Кабінет міністрів україни icon

Кабінет міністрів україни
НазваКабінет міністрів україни
Сторінка3/6
Дата30.09.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
^

Спеціальні купони зі знижкою;


 • Безкоштовні додаткові послуги;

 • Поширення безкоштовних (подарункових) купонів у кожні двері;

 • Демонстрація нового асортименту товару


  100 25. Ремаркетинг у сфері торгівлі пов'язаний з:

  1) негативним попитом

  2) попитом, що знижується

  3) ірраціональним попитом

  4) відсутністю попиту


  100 26. Шлях, по якому товари та послуги рухаються від виробників до споживачів, називається

  1. каналом розподілу

  2. транспортним шляхом

  3. магістраллю

  4. транзитом  3.2. Рекомендована література: [1,3,4,5,7,12,13]..


  Тема 4. Технологія роздрібного продажу товарів


  4.1. Практичне заняття (2 год)

  Задача 1.

  Визначте ефективність використання площі магазину та зробіть висновки, виходячи з наступних даних:

  1. Загальна площа магазину 650 м.

  2. Площа торгового залу 450 м.

  3. Площа, зайнята під устаткування 120 м.

  4. Демонстраційна площа 280 м.

  5. Середньомісячний товарообіг магазину 200 тыс.грн

  Задача 2.

  Визначте ефективність використання площі магазину «Продовольчі товари» , виходячи з наступних даних:

  1. Загальна площа магазину - 150 кв.м

  2. Площа торгового залу - 100 кв.м

  3. Кількість пристінних горок - 25 од.

  4. Кількість острівних горок - 8 од.

  5. Кількість привітринних горок – 12од.

  6. Кількість полок в пристінній горці - 6,

  в острівної - 5, в привітринної – 3.

  Глибина нижньої полки в пристінній горці – 600 мм,

  острівної - 500 мм, привітринній – 500 мм.

  Довжина всіх горок – 900 мм


  4.3. Завдання для самостійної роботи (2 год)

  4.2.1. Теоретичний курс

  1. Технологічні операції процесу продажу товарів в торгівельній мережі.

  2. Послуги, що надаються покупцям в роздрібних торгівельних підприємствах


  4.2.2. Практичне завдання

  Дайте відповідь на тести:

  1. Фактори, що не впливають на регіон і галузь діяльності торговельного підприємства

  1. потенціал і демографічні тенденції в регіоні (області),

  2. характер розподілу і рівень стабіль­ності доходів населення,

  3. діловий клімат і рі­вень конкуренції в регіоні.

  4. всі перелічені фактори впливають.


  2. Тимчасове торгове місце для здійснення роз­дрібного продажу товарів за методом розвезення з використанням спеціально обла­днаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мото-, велоколяски, ру­чні візки) або за методом розносу продавцями-реалізаторами, наз.:

  1. Торговельна палатка

  2. Торговий кіоск

  3. Пункт пересувної торгівлі

  4. Торгове місце


  3. Об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу, пункт продажу товарів, що займає відособлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в нього покупців,- це:

  1. Торговельна палатка

  2. Торговий кіоск

  3. Пункти пересувної торгівлі

  4. Торгове місце


  4. Процес формування споживачів у групи на основі їхніх спільних рис за доходом, характеристикам, звичкам називають:

  1) сегментуванням ринку;

  2) дробленням ринку;

  3) дослідженням ринку;

  4) упровадженням на ринок.


  5. Визначте порядок блоків схеми маркетингового дослідження ринку для планування діяльності торгівельного підприємства: 1) збір інформації, 2) виявлення проблеми і формулювання ціни, 3) добір джерел інформації, 4) обробка, аналіз і представлення зібраної інформації:

  1) 2.3.1.4;

  2) 4.3.2.1;

  3) 4.2.3.1;

  4) 4.3.1.2.


  6. Продаж товару кінцевому споживачу зазвичай відбувається:

  1. Оптовим продавцем

  2. Роздрібною мережею

  3. Дрібнооптовим продавцем

  4. В переліку немає правильної відповіді


  7. В залежності від асортименту, що реалізується, роздрібні мережі класифікуються:

  1. Універмаги, універсами, продовольчі ...

  2. Магазини самообслуговування, маг.,що торгують за замовленнями…

  3. Магазини, склади, павільони…

  4. Стаціонарні, пересувні…


  4.4. Рекомендована література:[ 4,5,6, 7,8,10,11,12,13,14].

  Тема 5. Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  5.1. Завдання для самостійної роботи (2 год)

  5.1.1. Теоретичний курс

  1. Процес формування асортименту товарів в роздрібній мережі.

  1. Фактори, що впливають на попит.

  2. Різновиди зон обслуговування торгівельними підприємствами.

  3. Особливості формування асортименту в магазинах різних типів.

  4. Асортиментний перелік як інструмент регулювання асортименту.

  5. Планування асортименту товарів в магазині.


  5.1.2. Практичні завдання

  Задача 1.

  Магазин, який торгує комп’ютерною технікою хоче провести маркетингове дослідження споживачів з метою визначення рівня задоволення покупців кваліфікацією продавців та якістю обслуговування у магазині. Крім того, керівництво магазину хоче відкрити зал з комп’ютерною технікою для демонстрації новинок у сфері комп’ютерів. Керівництво хоче знати — чи буде ця новинка цікава для клієнтів.

  Ви повинні розробити анкету для клієнтів магазину та визначити, яким чином можна оцінити рівень якості обслуговування продавцями магазину?


  5.2. Рекомендована література: [ 1,4,5,6, 7, 9,10, 11,12,13,14].


  Тема 6. Технологічне планування магазина


  6.1. Практичне заняття (2 год)

  Задача 1.

  Визначте економічну ефективність впровадження самообслуговування в супермаркеті, виходячи з наступних даних:

  Техніко-економічні показники

  До переведення на самообслуговування

  Після переведення на самообслуговування

  Загальна площа магазину, кВ.м

  1200

  1200

  Середньомісячний товарообіг, тис.грн

  9700

  10850

  Площа торговельного залу, кВ.м.

  615

  820

  Площа, якою зайняте устаткування. КВ.м,

  123

  216

  Площа викладки, кВ.м

  308

  540

  Середньомісячна чисельність працівників, чол.

  34

  28

  в т.ч. працівників торгового залу

  22

  20

  Витрати, тис.грн

  366

  408

  В т.ч заробітна плата, тис.грн

  270

  275

  Товарний запас, що знаходиться в торговому залі, тис.грн

  580

  1423

  Товарний запас на складі магазану, тис.грн

  2647

  2015


  6.2. Завдання для самостійної роботи (2 год)

  6.2.1. Теоретичний курс

  1. Класифікація і види будівель магазину.

  2. Склад основних приміщень магазину.

  3. Вимоги до обладнання і планування торгового залу магазину.

  4. Показники ефективності використання площ магазину.


  6.2.2. Практичне завдання

  Дайте відповідь на тести:


  1. В залежності від розміщення будівлі, розрізняють:

  1. Окремі будівлі

  2. Будівлі, прибудовані до іншої будівлі

  3. Торгові комплекси

  4. Всі відповіді вірні


  2. Що не є торговим приміщенням магазину:

  1. Торговий зал

  2. Зал кав’ярні

  3. Палатка

  4. В переліку немає правильної відповіді


  3. Головна вимога устаткування та планування торгового залу:

  1. Вільне пересування потоків споживачів, забезпечення найкоротших шляхів руху товарів

  2. Створення умов для ефективної роботи касирів

  3. Забезпечення збереження товару та інших цінностей

  4. В переліку немає правильної відповіді


  6.3. Рекомендована література:[ 1,2,3,4,5,7,8,9, 12,13].

  Тема 7. Форми та методи роздрібної торгівлі

  7.1. Практичне заняття (2 год)

  1. Процес продажу товарів в магазина самообслуговування.

  2. Продаж товарів поза магазином.

  3. Організація і технологія немашинних форм торговельного обслуговування (палатки, ларьки, кіоски, магазини на дому).

  4. Продаж за допомогою пересувних засобів торгівлі (автомагазини, автопричепи, розвозки).


  Задача 1

  Визначити відносні показники якості (одиничні, комплексний, інтегральні і оптимальний) чаю ^ Lipton пакетованого (виробництва Цейлон - 25 пакетів). За базовий зразок слід узяти Picvick чорний з добавками пакетований (виробництва Індії - 25 пакетів). Дані експертної оцінки наведені в таблиці

  Таблиця

  Номер і-ого


  Органолептичні

  Коефіцієнт

  вагомості,

  Дані експертної

  оцінки, бали

  показ-ника

  показники настою

  і

  Lipton

  Picvick

  1.

  Інтенсивність

  0,20

  5

  4

  2.

  Прозорість

  0,13

  4

  3

  3.
  Аромат

  0,33

  5

  4

  4.

  Смак

  0,27

  5

  3

  5.

  ^ Зовнішній вигляд

  розвареного листа

  0,07

  4

  3
  Ціна, грн.

  -

  1,8

  2,1


  7.2. Завдання для самостійної роботи (4 год)

  7.2.2. Практичне завдання


  Дайте відповідь на тести:


  1. Об'єкт дрібнороздрібної торгової мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце, має невелике підсоб­не приміщення, але не має торговельної зали для покупців –це:

  1.

  Торговельна палатка

  2.

  Торговий кіоск

  3.

  Торговельний автомат

  4.

  Пункти пересувної торгівлі


  2. Картка, яка надає право власнику отримати знижку при купівлі товару в роздрібній мережі, наз.:

  1.

  дисконтна

  2.

  передоплатна

  3.

  смарт-картка

  4.

  в переліку немає правильної відповіді  3. Основні методи продажу товарів:

  1. Магазинний

  2. Поза магазинний

  3. Продаж через попередні замовлення

  4. 1 і 2 відповіді вірні

  7.3. Рекомендована література:[ 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 12, 13 ].


  ^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

  «Технологія роздрібної торгівлі»

  № пп

  Найменування тем


  Кількість годин

  Лекції


  Практ.

  Сам.р

  Сам.роб. під кер.

  Разом
  Модуль І. Технологія роздрібної торгівлі


  Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств.
  2

  10

  2

  14  Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині
  2

  8

  2

  12  Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі
  2

  4

  2

  8  Технологія роздрібного продажу товарів
  2

  8

  2

  12  Формування асортименту товарів в роздрібній мережі
  4

  10

  2

  16  Технологічне планування магазина
  2

  8

  2

  12  Форми та методи роздрібної торгівлі
  2

  8

  4

  14
  Всього
  16

  56

  16

  88

  Форма модульного контролю – тестування

  Форма підсумкового контролю – Іспит

  ^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

  робочої програми навчальної дисципліни

  ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ”

  з дисциплінами спеціальності 8.050108 „МАРКЕТИНГ”


  Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

  ПІБ, науковий ступінь та вчее звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

  Підпис

  Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

  ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

  Підпис

  Менеджмент


  Випускна магістерська робота
  Маркетинг

  Левшукова Т.М.

  Логістика
  Товарознавство

  Боняр С.М.


  Голова науково-методичної ради

  факультету аграрного менеджменту

  ^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

  вивчення дисципліни

  ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ”


  Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
  Менеджмент
  Маркетинг
  Логістика
  Товарознавство


  Дисципліна ^ „ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ”
  Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни
  Написання магістерської роботи
  ^ Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

  ННІ бізнесу

  Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

  05.03.04

  ЗАТВЕРДЖУЮ”

  Декан факультету аграрного менеджменту

  ____________ О.С. Степасюк

  „____” ________________ 2010 р.


  Курс _5_

  Лекцій _0_ год.

  Практичні 16 год.

  Самостійна робота студентів під керівництвом викладача _16__ год.

  Самостійна робота студентів _56_ год.

  ^ Всього _88_ год.

  Кредитів __2,0_

  КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

  дисципліни „Технологія роздрібної торгівлі

  для підготовки студентів спеціальності 8.050108 „Маркетинг”

  (очна (денна))

  на І семестр 2010-2011 навчального року


  Тиждень

  Види та зміст занять

  Поточний контроль знань

  Практичні

  год.

  Сам. роб. під керівн. викладача

  год.

  Самостійна робота

  год.

  Література

  № модуля

  Бали  1-2 тиждень

  Практичне заняття № 1. Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств..

  2

  Тема № 1. Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств..

  2

  Тема 1. Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств.

  10

  [ 1-8, 10,11 ]

  1

  25  3-4 тиждень

  Практичне заняття № 2. Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині

  2

  Тема № 2. Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині

  2

  Тема 2 Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині.

  8

  [ 1-4, 6,7, 10, 11]

  1

  25  5-6 тиждень

  Практичне заняття № 3. Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі

  2

  Тема № 3. Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі

  2

  Тема 3 Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі

  4

  [ 1-4, 10, 11,12]


  2

  20  7-8 тиждень

  Практичне заняття № 4. Технологія роздрібного продажу товарів

  2

  Тема № 4. Технологія роздрібного продажу товарів

  2

  Тема 4. Технологія роздрібного продажу товарів

  8

  [ 1-4, 10, 11]


  2

  25  9-10 тиждень


  Практичне заняття № 5. Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  2


  Тема № 5. Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  2

  Тема 5. Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  6

  [ 1-4, 10, 11]


  2

  15  11-12 тиждень

  ^ Практичне заняття № 6 Формування асортименту товарів в роздрібній мережі
  Тема № 5 Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  2

  Тема 5. Формування асортименту товарів в роздрібній мережі

  4

  [ 1-4, 10, 11]


  2

  20  13-14 тиждень

  Практичне заняття № 7. Технологічне планування магазина

  2

  Тема № 6 Технологічне планування магазина

  2

  Тема 6. Технологічне планування магазина

  8

  [ 1-4, 10, 11]


  2

  25  15-16 тиждень

  Практичне заняття №8Форми та методи роздрібної торгівлі

  2

  Тема №7 Форми та методи роздрібної торгівлі

  4

  Тема 7. Форми та методи роздрібної торгівлі

  8

  [ 7-9, 13,14 ]


  2


  15


  ННП, що викладає дисципліну ____________ Боняр С.М. Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі______________

  (підпис) (підпис)

  Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 1   2   3   4   5   6

  Схожі:

  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова
  Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам вищих...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
  Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова
  З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
  Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
  Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
  Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
  Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
  На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1144-12 ) та з метою забезпечення...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
  На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
  На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
  Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 21 листопада 2007 р. N 1333 Київ
  Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи