Інформації про стійкість розвитку icon

Інформації про стійкість розвитку
НазваІнформації про стійкість розвитку
Дата23.02.2014
Розмір36.4 Kb.
ТипІнформації

УДК 657.37:334.754“71’’ Касич А.О., д.е.н., проф.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТІЙКІСТЬ РОЗВИТКУ


Концепція забезпечення стійкого розвитку систем в межах виробничо-економічних систем, яким є сучасні корпорації, поступово починає втілюватись не лише в управлінську діяльність, а й в обліково-аналітичну практику. Фактично відбувається зміна базисних понять в питання мети та призначення підприємств в сучасних умовах, що значною мірою змінює акценти в сфері обліку та аналізу. Так, в системі менеджменту відбулась еволюція розуміння основної мети діяльності підприємства: якщо спочатку – це був прибуток, з часом – зростання вартості підприємства, то в даний час – це стійкий та відповідальний розвиток підприємства.

Соціально-екологічна відповідальність бізнесу стає об’єктом не лише стратегічних орієнтирів подальшого розвитку, а й предметом для відображення у звітності корпорацій, зокрема, в інтегрованій звітності.

Потреба у складанні інтегрованої звітності виникає як під впливом: внутрішніх факторів (менеджмент підприємства починаю глибше розуміти існуючі зв’язки між показниками діяльності підприємств та процесами, які відбуваються назовні), так і зовнішніх (фондові біржі, інвестори прагнуть мати інформацію не лише про ретроспективні показники діяльності підприємства, а й про вплив компанії на економіку, суспільство та екологію). Мова все частіше йде про формування бізнес-моделі підприємства. А цей процес потребує зміни акцентів в процесах формування пояснювальних записок до фінансової звітності.

До річних звітів провідні корпорації почали включати інформацію щодо порівняльного аналізу стійкості розвитку. Так, динаміка продаж підприємства відображається в контексті економічної динаміки глобальної економіки, галузей чи окремих регіонів. Фактів переходу провідних корпорацій світу до більш комплексного висвітлення інформації про діяльність стає дедалі більше.

Опрацювання річних звітів провідних корпорацій світу дало можливість виокремити фактично різні підходи, моделі формування пояснювальних записок до фінансової звітності:

а) американська модель – у звітах переважає фінансова інформація, деталізовано представлені всі статті балансу, фактично не розкривається інша інформація (General Motors, Ford Motors);

б) європейська модель – пояснювальні записки за змістом являють собою інтегровані звіти в яких відображається фінансова інформація, інформація про екологічні, соціальні аспекти діяльності підприємств, відображається динаміка розвитку підприємства у відповідності з макроекономічною циклічністю. Окремо складається Звіт про стійкість розвитку (Volkswagen, Volvo Group);

в) азійська модель – у звітах представлена комплексна інформація не лише щодо короткострокових цілей розвитку підприємства, а й щодо реалізації довгтсрокової стратегії всебічного та стійкого розвитку підприємства (Toyota Motor Co, Nissan Motor Co, Hyundaii Motor Company);

г) російська модель – характеризується суттєвим розширення спектру представленої інформації, яка все більше відповідає принципам формування інтегрованих звітів зі включенням сучасних показників ефективності діяльності (група “КамАЗ”, група “ГАЗ”).

Пояснювальні записки, які формуються вітчизняними підприємствами, навіть тими, що мають вихід на міжнародні фондові ринки, базуються на традиціях ретроспективного аналізу фінансової звітності та не містять інформації щодо важливих в сучасних умовах аспектів діяльності.

Враховуючи важливість завдання адаптації аналітичних процедур та форм представлення щорічних звітів до вимог міжнародної практики вітчизняним підприємствам слід рекомендувати вивчення досвіду провідних корпорацій та запровадження процесів складання та оприлюднення щорічних звітів з урахуванням рекомендацій, викладених нижче.

Щорічні звіти, сформовані на принципах складання інтегрованої звітності, повинні включати наступні основні розділи: 1. Майбутні потреби ринку продукції підприємства. 2. Стратегічні цілі. 3. Бізнес-модель підприємства. 4. Оцінка ризиків та невизначеності. 5. Корпоративне управління. 6. Фінансова інформація (фінансові показники, звітність та розшифрування окремих її показників, вартість акцій та підприємства). 7. Інформація за сегментами (для інтегрованих підприємств).

Звіт про стійкість розвитку пропонується формувати за такою структурою: економічна стабільність – досягнення підприємства за попередній рік представляються через призму макроекономічної динаміки (результати діяльності, нові технології, ризики); соціальна відповідальність бізнесу (відповідність продукції потребам середовища, відповідальність перед власниками, відповідальність перед працівниками); екологічна стійкість діяльності (ефективність використання палива, викиди в навколишнє середовище, витрати на екологію, відновлювальні джерела); узагальнюючі показники стійкості розвитку (фінансові індикатори, соціальні показники, індикатори взаємодії з навколишнім середовищем).

Впровадження запропонованих підходів до формування річних звітів, які супроводжують фінансову звітність, дасть можливість забезпечити більш високу якість та інформативність пояснювальних записок вітчизняних підприємств. Якісне та комплексне представлення результатів діяльності вітчизняних підприємств у вигляді інтегрованих звітів та звітів про стійкість розвитку та ще й у вільному доступі дасть можливість підвищити рівень прозорості їх діяльності, а, відтак, і рівень інвестиційної привабливості.

Схожі:

Інформації про стійкість розвитку iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Інформації про стійкість розвитку iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Інформації про стійкість розвитку iconПро забезпечення доступу до публічної інформації
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – Науоа) відповідно...
Інформації про стійкість розвитку iconІнформації (утаювання, перекручування інформації, особливо інформації про відхилення та ризики), менша структурованість діяльності на більш високих рівнях управління.
Саме тому в наш час головною метою й завданням підприємства є ефективне здійснення бізнес-процесів
Інформації про стійкість розвитку iconМета курсу: сформувати уявлення про особливості геологічного середовища Землі, закономірності його розвитку, динамічність та стійкість по відношенню до антропогенного впливу. Завдання курсу
«Геологія з основами геоморфології» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Інформації про стійкість розвитку iconНаказ №125 Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в університеті
«Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та від 13 січня 2011 року №2939-vi «Про доступ до публічної інформації» (далі...
Інформації про стійкість розвитку iconІнформації про звітні сегменти?
Аудит звітності за сегментами: що повинні враховувати аудитори під час перевірки розкриття інформації про звітні сегменти?
Інформації про стійкість розвитку iconІнформація І повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація І шум та їх взаємоперетворення. Зберігання інформації. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування інформації в комп’ютері. Формула Хартлі
Програма базується на знаннях, здобутих учнями середніх шкіл на курсах інформатики, алгебри та геометрії
Інформації про стійкість розвитку iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Інформації про стійкість розвитку iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи