Якісний склад випускової кафедри icon

Якісний склад випускової кафедри
Скачати 101.21 Kb.
НазваЯкісний склад випускової кафедри
Дата05.10.2014
Розмір101.21 Kb.
ТипДокументи

Якісний склад випускової кафедрип/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни
Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Савчук Володимир Сафронович

Завідувач кафедри, чл.-кор. НАНУ

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка,

1960 р., Економіст. Викладач політичної економії

Д.е.н., 08.01.01 – «політична економія», професор кафедри політичної економії, тема дисертації “Криза системи світогосподарських відносин між промисловорозвиненими державами і країнами, що розвиваються”

Політична економія

(60 год.)2

Зайцев Юрій Кузьмич

професор

Чернівецький держуніверситет, 1970, Історик. Викладач історії та суспільствознавства. 1972-1975 – аспірантура з політичної економії

Д.е.н., 08.01.01 – «економічна теорія», професор кафедри політичної економії, тема дисертації: “Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку”

Політична економія (60 год.), Трансформаційна економіка (34 год.)3

Мельник Олексій Михайлович

професор

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1987 р. політична економія аспірантура Київського політехнічного інституту по спеціальності “Політична економія” 1987-1989 рр.

Д.е.н., 08.01.01 – «економічна теорія», професор кафедри політичної економії, тема дисертації “Інфляція в період ринкової трансформації економічної системи України”

Основи економічної науки (42 год.), Економічний розвиток (24 год.)
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», лютий-травень 2012, стажування, програма стажування та звіт про її виконання

4

Якубенко Валерій Дем’янович

професор

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,

1975 р., Економіст. Викладач політичної економії

Д.е.н., 08.01.01 – «економічна теорія», професор кафедри політичної економії, тема дисертації

“Базисні інститути у трансформаційній економіці”

Основи економічної науки (42 год.), Власність, економічна влада і управління (20 год.), Економічна теорія технологічних змін та інноваційних процесів (20 год.)5

Студінський Володимир Аркадійович

професор

КДПІ ім. Горького

1984 р., історія суспільствознавства, методика виховної роботи

Д.і.н., 07.00.01 – «історія України», доцент кафедри економічної теорії

тема дисертації “Паперова промисловість України: ХVI-ХХ ст.”

Основи економічної науки (42 год.), Економічна поведінка в трансформаційній економіці (18 год.), Економічна компаративістика (24 год.), Екологічні складові сучасної економіки (20 год.), Економічна соціологія (22 год.)
Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, квітень 2009, стажування, програма стажування та звіт про її виконання

6

Кириллова Галина Юліївна

доцент

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченко 1976, Економіст. Викладач політичної економії

К.е.н., 08.01.01 – «політична економія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації “Економічне співробітництво СРСР та країн, що розвиваються, як прояв їх взаємних інтересів”

Основи економічної науки (42 год.)7

Ніколенко Інесса Юріївна

доцент

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка, 1989, Викладач політичної економії, економіст широкого профілю

К.е.н., 08.01.01 – «політична економія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації “Відтворювальна структура кінцевого суспільного продукту (на прикладі економіки України)”

Основи економічної науки (42 год.)8

Ткаченко Олена Вадимівна

доцент

КІНГ ім. Д.С.Коротченка, 1980 р., фінанси та кредит

К.е.н., 08.01.01 – «політична економія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації

“Державно-монополістичне регулювання НТП та його суперечності (на прикладі США)”

Основи економічної науки (42 год.)
Український інститут фондового ринку КНЕУ, вересень 2012, свідоцтво

9

Семенов Михайло Григорович

доцент

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка

1969 р., Економіст. Викладач політичної економії та суспільствознавства

К.е.н., 08.01.01 – «політична економія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації

“Органічна будова виробництва і ефективність економіки”

Основи економічної науки (42 год.)10

Дем’янчук Олена Олександрівна

доцент

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка, 1983 р. Економіст. Викладач політичної економії. 1983-1987 рр. аспірантура при кафедрі політичної економії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність “Політична економія”

К.е.н., 08.01.01 – «політична економія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації “Формування соціалістичного орієнтованого укладу в країнах соціалістичної орієнтації Африки”

Основи економічної науки (42 год.), Соціальна економіка (22 год.)
Тренінг-курси КНЕУ, листопад 2011- березень 2012, свідоцтво

11

Кулага Ірина Володимирівна

доцент

КІНГ ім.. Д.С.Коротченка 1987 р., фінанси і кредит. Аспірантура КНЕУ 1999 р., економічна теорія

К.е.н., 08.01.01 – «економічна теорія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації

“Соціально-економічні чинники формування національного інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки”

Основи економічної науки (42 год.)
Школа бізнес-тренирської майстерності, жовтень-грудень 2011, диплом

12

Михайлюк Михайло Андрійович

доцент

Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка,

1983 р. Економіст, викладач політичної економії

К.е.н., 08.01.01 – «економічна теорія», доцент кафедри політичної економії, тема дисертації «Інвестиційні чинники розширеного відтворення ВВП в Україні»

Основи економічної науки (42 год.)
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», жовтень-грудень 2012, стажування, програма стажування та звіт про її виконання

13

Саприкіна Наталія Вікторівна

доцент

МАУП, 2001 р., фінанси, фінансовий менеджмент

К.е.н. 08.01.01 – «економічна теорія», тема дисертації «Транснаціональні корпорації в системі інтернаціоналізації світового суспільного виробництва»

Основи економічної науки

(42 год.)
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», жовтень-грудень 2010, стажування, програма стажування та звіт про її виконання

14

Верба Денис Володимирович

доцент

Київський національний економічний університет 1999 р., Управління трудовими ресурсами

К.е.н. 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», тема дисертації «Відтворення робочих місць підприємства, як чинник продуктивної зайнятості»

Основи економічної науки (42 год.)
НДІ праці і зайнятості МІН праці України НАНУ, жовтень-грудень 2012, стажування, програма стажування та звіт

15

Галабурда Микола Костянтинович

доцент
К.е.н. 08.00.01 - «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації «Фінансове забезпечення економічної політики в Україні»

Основи економічної науки (42 год.), Методологія наукових досліджень (32 год.), Теоретичні основи економічного оцінювання (20 год.), Спецсемінар по К.Марксу та А. Маршаллу (8 год.), Суспільні фінанси (22 год.)
Докторантура 2007-2010

16

Тищенко Марія Петрівна

доцент

Академія муніципального управління 2006 р., фінанси

К.е.н. 08.00.01 - «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації «Інформаційний сектор в трансформаційній економіці»

Основи економічної науки (42 год.)
Бергенська літня школа для дослідників, червень-липень 2011, сертифікат. Центральний Європейський університет, лютий 2012, сертифікат

17

Хохич Дмитро Григорович

доцент

Київський національний економічний університет 2003 р., фінанси

К.е.н. 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації «Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту»

Основи економічної науки (42 год.)18

Гужеля Любов Миколаївна

асистент

Київський інститут народного господарства, 1989 р., Планування промисловості. Економіст

-

Основи економічної науки (42 год.)
Інститут міжнародних відносин НАУ, лютий-травень 2010, стажування, програма стажування та звіт

19

Назарова Марія Юріївна

асистент

Київський національний економічний університет, 2007 р., Економічна теорія

-

Основи економічної науки (42 год.)
Ректор А.Ф.Павленко

Схожі:

Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад випускової кафедри iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіко-математичного моделювання
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад випускової кафедри
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад випускової кафедри iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Страхування» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад випускової кафедри iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи