Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи icon

Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи
НазваКартка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи
Сторінка3/9
Дата17.10.2012
Розмір1.21 Mb.
ТипКартка
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛЗовнішній аналіз

Внутрішній аналіз

1. Аналіз

конкурентів

2. Аналіз економі-

чних, політич-

них, соціальних

факторів

3. Аналіз ринку

ресурсів та

капіталів

1. Аналіз фінансо-

вого стану

банку

2. Аналіз банків-

ських послуг

3. Аналіз сильних

і слабких сторін

4. Аналіз менедж-

менту

НАПРЯМИ

ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціалізоване вирішення потреб клієнтів

Післяпродажне обслуговування

Відкриття традиційних філій з повним спектром послуг

Використання додаткових послуг

Підвищення якості та надійності продуктів

Впровадження нових послуг на базі інтерактивних ІТ

ЗАДАЧІ

РОЗРОБКА

^ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

АПРОБАЦІЯ РОЗРОБЛЕНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Трансфертні ціни на активи


Проведення балансувань

Канал мікрофі-

нансових послуг

Регулювання про-центних ставок

^ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ КЛІЄНТІВ, ПРИБУТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

^ МЕТА ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКІ -

досягнення довгострокових цілей банку щодо зростання клієнтської бази і збільшення конкурентоспроможності за рахунок упровадження інноваційних методів роботи і нових банківських продуктів шляхом надання клієнтам якісних банківських послуг таким чином і в такому обсязі, які відповідають високим професійним та етичним стандартам і забезпечують відповідний прибуток банку
1. Вивчення запитів споживачів

2. Контроль за витратами, раціоналізація банківського бізнесу

3. Ідентифікація, контроль, моніторинг ризиків

4. Оптимізація структури капіталу

5. Підвищення ефективності управління персоналом

6. Визначення свого варіанту розвитку

7. Покращення маркетингуні


так


Депозитна політика банку це стратегія по залученню тимчасово вільних грошових коштів для виконання статутних вимог, цілей і завдань банку, визначених меморандумами по кредитній і інвестиційній політиці з орієнтиром на підтримку банком своєї ліквідності і забезпечення прибуткової роботи.

Капітал необхідно розглядати як номінальний якір, що допомагає подолати падіння реальної вартості активів. Історія і недавній досвід вчать нас тому, що для розвитку недостатньо створювати економічні і технічні умови. Потрібно також основоположне інституційне середовище: правила і традиції, що визначають, яким чином дані умови використовуватимуться [105, с.206]. І. Ансофф стверджує, що стратегічна поведінка чітко знаходиться під впливом цінностей [56, с.2].

Сформулювати правильні ринкові цілі і показники банку – непроста справа. Це необхідно засвоїти з самого початку. Значення відповідної мети, яка формально виражена та ефективно представлена, неможливо перебільшити. Вироблені на її основі завдання служать як критерії для всього подальшого процесу ухвалення управлінських рішень, що дозволяє попередити і запобігти потраплянню банку у стан стагнування [17, с.26]. Існує дві полярні думки, і ведуться безперервні дискусії щодо переваг і недоліків встановлення цілей „зверху вниз” і «з низу вгору». Вихід можливий у їх комбінації, тобто при здійсненні виробничого процесу вказівки, що стосуються впровадження нововведень у механізм функціонування банку, мають виходити зверху, а в процесі перетворення цих вказівок на систему взаємопов'язаних процесів мають бути задіяні співробітники всіх рівнів.

Наступним етапом при розробці депозитної політики є оцінка можливостей, переваг і недоліків банку порівняно з конкурентами, а також потенційних загроз його успішній діяльності [15, с.56]. Визначення основних переваг і недоліків банку дозволяє перейти до розшифровки таких термінів як „потенціал” банку і його „ефективність”. Слід одразу відзначити, що ефективність і потенціал - це не одне і те саме. В широкому розумінні потенціал означає засоби, запаси, джерела, які є в наявності та можуть бути мобілізовані для досягнення зазначеної мети, реалізації планів [2, с.55]. Під потенціалом банківської установи розуміють здатність банку ефективно запроваджувати в життя обрану стратегію на основі можливостей, що є у нього, і з урахуванням певного кола клієнтів. А ефективність – це результат використання даного потенціалу для задоволення попиту споживачів на відповідні послуги і продукти. Банк не може володіти значним потенціалом, не будучи при цьому достатньо ефективним, якщо цей потенціал не використовується на користь суспільства [44, с.57]. Традиційно в ресурсний потенціал включаються матеріальні, трудові, фінансові і технічні ресурси [45, с.42]. Сучасний рівень розвитку економіки і банківської справи змушує враховувати у складі ресурсного потенціалу такі елементи як, інформаційні, організаційні і територіальні ресурси, (рис. 1.10).


Матеріальні ресурси

Трудові ресурси
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconОбґрунтування новизни теми магістерської роботи з предмету: «Методологія і організація наукових досліджень» тема магістерської роботи: «Інтелектуальна система керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів»
Основні вимоги до підготовки аналітичного огляду за темою магістерської дисертації
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів бдму щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу моз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconПроект магістерської роботи Студент
Студент (уку/лдс) тел
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни спецкурс за тематикою магістерської роботи
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи