішення на основі наявної інформації;

д) такої ситуації не може бути.

7. Суб’єкт, який тримає гроші на банківському рахунку за 8% - ної річної ставки, вирішив підписатися на журнал. Річна підписка коштує 12 грн., а дворічна – 22 грн. Визначити, в яку суму обійшлась йому підписка на другий рік:

а) 10 грн.; б) 10,8 грн.; в) 9,6 грн.; г) 11 грн.; д) 11,4 грн.


^ 8. Суб’єкт направляє свої гроші на придбання державних цінних паперів лише у тому випадку, коли він очікує, що:

а) процентні ставки скоро значно зростуть порівняно з діючими;

б) процентні ставки значно скоротяться;

в) процентні ставки спочатку зростуть, а потім зменшаться;

г) процентні ставки не зміняться;

д) не буде інфляційного зростання цін.

^ 9. Підвищення процентної ставки призведе до:

а) підвищення попиту на кредитні ресурси;

б) підвищення пропозицій кредитних ресурсів;

в) скорочення пропозиції кредитних ресурсів;

г) збільшення обсягу пропозиції кредитних ресурсів;

д) збільшення обсягу попиту на кредитні ресурси.

10. Фірма бажає взяти кредит на купівлю нового обладнання, яке коштуватиме 20000 грн. і служитиме рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий річний дохід становитиме 1500 грн. Фірма здійснить інвестування в обладнання за умови, що процентна ставка становитиме:

а) 6%; б) 8%; в) 10%; г) 12%; д) 15%.

^ 11. Земельні власники взагалі не отримують ренту, якщо:

а) існує податок на землю;

б) криві попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються;

в) крива пропозиції землі абсолютно нееластична;

г) крива пропозиції розміщена праворуч від кривої попиту;

д) родючість землі різко погіршується.

12. Приймаючи рішення щодо інвестування, фірми беруть до уваги:

а) номінальну процентну ставку;

б) реальну процентну ставку;

в) номінальну процентну ставку за вирахуванням реальної ставки процента;

г) лише інші фактори, що не вказані вище;

д) реальну ставку процента за вирахуванням номінальної.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»
Робоча програма складена на основі навчально-методичного комплексу дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності «Туризм»...
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Нні бізнесу Кафедра економічної теорії Навчально –методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка” для спеціальності 000007 -«Адміністративний менеджмент» iconНавчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського суспільства
Робоча програма навчальної дисципліни для галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, спеціальності 03010201 – психологія. – 2012....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи