Національний університет біоресурсів І природокористування україни icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Сторінка2/13
Дата30.09.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни


Комерційна діяльність

посередницьких підприємств


для підготовки фахівців напряму/спеціальності

8.050108 “Маркетинг” ОКР „Магістр”

(денної форми навчання)


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Комерційна діяльність посередницьких підприємств ” складено к.е.н., асистентом Барилович О.М., та асистентом Шустіною І.М. на основі навчальної програми дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» затвердженої Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України ______________ для підготовки фахівців напряму 8.050108 “Маркетинг”, обговорено та схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 29 квітня 2009 р., протокол № 7


Завідувач кафедри маркетингу та

міжнародної торгівлі,

кандидат економічних наук, професор Чеботар С.І.


Робочу програму навчальної дисципліни „Комерційна діяльність посередницьких підприємств” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради педагогічного факультету від ____________________, протокол №____


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А.


Укладач: Барилович Олена Михайлівна, к.е.н., асистент та Шустіна І.М., асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комерційно-посередницька діяльність є одним з основних видів підприємницької діяльності в Україні. Фундаментальні знання системи взаємовідносин посередницьких структур з суб’єктами товарного ринку дозволяють формувати найбільш раціональні управлінські рішення з питань розвитку комерційно-посередницької діяльності та забезпечувати високу ефективність результатів цієї діяльності. Тому в комплексі економічних знань важливе місце займає навчальна дисципліна “Комерційна діяльність посередницьких підприємств” для підготовки студентів із спеціальності 8.050108 “Маркетинг” денної форми навчання.

Програма курсу передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для самостійного аналізу діяльності посередницьких підприємств у комерційній сфері. В основу вивчення курсу покладені визнані світовою економічною теорією і практикою концепції розвитку сучасного бізнесу, існуюча законодавча і нормативна база підприємницької діяльності, традиційні та новітні форми та методи комерційної діяльності на товарному ринку у різних галузях комерції, набутий досвід ділових відносин у сучасних умовах, з якими повинні ознайомитися студенти у процесі самостійної роботи над курсом.

^ Мета курсу полягає у висвітленні питань теорії та практики організації та планування діяльності посередницьких підприємств, формування у майбутніх спеціалістів системних знань та набуття навичок щодо засвоєння навчального матеріалу. Аналізуються місце і роль посередників у світовій торгівлі, види і функції посередницьких фірм, діяльність, принципи вибору форми посередництва, організація роботи посередників, їхні взаємини з клієнтами, розміри і форма оплати послуг посередників

^ Важливими завданнями курсу є:

 • формування знань про сучасні вимоги до процесу організації та планування посередницьких підприємств;

 • визначення місця підприємства на ринку з врахуванням конкурентноздатності, якості товару та інших його споживчих характеристик;

 • вивчення типів оптових комерційних, торговельних посередників; визначення місця посередницьких підприємств на ринку збуту; висвітлення завдань, які виконує посередник;

 • вивчення особливостей торгово–посередницької діяльності на світових ринках у сучасних умовах.

^ Предмет дисципліни є взаємовідносини посередницьких підприємств із суб’єктами товарного ринку.

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів з напряму 8.050108 “Маркетинг” на вивчення дисципліни відведено 121 година, з яких: лекційних – 15 годин, на самостійну роботу студента під керівництвом НПП – 30 годин, на самостійну роботу – 76.

Контроль знань та умінь студентів здійснюється шляхом зарахування рефератів, самостійних робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма контролю – залік.

Вивчивши дисципліну “Комерційна діяльність посередницьких підприємств”, студент повинен знати:

 • сутність комерційної діяльності посередницьких організацій;

 • основні завдання та мету комерційно-посередницької діяльнос­ті;

 • поняття оптової та роздрібної торгівлі;

 • основні форми оптової торгівлі;

 • види договорів, що укладаються в посередницькій діяльності;

 • критерії вибору постачальників;

 • поняття товарообігу торговельного підприємства;

 • характеристику системи управління товарообігом на підприєм­стві торгівлі;

 • етапи процесу планування обсягу і структури реалізації товарів на торговельному підприємстві;

 • методику нормування і планування товарних запасів;

 • види і джерела доходів торговельного підприємства;

 • основні види ризиків торговельного підприємства,

 • основні документи, що регулюють комерційно-посередницьку

 • діяльність в Україні.

Вивчення студентами даної дисципліни повинне сформувати в них наступні навички:

 • формування цінової політики торговельного підприємства;

 • прогнозувати кон'юнктуру споживчого ринку;

 • планувати обсяг і структуру реалізації товарів;

 • аналізувати і планувати доходи й витрати підприємства;

 • оцінювати рівні господарських ризиків;

 • аналізувати основні кошти й оборотні активи підприємства тор­гівлі;

 • оцінювати фінансовий стан торговельного підприємства;

 • оцінювати ефективність діяльності торгових посередників;

 • вибір ефективної організаційної форми функціонування комер­ційно-посередницького підприємства;

 • вибір ефективних методів продажу товарів.2. ^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Комерційна діяльність посередницьких підприємств”


^ Курс:

(підготовка бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації, друга вища освіта)

Форма навчання:

(очна (денна), заочна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

 • національних – 2,26

 • ЕСТS – 3,39Змістових модулів:

2

Загальна кількість годин:


122

Тижневих годин:

38.050108

«Маркетинг»


Магістр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 2


Лекційні заняття (теоретична підготовка):

16


Самостійна робота керівництвом НПП:

30

Самостійна робота студента: 76


Вид контролю:

залік

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України надалі іменується „Сторона 1”
Національний університет біоресурсів І природокористування України (надалі іменується „Сторона 1”)
Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-05 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи