Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову icon

Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Скачати 477.71 Kb.
НазваМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Сторінка1/3
Дата17.10.2012
Розмір477.71 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МОДУЛЬ А


Заняття № 1

Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову

Питання для обговорення

 1. Мовознавство як наука про мову. Конкретне, загальне й прикладне мовознавство.

 2. Проблематика мовознавства.

 3. Методологія мовознавства.

 4. Зв’язки мовознавства з іншими науками.

 5. Напрями мовознавства.

Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 7 – 16.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 7 – 35.

 3. Головин Б. Д. Введение в языкознание. / Б. Н. Головин. М., 1963. – с. 4 – 7, 189 – 205.

 4. Реформатский А. А. Введение в языкознание. / А. А. Реформатский. – М., 1996. – с. 50 – 59.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006. – с. 3 – 16.

 6. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 7. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • Охарактеризувати предмет мовознавства як науки.

 • У чому полягає специфіка різних мовознавчих дисциплін?

 • Охарактеризувати методи дослідження мови. Від чого залежить використання того чи іншого методу дослідження?

 • У чому полягають зв’язки мовознавства з гуманітарними та природничими науками?

 • Охарактеризувати критерії спорідненості мов.

 • На яких засадах ґрунтується типологічне мовознавство?

 • Які проблеми розв’язує ареальна лінгвістика?

 • У чому полягає зв’язок мовознавства з інформатикою, логікою?

 1. Пояснити суть застереження Ф. Філіна:

Коли тим чи іншим методам починають надавати загально-методологічного, філософського значення, мирному співіснуванню напрямів кладеться кінець, бо інакше наукова терпимість, необхідна для прогресу, обертається на безпринципність, яка може тільки гальмувати розвиток науки”.


Заняття № 2

Тема: Природа, функції й будова мови

Питання для обговорення

 1. Мова як суспільне явище. Три погляди на природу мови.

 2. Мова як знакова система.

 3. Мова і мислення.

 4. Мова і мовлення.

 5. Функції мови.

 6. Система і структура мови.


Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 18 – 37.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 36 – 67.

 3. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 4. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик – К. : Вища шк., 1974. – с. 24 – 43.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006. – с. 18 – 21.

 6. Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства. – К., 1997.

 7. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 8. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • Довести, що мова є суспільним, а не біологічним чи психічним явищем.

 • Чи можна ототожнювати мову і мислення? Розкрити суть зв’язку мови з мисленням.

 • Пояснити характер взаємозв’язків між мовою і мовленням.

 • Які ознаки властиві знакам?

 • Які одиниці мови вчені вважають знаками?

 • Чому мову вважають знаковою системою?

 • Чи можна стверджувати, що мова виконує певну кількість функцій? Чому?

 1. Прочитати висловлювання про мову. У чому їх суть? Яку роль виконує мова в суспільному житті? Дібрати 3-4 висловлювання про мову самостійно. Прокоментувати їх.

 1. Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський).

 2. В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання... (І. Огієнко).

 3. Мова є засіб не виражати окрему думку, а створювати її (О. Потебня).

 4. Мова... – це пам’ять народу, ...це колективна совість суспільства, увінчана в слові (Ю. Щербак).

 5. Міра володіння рідною мовою є міра духовності людини та суспільства, отже, міра загального поступу людини (П. Кононенко).

 6. Мова... нерозривно пов’язана із суспільством, і суспільство... здійснює всебічний і різноманітний вплив на її розвиток (Л. Масенко).

 7. Прилучення дитини до рідної мови – це входження її в суспільство (В. Русанівський).

 1. Про які функції мови свідчать дані висловлювання? Обґрунтувати свою думку.

  1. Мова – це той „найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живі й майбутні покоління народу в одне велике історичне живе ціле. Вона не тільки виражає життєвість народу, але є саме це життя” (К. Ушинський).

  2. Межі моєї мови означають межі мого світу (Л. Вітчштейн).

  3. Без розуміння мови немає мови взагалі (Р. Смаль-Стоцький).

  4. Уся людська культура й цивілізація нерозривно зв’язана з цим величезним сховищем людських знань і досвіду, що їх нагромаджено за весь час існування людства як суму знань видатних людей усіх поколінь (І. Томан).^ ЗАНЯТТЯ № 3 – 4

Тема: Походження мови. Історичний розвиток мов

Питання для обговорення

 1. Проблема проходження мови.

 2. Закономірності розвитку мов.

 3. Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи.

 4. Загальна характеристика мов світу.

 5. Генеалогічна класифікація мов.


Література:

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – С. 39 – 99.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – С. 70 – 97.

 3. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик – К. : Вища шк., 1974. – С. 235 – 246, 263 – 291.

 4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 1998.

– С. 386 – 443.

 1. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006. – С. 22 – 32, 39 – 46.

 2. Левицький Ю. М. Мови світу : Енциклопедичний довідник / Ю. М. Левицький. – Львів, 1998.

 3. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри : Монографія / О. Царук. – Д. : Наука і освіта, 1998. – С. 8 – 18.

 4. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – С. 659 – 679.

 5. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 6. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань.

 3. Підготувати реферати :

 1. Мовна ситуація в Україні.

 2. Функціонування української мови за межами України.

 1. Підготуватися до самостійної роботи (теми 1 – 4).Заняття № 5 - 6

Тема: Фонетика. Звук як матеріальне вираження

людської мови. Класифікація мовних звуків

Питання для обговорення

 1. Предмет фонетики.

 2. Аспекти вивчення мовних звуків.

 3. Акустичні властивості звуків.

 4. Апарат мовлення та його будова.

 5. Артикуляція звука й артикуляційна база.

 6. Класифікація голосних звуків.

 7. Класифікація приголосних звуків.


Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 102 – 119.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 109 – 132.

 3. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик– К. : Вища шк., 1974. – с. 50 – 71, с. 72 – 81.

 4. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006. – с. 53 – 56, с. 57 – 69.

 6. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 7. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • Обґрунтувати потребу виділення трьох аспектів при вивченні звуків мови.

 • Якими акустичними ознаками характеризуються звуки мовлення? Як виникають тони і шуми?

 • Від чого залежить висота, сила, тривалість звука?

 • Що таке резонатор і резонанс? Як утворюється тембр звука?

 • Що є предметом анатомо-фізіологічного аспекту вивчення звуків людської мови?

 • Перерахувати активні і пасивні органи мовлення.

 • Довести, що звук людської мови – фізичне явище.

 • З роботою яких мовних органів пов’язаний поділ приголосних на тверді і м’які; дзвінкі і глухі?

 • З якими нелінгвістичними дисциплінами і як саме пов’язано фонетика?

 • Чим відрізняються мовленнєві форманти від голосових?

 1. Прочитайте виразно уривок вірша. Спишіть його. Підкресліть у кожному слові голосні звуки. Усно поясніть, які з цих звуків вимовляються з більшою силою, а які – з меншою. Установіть, чому саме один звук вимовляється більш виразно, сильніше, а інший – менш виразно, слабше?Зірвався жовтий лист – останній,

І під ногами ковдра золота…

І перше губиться кохання –

Знаходиться ж через літа… (А. Легещич).

 1. Охарактеризуйте приголосні звуки в словах пісня, ґрунт, дзвінок, щирий.

 2. Виконайте вправу 92 зі збірника: Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975. – с. 46Заняття № 7

Тема: Фонетичне членування мовного потоку

Питання для обговорення

 1. Елементи членування мовного потоку.

 2. Склад. Типи складів.

 3. Наголос. Типи наголосу.

 4. Такт. Фонетичне слово. Випадки перенесення наголосу.

 5. Фраза.

 6. Інтонація та її роль у живому мовленні.


Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 121 – 132.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 133 – 140.

 3. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик– К. : Вища шк., 1974.

 4. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006.

 6. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 7. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • З яких фонетичних одиниць складається звуковий потік усного мовлення?

 • Який звуковий відрізок потоку мовлення називається тактом? Чи завжди збігаються межі такту і слів?

 • Наведіть приклади проклітики і енклітики.

 • Що таке фраза? Як визначаються межі фонетичних фраз?

 • Які дифтонги називаються висхідними, а які спадними? Наведіть приклади таких дифтонгів.

 • З чого складається інтонація?

 • Що таке мелодика мовлення?

 • З чого утворюється темп мовлення?

 • На чому ґрунтується поділ слів на склади?

 • Чим відрізняється фразовий наголос від логічного?

 1. Виконайте вправу 95. Див.: Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975. – с. 48.

 2. Поділіть наведені слова на склади. Визначте типи складів (відкритий – закритий, прикритий – неприкритий).

Виїжджати, сестра, суспільство, щастя, промисловість.

 1. Прочитайте виразно вірш Г. Половинки „Спасибі, дощ”. Виділіть тоном голосу слова, які мають на собі логічний наголос.

Спасибі, дощ. Прийшов, а не пройшов.

Не обминув минуле і сучасне.

Життя, воно по-своєму прекрасне,

Змивай же бруд з потертих підошов.

Ти хто мені, розрадник, а чи брат?

Будь братом. Чи розрадником. Чи просто

умий усе. Нехай світліє простір.

І лад на серці… лад на серці… лад…

 1. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах:

олень, подруга, квартал, вітчим, каталог, ознака, читання, договір, завжди, соломина, граблі, гуртожиток, фольга, форзац, ведмедиця,


Заняття № 8 - 9

^ Тема: Взаємодія звуків у потоці мовлення.

Фонологічна система

Питання для обговорення

 1. Типи звукових змін.

 2. Комбінаторні звукові зміни: асиміляція, дисиміляція, гаплологія, акомодація, дієреза, метатеза, епентеза, субституція, стяжіння.

 3. Позиційні звукові зміни: редукція, протеза, оглушення дзвінких приголосних.

 4. Орфоепія.

 5. Історичні (конвергенція, дивергенція) й живі звукові зміни.

 6. Фонетичні закони.

 7. Поняття про фонему.

 8. Позиції фонеми в слові.

 9. Фонологічна система.

 10. Фонетична і фонематична транскрипція.


Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 131 – 151, с. 152– 162..

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 141 – 156, с. 157 – 165.

 3. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик– К. : Вища шк., 1974.

 4. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006.

 6. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 7. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • Які є типи звукових змін?

 • Чи є різниця між поняттями і „звукові зміни” і „чегування звуків”?

 • Які фонетичні зміни називаються зумовленими?

 • Розкрити поняття „позиційні зміни звуків”.

 • На якій основі виникають комбінаторні зміни звуків? Які є типи комбінаторних змін?

 • Дати визначення фонеми.

 • У чому полягає смислорозрізнювальна функція фонеми?

 • Що таке інваріанти і варіанти фонеми?

 • Як співвідносяться між собою звук і фонема?

 • Чи однакова кількість фонем у різних мовах?

 • Які основні і специфічні риси українською літературної вимови, що виділяють її з-поміж інших мов?

 • Як вимовляються губні і шиплячі звуки в українській і російській мовах?

 1. Визначити в словах сильну і слабку позиції: весло – весла; косити – косьба; високий – високо; молотити – молотьба.

 2. Виконати вправи 117, 124, 137 зі збірника: Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 3. Затранскрибувати слова, визначити в них фонетичні процеси.

Просьба, горіх, серце, смієшся, строк, хто, няня, молотьба, вісник.

 1. Підготувати текст на 100 – 150 слів. Прочитати текст, дотримуючись орфоепічних норм.

 2. Записати текст фонетичною і фонематичною транскрипцією. Усно пояснити, чим відрізняється перший запис від другого.

^ Дзижчить бджола і соловей співа,

А в мене серце пташеням летючим б’ється,

Весна дзвенить, щебече і сміється,

І я вишукую в траві нові слова

Г. Гайворонська

Модуль В

Заняття № 10 - 11

Тема: Мова і письмо. Графіка і орфографія

Питання для обговорення

 1. Основні етапи розвитку письма.

 2. Графіка як система писемних знаків для позначення звуків мови. Транслітерація.

 3. Орфографія як система правил передачі на письмі звуків, звукосполучень, слів і їх форм.

 4. Основні принципи орфографії.


Література

 1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник . / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ „Академія”, 2008. – с. 164 – 180.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – с. 166 – 181.

 3. Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик– К. : Вища шк., 1974.

 4. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. –К. : Вища шк., 1975.

 5. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 2006.

 6. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

 7. Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 149 с.


Запитання й завдання для самоконтролю

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

 2. Підготуватися до висвітлення контрольних питань:

 • Чому порівняно зі звуковою мовою письмо виступає додатковим засобом спілкування?

 • Розкрити роль та значення письма в історії суспільства.

 • Що вивчає графіка? Яке письмо називається графічним?

 • Чим визначається ступінь досконалості графічної системи? Чи є досконалою українська графіка?

 • Якими графічними знаками передаються голосні і приголосні звуки в українській і російській мовах?

 • Як передаються на письмі африкати в українській і російській мовах?

 • Які основні принци лежать в основі української орфографії?

 • Розкрити поняття фонетичного принципу орфографії. Навести приклади написання за фонетичним принципом в українській, російській та іноземній (яку вивчаєте) мовах.

 • Розкрити поняття морфологічного принципу орфографії. Навести приклади.

 • Розкрити поняття традиційного (історичного) принципу орфографії.

 • Що означає символічний принцип написання.

 1. Прокоментувати висловлювання Я. Грота: „Без письма мова залишалася б тільки миттєвим засобом спілкування. Письмо – необхідне доповнення мови... без нього неможлива ні достовірна історія, ні наука”.

 2. Навести приклади сучасних ідеографічних знаків. прокоментувати їх.

 3. Довести, що ноти – це окремий вид письма.

 4. Виконати вправи 156, 159 зі збірника: Доленко М. Т. Вступ до мовознавства / М. Т. Доленко. – К. : Вища шк., 1975.

 5. За яким принципом орфографії пишуться слова:

студентство, сфотографувати, обласний, хазяїн, лимон, надія – Надія, священний, якось – як ось, купаєшся.


^ ЗАНЯТТЯ № 12

  1   2   3

Схожі:

Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconСеместровий план
Тема Мінералогія ґрунтів – самостійний розділ циклу наук про Землю. Вступ. Об’єкт, предмет, методи і завдання мінералогії ґрунтів....
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconПрактикум з мовознавства заняття №1 Мовознавство як наука про мову Питання для обговорення Предмет мовознавства. Система мовознавчих дисциплін
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconҐрунтознавства і географії ґрунтів
Вступ. Предмет, зміст, методи, завдання і сфери практич-ного застосування фізики ґрунтів. Коротка історія розвит-ку вчення про фізику...
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconКриміналістика Завдання на модуль №1
Генеза І сучасні уявлення про об’єкти дослідження І предмет науки криміналістики
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconЕкологія та охорона навколишнього середовища 6
Вступ. Предмет, зміст, методи, завдання і практичне застосування агрофізики. Історична довідка про агрофізику. Особливості ґрунту,...
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову icon“Затверджено”
Тема заняття 1: предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Предмет І завдання дидактики. Предмет І функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв’язок дидактики з іншими науками. Завдання...
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconЕкологія і охорона навколишнього середовища №6
Теоретичні основи екології землекористування. Вступ. Об’єкт, предмет, методи і завдання науки. Місце науки серед природничих і суспільно-економічних...
Модуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову iconV. плани семінарських занять змістовий модуль І загальні питання психології дитячої семінарське заняття 1 (2 год.). Методологія, методика та метод у психології дитячій. Семінарське заняття до лекцій за темами
Предмет та завдання психології дитячої. Основні теорії психічного розвитку дитини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи