European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/44
Дата30.09.2012
Розмір6.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність:6.030508 «Фінанси і кредит»

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: бакалавр з фінансів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Термін навчання: 4 роки, на базі повної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна


Луганськ 2010

Спеціальні вимоги до зарахування

До Державного закладу «Луганський національний університету імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Фінанси і кредит» приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».

Для вступу на спеціальність за напрямом «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхідно надати сертифікат незалежного тестування:

- обов’язково з дисциплін «Математика», «Українська мова та література»;

- за вибором абітурієнта з дисциплін «Географія», «Іноземна мова» чи «Історія України».

Професійні цілі та ключові результати навчання

Професійні цілі підготовки поєднують теоретичні та практичні засади, пов’язані з процесом прийняття управлінських рішень у фінансовій діяльності підприємств, організацій та банківських установ. Реалізація одержаних знань може здійснюватися в наступних сферах діяльності:

^ 1. Фінансовий ринок (фінансове посередництво; відсоткові ставки та їх структура; ризик і ціна капіталу; послуги на ринку облігації; пайові цінні папери; похідні фінансові інструменти; грошовий, валютний, фондовий ринки; ринок банківських послуг);

^ 2. Банківська діяльність (автоматизація банківських операцій система - ProFix: розрахункова – касове обслуговування; депозитні, кредитні та валютні операції; інвестиційні та інші операції банку з цінними паперами);

3. Страховий ринок (страхування як специфічний вид бізнесу; правове супроводження страхування; правила страхування; страховий захист; перестрахування);

4. 4. Бюджетна система (бюджетне законодавство; бюджетний процес та управління ним; бюджетна класифікація; бюджетне прогнозування; розмеження видатків за видами бюджетів; операції пов’язані з отриманням бюджетних коштів; резервний фонд місцевих бюджетів; прядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу);

^ 5. Підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери (автоматизація бухгалтерського обліку програмним забезпечення «1С: Підприємство 7.7»; бухгалтерська та фінансова звітність; податковий облік та податкова звітність).

Професійні профілі випускників

Комерційні банки

1. Касир (прийом та видача готівки клієнтам банку; формування щоденної звітності операційного дня банку; підготовка до проведення інкасації; здійснення операцій з дорогоцінними металами та іноземною валютою);

^ Підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери

1. Бухгалтер (II категорії) (ведення бухгалтерських рахунків; формування оборотної та сальдової відомостей).

Страхові компанії

1. Спеціаліст зі страхування (робота за видами страхування);

2. Спеціаліст відділу обліку та звітності (робота за видами страхування);

3. Страховий агент (залучення нових клієнтів страхової компанії; страхування за видами).

Можливість подальшого навчання

Після отримання диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси і кредит» можливим є продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та вступ до магістратури Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» а також до інших ВНЗ.

Діючі напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»:

1. Державні фінанси;

2. Страхова справа.


Діаграма структури напряму підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальності «Фінанси і кредит»

п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

^ Семестр, в якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1 КУРС

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.1.1

Історія України

1

1

3,0

1.1.4

Філософія

1

2

3,0

1.2.4

Фізичне виховання*

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

6,0
^ 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативна частина:


2.1.1

Політична економія

1

1

5,0

2.1.17

Мікроекономіка

1

2

3,5
За вибором ВНЗ:


2.2.1

Основи наукових досліджень

1

1

2,0

2.2.2

Економічна інформатика

1

1,2

6,5
^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина:


3.1.1

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці )

1

1

2,0

3.1.2

Макроекономіка

1

1

3,5

3.1.3

Історія економіки та економічної думки

1

1

3,5

3.1.5

Економіко-математичні методи та моделі

1

2

5,0
За вибором ВНЗ:


3.2.2

Вступ до спеціальності

1

1

2,0

3.2.3

Регіональна економіка

1

2

3,0
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.1

Національна економіка

1

2

4,0
Курсові роботи:


3.5.1

Курсова робота з політекономії або макроекономіки

1

2

1,0

2 КУРС

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.1.4

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

2

3

7,0

1.1.6

Історія української культури

2

3

2,0
^ 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативна частина:


2.1.2

Мікроекономіка

2

3

5,0

2.1.8

Статистика

2

4

5,0

2.1.10

Менеджмент

2

4

5,0

2.1.12

Гроші та кредит

2

4

5,0

2.1.18.1

Регіональна економіка

2

3

3,0

2.1.18.2

Екологія

2

3

2,0
За вибором ВНЗ:


2.2.1

Управлінський облік

2

4

2,0

2.2.2

Фінансова математика

2

3

4,0
^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

За вибором ВНЗ:


3.2.2

Банківська система України

2

3

4,0

3.2.6

Сучасні економічні системи

2

3

3,5
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.3

Основи наукових досліджень або Державна фінансова політика

2

4

1,5
Практики:


3.4.1

Ознайомча практика (навчальна)

2

4

3,0

3 КУРС

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.1.2

Релігієзнавство

3

6

1,5

1.2.2

Етика й естетика

3

6

1,5

1.2.8

Політологія

3

6

3,0

1.2.10

Соціологія

3

5

3,0
За вибором студента:


1.2.3

Конфліктологія

3

6

2,5

1.2.4

Психологічний тренінг

3

5

1,5
^ 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативна частина:


2.1.9

Економіка підприємства

3

5

5,5

2.1.11

Маркетинг

3

6

4,5

2.1.13

Фінанси

3

5

10,0

2.1.14

Бухгалтерський облік

3

5

4,5

2.1.16

Міжнародна економіка

3

5

4,5
За вибором студента:


1.3.2

Банківська система України або Облік у банках

3

6

3,0

1.3.7

Фінанси підприємств або Економічний аналіз

3

6

3,0
^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина:


3.1.1

Бюджетна система

3

5

5,5
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.1

Фінансовий облік або Аудит, ревізія і контроль

3

6

3,0

3.3.2

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

3

5

4,5

3.3.3

Автоматизація бухгалтерського обліку

3

6

3,0
Курсові роботи:


3.5.2

Курсова робота з фінансів

3

5Практики:


3.6.2

Обчислювальна практика (навчальна)

3

6

3,0
4 КУРС

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.11.2

Охорона праці

4

7

1,5
За вибором студента:


1.2.1

Етика ділового спілкування

4

7

1,5
^ 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативна частина:


2.1.15

Економіка праці й соціально-трудові відносини

4

8

4,5
За вибором студента:


1.3.4

Облік і звітність в оподаткуванні або Фінансова статистика

4

7

3,0

1.3.5

Інвестиційний аналіз

4

7

2,5

1.3.6

Аналіз банківської діяльності

4

8

2,5
^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина:


3.1.2

Місцеві фінанси

4

8

5,5

3.1.3

Соціальне страхування

4

8

4,5

3.1.4

Фінансовий аналіз

4

7

4,5

3.1.5

Податкова система

4

7

6,0

3.1.6

Страхові послуги

4

7

5,5

3.1.7

Фінансова діяльність суб"єктів господарювання

4

8

4,5
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.6

Інформаційні системи та технології у фінансах

4

8

2,5

3.3.10

Фінансовий ринок або Фондовий ринок

4

8

1,5
Курсові роботи:


3.5.3

Курсова робота з податкової системи

4

7Практики:


3.6.3

Фінансово-економічна практика (виробнича)

4

7

4,5

3.6.4

Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

4,5


Вимоги до оцінювання


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту, «зараховано» або «не зараховано» в разі семестрового диференційованого заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни


Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників. Студенти, які успішно пройшли поточну атестацію, допускаються до складання комплексного державного іспиту.

На комплексний державний іспит виносяться дисципліни:

  1. Фінанси;

  2. Податкова система;

  3. Бюджетна система;

  4. Страхування;

  5. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

  6. Банківські операції.

  7. Фінансовий ринок.

    1. Критерії оцінювання

Оцінювання знань студентів під час складання підсумкового державного письмового іспиту.

Оцінювання знань студентів проводиться у формі письмового іспи­ту по білетах, складених на основі програм курсу затверджених ка­федрою. Під час складання іспиту не дозволяється користуватися конс­пектами та допоміжною літературою (підручники, довідники тощо).

Рівень знань оцінюється на базі шкали ECTS та за п’ятибальною системою , виходячи з та­ких критеріїв:

1. «Відмінно» — студент дає обґрунтовані, глибокі і теоретично пра­вильні відповіді на поставлені питання; виявляє здібність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння висловлювати і аргументувати влас­не ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше питання; вико­ристовує достовірні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручни­ків, посібників.

2. «Добре» — студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але під час розкриття змісту питань ним були допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, допускалися неточно­сті у використанні цифрового матеріалу, при посиланні на конкретні часові періоди та дати.

3. «Задовільно» — студент неправильно відповів на одне з питань білета або не дав вичерпних і достатньо обґрунтованих відповідей на всі поставлені питання.

4. «Незадовільно» — студент допустив неправильні відповіді або зовсім не відповів на два чи три питання. У відповідях на питання відсутні на­лежні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або помилкові.

Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна, 2

(0642) 53-73-42 ieb@luguniv.edu.ua


Зміст робочих програм для всіх дисциплін


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи