Навчально-методичний комплекс icon

Навчально-методичний комплекс
Скачати 408.27 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка1/3
Дата30.09.2012
Розмір408.27 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльності


ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Спеціальність 8.000007 “Адміністративний менеджмент”

Магістри 1 рік навчання


Факультет аграрного менеджменту


ОКР: магістр


1-й рік навчання


Підготувала: ст.викл. Передерій Н.О.


Національний аграрний університет України


Факультет аграрного менеджменту


Кафедра світового сільського господарства та

зовнішньоекономічної діяльності


“ЗАТВЕРДЖУЮ”декан факультету агарного менеджменту /_Ковтун О.А._/

“______” ______________ 200 р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


“ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА”


Напрямок _____________”Специфічні категорії”_____________
Спеціальність __________”Адміністративний менеджмент”____
Структура: лекцій – 18 год.

практичних – 18 год.

самост. робота під керівництвом

викладача – 36 год.

форма звітності – іспит


^

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут бізнесу
АНОТАЦІЯ


робочої програми з дисципліни “Економіка виробництва”


для спеціальності: “Адміністративний менеджмент”


Курсовий проект – 4 год./1 особу

Лекцій – 18 год.

Практичних – 18 год.

Самост. робота під керівництвом викладача – 36 год.

Іспит


^ Дисципліна вивчає: основні показники розвитку сільського господарства; поняття маржинального доходу, порогів виробництва та прибутковості, окупності виробничих факторів, потреби в основному та оборотному капіталі для окремих виробничих процесів та підприємства в цілому; форми організації праці; фермерство; систему ціноутворення на с.-г. продукцію; типи ринків с.-г. продукції; світові ціни; об’єкти, суб’єкти, цілі, види, принципи підприємницької діяльності; форми торгівлі; елементи бізнес-планування і квотування; захист внутрішнього ринку; цілі та напрями вкладення основного й оборотного капіталу; джерела залучення інвестицій.


Робочу програму складено ст. викладачем Передерій Н.О. на основі розділів програми учбової дисципліни “Виробнича економіка” Університету прикладних наук Вайнштефан (Німеччина) під ред. проф. Г.Штрьобеля, проф. В.П.Галушко


Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності (протокол № від р.).

В.о. зав. кафедрою доц. Діброва Л.В.


Затверджено на навчально-методичній раді ФАМ

(протокол № від р.)
^

Голова навчально-методичної ради ФАМ доц. Ковтун О.А.
РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИМЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИМісце та роль дисципліни в системі підготовки фахівців


Основною метою запропонованого курсу є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей економічної діяльності та розвитку сільського господарства, аграрної торгівлі, а також набуття навиків їх практичного застосування. Студенти повинні вміти описувати виробничо-технічні альтернативи в тваринництві та рослинництві, критично аналізувати та оцінювати результати в контексті загальноекономічного та суспільного розвитку.


Завдання вивчення дисципліни


1. Знання методичних основ економіки виробництва:


 • теоретичні основи виробництва

 • опис та розподіл виробничих процесів

 • визначення й економічна оцінка процесів виробництва продуктів рослинництва

 • котирування товарної та нетоварної продукції

 • розрахунок доходів та витрат з особливим акцентом на калькуляцію маржинального доходу та із застосуванням в економічному аспекті процесів виробництва продукції рослинництва

 • визначення порогів виробництва та рентабельності за допомогою приблизного розрахунку


2. Здатність вирізняти та оцінювати важливі тенденції розвитку та виробничо-економічні проблеми рослинництва:


  • виробничо-економічне значення, структуру та тенденції розвитку

  • питання вигідності обраних сфер (захист рослин, добрива, форма механізації)


3. Здатність визначати натуральні та монетарні дані найважливіших процесів сільськогосподарського виробництва, обговорювати та критично оцінювати результати діяльності в контексті всього підприємства, загальноекономічного та суспільного розвитку:


 • питання вигідності найважливіших процесів виробництва товарної продукції рослинництва (зернові, просапні культури)

 • основні аспекти рентабельності найважливіших процесів кормовиробництва

 • конкурентноздатність продукції землеробства

 • вплив різноманітних рівнів інтенсивності ведення господарської діяльності

 • вплив обсягів виробництва на економічний результат (economies of scale)

 • вирішення спеціальних питань економічної ефективності (визначення ставки орендної плати, комбінація мінімальних витрат тощо)

 • рентабельність молочного скотарства, екстенсивні та інтенсивні технології вирощування й відгодівлі ВРХ

 • рентабельність виробництва продукції свинарства (утримання свиноматок, свині на відгодівлі)

 • вплив та оцінка різних ступенів інтенсивності виробництва

 • вирішення спеціальних завдань (наприклад, оптимальний ступінь перевиробництва при різних системах утримання)


4. Здатність застосовувати комп’ютерні інформаційні системи менеджменту:


 • електронна обробка даних картотеки (банку даних)

 • банки даних (KTBL) при визначенні виробничих витрат з механізації

 • програми оптимізації раціону

 • програми менеджменту стада в молочному скотарстві

 • планування продуктів відтворення стада в свинарствіПротокол узгодження робочої програми з дисципліни „Економіка виробництва” з іншими дисциплінами напрямку^ Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

Прізвище та вчена ступінь викладача

Підпис

Основи економічної теорії

Рудий М.М., доц
^ Дисципліна та її розділи, що викладаються на основі даної

Прізвище та вчена ступінь викладача

Підпис

Організація та планування підприємництва

Передерій Н.О., ст. викл.
Управління проектами

Передерій Н.О., ст. викл.
Аграрний консалтинг

Костюк О.Д., доц.


^

Голова навчально-методичної ради доц. Ковтун О.А.
Структурно-логічна схема

дисципліни Економіка виробництва

  1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Навчально-методичний комплекс iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний комплекс iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Навчально-методичний комплекс icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Навчально-методичний комплекс iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія»
Міжособистісне спілкування. Рівень II: навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» спеціальності...
Навчально-методичний комплекс iconМетодичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни
Навчально-методичний комплекс (нмк) – це певна, чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс дисципліни “Методологія та технологія організації педагогічних досліджень”

Навчально-методичний комплекс iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Навчально-методичний комплекс з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи