Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua icon

Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua
Скачати 278.73 Kb.
НазваРозклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua
Сторінка1/3
Дата30.09.2012
Розмір278.73 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ можна знайти на сайті: luguniv.edu.ua

^ Структура - Інститути - Інститут педагогіки і психології - Розклад занять - денна форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ можна знайти на сайті: luguniv.edu.ua Структура - Інститути - Інститут педагогіки і психології - Розклад занять - денна форма навчанняР О З К Л А Д З А Н Я Т Ь
Н А Д Е Н Н О М У В І Д Д І Л Е Н Н І І Н С Т И Т У Т У П Е Д А Г О Г І К И І П С И Х О Л О Г І Ї
^ День тижня Час 1 ПО-1
20
1 ПО-2
19
1 ДО
34
1 П-1
19
1 П-2
19
1 ПП
18
1 СП
30
1 КО
29
2 ПО-1
26
2 ПО-2
24
2 ДО
27
2 П-1
23
2 П-2
22
2 ПП
33
2 СП
36
2 КОЛ
22
2 КОСП
21
3 ПО-1
23
3 ПО-2
28
3 ДО
31
3 П-1
31
3 П-2
29
3 ПП
26
3 СП-1
25
3 СП-2
29
3 КОЛ
31
3 КОСП
21
4 ПО-1
24
4 ПО-2
16
4 ДО
14
4П-1
24
4П-2
20
4ПП
24
4 СП
14
4 КОЛ
21
4 КОСП
16
5ПО
13
5ДО
4

11
5ПП
12
5СП
1
5КО
18
Час
26
грудня
ПОНЕДІЛОК
12.20
ПК
АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМ.)
Медоренко О.М.


ПРАКТИТКУМ З ПСИХОЛОГІЇ
Чумак О.О.
Донець О.І.
ПК
АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ)
Лозицька Т.Ю.
ЕТИКА СОЦ.-ПЕД. ДІЯЛЬНОСТІ
Луганцева О.Г.
РУЧНА ПРАЦЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ В Д/Ш
Жарікова І.О.

ПСИХ.-ПЕД. ЗАСАДИ МІЖОСОБ. СПІЛКУВАННЯ
Скоромна О.П.


ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННА ГАЛУЗІ "МОВА І ЛІТАРАТУРА"
Правова Н.В.


ГЕРОНТО-ПСИХОЛОГІЯ
Кузовкова М.С.


12.20
13.50 ПК
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСН. ГЕНЕТИКИ
Боярчук О.Д.
ПР
ВСТУП ДО ФАХУ
Сущенко О.Г.
ПК
А Н Т Р О П О Л О Г І Я
Шейко В.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМ.)
Медоренко О.М.
Лозицька Т.Ю.
ПР
ОСНОВИ ФІЛОЛ. ПІДГОТОВКИ КОР. ПЕДАГОГА
Цалапова О.М.
МР
МАТЕМАТИКА
Іванова Л.І.
ФІЛОСОФІЯ
Сєростанова О.Б.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Сємєніхіна Г.В.
ПРАКТИТКУМ З ПСИХОЛОГІЇ
Чумак О.О.
Донець О.І.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Литвинчук О.М.
МР
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ)
Починкова М.М.
МР
РУЧНА ПРАЦЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ В Д/Ш
Жарікова І.О.
МР
КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА
Григор'єва І.О.
ПК
ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
Чернобровкін В.М.
ОСН. ОБРАЗОТВ. МИСТЕЦ. З МЕТОД. КЕРІВН. ЗОБРАЖ. ДІЯЛЬН-ТЮ ДІТЕЙ
Саприкіна О.В.
ПК
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
Кузовкова М.С. Власова Н.В.
МР
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА
Луганцева О.Г.
МР
МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Мілєва І.В.
ПР
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМП. ТЕХНІКИ В П/Ш ТА Д/Ш
Дяченко С.В.
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шаповалова І.М.
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шаповалова І.М.
ПР
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Тіхонова М.І.
ПСИХ.-ПЕД. ЗАСАДИ МІЖОСОБ. СПІЛКУВАННЯ
Скоромна О.П.
МР
ПСИХОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗ. ПОРУШЕННЯМИ
Ужченко І.Ю.
ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННА ГАЛУЗІ "МОВА І ЛІТАРАТУРА"
Правова Н.В.

ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ
Абраменко Г.О.

ДК
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦ. ПЕДАГОГІКИ
Дроздова С.В.
НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ
Махукова Т.В.
13.50
15.25 ПР
ПКАМ
Мацько Д.С. Мазурік О.О. Фуклєва Г.О.
ПР
СУМ З ПРАКТИКУМОМ
Починкова М.М.
ПР
АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
Боярчук О.Д.
ПР
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Юрків Я.І.
ПР
ОСНОВИ ПЕДІАТРІЇ ТА ГІГІЄНИ ДОШК. ВІКУ
Коваленко В.Є.
ПК
Ф І Л О С О Ф І Я
Молодцов Б.І.
МР
Ф І Л О С О Ф І Я
Сєростанова О.Б.
ПК
Ф І Л О С О Ф І Я
Молодцов Б.І.
МР
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГАЛУЗІ
"ЛЮДИНА І СВІТ"
Соннова М.В.
ОСН. ОБРАЗОТВ. МИСТЕЦ. З МЕТОД. КЕРІВН. ЗОБРАЖ. ДІЯЛЬН-ТЮ ДІТЕЙ
Саприкіна О.В.
ПК
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Пашко Т.А.
КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Акименко О.О.
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА
Луганцева О.Г.

МР
ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
Якуба А.М.
ПР
СРМ
Моранькова О.В.
ПР
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ УКР. МОВИ
Маркотенко Т.С.


ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шаповалова І.М.
ПАТОПСИХОЛОГІЯ
Корнєєва А.І.
МЕТОДИКА ВИКЛ. ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В Д/Ш
Жарікова І.О.
ПР
МЕТОД. ВИКЛ. УКР. МОВИ
Сєромаха Н.Є.
ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННА ГАЛУЗІ "МОВА І ЛІТАРАТУРА"
Правова Н.В.
ПР
ДК
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Д/О
Гавриш Н.В.
ГЕРОНТО-ПСИХОЛОГІЯ
Кузовкова М.С.
ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ
Абраменко Г.О.
ДК
ОСОБЛИВОСТІ СТАТ. ВИХОВАНЯ
Ковальчук І.А.
НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ
Махукова Т.В.
15.25
16.55 ПР
АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПЯМУВАННЯМ)
Мацько Д.С. Мазурік О.О. Фуклєва Г.О.
ПК
СОЦ.-ПЕД. ЗАСАДИ МІЖОСОБ. СПІЛК.
Сьомкіна І.С.ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОД. ВИКЛ.
Соннова М.В.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Сємєніхіна Г.В.


ЕТИКА СОЦ.-ПЕД. ДІЯЛЬНОСТІ
Луганцева О.Г.


ПК
СРМ
Моранькова О.В.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Акименко О.О.
МР
ПАТОПСИХОЛОГІЯ
Корнєєва А.І.
МР
МЕТОДИКА ВИКЛ. ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В Д/Ш
Жарікова І.О.

ПР
УПРАВЛІННЯ ПЕД. СИСТЕМАМИ
Лащонова І.А.
ГЕРОНТО-ПСИХОЛОГІЯ
Кузовкова М.С.
ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ
Абраменко Г.О.

НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ
Махукова Т.В.
16.55
27
грудня
ВІВТОРОК
12.20

ПР
А Н Г Л І Й С Ь К А, Н І М Е Ц Ь К А Т А
Ф Р А Н Ц У З Ь К А М О В А
Ширіна О.О. Лозицька Т.Ю. Перова С.В. Ігнатова О.О. Малкова Н.М.
ПК
АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМ.)
Рудіна М.В.
Медоренко О.М.
МВГ "ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗ. КУЛЬТУРИ"
Єпіхіна М.А.

ЕТИКА СОЦ.-ПЕД. ДІЯЛЬНОСТІ
Луганцева О.Г.


МР
ПСИХ.-ПЕД. ЗАСАДИ МІЖОСОБ. СПІЛКУВАННЯ
Скоромна О.П.
ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПЕДАГОГЧНОЇ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННА ГАЛУЗІ "МОВА І ЛІТАРАТУРА"
Правова Н.В.

ГЕРОНТО-ПСИХОЛОГІЯ
Кузовкова М.С.
ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ
Абраменко Г.О.


12.20
13.50 ПК
ОСНОВИ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА
Братішко А.В.

ПР
І С Т О Р І Я УКРАЇНИ
Божко Г.І.

ДИТЯЧА АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Мацько Д.С.

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОД. ВИКЛ.
Соннова М.В.
МР
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Чернобровкін В.М.
ПК
С О Ц І О Л О Г І Я
Єнін М.Н.
МР
П Р А В О З Н А В С Т В О
Радченко Н.М.
ПК
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Гліченко О.О.
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА
Луганцева О.Г.

МР
ПРАВОЗНАВСТВО
Радченко Н.М.
ПК
П О Л І Т О Л О Г І Я
Архіпов В.І.


ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шаповалова І.М.
САМОВИХОВАННЯ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
Скоромна О.П.
ПК
П О Л І Т О Л О Г І Я
Архіпов В.І.
ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННА ГАЛУЗІ "МОВА І ЛІТАРАТУРА"
Правова Н.В.

МР
ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Марусенко О.А.
ДК
СОЦ. РОБТА З УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА
Песоцька О.П.
НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ
Махукова Т.В.
13.50
  1   2   3

Схожі:

Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconРозклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua
Структура Інститути Інститут педагогіки І психології Розклад занять денна форма навчання
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconТелефонний довідник рад Черкаської області можна знайти на офіційному сайті Черкаської обласної ради за посиланням

Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconІнструкція для участі за дистанційною формою у конференції
Контактный телефон кафедры информационных технологий и систем: 8-(0642)-590345 (зав кафедрою – Могильный Геннадий Анатольевич), e-mail:...
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка
Фото автора. Заявки, тези І статті, подані без зазначених вимог, розглядатися не будуть. До 18 лютого 2013 року тези доповідей будуть...
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconБог є всемогутній
Не можна знайти щастя поза собою; істинне щастя перебуває всередині нас. Безперервно думай, щоб пізнати себе. І оце-то є молитва,...
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconЧастина Експериментальний тур
Як можна знайти густину каменя, якщо немає мензурки для вимірювання об’єму тіла?
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconЛекція 11. Шпигунські програми й методи захисту
У світовій мережі Інтернет можна знайти багато ресурсів І документів, присвячених різним аспектам даної проблеми (юридичним, технічним,...
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconФормула прямокутників
Наближене значення інтеграла, де f неперервна на, можна знайти, якщо функцію f замінити інтерполяційним многочленом нульового степеня,...
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconРозклад занять
Розклад занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки Міжнародні відносини на період сесії з 14. 05. 2012р до 27....
Розклад занять можна знайти на сайті: luguniv edu ua iconНубіп україни ф 5 4-05 «Розклад занять для студентів денної форми навчання» національний університет біоресурсів І природокористування україни розклад занять

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи