Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” icon

Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.”
НазваМагістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.”
Дата30.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України Васильківського району Київської обл.”


Актуальність теми магістерської роботи

 • Механізовані процеси у рослинництві характеризуються великою кількістю небезпечних (шкідливих) виробничих чинників і є постійним джерелом небезпеки для працівників сільськогосподарського виробництва. Саме через це протягом останніх десяти років у сільському господарстві загинуло понад дві сотні механізаторів.

 • У ВП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція» стан охорони праці не можна вважати задовільним.

 • Працівники більшості виробничих підрозділів (тваринницькі ферми, ремонтна майстерня, машино-тракторний парк та ін.) працюють на застарілому обладнанні, де відсутні технічні засоби захисту.

 • Небезпеку становлять механізовані роботи під час обробітку ґрунту, внесення пестицидів та агрохімікатів, під час жнив та інших технологічних операцій збирання і переробляння врожаю. • Об'єктом дослідження є стан охорони праці у ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України.

 • Предметом дослідження є: виробничі небезпеки у господарстві, причини нещасних випадків, що сталися на механізованих процесах у рослинництві; алгоритм і методологія оцінення рівня виробничого травматизму та показників стану охорони праці; рекомендації щодо запобігання виробничому травматизму у господарстві. • Метою роботи було визначити найбільш травмонебезпечні механізовані виробничі процеси у рослинництві та розробити комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України.

 • Завданнями магістерської роботи є: - проаналізувати та оцінити небезпеки на механізованих виробничих процесах у господарстві; - запропонувати способи встановлення безпеки експлуатації сільськогосподарської техніки; - розробити організаційні заходи для поліпшення роботи з охорони праці у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція».^ Методи дослідження.

 • Для досягнення поставленої мети у роботі використовували наступні методи дослідження: аналітичні - аналіз науково-технічної літератури; статистичні – оброблення статистичних даних про причини нещасних випадків; формалізації - розроблення структурних схем і алгоритмів.Відносний ризик травмування працівників на основних виробничих процесах у рослинництві (за статистичними даними НВЦ «Укрсільгоспохоронпраці» про причини виробничого травматизму в АПК)^ Визначальні чинники безпеки праці під час виконання польових механізованих робітМетоди оцінення рівня безпеки експлуатації сільськогосподарської технікиКарта показників безпеки вузлів комбайну СК-5 “Нива”Аналіз небезпечних ситуацій на механізованих процесах скиртуванняПерелік заходів з охорони праці на механізованих процесах у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція»Розрахунок економічної ефективностіВисновки

 • 1. Проаналізовано літературні джерела з питань аналізу умов праці на виробничих механізованих процесах в АПК. Встановлено, що за сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які передбачають застосування значної кількості засобів механізації виробничих процесів, на працівників може впливати комплекс виробничих чинників: шум, вібрація, несприятливий мікроклімат, пестициди та інші засоби обробляння рослин, багатокомпонентний пил, мікрофлора. Біологічні чинники, виробничий пил та токсиноутворювальні мікроорганізми, що перебувають у виробничому довкіллі на механізованих процесах вирощування та збирання сільськогосподарських культур можуть негативно впливати на стан здоров'я працівників, спричиняючи, у першу чергу, захворювання органів дихання. Тому під час роботи на засобах механізації під час проведення агротехнічних робіт щодо вирощування та збирання сільськогосподарських культур необхідно дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних та технічних заходів безпеки.

 • 2.На основі аналізу виробничої діяльності ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція» показано, що стан охорони праці у виробничих підрозділах господарства визнано таким, що потребує суттєвого покращання. Найбільше це стосується безпеки праці на механізованих процесах у рослинницькій галузі. Механізовані процеси у рослинництві характеризуються великою кількістю небезпечних (шкідливих) виробничих чинників і є постійним джерелом небезпеки для працівників сільськогосподарського виробництва.

 • 3. Розроблено організаційно – технічні заходи для покращення умов праці механізаторів у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція», зокрема - під час комплектування та використання машинно-тракторних агрегатів, на механізованому току, складено карту контролю показників безпеки вузлів і систем зернозбирального комбайну СК-5 «Нива».

 • 4.Узагальнено загальні вимоги безпеки до тракторів і сільськогосподарських машин. Встановлено, що вони повинні враховувати технічний стан, умови експлуатації, наявність технічних засобів захисту працівників. Описано методи виявлення порушень нормативів безпеки під час технічного огляду сільськогосподарської техніки. Вказано основні вимоги безпеки до технічного стану наявної у господарстві техніки.

 • 5.Складено схему інформаційних зв’язків системи управління охороною праці (СУОП) у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція». Вирішальним елементом такої системи є інженер з охорони праці. Документальне забезпечення функціонування СУОП дозволить чітко окреслити напрямки роботи з охорони праці, встановити відповідальність за порушення нормативів безпеки.

 • 6. Виконано розрахунок ефективності запропонованих заходів з охорони праці. Розраховано їх терміни окупності, показано, що витрати на запроектовані заходи щодо оптимізації умов праці та зниження рівня травматизму у господарстві навіть без врахування їх соціального ефекту є ефективними.Дякую за увагу.Схожі:

Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра охорони праці та інженерної екології
Удосконалення організаційних заходів та технічних засобів для створення нормативних умов праці на дільниці майстерні вп "великоснітинське"...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconОбгрунтування ролі обмежень та обтяжень навколо режимоутворюючих об’єктів території вп нубіп україни «Агрономічна дослідна станція»
Обгрунтування ролі обмежень та обтяжень навколо режимоутворюючих об’єктів території
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМагістерська робота
Предмет дослідження: вивчення факторів, які впливають на забруднення ґрунтів та ягідних рослин 137Cs у Боярському лісництві вп нубіп...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconЗаходи з умов та охорони праці національного університету "львівська політехніка" на 2 0 1 2 рік
Покращення побутових та санітарних умов, частковий ремонт санвузла в підвалі корпусу
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи