Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Скачати 266.95 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Дата04.10.2014
Розмір266.95 Kb.
ТипДокументи

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств

які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства

спеціальності 6504 Економіка підприємстваз/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача (вік, років)

Посада

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)*

Примітки

Позначка про виконання вимог кандидат наук**

Безпе-рервний пед.стаж в ВНЗ (років)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл професійної та практичної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

«Економіка підприємства

(5 кредитів)»; «Економіка підприємства (10 кредитів)»

Бойченко Катерина Степанівна

(26)

старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2009 р., «Економіка підприємства», магістр з економіки підприємства

К.е.н., 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Менеджмент стратегічних намірів підприємства

з урахуванням ризиків»

(за матеріалами харчових підприємств Київського регіону)

Захист кандидатської дисертації в 2012 році

+

3

2.

Управління проектами (24),

Тренінг курс «Start-up» (86)

Формування бізнес-моделі підприємств

Бортнік Анастасія Миколаївна

(30)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2005р.

Спеціальність: економіка підприємств.

Кваліфікація: економіст, викладач економіки (магістр)

К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності) «Процесне управління бізнесом»

Захист кандидатської дисертації в 2010 році

+

8

3.

«Організація виробництва» (20)
«Організація операційної діяльності підприємства»

(24)

Васильков

Володимир Георгійович

(67)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, 1974р., планування народного господарства, економіст

Доцент кафедри технічного і економічного розвитку інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України

Міністерство промислової політики України, департамент економічного розвитку, 2007р, Системне управління техніко-технологічним розвитком підприємств машинобудування. Звіт, протокол № 11 від 34.04.2007р.
24

4.

«Економіка підприємства»;

«Економіка і організація інноваційної діяльності»;

«Потенціал і розвиток підприємств»

Вострякова

Валентина Юріївна

(35)

асистент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет, 2000 р.,

спеціальність:

«Економіка підприємства», економіст
2013 рік
8

5.

«Економіка підприємства»;

«Організація виробництва»;

«Потенціал і розвиток підприємств»;

«Капітал підприємства: формування та використання»


Данильченко Сергій Станіславович (37)

старший викладач

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет, 2000 р.,

спеціальність:

«Економіка підприємства», економіст
2014 рік
12

6.

Економіка підприємства

Управління антикризовою діяльністю підприємства

Дмитренко Артем Іванович

(35)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2000, спеціальність «Економіка підприємства», магістр з інвестиційного менеджменту

Кандидат економічних наук,

за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. Дисертація на тему «Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)». Доцент кафедри економіки підприємств

^ ЗАТ «МКД», 2008

+

10

7.

Економіка підприємства-22 год. лекцій

Долгова Людмила Іванівна

(54)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981р.,

Спеціальність «Політична економія»

Кваліфікація- економіст, викладач політичної економії

Кандидат економічних наук 08.00.01.

Доцент кафедри менеджменту

Тема дисертаціі «Розвиток суспільної форми праці»

Проходила стажування у відділі формування соціального капіталу Інституту демографі та соціальних досліджень НАН України з 01.03..2012р. по 01.06.2012р.

+

11

8.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (34),

Конкурентоспроможність підприємства

(24)

Клименко Світлана Михайлівна

(48)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1987р.

за спеціальністю:

економіка і організація промисловості продовольчих товарів; кваліфікація:

інженер-економіст

кандидат економічних наук по спеціальності 08.07.01-Економіка промисловості, доцент кафедри економіки підприємств, «Удосконалення організаційно-економічного механізму м’ясної промисловості України»

ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» 2012 р.

+

22

9.

«Економіка підприємства»
«Підприємництво і бізнес-культура»
«Виробнича практика»

Ковтун

Віта Петрівна

(33)

асистент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 2002р, спец. - економіка підприємств, квал. -інвестиційний менеджмент
ТОВ «Омела»

26.09.11-26.12.2011 р.
9

10.

«Підприємництво і бізнес-культура» (22)

Колот

Володимир Михайлович

(78)

професор

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський інститут народного господарства, 1965 р. за спеціальністю: «Ефективність капітальних вкладень і нової техніки»; кваліфікація: «Економіст»

К.е.н. за спеціальністю, тема дисертації: «Підвищення ефективності капітальних вкладень в деревообробній промисловості України»
+

46

11.

Економіка підприємства – 10 кредитів – 56 лекційних годин

Економіка підприємства – 5 кредитів – 20 лекційних годин

Тренінг-курс «Оцінювання результативності діяльності підприємства» - 4 лекційні години

Криворучкіна Олена Володимирівна

(42)

доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2004 р., «Економіка підприємства», спеціаліст з економіки підприємства

Доцент кафедри економіки підприємств (12ДЦ № 028051), кандидат геологічних наук зі спеціальності 04.00.19 - «Економічна геологія» (ДК № 027039), тема дисертації «Еколого-геологічні та економічні фактори розвитку і експлуатації залізорудної мінерально-сировинної бази Криворізького рудного району»

ТОВ «Діджитал Девайс Юкрейн» жовтень – грудень 2011 року

+

18

12.

«Економіка підприємства» (22), «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» (20), «Комплексний тренінг» (8)

Кужель Вячеслав Миколайович (33)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

КНЕУ, 2001р., Менеджмент малого бізнесу, магістр. Диплом з відзнакою

К.е.н., спеціальність 08.06.01- «Економіка, організація і управління підприємствами», Доцент, Кафедра економіки підприємств, Управління технічним розвитком промислових підприємств

(за матеріалами цегельних підприємств України)
+

12

13.

«Економіка підприємства» (22)

Кузьменко Олена Михайлівна

(36)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, 1999р.

Спеціальність: правознавство. Кваліфікація: юрист
2.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2004р.

Спеціальність: облік і аудит. Кваліфікація: економіст

Кандидат економічних наук

08.00.04. - Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності,

тема дисертації: «Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств».

Доцент кафедри економіки підприємств

Херсонський державний аграрний університет, кафедра економіки підприємства,

з 16.02.2009 р.

по 16.03.2009 р.,

Протокол № 8 від «21» квітня 2009 р.
7

14.

Економічна безпека бізнесу - 18 год. (денна ф. н.); 16 год. (заочна ф. н.)
Економіка підприємства – 22 год. (денна ф. н.)

Кузьомко Володимир Миколайович

(36)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «магістр з економіки»

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; доцент кафедри економіки підприємств; тема дисертації: «Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону»

1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», навчальні курси «Інтегроване середовище розробки і використання мережевих курсів WebCT (ICPBMK WebCT)», лютий 2010 р., м. Київ;

2. З 23.11.2011 року прикріплений до кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для написання докторської дисертації на тему «Управління економічною безпекою підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами»

+

14

15.

Організаційне проектування підприємства – ;

Управління проектами – ;

Управління антикризовою діяльністю підприємства


Кукоба Володимир Павлович

(52)

професор

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»

Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко, 1985 р., Економіка праці, економіст

Доктор економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємством,

професор кафедри економіки підприємств,

«Організаційне проектування підприємства»

Докторантура КНЕУ 2005-2008 рр., диплом доктора наук ДД № 08303, 2009 р.

+

17

16.

Економіка підприємства – 22 години (д.ф.н) Організаційний розвиток підприємства – 18 годин (д. ф.н.),

Контролінг - 18 годин (д. ф.н.), 16 годин (з.ф.н.)

Лаврененко Валентина Віталіївна

(43)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»

Київський державний економічний університет, 1993, економічне і соціальне планування, економіст

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – Економіка підприємства й організація виробництва, доцент кафедри економіки підприємств, тема дисертації – Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу

-

+

16

17.

«Экономика предприятий»

(22)
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків»

(практичні заняття)

Литюга

Юлія Володимирівна

(30)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2005р.

Спеціальність: економіка підприємств.

Кваліфікація: економіст, викладач економіки (магістр)

К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності) тема дисертації: «Інвестиційний потенціал підприємства: формування та розвиток» (за матеріалами хімічних підприємств України)

КНЕУ за програмою тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»,

свідоцтво –

12СПК 541209,

15 квітня 2010р.

+

8

18.

«Економіка та організація інноваційної діяльності» - 24 года, д. ф. н. я: 12 год – з. ф. н.

«Start-up» – вибркова , 2 год

Норіцина

Наталія

Іванівна

(63)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»

Київський Інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1971 р.

Спеціальність: планування промисловості.

Кваліфікація: економіст.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 - Економіка, організація управління і планування народного господарства/

промисловість,

тема дисертації «Фактори зростання економічної ефективності створюваних машин на підготовчій стадії виробництва».

Доцент кафедри економіки підприємств КНЕУ.

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Економіка промисловості».


Міжнародний центр розвитку менеджменту та підприємництва, м.Київ.15.12 2010- 15.03.2011.

(програма, звіт, витяг з протоколу кафедри)

+

19

19.

«Економіка підприємства»

(22);

«Економічна безпека бізнесу»

(18)

Олексюк

Олексій Іванович

(36)

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет,

1999 р.

Д.е.н.

ДД№008125 від 10.03.10 р.,

тема дисертації: «Управління потенціалом промислових акціонерних товариств України»
+

12

20.

«Економіка та організація інноваційної діяльності»

(24)

Павленко

Ірина Анатоліївна

(44)

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський інститут народного господарства ім.Д.Коротченка, 1990 рік,

Спеціальність економіка та планування матеріально-технічного постачання,

Кваліфікація економіст

Д.е.н. зі спеціальності 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством, доцент кафедри економіки підприємств, докторська дисертація на тему «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки»

Навчання в докторантурі КНЕУ на кафедрі економіки підприємств та захист докторської дисертації (документ: диплом доктора наук ТД№009413 від 31 травня 2011 року)

+

15

21.

«Економіка підприємства» (22);

«Економіка та організація інноваційної діяльності»

(практичні заняття)

Петренко Людмила Анатоліївна

(35)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет,

2003 р.

Спеціальність: економіка підприємства.

Кваліфікація: магістр з економіки підприємства.

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04. - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Доцент кафедри економіки підприємств, дисертація на тему «Розвиток експортного потенціалу підприємства»

Навчання в аспірантурі КНЕУ на кафедрі економіки підприємств та захист кандидатської дисертації (документ: диплом кандидата наук ДК№046601 від 21 травня 2008 року)

+

13

22.

«Економіка підприємства»

(практичні заняття)

Піскун

Валерій Олексійович

(36)

асистент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет,

1999 р.


11

23.

«Економіка підприємства» (22)

Позняк

Сергій Володимирович

(36)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»


Київський національний економічний університет, 1999р.

Спеціальність: менеджмент організацій. Кваліфікація: економіст-менеджер


Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.01. - економіка промисловості, Тема: «Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств України (на прикладі харчової промисловості)»

ПП «Лідер» 01.03-01.06.2013, Аналіз і виявлення резервів конкурентних переваг підприємства.

+

10

24.

Економіка підприємства (22)

Управління бізнес-процесами (18 год д.ф.н., 16 год з.ф.н.)

Комплексний тренінг (60 год)

Приходько Людмила Миколаївна

(34)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»


Київський національний економічний університет, 2002р.

Спеціальність: економіка підприємства. Кваліфікація: магістр з інвестиційного менеджменту


к.е.н., 08.06.01, економіка, організація і управління підприємствами, доцент кафедри економіки підприємств, «Удосконалення системи управління технологічним розвитком підприємства»

ТОВ «Корпорація «Галактика», 12.07.2013р., тренінг, «Система Галактика ERP: основи функціональності», свідоцтво №120713/096

+

10

25.

«Потенціал

і розвиток підприємства» (34)

«Управління вартістю підприємства»

(18)

«Комплексний тренінг»

(2)

«Фахова науково-дослідна робота» (4)

Рєпіна


Інна

Миколаївна

(43)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Криворізький філіал Київського державного економічного

університету, 1994р., “Економіка та управління виробництвом”, економіст

К.е.н.

(диплом ДК № 001961), 1998, 08.06.01.- «Економіка підприємства і організація виробництва»тема дисертації «Управління підприємницьким потенціалом»

доцент кафедри економіки підприємств

(атестат ДЦ №007867), 2003
+

16

26.

«Економіка підприємства»

(22), «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків»

(практичні заняття);

«Виробнича практика»

(практичні заняття)

Семенчук

Аліна Олександрівна (28)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр з економіки підприємств

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: Управління конкурентними перевагами за ціннісно-орієнтованими параметрами»
+

6

27.

Економіка підприємства

(практичні заняття)

Смирнов

Євген Валерійович

(39)

старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім. В.Гетьмана»

Київський державний економічний університет, 1996 р.

Спеціальність: економіка підприємства, програма інвестиційний менеджмент та приватизація

Кваліфікація: магістр ділового адміністрування+

3

28.

«Економіка підприємства»

(10 кредитів)

(практичні заняття)

«Економіка підприємства»

(5 кредитів)

(практичні заняття)

Терентьєва

Олена Володимирівна

(32)

асистент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет,

2003 р.
ТОВ «Новітні технології 3000» 26.09.11-26.12.2011 р.
4

29.

Економіка підприємства (26 лек. год.)

Тонюк

Марина Олександрівна (42)

Доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім.В.Гетьмана»

Київський державний економічний університет, 1993, управління матеріальними ресурсами та організація торгівлі засобами виробництва, економіст

Кандидат економічних наук, 08.00.03-економіка та управління національним господарством, «Організаційно-економічний механізм формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет шимени Вадима Гетьмана», програма тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету», розроблений і захищений педагогічний проект за фахом «Економіка підприємства», Свідо цтво про підвищення кваліфікації 12СПК 543276 від 20.03.2009р. (реєстраційний № 079)

+

13

30.

«Потенціал і розвиток підприємства»

Федонін

Олексій Сергійович

(75)

професор

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КІНГ в 1961 р.,

аспірантуру КІНГу в 1966 р.

К.е.н

МЕК№007594 від 20.12.68 р.
+

47

31.

«Економіка підприємства»

(22);

«Організаційне проектування підприємств»

(22);

«Організація виробництва»

Царьов

Віталій Миколайович

(32)

старший викладач

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет, 2003, економіка підприємства

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, кафедра економіки підприємств, «Управління інвестиціями в необоротні активи підприємства»
+

9

32.

Економіка підприємства

Капітал підприємства: формування та використання (22),

Управління ресурсами підприємства (18)

Шевчук

Наталія

Валентинівна

(41)

Доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім.В.Гетьмана»

Київський державний економічний університет, 1995 р.

за спеціальністю:

економіка та управління виробництвом; кваліфікація:

економіст

кандидат економічних наук по спеціальності 08.06.01-Економіка, організація і управління підприємствами,

доцент кафедри економіки підприємств,

«Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств»

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 2013 р.

+

18

33.

Економіка підприємства (22 години)

Підприємництво і бізнес-культура (22 години)

Шергіна

Лідія Антонівна

(53)

Доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ

ім.В.Гетьмана»

Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне

1982 р.

Спеціальність «Економіка і організація водного господарства»

Кваліфікація «інженер-економіст»

Кандидат економічних наук

08.00.22 –Економіка,

планування та організація управління сільським господарством

Доцент кафедри економіки водного господарств

Тема дисертації «Економічні взаємовідносини водогосподарських експлуатаційних організацій з колгоспами та радгоспами в зоні зрошення»

Стажування.

Науково-дослідний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відділ регуляторної політики та розвитку підприємництва

( лютий-травень 2011 року)

Звіт, протокол кафедри


+

26 років

34.

Економіка підприємства

(38)

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів (22)

Швиданенко

Генефа Олександрівна

(74)

Завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

Московський Інженерно-економічний інститут, 1962, інженер-економіст повітряного транспорту, магістр

К.е.н, “Пути повышения эффективности использования основных производственных фондов (На прим. предп. фарфор.-фаянс. пром-ти УССР)», Професор- №000096, 29.06.95

ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро Арматуробудування»,

19.10.12

+

44


35.

«Економіка підприємства»

(22);

«Управління вартістю підприємства»;

«Управління конкурентоспроможністю підприємства»

(24)


Ямненко

Галина Євгеніївна

(35)

доцент

кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Київський національний економічний університет, 2002,

спеціальність: «Менеджмент організацій», кваліфікація: магістр з державного управління економікою

К.е.н зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами,

тема дисертації: «Підприємство орієнтоване на знання як основа відродження легкої промисловості України», 2010

Захист кандидатської дисертації в 2010 році

+

6

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

«Капітал підприємства: формування та використання»

(180 годин: 22 лекції, 32 практичних)

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

(69)

КНЕУ,

Професор кафедри «Економіка підприємств».
ІПДО НУХТ,

Зав. кафедри економіки, обліку та фінансів

Київський технологічний

інститут харчової промисловості в 1972 р. Диплом Ю № 041511, спеціальність

економіка і організація промисловості продовольчих товарів, кваліфікація

інженер-економіст.


Доктор екон. наук

ДН №002741 12.03.1996

Шифр 08.01.02

Теорія мікроекономіки

Професор ПР АР №001491 26.06.1997 кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів

Тема: «Формування ринкового механізму господарювання на підприємствах харчової і переробної промисловості»


ІПДО НУХТ,

Нак№61-к 05.09.07.

12.05.-15.05.2008 р

Нак№35-к 03.04.08.

Участь у Проекті ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» у частині податкового забезпечення інноваційної діяльності.


+

23

2.

«Економіка підприємства»


Гейдор

Алла Петрівна

(30)

асистент

кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006, економіка підприємства, магістр з економіки підприємства

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), «Управління капіталом підприємства (за матеріалами підприємств промисловості будівельних матеріалів України)»

Захист кандидатської дисертації в 2013 році

+

4

3.

«Економіка та організація інноваційної діяльності»


Шараєвська

Ірина Олександрівна

(27)

старший

викладач

кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

асистент програми в об’єднаній програмі ООН

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006, економіка підприємства, магістр з економіки підприємства

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), «Формування системи управління діяльністю фармацевтичних підприємств на засадах контролінгу»

2012

Захист кандидатської дисертації в 2012 році

+

2

4.

«Тренінг-курс «Бізнес-моделювання»

(6)

Ревуцька

Наталія Віталіївна

(34)

доцент

кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

доцент

Львівський національний університет

2001 р.

К.е.н. зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), «Формування бізнес-моделі підприємства (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)»

2005

2015 рік

+

10Примітки :

* у графі 7 наводиться лише одне (фахове) підвищення кваліфікації за останні 5 років , або зазначається термін, коли планується підвищення кваліфікації

** при виконанні вимог для кандидата наук та/або доцента (повинен мати безперервний стаж роботи у ВНЗ не менше 10 років, а також бути автором (співавтором) підручника, посібника з грифом МОНУ або моногнрафії обсягом не менше одного розділу) у графі 8 зазначається «+»
Ректор

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6401 «Правознавство» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconТаблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи