Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Сторінка1/14
Дата30.09.2012
Розмір2.75 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра економічної теоріїЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан

факультету аграрного менеджменту_____________________ О.А.Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


МІКРОЕКОНОМІКА”


для підготовки магістрів напряму 8.000007

^ Адміністративний менеджмент ”


КИЇВ-2010

ЗМІСТ


1.

Програма навчальної дисципліни


3

2.

Робоча програма навчальної дисципліни


9

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності


25

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


26

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни


27

6.

Критерії оцінки знань студентів


34

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


36

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів


62

9.

Конспекти лекцій


102

10.

Навчально-методична література з дисципліни


161^

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра економічної теоріїЗАТВЕРДЖУЮ”
^


Декан

факультету аграрного менеджменту_____________________ О.А.Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


МІКРОЕКОНОМІКА”


для підготовки магістрів напряму 8.000007

^ Адміністративний менеджмент ”


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Мікроекономіка” складено Ожелевською Т.С. на основі навчальної програми „Мікроекономіка”, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 1999 році за напрямом „Адміністративний менеджмент ”, обговорено та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії від 26 травня 2010 р., протокол № 10.

Завідувач кафедри економічної теорії,

кандидат економічних наук, доцент Рудий М.М.


Робочу програму навчальної дисципліни „Мікроекономіка” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від ___________________ 2010 р., протокол № ______


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент О.А.Ковтун


Укладач: Ожелевська Тетяна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Під час побудови та розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні особливу актуальність набувають знання основних законів функціонування ринку та вміння їх використовувати для отримання максимального прибутку у будь-якому бізнесі. Аграрний сектор, який найбільш важко переходить на ринкові рейки, потребує фахівців зі знанням законів функціонування ринку.

Курс „Мікроекономіка” передбачає розгляд найновішого трактування теорії мікроекономіки з акцентом на зв’язок її з управлінською практикою і розробкою соціальної політики. Цей підхід ґрунтуватиметься на розкритті ринкового механізму. Значне місце відведено обґрунтуванню ефективного використання виробничих ресурсів підприємств, що діють в різних ринкових системах: досконалої конкуренції, монопольних та олігополістичних ринків, ринків монополістичної конкуренції .

Висвітлюються також формування і особливості функціонування ринків факторів виробництва: капіталу, землі та праці. Розкривається взаємодія фірм, роль невизначеності і асиметричної інформації, стратегії ціноутворення фірм в умовах ринкової влади.

Вивченню курсу “Мікроекономіка” передує дисципліна “Політична економія”, „Історія економіки та економічних вчень” та „Макроекономіка”.

Курс мікроекономіки є теоретичною і методологічною основою для вивчення дисциплін економічного профілю (економіка підприємства, менеджмент, маркетинг).

^ Мета дисципліни – сформувати ринково – орієнтований економічний світогляд учасника суспільного виробництва, здатного до діяльності економіста – фахівця або самостійної підприємницької діяльності; допомогти йому оволодіти універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень.

Мікроекономіка як складова економічної теорії вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.

Наука “Мікроекономіка” формує економічне мислення у спеціалістів економічного профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ ринкових відносин на рівні підприємства, фірми, окремих видів ринкових систем: конкурентних ринків, монопольних ринків та ринків монополістичної конкуренції і олігополістичних.

Одне з важливих завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявного стартового капіталу, і підприємницького таланту, а й від знань закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати.

Студенти повинні оволодіти знаннями з таких проблем: дія ринкового механізму, що ґрунтується на поведінці попиту та пропозиції; поведінка споживача з урахуванням концепції корисності, формування індивідуального та ринкового попиту; виробничі фактори (ресурси) та затрати фірми; оптимізація обсягу виробництва з метою максимізації прибутку; аналіз конкурентних ринків; ринкова влада та її вимірювання, ціноутворення при ринковій владі; ринки монополістичної конкуренції та олігополістичні; ринки факторів виробництва; загальна рівновага та економічна ефективність.

У результаті вивчення перелічуваних вище проблем студент повинен засвоїти основні економічні категорії і поняття мікроекономіки, знати критерії та показники, що їх визначають.

Він також повинен вміти аналізувати економічні явища і процеси загального характеру, що відбуваються на мікрорівні, а також розв’язувати ситуаційні завдання мікроекономічного характеру.

Загальний обсяг навчального часу – 180 годин (5 кредитів). З них на лекційні заняття виділяється 32 годин, на семінарські заняття 16 годин, на індивідуальну самостійну роботу виділяється 132 годин. Підсумковим контролем засвоєння знань студентами є захист курсової роботи та екзамен.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи