Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка4/16
Дата30.09.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Тема 2.18 Наслідки вступу України до СОТ для вітчизняного аграрного сектору


2.18.1 Загальні аргументи на користь вступу України до СОТ.

2.18.2 Зобов’язання України щодо захисту вітчизняного аграрного сектору після вступу до СОТ.

2.18.3 Потенційний вплив зниження рівня тарифного захисту внутрішнього ринку на окремі галузі.

2.18.4 Можливості державної підтримки сільськогосподарського виробництва в рамках “зеленої скриньки”.


Тема 2.19 Соціальні та екологічні проблеми розвитку сільських територій в Україні

2.19.1 Ринок робочої сили в аграрному секторі України та проблема зайнятості сільського населення.

2.19.2 Тенденції розвитку сільських територій та соціальна політика держави у сільській місцевості.

2.19.3 Екологічні проблеми у аграрному секторі України та екологічна політика держави.


Тема 2.20 Регіональні особливості аграрної політики в Україні

2.20.1 Регіональна структура агропромислового виробництва в Україні.

2.20.2 Характеристика сільськогосподарського виробництва основних регіонів.

2.20.3 Специфічні проблеми окремих регіонів та завдання регіональної аграрної політики.

2.20.4 Функції та повноваження місцевих органів влади у формуванні та реалізації аграрної політики.


Перелік тем для самостійного вивчення
^

Тема 1.8 Аграрна політика та проблема продовольчої безпеки держави


1.8.1 Сутність продовольчої безпеки держави та умови її дотримання.

1.8.2 Національні аспекти продовольчої безпеки та показники, що її характеризують. Самозабезпеченість країни продовольством.

1.8.3 Роль держави у забезпеченні продовольчої безпеки.

1.8.4 Програми продовольчої допомоги та наслідки їх застосування.

1.8.5 Міжнародні аспекти продовольчої безпеки. Роль ФАО у розв’язанні продовольчої проблеми.
^

Тема 1.10 Ресурсна політика та державна політика щодо розвитку сільських територій


1.10.1 Особливості ресурсної політики в аграрному секторі.

1.10.2 Інструменти державної ресурсної політики.

1.10.3 Економічна роль села та сільських територій.

1.10.4 Основні напрями державної політики щодо розвитку сільських територій.

^

Тема 2.3 Групи інтересів та інститути аграрної політики в Україні


2.3.1 Групи інтересів в аграрній політиці. Потреба лобіювання інтересів сільсько­господарських виробників.

2.3.2 Поняття інститутів аграрної політики, їх роль у реалізації аграрної політики держави.

2.3.3 Система управління агропромисловим комплексом України та можливі напрями її реформування.

2.3.4 Аграрна політика в програмах основних політичних партій України.

^

Тема 2.4 Земельна реформа та реформування відносин власності


в аграрному секторі України

2.4.1 Особливості земельної реформи в Україні.

2.4.2 Законодавче забезпечення розвитку інфраструктури ринку землі сільсько­господарського призначення.

2.4.3 Реформування відносин власності в аграрному секторі України.

2.4.4 Розвиток та регулювання орендних відносин.

^

Тема 2.7 Нормативно-правова база сучасної аграрної політики України


2.7.1 Основні положення ЗУ “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр”.

2.7.2 Напрями державного регулювання аграрного сектору відповідно до ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства України”.

2.7.3 Нормативно-правова база регулювання ринків окремих видів сільсько­господарської продукції.

2.7.4 Основні засади державної аграрної політики України (Концепція).

^

Тема 2.11 Формування інфраструктури аграрного ринку в Україні


2.11.1 Проблеми формування біржового ринку сільськогосподарської продукції.

2.11.2 Державна підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації.

2.11.3 Державна інформаційна та маркетингова підтримка аграрного виробництва в Україні.


Тема 2.21 Наукове забезпечення розвитку агропромислового виробництва та інноваційна політика держави

2.20.1 Наукове забезпечення розвитку аграрного сектору України.

2.20.2 Пріоритети інвестиційної політики держави.

2.20.3 Основні напрями державної інноваційної політики в аграрному секторі.

^

Тема 3.3 Аграрна політика країн Центральної та Східної Європи: досвід реформ


3.3.1 Реформування аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) на початковому етапі трансформації економіки.

3.3.2 Еволюція аграрної політики країн ЦСЄ.

3.3.3 Особливості аграрної політики в окремих країнах.

^

Тема 3.4 Аграрна реформа та сучасна аграрна політика Російської Федерації


3.4.1 Сільське господарство Росії у сучасних умовах.

3.4.2 Особливості аграрної реформи у Російській Федерації.

3.4.3 Програми підтримки сільськогосподарських виробників.

3.4.4 Основні напрями сучасної аграрної політики Росії та перспективи її розвитку.


Тема 3.5 Аграрна політика окремих країн – провідних експортерів

агропродовольчої продукції

3.5.1 Загальні тенденції розвитку аграрної політики країн – експортерів агропродовольчої продукції.

3.5.2 Регулювання аграрного сектору та підтримки доходів фермерів у Канаді.

3.5.3 Особливості аграрної політики деяких інших країн (Нової Зеландії, Австралії, Аргентини).


Орієнтовний розподіл навчального часу, %


п/п

Назва розділу, теми

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

^ Розділ 1. Теоретичні засади аграрної політики

1.1

Причини державного регулювання аграрного ви­робництва, сутність та цілі аграрної політики держави

2

-
1.2

Теоретичні підходи до аналізу аграрної політики

2

-

-

1.3

Економічні наслідки застосування окремих інструментів регулювання вітчизняного аграрного сектору

4

-

-

1.4

Міжнародна конкурентоспроможність країн та світова торгівля агропродовольчою продукцією

2

-

-

1.5

Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

2

-

-

1.6

Інструменти регулювання внутрішнього агропродовольчого ринку за умови існування міжнародної торгівлі

4

-

-

1.7

Регулювання світової агропродовольчої торгівлі в рамках СОТ

4

-

-

1.8

Аграрна політика та проблема продовольчої без­пеки держави

-

-

6

1.9

Основні підходи до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору

2

-

-

1.10

Екологічна політика та державна політика щодо розвитку сільських територій

-

-

2
Разом

22

-

8

^ Розділ 2. Формування аграрної політики в Україні

2.1

Макроекономічна характеристика аграрного сектору економіки України

-

3

-

2.2

Система цілей сучасної аграрної політики України

-

4

-

2.3

Групи інтересів та інститути аграрної політики в Україні

-

-

2

2.4

Земельна реформа та реформування відносин власності в аграрному секторі України

-

-

2

2.5

Еволюція державної підтримки аграрного сектору в Україні

2

-

-

2.6

Основні напрями аграрної політики України

4

-

-

2.7

Нормативно-правова база сучасної аграрної полі­тики України

-

-

4

2.8

Структура сільськогосподарського виробництва в Україні та структурна політика держави

-

3

-

2.9

Регулювання основних ринків сільськогосподарсь­кої продукції в Україні

-

3

-

2.10

Державна політика щодо ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні

-

3

-

2.11

Формування інфраструктури аграрного ринку в Україні

-

-

3

2.12

Податкова та бюджетна політика в аграрному секторі України

-

2

-

2.13

Фінансово-кредитна політика в аграрному секторі

-

2

-

2.14

Конкурентоспроможність сільськогосподарського ви­робництва України на світовому ринку

-

2

2

2.15

Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією та особливості зовнішньоторговельної політики держави

-

2

2

2.16

Проблеми продовольчої безпеки в Україні

-

2

-

2.17

Оцінювання рівня державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні

-

2

2

2.18

Наслідки вступу України до СОТ для вітчизняного аграрного сектору

-

2

-

2.19

Соціальні та екологічні проблеми розвитку сільських територій в Україні

-

2

-

2.20

Регіональні особливості аграрної політики в Україні

-

2

-

2.21

Наукове забезпечення розвитку агропромислового виробництва та інноваційна політика держави

-

-

2
Разом

6

34

19

^ Розділ 3. Аграрна політика окремих іноземних країн та блоків

3.1

Спільна аграрна політика Європейського Союзу

2

-

2

3.2

Особливості аграрної політики США

2

-

-

3.3

Аграрна політика країн Центральної та Східної Європи: досвід реформ

-

-

2

3.4

Аграрна реформа та сучасна аграрна політика Російської Федерації

-

-

1

3.5

Аграрна політика окремих країн – провідних експортерів агропродовольчої продукції

-

-

2
Разом

4

-

7
Всього

32

34

34^

Список рекомендованої літературиАктуальні питання аграрної політики: Збірник робіт. – К., 2002. – 450 с.

Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

Мостовий Г.І. Агробізнес: державне регулювання. – Харків: Основа, 2002. – 300 с.

Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 309 с.

Серова Е.В. Аграрная экономика. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 480 с.

Ситник В.П. Трансформація АПК України в ринкові умови. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. – 518 с.

Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / Інститут аграрної економіки УААН / Петро Трохимович Саблук (ред.), Віктор Якович Месель-Веселяк (ред.). – К., 2002. – 60 с.

Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 1996.

Хорунжий М.Й. Аграрна політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

Янків М.Д. Організаційно-економічні механізми розвитку і функ­ціонування АПК України. Монографія. – Л.: Коопосвіта, 2000. – 448 с.


^

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра державного управління^
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету аграрного менеджменту


_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни


^ АГРАРНА ПОЛІТИКА”


денна форма навчання

для підготовки фахівців

ОКР “Магістр”


зі спеціальності: 8.000007 – “Адміністративний менеджмент”


Структура:

курс – магістри

семестр – 2

число тижнів – 18

число кредитів – 2

лекцій – 18 год.

самостійна робота – 54 год.

форма звітності – іспит

Всього: 72 год.


КИЇВ-2010
^

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра державного управління^
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету аграрного менеджменту


_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни


^ АГРАРНА ПОЛІТИКА”


заочна форма навчання

для підготовки фахівців

ОКР “Магістр”


зі спеціальності: 8.000007 – “Адміністративний менеджмент”


Структура:

курс – магістри

семестр – 3

число кредитів – 2

лекцій – 4 год.

самостійна робота – 62 год.

практичні заняття – 6 год.

форма звітності – іспит

Всього: 72 год.


КИЇВ-2010

Робочу навчальну програму підготували: член-кореспондент УААН, д.е.н., професор Кваша Сергій Миколайович, к.е.н., доцент Жемойда Олександр Віталійович та к.е.н., доцент кафедри державного управління Янчевський Руслан Володимирович на основі типової програми з дисципліни “Аграрна політика” для підготовки спеціалістів і магістрів із спеціальностей напрямів 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри. Протокол № 7 від 02 червня 2010 року.


Завідувач кафедри

д.е.н., доц. _________________________________________ Діброва А.Д.


Ухвалено навчально-методичною радою ФАМ протокол №___від “__” ________ 2010 р.


Голова комісії: ____________________________ к.е.н., доц. Ковтун О.А.
^

Пояснювальна записка


“Аграрна політика” як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Вивчення навчальної дисципліни “Аграрна політика” сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з позиції загальнодержавних інтересів та інтересів сільськогосподарських виробників, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та реалізації комплексу заходів щодо регулювання і підтримки аграрного сектору, з іншого – дає підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному етапі життя країни.

Формування ринкового середовища в аграрному секторі вимагає підготовки фахівців з широким економічним світоглядом, які могли б оперативно вирішувати основні проблеми агропромислового виробництва на засадах ринкових відносин. Разом з тим у перехідній економіці України зростає роль державного регулювання сільськогосподарського виробництва та агробізнесу загалом, що проявляється в аграрній політиці держави. Саме тому для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі агропромислового комплексу необхідно надати їм повне розуміння аграрної політики, сформувавши сучасні та глибокі знання щодо теоретичних підходів до її формування та практичних аспектів здійснення.

Мета дисципліни: – оволодіння теоретичними та методологічними основами формування та реалізації аграрної політики держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання.

Основні завдання дисципліни:

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіти базовими знаннями щодо економічної сутності, характеру і головних компонентів аграрної політики;

 • аналізувати ефективність діяльності органів та інститутів аграрної політики, використовуючи різні ринково-політичні інструменти;

 • оцінювати окремі заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики в аграрному секторі, а також аграрно-соціальній та аграрно-екологічній політиці держави;

 • розуміти особливості формування аграрної політики у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку, характеризувати аграрну політику окремих країн та блоків.


Розподіл годин:

Магістри із спеціальності „Адміністративний менеджмент” денної форми навчання – всього 72 год. / 2 кредити. Аудиторна робота – 18 год., самостійна робота – 54 год.


Магістри із спеціальності „Адміністративний менеджмент” заочної форми навчання – всього 72 год. / 2 кредити. Аудиторна робота – 10 год., самостійна робота – 62 год.
^

Вимоги до знань та вмінь, засвоєних слухачами

в результаті вивчення дисципліни


Студент повинен знати:

 • економічну сутність, характер і головні компоненти аграрної політики та умови її реалізації;

 • механізми формування національних та світових агропродовольчих ринків, вплив аграрної політики на міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку країни;

 • інструменти регулювання ринків агропродовольчої продукції та економічні наслідки їх застосування;

 • основні підходи до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору;

 • засади аграрно-екологічної, аграрно-соціальної політики, їх сучасні аспекти і проблеми реалізації;

 • основні етапи розвитку аграрної політики в Україні та основні напрями сучасної аграрної політики держави;

 • сучасний стан процесу реформування економічних відносин в АПК України, характерні риси бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та цінової політики;

 • особливості формування окремих агропродовольчих ринків в Україні з позиції попиту і пропозиції, інструменти державного регулювання внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією;

 • особливості формування аграрної політики у країнах з різним рівнем економічного розвитку, основні складові аграрної політики окремих зарубіжних країн.


Студент повинен вміти:

 • формувати мету та систему цілей аграрної політики держави;

 • аналізувати наслідки використання окремих інструментів регулювання внут­рішнього агропродовольчого ринку та зовнішньої торгівлі з точки зору їх впливу на виробників, споживачів та державний бюджет;

 • визначати рівень захисту аграрного сектору із використанням загальноприйнятої світовою спільнотою методології;

 • оцінювати міжнародну конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського виробництва;

 • визначати основні показники продовольчої безпеки держави та фактори, що на неї впливають;

 • аналізувати ефективність окремих заходів бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та ринкової політики держави;

 • обґрунтовувати пріоритети державної структурної, соціальної та екологічної політики.


Підсумкова форма контролю з вивчення дисципліни:іспит

^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні засади аграрної політики держави


Розподіл годин:

Магістри із спеціальності „Адміністративний менеджмент” денної форми навчання –всього 36 год. / 1 кредит. Аудиторна робота – 10 год., самостійна робота – 26 год.


Магістри із спеціальності „Адміністративний менеджмент” заочної форми навчання –всього 36 год. / 1 кредит. Аудиторна робота – 6 год., самостійна робота – 30 год.


^ Завдання модулю:

Студенти повинні:

 • розуміти причини державного втручання в діяльність аграрного сектору та можливості державного регулювання галузі;

 • вміти визначати економічні наслідки застосування основних заходів аграрної політики щодо регулювання внутрішнього агропродовольчого ринку та зовнішньої торгівлі продовольством згідно теорії welfare economics;

 • розрізняти основні методологічні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору;

 • знати загальні підходи до регулювання світової агропродовольчої системи в рамках СОТ

 • розуміти причини виникнення та особливості національних систем підтримки сільського господарства в різних країнах;

 • знати основні елементи аграрної політики розвинених країн та країн з перехідною економікою;

 • вміти характеризувати програми підтримки сільськогосподарського виробництва окремих країн.


Тема 1.1. Причини державного регулювання сільськогосподарського

виробництва, суть та цілі аграрної політики держави

Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють необхідність державного регулювання галузі. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Суть та принципи аграрної політики. Модель процесу формування аграрної політики. Групи інтересів в аграрній політиці. Система цілей аграрної політики держави.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи