Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства icon

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Скачати 301.39 Kb.
НазваТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Дата05.10.2014
Розмір301.39 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 3.1.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств

за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства

спеціальності 6504 Економіка підприємства
з/п

Назва дисциплін

(кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача (вік, років)

Посада

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою присвоєна, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Примітки
Позначка про виконання вимог кандидата наук

Безперервний пед.. стаж в ВНЗ (років)
1

2

3

4

5

6

7

8
  1. Особи, які працюють за основним місцем роботи


Стратегічний процес на підприємстві (20)
^

НаливайкоАнатолій Петрович (61 рік)


завідувач кафедри, професор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, 1973, Планування промисловості

економіст

д.е.н., 08.06.01

Економіка підприємства й організація виробництва, професор, економіки підприємств

2006

програма стажування та звіт про її виконання

+

34 р.


Управління проектами (24 години)

Інформаційна підтримка управління проектами (20 годин)

Проектний менеджмент (16 годин),

Батенко Людмила Павлівна,

(55 років)

Професор кафедри стратегії підприємств

  1. Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1980 р., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація «Інженер-економіст»

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 – Економіка, організаціяуправління і плануваннянародногогосподарства (промисловість),

Тема дисертації «Вдосконалення внутрішньовиробничого госпрозрахунку на підприємствах шкіряної промисловості УРСР»

Доцент кафедри стратегії підприємств,

Компанія «Нова пошта», Дирекція розвитку національної мережі, лютий-травень 2013 року, стажування з питань організації проектного управління в компанії

+

23 р.


Мікроекономіка (32),

Проектнийменеджмент (20), Проектнийаналіз (32),

Управлінняконсалтинговоюдіяльністю (20), Упраліннярозвиткомкомпанії (20), Фахованауковадосідна робота

Верба ВеронікаАнатоліївна(50 років)

професор

Київськийінститут народного господарстваім. Д.С.Коротченко, 1985, Економікапраці», спеціаліст.

Доктор економічних наук 08.00.04 – Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності)

КНЕУ, докторантура 2007-2010

+

23 р.


Мікроекономіка (22), Аналіз ринків (18)Фахованауковадосідна робота (4)
^

Євдокимова Ніна Миколаївна (60 років)


професор

Київський інститут народного господарства м.. Д.С. Коротченко, 1971, Планування промисловості

економіст

к.е.н., 08.06.01

Економіка підприємства й організація виробництва, доцент, економіки підприємств

ЗАТ Видавництво «Київськие ведомости»(КВ-регион) програмастажування, «Економічнедіагностування конкурентного середовищапідприємства, 06.12.08

+

33 р.


Фахованауковадосідна робота (4), Управління конкурентноспроможности (
^

Смолін Ігор Валентинович (58 років)


професор

Київський Торгово-економічний інститут, 1976, економіка торгівлі, економіст

д.е.н., 08.06.01

Економіка підприємства й організація виробництва , професор, економіка підприємництва

Планується у 2016р.

+

2 р.


Мікроекономічний аналіз -20год.,

Мікроекономіка – 22 год.,

Управління проектами – 24 год.,

Інформаційна підтримка управління проектами-20 год.

АзьмукЛюбовАнатоліївна, (41 рік)

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський Державний економічний університет, 1995р., економіка та управління виробництвом, економіст

Кандидат економічних наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами

Доцент кафедри стратегії підприємств

«Виробництво як система “витрати-випуск”: дослідження комбінаційних взаємозв’язків (теоретичні та прикладні аспекти) »

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», відділ соціально-економічних проблем праці, 2010р.,

«Теорія та практика управління трудовим потенціалом підприємства»

Программа стажування та звіт про її виконання

+

18 р.


Мікроекономіка (22)

Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С: УНФ (6), Практичні заняття (2)

Виробнича практика(2)
^

Банщиков
Петро
Гаврилович,
(57 років)


доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, 1979, Планування промисловості

економіст

к.е.н., 08.06.01

Економіка підприємства й організація виробництва, доцент, кафедри економіки підприємства
«Управління технічним розвитком підприємства на основі економічних нормативів»

Стажування в команії «Інтегра-сервіс»
23.06.2012

Сертифікат 1С за програмою
«Управління невеликою фірмою»

+

28 р.


Мікроекономіка
^

Бєлов Микола Артемович (77 років)


доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський автодорожній інститут, 1963, Автомобільний транспорт Інженер-механік, Київський інститут народного господарства ім.Д.С.Коротченка, 1970, Планування промисловості економіст

к.е.н., 08.00.05- економіка, організація управління і планування народного господарства (промисловість), доцент Організація та планування діяльності підприємств

-

+

31 р.


Мікроекономіка

Стратегічний процес на підприємстві


Востряков

Олександр

Володимирович (35 років)

доцент кафедристратегіїпідприємств , декан

КНЕУ, 2000, економіка підприємства,

з менеджменту проектів і консалтингу

к.е.н., 08.06.01, економіка, організація і управління підприємствами, доцент кафедри стратегії підприємств

Карлов університет, Прага, гуманітарний факультет, 16.09.2013р., навчальна програма, «Освітні програми Евросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку», сертифікат міжнародного зразка

+

13 р.


Мікроекономіка (22-ден, 10 -заочн)

Управління знаннями підприємства (18 –ден., 20- заочн)

Стратегія підприємства (24 – ден)

Гаращенко Наталія Миколаївна (41 рік)

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київськийдержавнийекономічнийуніверситет, 1994,

Економіка та управліннявиробництвом,

економіст

к.е.н., 08.06.01 -Економіка, організація і управління підприємствами, дисертація на тему «Стратегічна платформа підприємства»

ПАТ «Олком»(01.09.2009 р. по 31.10.2009 р.),

ВАТ «Хмельницькобленерго» (2012)

КНЕУ Докторантура 2010-2013 р.

+

18 р.


Мікроекономіка(22 год.), проектнийаналіз (12 год.), стратегічні партнерства підприємств (20 год.), управліннярозвиткомкомпанії (20 год.), лідерство та партнерства в бізнесі (22 год.)

ГребешковаОленаМиколаївна, 40 років

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київськийдержавнийекономічнийуніверситет, 1995 р., спеціальність – економіка та управліннявиробництвом, кваліфікація - економіст

кандидат економічних наук, 08.06.01 – Економіка, організація і управлінняпідприємствами, доцент кафедристратегіїпідприємств, тема дисертації: «Стратегіязовнішньогозростанняпідприємства: теоретичнепозиціювання та методичнезабезпечення»

Стажування – ПАТ «Козятинськийм’ясокомбінат», 2.04.2012 р. – 30.06.2012 р., програмастажування та їївиконання, Тема: «Управліннярозвиткомпідприємства: проблематика та механізмздійснення»

+

18 р.


1.Мікроекономіка (22)

2.Мікроекономіка ІІ (22)


Кібук Тетяна Миколаївна

(29 років)

доцент кафедристратегіїпідприємств

1. Приазовський державний технічний університет, 2006 рік, спеціальність «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», кваліфікація спеціаліст-економіст, педагог.

2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», 2009 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація магістр права

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємств під (за видами економічної діяльності)» тема дисертації присвоєна за кафедрою Стратегії підприємств, назва дисертації «Стратегічний потенціал підприємства»

планується стажування у 2014 рік

+

6,5 р.


Мікроекономіка – (24), Економічнеуправлінняпідприємством – (24), Основибюджетування на підприємстві – (22)
^

Кизенко Олена Олекандрівна (


доцент кафедристратегіїпідприємств

КНЕУ, 2000, Економікапідприємства, магістра з менеджменту проектів і консалтингу

кандидат економічних наук,, 08.06.01 Економіка, організація і управлінняпідприємствами, доцент кафедристратегіїпідприємств

ТОВ "Фактор-Нафтогаз", 11.05.13, програма стажування та звіт про її виконання

+

13 р.


Аталітичні моделі та методи в економіці підприємства (22), Управління витратами (24), Економічне управління підприємством
^

Коцюба Олексій Станіславович (38)


доцент кафедристратегіїпідприємств

КНЕУ ім. В.

Гетьмана, 1998,

Економіка

підприємства,

магістр з

менеджменту

проектів і

консалтингу

к.е.н., 08.00.04 -

Економіка та

управління

підприємствами

(за видами

економічної

діяльності),

Механізм та

аналітико-

інструментальні

засоби

забезпечення

економічної

стійкості

підприємства (за

матеріалами

поліграфічних

підприєм

Планується у 2013р.

+

15 р.


Управління витратами, Економічне управління підприємством (24), Планування і контроль на підприємстві (34)
^

Лозовик Юрій Миколайович (34 роки)


доцент кафедристратегіїпідприємств

Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет, 2001, Економікапідприємства

Магістр з виробничогоменеджменту

к.е.н., Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності),

08.00.04

25.06.2013, ПАТ «Київський маргариновий завод», програма стажування та звіт про її виконання, тема Перевірка моделі розподілу ринкових часток підприємства на олігополістичному ринку

+

11 р.


Мікроекономіка (22 год.), Проектний менеджмент (20 год.), Стратегія підприємства, Управління розвитком компанії

Марченко Максим Михайлович (30 років)

доцент кафедристратегіїпідприємств

КНЕУ, 2004 рік, економіка підприємства, економіст

Канд. екон. наук., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності), кафедра стратегії підприємств


СК «Брокбізнес», 2009 р., програма стажування та звіт про її виконання

+

9 р.


Мікроекономіка (22)

Проектний аналіз (22), Стратегічні партнерства підприємств, Управління консальтинговою діяльністю

Махова Галина Вікторівна, (31 рік)

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський національний економічний університет, 2003 рік, економіка підприємства, магістр з менеджменту проектів та консалтингу

Кандидат економічних наук, Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності),

доцент кафедри стратегії підприємств


Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні та Національний центр інновацій та розвитку бізнесу, тренінг «Активні методи та техніки навчання для МВА програм», 2004 рік, сертифікат.

Стажування в ТОВ «Група стратегічного консалтингу», 2007 рік, звіт,затверджений на засіданнікафедристратегії підприємств

+

10 р.


Мікроекономіка
Планування і контроль на підприємстві
Управління стратегічними змінами
Стратегія підприємства

Оберемчук Валентина Феодосіївна (42 роки)

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1993, економіка підприємств, інженер-економіст

к.е.н.,економіка підприємства і організація виробництва, доцент кафедри стратегії підприємств, «Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти»

1.Корпорація Парус, 06.2012, курс навчання «Користувач програмного забезпечення «Парус-підприємство 7.40»CRM-модуль «Менеджмент та маркетинг», сертифікат 14526816

2.КНЕУ,05.02.2013-22.05.2013,тренінг курс «Технології інноваційного навчання в економічному університеті»,свідоцтво про підвищення кваліфікації

12СПК 544542

+

18 р.


Стратегія підприємства (24),

Мікроекономіка

(24)

Управління стратегічними змінами підприємства (24)

Прохорова Єлєна Вікторівна (48 років)

Доцент кафедри стратегії підприємств

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка,

1986, фінанси, економіст

К.е.н.,

08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями(промисловість),

доцент,

кафедра стратегії підприємств,

«Економічний механізм формування та персоніфікації колективної власності в промисловості»

ПАТ «Оболонь»,

Відділ маркетингу,
квітень-травень 2009р.,

«Управління стратегічними змінами на підприємстві», звіт

+

21 р.


Мікроекономіка (22)

Проектний аналіз (22)

Шевченко Сергій Юрійович (33 рік.)

доцент кафедристратегіїпідприємств

КНУ ім. Т. Шевченка, 2003, економіка підприємства, магістр з економіки

к.е.н., 08.00.03 -економіка та управління національним господарством

планується у 2016 р.

+

3 р.


Мікроекономіка (22), Мікроекономіка ІІ (22)

Мікроекономічний аналіз (24)


Щербатюк Олена Миколаївна (33 роки)

доцент кафедристратегіїпідприємств

Київський національний економічний університет, 2001, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста

К.е.н. зі спеціальності 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами», доцент кафедри стратегії підприємств

КНЕУ за програмою тренінг-курсів «Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес», свідоцтво про підвищення кваліфікації №292151 від 16 травня 2005 р.

+

7 р.


Мікроекономіка

Галушко Ольга Сергіївна (28 років)

старший викладач кафедри стратегії підприємств

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана», 2007 р., Економіка та управління, магістр , економіка підприємств

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності, кафедра стратегії підприємств

КНЕУ, аспірантура 2008-2011 р.

+

4 р.


Управління витратами (22)

Планування і контроль на підприємстві
^

Гордієнко Вячеслав Михайлович (35 років)


старший викладач кафедри стратегії підприємств

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана», 2000, економіка підприємства,

спеціаліст з менеджменту проектів і консалтингу

Працює над дисертацією

-

-

13 р.


Мікроекономіка,

Стратегія підприємств, Управління стратегічними змінами, Проектний аналіз, Управління конкурентоспроможністю підприємства


Дяченко Максим Іванович, (31 рік)


старший викладач кафедри стратегії підприємств

КНЕУ, 2004 рік

Магістр з економіки підприємства

Працює над дисертацією

24.01.11 СК"Брокбізнес» програма стажування та звіт , дослідження системи управління та інноваційної діяльності

-

14 р.


Мікроекономіка,

Проектний аналіз, лідерство та партнерства в бізнесі
^

Кубарева Ірина Володимирівна (38 років)


старший викладач кафедри стратегії підприємств

КНЕУ ім.В. Гетьмана, 1997,

Економіка підприємства, магістр ділового адміністрування

працює над дисертацією

КНЕУ ім.В.Гетьмана, Тренінг-курс «Педагогічна майстерність викладача», кафедра педагогіки та психології, березень 2009р.

-

5 р.


Мікроекономіка

Управління проектами

Проектний менеджмент

Інформаційна підтримка управління проектами

Ліщинська Вікторія Валеріївна (34 роки)

старший викладач кафедри стратегії підприємств

КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2000,

Економіка підприємства, магістр з управління проектами і консалтингу

Працює над дисертацією

АТЗТ ФШП «Козак» (2006)

Формування товарної стратегії підприємства

-

12 р.


Мікроекономіка, Стратегіяпідприємства, Управліннястратегічнимизмінами
^

Мельник Оксана Володимирівна (34 роки)


старший викладач кафедри стратегії підприємств

Технологічнийуніверситет «Поділля», 2000р., спеціальність«Менеджменторганізацій» кваліфікаціяінженер-економіст

Працює над дисертацією

КНЕУ, 15.02-20.05.2005 Тренін спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методи навчання»

-

10 р.


Мікроекономіка (22), Основи консалтингової діяльності (18) Основи бюджетування підприємства, Економічне управління підприємством

Скитьова Ганна Сергіївна (38 років)

старший викладач кафедри стратегії підприємств

КНЕУ, 1998, Економікапідприємств, магістр з менеджментупроектів і консалтингу

кандидат економічних наук, Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності), кафедра стратегіїпідприємств

Українськаасоціація проектного менеджменту, 10-15.05.2011, підготовка до підтвердженнярівнясертифікованого проектного менеджера CPM IPMA Level C (v 3.1), сертифікат NQSP-0114|11 від 14.06.2011

+

10 р.


мікроекономіка, планування і контороль на підприємстві
^

Голіонко Наталія Григорівна (39 років)


асистент кафедри стратегії підприємств

КДЕУ, 1996, Економіка підприємства, магістр ділового адміністрування

Працює над дисертацією

Буде проходити стажування у 2014 р.

+

5 р.


Мікроекономіка, Проектний менеджмент

ЖилінаОлена Віталіївна (29 років)

асистенткафедри стратегії підприємств

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2007 р., магістр з обліку та аудиту

Працює над дисертацією

Буде проходити стажування у 2018

-

3 р.


Мікроекономіка, планування і контроль на підприємстві
^

Іванова Алла Сергіївна (35 р.)


асистент кафедри стратегії підприємств

КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2000,

Економіка підприємства, магістр з управління проектами і консалтингу

Працює над дисертацією

-

-

2005 р.


1.Мікроекономіка

2. Економічне управління підприємством

3. Планування та контроль на підприємстві

Малярчук Ольга Георгіївна, (26 р.)

асистент кафедри стратегії підприємств асистент

1.ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2008, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістра з економіки підприємства

2. Національний авіаційний університет, 2009, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист

Працює над дисертацією

Планується стажування у 2014 р.

-

2,7 р.


Мкроекономіка
^

Радукан Світлана Володимирівна


асистент кафедри стратегії підприємств

ДВНЗ "Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет", 2003, магістр з економіки

-

-

+

10 р.


мікроекономіка, стратегіяпідприємств

Шиманська Ольга Володимирівна (27 років)

асистент кафедри стратегії підприємств

КНЕУ ім. ВадимиГетьмана, 2008, економікапідприємства, магістр з економікипідприємства

науковийздобувач, тема дисертації «Управлінняділовоюрепутацієюпідприємства: стратегічний контекст», за кафедрою стратегіяпідприємств

з 2.11.2010 по 23.03.2011 підвищувалакваліфікацію за програмоютренінг-курсів "формування психолого-педагогічноїкомпетентностівикладачівуніверситету", в КНЕУ, 4.04.2011, Свідоцтво про підвищеннякваліфікації. 12СПК 544622

+

5 р.
  1. Особи, які працюють за сумісництвом


Економічне управління підприємством

Бутенко Людмила Миколаївна


доцент

Публічне акціонерне товариство «Київський маргариновий завод», начальник департаменту управління, прогнозу та аналізу

Київський національний економічний університет,

2001р., магістерська програма за спеціальністю “Менеджмент організацій”, кваліфікація - магістр з менеджменту корпорацій

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, кафедра стратегії підприємств

Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій, Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ, 21-26 червня 2009 р., цільовий семінар за темою «Удосконалення бухгалтерського обліку і звіту на сучасному етапі», довідка про навчання,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ», 20-25 червня 2011 р., семінар за темою «Удосконалення бухгалтерської та економічної діяльності на підприємствах», сертифікат про підвищення кваліфікації;

Бізнес-центр «Національний»,

14 вересня 2011р.

Всеукраїнський семінар (тренінг): Бюджетування. КРІ – мотивація для керівників., диплом про підвищення кваліфікації;

Київський навчальний центр «Курсор», жовтень 2011р., навчання з курсу «Бюджетування підприємства», сертифікат;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ», 18-22 червня 2012 р., семінар за темою «Удосконалення бухгалтерської та економічної роботи на сучасному етапі», сертифікат про підвищення кваліфікації

+

3 р.


Мікроекономіка (22)

В’ялець Оксана Вікторівна (32 роки)


Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, заступник директора з науково-педагогічної роботи


Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, 2003 р., «Економіка підприємства», магістр з економіки підприємства

Кандидат економічних наук, 2009р., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Доцент кафедри економіки, обліку та фінансів, 2011р.-

+

111


«Мікроекономіка» – 22 год.,Фахова наукова досідна робота


Михайленко Олена Феліксівна (48 років)

доцент

Київський інститут народного господарства ім.. Д.С.Коротченка, , 1986, Економіка праці, економіст

к.е.н. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки УкраїниЕкономіка промисловості, доцент

27.01.12 Школа менеджменту SloanМасачусетского технологічного інституту (м. Бостон, США)

КНЕУ докторантура 2013-2016 р.

+

7 р.«Мікроекономіка» – 22 год.,

«Управління знаннями підприємства» - 20 год.,

«Основи управлінського консультування» – 18 год.

Решетняк Тетяна Іванівна, 41 рік

Докторант КНЕУ

Київський державний економічний університет, 1994, спеціальність «Економіка та управління виробництвом», економіст

Канд. екон. наук, спеціальність 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», доцент кафедри стратегії підприємств, дисертація на тему: «Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти)»

ПВІ «Укркурортпроект», інженерно-технологічний відділ №1, стажування з 25.11.2007 по 25.01.2008, тема «Управління знаннями на підприємстві», наказ по університету № 698 від 20.11.2007, КНЕУ докторантура 2012 – 2015 р.

+

17,5 р.Мікроекономіка, Проектний аналіз

Гребешков ОлексійМиколайович

старший викладач

КНЕУ ім..В. Гетьмана, 2007, Економікапідприємства, магістр з економікипідприємства (менеджмент проектів та консалтинг)

Кандидат економічних наук, спеціальеість 08.00.04 - Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності), тема дисертації: "Інформаційнастратегіяпідприємства: теоретико-методичніаспектирозробки та впровадження"

деннааспірантура (2008-2011рр.)

+

5 р.Мікроекономіка

Поліщук Марина Юріївна

асистент

КНЕУ ім..В. Гетьмана, 2011 р., Економіка підприємства, магістр з економіки підприємства (менеджмент проектів та консалтинг)

Працює над дисертацією

КНЕУ, аспірантура 2011-2014 р.

А-3

В-0

С - 3

Е-0Мікроекономіка

Павленко Аліна Михайлівна

асистент

КНЕУ ім..В. Гетьмана, 2008,

Економіка підприємства, магістра з економіки підприємства

-
А-0

В –0

С – 0

D – 1

Е - 0

F – 0Мікроекономіка

Паздрій Віталій Ярославович

асистент

КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2008,

Економіка підприємства, магістра з економіки підприємства

Працює над дисертацією

КНЕУ аспірантура 2009-2012

А-0

В –0

С – 0

D – 1

Е - 0

F – 0
А – кількість опублікованих статей/ у тому числі в міжнародних баз цитування

В – кількість та обсяг (друк. аркушів): монографій, підручників, посібників з грифом МОН України

С – кількість публікацій зі студентами

D – кількість доповідей на конференціях, семінарах/ у тому числі міжнародних

Е – кількість аспірантів (для кандидатів та докторів наук) та докторантів (для докторів наук)

F- обсяг наукової тематики, тис. грн.

Завідувач кафедри

Декан факультету

Схожі:

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
Наукова діяльність за останні 5 років основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах,...
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»
Ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна...
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства iconКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи