Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В icon

Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Скачати 43.79 Kb.
НазваЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Дата23.02.2014
Розмір43.79 Kb.
ТипДокументи

УДК 657:504.06 Замула І.В., д.е.н., проф.

Кірейцева Г.В., старший викладач

Житомирський державний технологічний університет


ДОКУМЕНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЬ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ


Одним з об’єктів бухгалтерського обліку, який забезпечить формування інформації щодо впливу на стан атмосферного повітря суб’єкта господарювання є екологічні зобов’язання по операціях з атмосферним повітрям. Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям, оскільки в існуючій практиці бухгалтерського обліку такі документи відсутні.

Важливою умовою організації бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям є розробка їх класифікації. Так, екологічні зобов’язання по операціях з атмосферним повітрям запропоновано класифікувати за походженням на умовні та реальні. Умовні екологічні зобов’язання по операціях з атмосферним повітрям виникають на підставі того, що підприємство у майбутньому буде змушене здійснювати екологічні заходи через забруднення атмосферного повітря здійснене сьогодні. Відображення в системі бухгалтерського обліку умовних екологічних зобов’язань неможливе, у зв’язку з тим, що умовні екологічні зобов’язання важко піддаються підрахунку. Реальні екологічні зобов’язання по операціях з атмосферним повітрям виникають на підставі здійснення реальних платежів. З метою формування достовірних облікових даних про розміри, напрями та види реальних екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям, на основі яких мають складатися щорічні та проміжні звіти, необхідно розподіляти такі зобов’язання за призначенням:

- на охорону атмосферного повітря;

- на запобігання змінам клімату.

Таким чином, до реальних екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям для відображення їх в бухгалтерському обліку можна віднести:

  • зобов’язання за платежами за здійснення основної діяльності у вигляді сплати екологічного податку за обсяги і види забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (підприємство, цех, агрегат, установка, тощо);

  • зобов’язання за платежами за недотримання норм законодавства з питань охорони атмосферного повітря, що тягне за собою сплату штрафів і коштів за позовами по забрудненню атмосферного повітря;

  • зобов’язання за платежами за певні дії підприємства щодо зменшення шкідливого впливу на атмосферне повітря (розрахунки з установами, що надають екологічні послуги; розрахунки з лабораторіями із контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря);

  • довгострокові зобов’язання з екологічного лізингу (інвестиції підприємства в екологічно безпечні, ресурсозберігаючі технології).

Так, із метою удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям на основі запропонованої класифікації таких зобов’язань розроблено рад первинних документів для їх відображення.

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами – складається як для основного, так і для допоміжних виробництв окремо для кожного структурного підрозділу (цеху) підприємства на основі джерел викидів забруднюючих речовин, що встановлені Дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Отримана інформація може використовуватись для порівняння обсягів витрат на утримання та експлуатацію очисних споруд та іншого очисного обладнання з сумою екологічного податку за викиди забруднюючих речовин, що надходять від нього. Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами є підставою для формування зведеної відомості обліку екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям. Із метою контролю за виконанням зобов’язань щодо скорочення викидів парникових газів необхідно виокремити суму сплати екологічного податку за викиди речовин, що є парниковими газами. Відповідальним за заповнення розрахунку є керівник структурного підрозділу, який надає щоквартально відповідну інформацію головному бухгалтеру підприємства для формування Податкової декларації з екологічного податку. Зведена відомість обліку екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям – може складатись з урахуванням будь-якого виду зобов’язання, у кінці місяця на основі декількох згрупованих однорідних первинних документів, а також Розрахунку суми екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. У кінці кожного місяця первинні документи, які підтверджують здійснення поточних господарських операцій, перевіряються, групуються і за необхідності таксуються. Відповідальним за заповнення зведеної відомості є особа, що буде мати повноваження для здійснення обліку. Після заповнення, зведена відомість у кінці місяця подається в бухгалтерію підприємства, де перевіряється головним бухгалтером. Зведена відомість обліку екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям є підставою для перенесення в регістри обліку за відповідними обліковими рахунками та формування Звітності про охорону атмосферного повітря та збереження клімату. Така звітність має містити дані про всі об’єкти бухгалтерського обліку по операціях з атмосферним повітрям з метою отримання вичерпної інформації щодо заходів з охорони та попередження забруднення атмосферного повітря і збереження клімату.

Отже, управлінському персоналу необхідна детальна інформація про склад екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям, понесених у звітному періоді, для управління екологічною діяльністю підприємства та складання відповідної звітності. У даний час в Україні не розроблені і не впроваджені в практику бухгалтерського обліку спеціальні форми первинних облікових документів щодо відображення екологічних зобов’язань по операціях з атмосферним повітрям. Існуюча інформаційна база про відповідні зобов’язання ведеться несистемно, на базі вибірок із первинних документів або статистичних розрахунків.

Практичні впровадження рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань посилюватимуть контроль за використанням, фінансуванням і плануванням екологічної діяльності в галузі охорони атмосферного повітря.

Схожі:

Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconБвк 56. 8 А 92
Ц, канд мед наук Н. С. Дмитриев, проф С. Н. Лапченко, проф. В. Т. Пальчун, проф. О. К. Патякина, проф. В. С. Погосов, акад. Амн СССР...
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconРішення щодо присвоєння вченого звання доцента: к е. н. Пащенко ОлексіюВікторовичу доцента по кафедрі фінансів
Доп.: директори ін-тів проф. Нук. Король Ю. М., проф. Сербін, проф. Кошкін К. В., проф. Павлов Г. В., доц. Бобіна О. В., декан ф-ту...
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconМіжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
В. а д-р техн наук, проф.; Перегудов В. В., д-р техн наук, проф.; Рудь Ю. С., д-р техн наук, проф.; Сидоренко В. Д., д-р техн наук,...
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconПрограма XIV наукової конференції
М. Приймак, к т н., проф. Я. Проць, д т н., проф. Т. Рибак, д т н., проф. П. Стухляк, д.іст н., доц. Я. Стоцький, к е н проф. Р....
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В icon4 березня 2013 року Захист дисертації шпакович ольги Миколаївни на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій»
Науковий консультант – д ю н., проф. Муравйов В.І.; офіційні опоненти: д ю н., проф. Баймуратов М. О., д ю н., проф. Микієвич М....
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconКод модуля: мсс 6142 С01 Тип модуля
Члени державної атестаційної комісії: д т н., проф. Столярчук Петро Гаврилович, д т н., проф. Байцар Роман Іванович, д т н., проф....
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconУважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в XXIV международной научной конференции
Председатель конференции – академик ран г. И. Марчук, сопредседатели Оргкомитетов – ректор сгту проф. И. Р. Плеве, ректор нтуу (кпи)...
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Світлотехніка І джерела світла у складі: проф., д т н. Назаренко Л. А., проф., д т н. Овчинников С. С., проф., к т н. Салтиков В....
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Педагогічна освіта за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”/...
Замула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Магістр" за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності 01010201 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи