Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 icon

Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010
НазваНапрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010
Сторінка1/8
Дата30.09.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Національний університет біоресурсів і природокористування

Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних

спеціальностей


К.Г.ЯКУШКО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 1-ГО КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТУ Е і А ОКР «БАКАЛАВР»

( НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.100101-

« ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ В АПК»)
Київ - 2010

УДК 373.461: 811


Методичні вказівки з вивчення професійної англійської мови студентами 1-го курсу факультету ЕіА ОКР «Бакалавр» (напрямок підготовки 6.100101- «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»/ Укладач: К.Г. Якушко.-Київ, 2 print, 2010.- 160с.


Методична розробка містить базові теоретичні основні та додаткові ознайомлюючі тексти по спеціальності як матеріал для розвитку усного мовлення для підготовки до складання іспиту з англійської мови і для загального розвитку студентів факультету енергетики та автоматики.

Рекомендовано до друку Вченою радою Природничо –Гуманітарного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України.


Укладач: ЯКУШКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Рецензенти : А.Д. Олійник - канд. філол. наук, доцент,

завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Л.А.Лященко - канд. філол. наук, викладач кафедри англійської мови для природничих факультетів Київського національного університету ім.Т.Шевченка.


ЗМІСТ

1. ВСТУП.................................................................................................................5

2. ^ СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІB ..............................................................6

3. ЧАСТИНА 1. БАЗОВА ЛЕКСИКА (АУДИТОРНА ГРУПОВА РОБОТА):
3.1. Text 1. MY SPECIALTY AND FACULTY...................................................33

3.2.Text 2. ELECTRICITY........................................................................................36

3.3. Text 3. ENERGY FORMS AND ENERGETICS..........................................40

3.4. Text 4. AUTOMATION AND ELECTRIFICATION.....................................43

3.5. Text 5. FROM THE HISTORY OF ELECTRICITY......................................46
4.ЧАСТИНА 2. ОБОВ^ ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ ( САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА ПО ЗАДАНОМУ ВАРІАНТУ):

4.1. Варіант1. ELECTRIC CURRENT...................................................................51

4.2. Варіант 2. BATTERIES...................................................................................55

4.3. Варіант3. TRANSMISSION OF ELECTRIC ENERGY......................................59

4.4. Варіант 4. STRESSES IN TRAMSMISSION CIRCUITS............................63

4.5. Варіант 5. ELECTRIC CIRCUITS...................................................................66

4.6. Варіант 6. ELECTROMOTIVE FORCE..........................................................71

4.7. Варіант 7. ELECTROMAGNETIC INDUCTION.................................................75

4.8. Варіант 8. ELECTRIC FIELD ........................................................................79

4.9. Варіант 9. PARAMETERS OF AN ELECTRIC CIRCUIT..............................83

4.10. Варіант 10. ELECTRIC MOTORS...........................................................................87

4.11. Варіант 11. POWER TRANSFORMERS ......................................................91

4.12. Варіант12. TRANSFORMER NAME PLATE AND CONNECTIONS........95

4.13. Варіант 13. SAFETY DEVICES........................................................................................99

4.14. Варіант 14. MAGNETISM ...........................................................................103

4.15. Варіант 15. MAGNETIC FIELD..................................................................107

4.16. Варіант 16. GENERATOR.............................................................................111

4.17. Варіант 17. JEDLIK’S DYNAMO AND FARADAY’S DISK .................115

4.18. Варіант 18. DYNAMO...................................................................................119

4.19. Варіант19.^ OTHER ROTATING ELECTROMAGNETIC GENERATORS.123 4.20. Варіант 20. MHD GENERATOR AND GENERATOR PARTS.................127

5.ЧАСТИНА 3. ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ ( САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА):

5.1. ЗАВДАННЯ 1..................................................................................................132

5.2. ЗАВДАННЯ 2..................................................................................................133

5.3. ЗАВДАННЯ 3..................................................................................................135

5.4. ЗАВДАННЯ 4..................................................................................................136

5.5. ЗАВДАННЯ 5..................................................................................................137

5.6. ЗАВДАННЯ 6...................................................................................................138

5.7. ЗАВДАННЯ 7...................................................................................................140

5.8. ЗАВДАННЯ 8...................................................................................................141

5.9. ЗАВДАННЯ 9...................................................................................................143

5.10. ЗАВДАННЯ 10...............................................................................................144

5.11. ЗАВДАННЯ 11...............................................................................................145

5.12. ЗАВДАННЯ 12..............................................................................................147

5.13. ЗАВДАННЯ 13...............................................................................................148

5.14. ЗАВДАННЯ 14...............................................................................................149

5.15. ЗАВДАННЯ 15...............................................................................................150

5.16. ЗАВДАННЯ 16...............................................................................................151

5.17. ЗАВДАННЯ 17..............................................................................................152

5.18. ЗАВДАННЯ 18...............................................................................................153

5.19. ЗАВДАННЯ 19..............................................................................................154

5.20. ЗАВДАННЯ 20...............................................................................................155

6. ДОДАТКИ:

^ 6.1. ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.............................157

6.2. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ВИСЛОВИ...........................................................158

6.3. АНКЕТА «ПОШУК РОБОТИ»..................................................................159

^ 7. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА......................................................................160  1. ВСТУП


Дана методична розробка пропонує поступове опанування курсом професійної англійської мови, передусім, за напрямом підготовки ОРК «Бакалавр» 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», однак є, по суті, універсальним, та містить потрібні відомості і для суміжних напрямів підготовки.

Розділи розробки включають в себе опрацювання базової лексики як аудиторної групової роботи для детального ознайомлення та переказу, обов’язкові завдання для самостійної роботи під керівництвом викладача по заданому варіанту та додаткові завдання для самостійної роботи під керівництвом викладача за власним вибором студента.

Кожний вид завдання передбачає повторення граматичного матеріалу загального курсу та поєднання його з термінологією по спеціальності або в розмовних кліше у власних висловлюваннях.

Додатково наводяться і поради щодо вивчення іноземної мови, загальнонаукові вислови, прислів’я тощо.

На перших занятях з методичним виданням слід зареєструвати у викладача персональний варіант з Частини 2 та Частини 3 та поступово самостійно виконувати це синхронно з аудиторними груповими завданнями.

Після детального переказу, відповідей на питання текстів з аудиторної роботи слід представити свій варіант індивідуальної роботи ( дату звіту уточнити у викладача).

Як окремий варіант індивідуальної додаткової роботи, може бути зарахований і опис, призначення технічних пристроїв, зображених у даному методичному виданні.

^ 2. СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІB


ALPHABET


Aa Hh Oo Vv
Bb Ii Pp Ww
Cc Jj Qq Xx
Dd Kk Rr Yy
Ee Ll Ss Zz
Ff Mm Tt

Gg Nn Uu


A

ability-здатність, властивість

absorbed - поглинутий

a.c. –змінний струм

accidental – випадковий, несуттєвий

accelerating force – сила прискорення

accompany - супроводжувати

achievement- досягнення

activity- діяльність, робота

actually - фактично

aid – ціль, мета, спрямування

alternating current- змінний струм

alternator= AC alternator- генератор змінного струму

added- доданий

additional- додатковий

ahead of its time- випереджаючи свій час

air- повітря

air gap —повітряний зазор

amber - бурштин

ammonium chloride- хлорид амлнію

amount- величина, кількість

ampere-turn- ампер-виток

amplify – підсилити або обладнати електричним підсилювачем

analogous – аналог, подібний

announce – оголосити

any – будь –який, якийсь

apply- застосовувати

application- застосування, вживання

area- площа, відстань

armature - якір

array – впорядковувати, приводити в готовність, систематизувати

article- стаття

artificial interface – спроба, виклик винахідника

around- навколо

as long as- у відповідності до часових рамок

as well as- так само як

assign –визначати, означити

assist – допомагати, підтримувати

at rest- у стані спокою

apply- застосовувати

application- застосування

approx.- приблизно

at least- щонайменше

attract –притягувати, приваблювати

available- доступний. наявний

avoid- уникати


B

backwards - у зворотньому напрямі

bar magnet- стрижневий магніт

battery –батарейка

before - перед

bell- дзвінок

belt-driven - з приводним ремінем

became the source- став основою(джерелом)

benefits - преваги

between- між

beyond – поза зоною або пізніше

boil- кипіти

boiler – кип’ятильник, бойлер або ТЕНовий нагрівач

break down- вимкнутися, вийти з робочого стану

broad discipline –дисципліна з багатьма розділами для вивчення

broad utilization- широке застосування

brushless- безпечний

bulb- колба

by varying- шляхом зміни / видозміни


C

calculate – рахувати, проводити математичні підрахунки

call- називати, кликати

called- названий або минула дія від to call- називати

cancel-скасувати. відмінити

cannot do without- не можуть обходитись без

capable-здатний

capacitance— ємність

capasitor- провідник

car battery- акумулятор

care- догляд

carbon rod- вуглецевий стержень

care-догляд

careful- обережний

carrier- носій

case- кожух, бак

cattle barns - приміщення для утримання худоби

cause- спричиняти

c.c.-постійний струм

certain amount- допустима величина

chair – стілець, тут- кафедра

change- змінювати,зміна

charge- заряджати, заряд

chemical action - реакція

circuit- електричне коло, поле. ланцюг

circuit breaker-вимикач

cell- елемент, складова

coil-- катушка

collisions-зіткнення,протистояння

common-загальний, загальноприйнятий

combined-cycle gas turbinesтурбіни з подвоєнним циклом газоутворення

сomplicated - ускладнений, багатокомпонентний

compressed air- стиснене повітря

concept- поняття

confusion- зіткнення

connect - поєднувати

connection-з’єднання, підводка

concern- пов’язувати

considerably- важливо

consequence – наслідок, висновок або значення

contribute-вносити, співдіяти

control- управляти

counter-torque - протидіючий обертовий момент

condenser - конденсатор

condition- умова,стан

conductor- провідник

confusion- плутанина

constantly- постійно, неухильно

constitute- складати, утворювати

construct - конструювати, складати. утворювати

contain- містити

continue- продовжувати

continuous current- постійний струм

convenient – зручний, доцільний

conventional- звичайний. традиційний

convert- перетворювати

conveyor- конвейер, транспортер

copper - мідь

c.c. –(continuous current) – постійний струм

core- осердя

corrode-окислювати, спричиняти корозію

сross- section - поперечний переріз

current- поточний ( тут струм)

cut — перетинати

cut off electricity- вимкнути ( вирубити) електрику

complexity - складність, заплутаність

copper – мідь або паяльник

counter - протилежний,протидіючий , проти часової стрілки

concept - поняття

connection- з’єднання

constant- сталий

convert – перетворювати

converter- перетворювач( трансформуючий пристрій)

conversion- конверсія, перетворення

cost- затрати, собівартість або коштувати

create - створити

culminate- досягати апогею (найвищої точки)

curiosity-рідкість, дивина


D

data- дані

d.c.-постійний струм

d.c. generators- генератори постійного струму

DC electric motor- електродвигун з використанням постійного струму

damage- пошкоджувати, неполадка

danger- небезпека

dangerous - небезпечний

darkness- темрява

deal with – мати справу, пов’язуватись

decades-десятиріччя

define - визначати

deliver – постачати

density- густина

depend on- залежати від

degree- ступінь

desired- бажаний

design – проект, розробляти

desired – бажаний

deliver- постачати

density - густина

described- описаний або мин. дія від to describe- описувати

detect- визначати наявність

determine- визначати

develop- розвивати

development- розвиток

device- прилад

devote - присвятити

dielectric- ізолятор, діелектрик

difficulty – трудність

discover- відкривати

discovery- відкриття

discussion- обговорення

dislodge-зміщувати, витісняти

distinguish- виділяти, розрізняти

distribution - розповсюдження

devices- прилади

dependent-залежний

determine- визначати

different- різноманітні

difference- різниця

direction- напрям

discharge- розряджати

displace- зміщувати розташування

dissimilar - різнорідні

distance- відстань

distributed – розповсюджений, поширений

d.c. (direct current) – постійний струм

directed – спрямований

direction- напрям, спрямування

directly – прямо

distribution- розповсюдження, передача на відстань

doubly-fed- подвійного живлення

draw- креслити, витягати

drift- пересуватись, переміщатись

driven –заведений, запущений в роботу

dry- висушити, позбавити вологи

dry cell- сухий елемент

due to- завдяки


E

e.m.f.- електрорушійна сила

each- кожний

each other- один до одного, взаємодіючи

early days- давні часи

easy to start- легко заводити

educational building - навчальний корпус

effect- явище, вплив

efficiency- ККД ( коефіцієнт корисної дії)

electricity- електрика

energy technologies - енерготехнології

essence- сутність екстракт

example- приклад

extract-вилучати або залишок

efficient- ефективний

efforts- намагання, дії

equal- рівний, дорівнювати

equipment- обладнання

elapse- минати

electric current - електричний струм

electrically heated furnace- піч електронагріву

electricity- електрика

electrically heated furnace- піч електронагріву, СВЧ

electrically charged belts-електроприводні ремені

electrolyte- електроліт

electromagnetic induc­tion - електромагнітна індукція

electromagnetic waves - електромагнітні коливання

electromotive force- електрорушійна сила

electronic control –з електронним управлінням

equip –обладнати

equipment – обладнання

end- кінець

engine- двигун

essential-невід’ємний

evolved - розвинутий, розроблений

exact sciences- точні науки

exactly equal – точно . рівно до

example- приклад

exceptionally - винятково

exceed - перевищити

exist around- існувати навколо

explain- пояснити

extended- витягнений, поширений

external- зовнішній, по зовнішньому краю

external circuit- зовнішнє електрополе

experiment- дослід


F

facility- легкість, плавність або обладнання

familiar – знайомий

fatal consequences – фатальні наслідки

farm usage- сільськогосподарське призначення

farther apart- набагато віддаленіший

favor-сприяти

faulty – замикання, технічна несправність

field- поле

field coil-польова катушка

filament- волокно або нитка розжарювання

find- знаходити, винаходити

firm spot- точка опори

fix- прикріплювати

fixed polarity- фіксована ( унормована) полярність

flame -полум’я (вогню)

flexible – гнучкий, пластичний

floodlight- освітлення прожектором

flow- потік, протікати

flux - потік

flux tube— трубка потока

follow- слідувати

following- наступний

force- сила, змушувати

forward motion- рух вперед

frame - рамка або форма для заливки

frequency- частота

frequent - частий

free- вільний, вивільнений

freely suspended – вільно підвішений

friction-тертя

in front – попереду

full- повний, наповнений

furnace - піч

further- надалі


H

hand crank -колінчатий ричаг

handled – керований

handling- регулюючий\ управляючий

harvesting-збирання врожаю

headline- заголовок

headlight- фара(автомобіля)

heat- нагрівати, тепло

heating- процес нагрівання

heavy- важкий

held-(мин від hold)- утримувати, отримувати

high- високий

high power- з високою напругою\ потужністю

high-current dynamo- високовольтна динамо- машина

high- tention- з високою напругою

higher educational establishments - вищі навчальні заклади

higher level - вищий рівень

highly qualified specialists – високо освічені спеціалісти

hole- отвір

horsepower rating- номінальна потужність

horseshoe magnet - магніт у формі підкови

household fuse – побутовий рубильник

hot - гарячий

however- однак, тим не менш

human intervention – людське втручання

hue- колір, відтінок

G

gain the title - виграти титул

gas dynamics - газова динаміка

gasoline engine- бензиновий двигун

general-загальний

generate- виробляти

generation – вироблення або покоління

generator- генератор

give- надавати

give up- кидати

government - уряд

gradient – ухил, градієнт

gravity- гравітація

grid- сітка \ мережа низької напруги

ground- земля, заземляти


I
i.e.- тобто, так званий

imagine- уявляти

imbalance- мневідповідність

immerse- завантажити або заплутати

impossible- неможливо

important-важливий

important way-важливий спосіб

in the scope of –у сфері дії,полі, просторі

incorporate- об’єднання, взаємодія

inefficiency- неефективність

inefficient-неефективнтй

inside- в середині

instead of – замість

internal combustion engine- двигун внутрішнього згоряння

influence - вплив

increase- збільшити, підняти

indicate- показувати, виражати( за допомогою приладів)

induce - виробляти

inductance- індуктивність, самоіндукція

induction- індукція

industry- промисловість

industrial usage- застовування в промисловості

influence- вплив

in order to- для того щоб

in series - послідовно

in this case - у цьому випадку

input- внутрішній, вхідний

іon- іон

ionized-насичений іонами

installed - встановлений

installations - установки

instrument-знаряддя, пристрій

insulate- ізолювати

insulation of power leads – ізоляція кінців провода під напругою

insulator- ізолятор, діелектрик

insulating materials- ізоляційні матеріали

intensity- напруженість

interfere- заважати

invent- винаходити

invention- винахід

invisible- невидимий

iron- залізо, праска

J

join- поєднувати

joint- з’єднаний, під’єднаний

junction- поєднання

K

key branches – ключові галузі

kind- тип, вид

kite- повітряний змій

kva- кіловат

L

latent – латентний, прихований

large amounts of current- висока електропотужність

law - закон

Leyden Jar - Лейденська банка

lead- кінець ,провід або свинець

lead- acid cells- елементи окису свинцю

length- довжина

lenses - лінзи

less efficient- менш ефективний

life- тут строк дії, ще життя

lift- тут ліфт, ще піднімати

liquid- рідина

limit- обмежувати

limits - межі

line of force - силові лінії

light- світло,освітлювати

light weight- з легкою вагою

list - список

load- вантаж, навантаження

loses- втрати, витрати

low drift velocity- низька швидкість пересування

low current- низька, спадаюча сила струму


M

machinery- обладнання

made up of- виготовлений з , вироблений з

magnetic linkage- потокощеплення

magnetic field- магнітне поле

maintain- підтримувати, обслуговувати

magnetizing force- намагнічуюча сила

magneto-motive force- магніторушійна сила

magnetic field- магнітне поле

magnitude- величина

maintain- підтримувати, забезпечувати

maintenance- технічне обслуговування, ремонт

manufacture- виробляти

many times- багаторазово

mariner’s compass – морський компас

matter- речовина

mean- тут засіб( ще означати)

measure- вимірювати

measuring instruments - вимірювальні пристрої

melting- процес плавки

mental –органів чуття

mention- взяти до уваги, згадати

mirror- дзеркало

miss- пропускати, втрачати

molecule- молекула

moistened - зволожений

mount-монтувати, встановлювати

mostly- переважно

motion- рух

move- рухати, пересувати

moving parts- рухомі деталі

moving electrons- рухомі електрони

muscular requirement- потреба в застосуванні фізичних зусиль


N

name plate- технічний паспорт

namely- а саме, тобто

nature - природа

naval vessels – корабельні судна або літаки

necessary- необхідний

necessarily –необхідно

needle - стрілка

network- мережа

no longer used – більше не використовується

normally- як норма, зазвичай

north – північ, у північному напрямку стрілки компаса

not carefully used – недбайлива експлуатація

notice - помічати

nourishment= feeding- живлення

nucleus - ядро

number- номер, ряд, певна кількість

numerous - чисельні, багаточисельний

number of turn – кількість/ряд витків


O

obtain- отримати, добути

observe – спостерігати, оглядати

observation- спостереження

only –тільки, лише

operate- вводитись в дію, функціонувати

operating principle – принцип роботи

opposite to- з протилежного боку до

order- порядок, замовляти

output- вихід, вивід, зовнішня сторона

outputs- вихідні величини

overcome- долати

overlapped-частков перекритий

overload capacity- перевантажувальна здатність

outside- поза( чимось)


P

particle - частка, частинка

parts – частини або деталі

pulsing – періодично з’являчись та зникаючи

pass - проходити

passing through a gas-просуваючись через газ

patch-латка, зароблювати

path- контур, шлях

pay attention- звернути увагу

phase- фаза, фазовий

phenomenon - явище

physical state –фізичний стан

physicist - фізик

per – за

per cent- процент

perform- представляти

performance-виконання, дія

perpendicular- перпендикулярний

permanent – тимчасовий, нестійкий

piece of amber- шмат бурштину

pick up – підбирати

plant- тут завод, ще рослина, саджати в землю

plates- пластини

plowing-оранка

plug- розетка/ штепсель

point- вказувати, точка, вказане місце відліку

pole- полюс

portable appliances – переносні, розбірні пристосування

possibility- можливість

potential- потенціал. можливість

potential difference— різниця потенціалів

power-сила, потужність, енергія

power engineering – електрифікація

power rating – номінальна потужність

power moving- перепади напруги або зміщення поля напруги

power output- кінцева напруженість( на виході)

power-producing component-деталь яка виробляє напругу

power station- атомна станція

potential difference – різниця потенціалів

power distribution- енергопостачання

power plant- атомна станція\завод по виробленню електроенергії

power generation- енерговироблення

practically- практично

precisely- безсумнівно

primary –первинний, насамперед

primary winding- первинна обмотка

present- бути в наявності, представляти

produce- виробити

producing-вироблення

prominence- звеличення, піднесення

proper – належний ( відповідний до стандартів )

property— властивість, власність

prove- доводити

provide- забезпечувати

purpose- ціль, мета

putting in series- послідовне розміщення


Q

quality- якість

quantity-кількість

quantities- величини або сумарна кількість


R

radiant –випромінюючий

radiation- випромінювання, опромінювання

railway-залізниця

rate- швидкість

rated power- номінальна потужність

rather-достатньо, певним чином

rays- промені

raise labor productivity - підвищити продуктивність праці

rarely – рідко

rated power – номінальна потужність

ratio- коефіцієнт, співвідношення

re- enforcing- відновлене підсилення

reach - досягати

realize-зрозуміти, дійти до висновку

reason- причина

receive- отримувати

reciprocating - recharge-перезаряджати

reduce –знижувати, зменшувати

reduce manual labor - зменшити застосування ручної праці

referred to – пов’язаний з, звернений до

reference-посилання. звернення

require- вимагати

relative- співвідносний до

remember- пам’ятати, згадати

renewable –здатний до заміни старого обладнання\ деталей

resistance- опір

resist corrosion - стійкий до окислення

rotary - обертальний\ рухомий

rotation – зміна станів\ траекторії руху по колу

rotating between the poles- процес обертання між полюсами

rotating machinery – обертальне\обертове обладнання

refer-відносити

refrigerator- холодильник

require- вимагати

regard- звертати увагу. враховувати

regardless- незалежно, безвідносно до

release- вивільняти, випускати

reliability - надійність

relieve- зменшити тиск, розвантажити

reverse-зворотній

revolving – обертовий,поворотний

rotating-обертальний, обертаючи

remarkable result- видатний результат

requirement–потреба, вимога

result- спричинити, мати результатом

resistance—супротив, опір

resistant- стійкий

research- дослідження

retard – уповільнювати

return- повертати, повернутись

reverse- зворотній

role- роль, функція

rotate - обертати

rubber- гума

run-запускатись , діяти

rural utilities - застосування в сільському господарстві або комунальні

служби села

S

safety devicesприлади- запобіжники

salt-сіль. соляний

science- наука

scientific societies- наукові товариства, гуртки

scientists - вчені

screen - екран

secondary- вторинний

secondary winding - вторинна обмотка

seeds- насіння

seek- шукати

self-canceling- самоскорочення, сходження до нуля

selected- вибраний

semiconductor- напівпровідник

sensible –чутливий до впливів

sensory and розумових зусиллях та органах чуття

separated- розділений

serious fire – значне загоряння

serve- слугувати

set –набір ,ряд

several uses- декілька способів використання

significant-значний

similarity- подібність

singly-fed- живлений з одного джерела

shadow- тінь, відблиск

shape - форма

short circuit- коротке замикання

similarity- схожість, подібність

significant- значний

single-phase- однофазний

size- розмір

skills –вміння, навички

solid- твердий, безперервний

solution- тут хімічний розчин, ще рішення

somewhat- певним чином

sound –звук

source – джерело

south- північ, у південному напрямку стрілки компаса

space – простір

speed-швидкість

spinning-оминання,обтікання

stand- установка

stationary- нерухомий. безперервний

steady- постійний

steam engine-паровий двигун

step after - послідувати, піти по стопах

step-down- знижувати

step- up- підвищувати

store- накопичувати, зберігати,запас

store battery- акумулятор

stream - потік

strength –сила, міць

strength of the fieldнапруженість поля

stress- напруженість, наголос, навантаження

studying- вчення

slip rings-кільця з меншим числом обертів

small amount – невелика кількість

steady- постійний

stationary-нерухомий,постійний, сталий

steam –пара

steam engine- паровий двигун

structure- структура, будова

state –держава

success- успіх

subsequent- наступний

substantial-кріпкий, суттєвий

survive- вижити, залишитись всупереч прогнозам

synchronous- синхронний

subjects предмети

substance- речовина

substation – підстанція

subway- метрополітен

sulpharic acid- сірчана кислота

sum- сума

supervisory controller – перевіряючий, наглядаючий пристрій( контролер)

supply- підтримувати, постачати

surround- оточувати

surrounded- тут оточений

switch on-вмикати

switch off- вимикати


T

tangent - дотичний

teaching staff - викладацький склад

temporarily- тимчасово

tend- мати тенденцію до, схилятись до

term- термін. поняття

terminal- вивідна клема

terminal velocity- гранична швидкість

thermal (heat)- термальний, нагрівальний

thermocouple- термопара

thickest pin – наймасивніший болт, місце з’єднання або кнопка

through – через

time- час, раз

tinge-надавати відтінок

tools – інструменти, знаряддя

torque – обертовий момент

train - поїзд або готувати(підготовлювати)

tram-трамвай

transformation- перетворення

transformer- трансформатор

transmit- передавати на відстані

transmission lines – лінії електропередач

transmission circuits – передаючі ланцюги ліній едектропередач

try- намагатися

therefore- тому і

tube – труба, шланг

tungsten-вольфрам

turn- оберт, виток

TV-set- телемережа

type- різновид


V

vacuum cleaner- пилосос

variation- розмаїття

variable – різнорідний, придатний до видозміни

vehicle- транспортний засіб

velocity- швидкість

visible – видимий

voltaic pile- гальванічна батарея

voltage- напруга


W
was found- був винайдений

washing machine- пральна машина

water falling - водоспад

water pump- водонасос

waste heating- зайве тепло,з непередбаченим перегрівом

waveform - хвилеподібний , у формі кривої( графіку)

way- шлях, спосіб

when properly selected and installed –при правильному попередньому

підборі та установці

wheel - колесо

while- в той час, коли

well able to – добре придатний до

wick- фітиль

widely- широко

wind- вітер

winding— обмотка

within –в межах

within the conductor - по провіднику

without the use – без використання

without damage – без пошкоджень, без виведення з ладу

wire - провід ( дріт)

wire electric lines - лінії електропередач

wireless telegraph- бездротовий телеграф

workshop - майстерня

wound-rotor- ваунд- ротор

whenever- будь коли ,коли


U

undergo- випробовувати або підпадати під випробування

underneath - донизу

understand- розуміти

unidirectional- унормований у напрямі пересування

uniquely – унікально, без подібних варіантів

unit- одиниця (штука).певний об’єм

up-to-date machinery – сучасне обладнання

urban resident- міський житель

usage - використання

use- використовувати

used to- звик, давно використовується як


Z

zero – нуль, вихідна точка

zinc casing- цинкове покриття


3.ЧАСТИНА 1

^ БАЗОВА ЛЕКСИКА (АУДИТОРНА ГРУПОВА РОБОТА)

Science is the nourishment of youth.

M.Lermontov    1. Text 1. MY SPECIALTY AND FACULTY

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за січень-березень 2011 року
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", 100101-"Енергетика та електротехнічні системи в апк", 010104 -"Проф...
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconБібліотека (інформаційний бюлетень) Миколаїв, 2010 Природознавчі науки
Професійна освіта", 100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна,...
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconНа денну форму навчання напряму підготовки 100101 «енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі» окр «бакалавр»

Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconСписки вступників зарахованих за державним замовленням на денну форму навчання напряму підготовки 100101 «енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі» окр «бакалавр»

Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconСписки вступників зарахованих за державним замовленням на заочну форму навчання напряму підготовки 100101 «енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі» окр «бакалавр»
Списки вступників зарахованих за державним замовленням на заочну форму навчання напряму підготовки
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Робоча навчальна програма складена на підставі навчального плану підготовки фахівців із спеціальності 091901 “Енергетика сільськогосподарського...
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconКременчуцький національний університет ім. М
Напрям: 050701 Електротехніка та електротехнології пс: Електротехнічні системи електроспоживання
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconПрограма практики для студентів спеціальностей 050701, 05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" денної форми навчання
Наскрізна (типова) програма практики для студентів спеціальностей 050701, 05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” /...
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 iconМіністерство освіти І науки україни
Вища математика” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології”,...
Напрям підготовки 100101 «енергетика та електротехнічні системи в апк» Київ 2010 icon«Електротехнічні системи поживання»
«Електротехнічні системи поживання» та 03060101 – «Менеджмент організацій І адміністрування» Відповідає
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи