Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»
Скачати 123.42 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»
Дата05.10.2014
Розмір123.42 Kb.
ТипДокументи


Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії

ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»п/п

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові, вік викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота з аспірантами та докторантами. керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

А – к-сть опублікованих статей/у т.ч. в журналах міжнародних баз цитування;

В – к-сть та обсяг(друк. арк..): монографій, підручників та посібників з грифом МОН України

С – к-сть публікацій зі студентами;

D – к-сть доповідей на конференціях, семінарах/в т.ч. міжнародних;

Е – к-сть аспірантів ( для кандидатів та докторів наук) та докторантів(для докторів наук);

F – обсяг наукової тематики, тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Економічна теорія -40 годин

Основи економічної науки 42 години


Бєляєв Олександр Олександрович,

72 р.

Зав. кафедри, професор

Вороніжський державний університет

1967 р.

Економіст, викладач політичної економії

Д.е.н.,

08.01.01. – «Політична економія», професор,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Механизм хозяйствования: сущность, формы проявления»
A – 3

B 5(6,3 д.а)

D -2

E - 5


2

Соціалізація і гуманізація економічних відносин – 20 годин

Основи економічної науки – 42години

Бебело Анатолій Семенович, 73р.

Доцент

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1967 р.

Політична економія

Економіст,

викладач політичної економії та суспільствознавства

К.е.н.,

08.01.01. – «Політична економія», доцент, кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Підвищення культурно-технічного рівня працівників аграрного сектору»
B -1(1,5 д.а)

C -

D -23

Основи економічної науки 42 години,

Соціально-економічна безпека 20 годин,

Соціально-економічний механізм технологічної трансформації - 22 години


Бортнікова Людмила Павліна, 52р.

Доцент

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1983 р.

Політична економія,

Економіст, викладач політичної економії

К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Роль підприємництва у формуванні нової системи виробничих відносин в Україні»

Академія муніципального управління, кафедра економіки

2008 р.

B – 2(3,1 д.а)

D - 3


4

Основи економічної науки – 42 години


Зазимко Анатолій Захарович, 73 р.


Доцент

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1967 р.

Політична економія

Економіст,

викладач політичної економії та суспільствознавства

К.е. н.,

08.01.01. – «Політична економія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Особливості дії капіталістичного закону народонаселення в умовах сучасного капіталізму (на прикладі США)»
B – 1(19,05 д.а)


5

Основи економічної науки


Келічавий Арсен Вікторович, 25р.

Асистент

Тернопільський національний економічний університет

2009 р.

«Облік та аудит»


К.е.н.,

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» «Еволюція конкуренції в інноваційній економіці»

A - 2

B -

D - 3


6

Основи економічної науки – 42 години

Соціально-економічна безпека - 20 годин

Кириленко Володимир Іванович, 60р.


Професор

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1976 р.

Політична економія

Економіст, викладач політичної економії

Д.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія, професор,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Інвестиційна складова економічної безпеки»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

кафедра економічної теорії

2011 р.

A - 15

B – 5(15,9 д.а)

D - 6

Е - 3

7

Економіка добробуту – 32 години

Основи економічної науки – 42 години

Комяков Олександр Михайлович, 60р.

Доцент

КДУ ім. Т.Г.Шевченка 1975 р.

Політична економія

Економіст, викладач політичної економії

К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія», доцент, кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Державне регулювання перехідної економіки»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

кафедра економічної теорії

2012 р.

A -

B -4(5,2 д.а)

D - 5


8

Основи економічної науки – 42 години,

соціальна економіка 22 години,

Спеціальний семінар по Дж. Кейнсу, М. Фрідмену, П. Самуельсону – 8 годин

Котенок Андрій Григорович, 33р.

Доцент

КНЕУ, 2003 р.

«Міжнародна економіка»

К.е.н.,

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», доцент, кафедра політичної економії ф-тів управління і управління персоналом та маркетингу

«Механізм координації трансформаційної економіки»


Департамент макроекономіки міністерства економіки України

2009 р.

A - 1

B – 2(3,3 д.а)

D - 49

Основи економічної науки – 42 години,

соціально-економічна безпека - 20 годин

Кудінова Алевтина Віталіївна, 38р.

Доцент

Семипалатинський державний університет (Казахстан), 2000 р.

«Практична психологія»


К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Підприємницька поведінка та її модифікація в сучасних умовах»
A- 9

B – 6(10,8 д.а)

D - 110

Основи економічної науки – 42 години,

соціально-економічна безпека 20 годин, соціальна економіка 22 години

Ніколаєв Євген Борисович, 31р.

Доцент

КНЕУ, 2004 р.

«Міжнародна економіка»

К.е.н.,

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», доцент, кафедра політичної економії ф-тів управління і управління персоналом та маркетингу

«Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності»

Національний інститут проблем міжнародної безпеки

2010 р.


A- 4

B – 3(5,5 д.а)

D -6


11

Основи економічної науки – 42 години


Поручник Світлана Геннадіївна, 65р.

Доцент

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1972 р.

Політична економія,

економіст,

викладач політичної економії та суспільствознавства

К.е.н.,

08.01.01. – «Політична економія», доцент,

Українська сільськогосподарська академія.

«Особливості дії закону нерівномірності в умовах сучасного капіталізму»
A -

B – 2 (2,4 д.а.)

D - 112

Основи економічної науки – 42 годиниРуденко Микола Степанович, 73р.

Доцент

КІНГ

1968 р.

економіст

К.е.н.,08.01.01. – «Політична економія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Виробничі відносини в середині виробничих підприємств»
13

Основи економічної науки – 42 годиниРуженський Максим Миколайович, 36р.

Доцент

КНЕУ, 1999 р.

«Менеджмент організацій»

К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія» доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Формування економічних інститутів ринкового типу в аграрній економіці»

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості,

кафедра економіки і фінансів України

2008 р.

A - 3

B – 3(14,5 д.а)


14

Основи економічної науки – 42 годиниСамійленко Андрій Петрович, 36р.

Доцент

КНЕУ, 1999 р.

«Економіка підприємства»,

К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Підприємництво в економічній системі

Академія муніципального управління, кафедра економіки

2009 р.

A - 1

B – 3(3,4 д.а)


15

Основи економічної науки – 42 години,

Національні моделі економічних систем – 34 годиниСацик Володимир Іванович, 34р.

Доцент

Луцький державний технічний університет 2000 р.

«Менеджмент організацій»

К.е.н.,

08.01.01. – «Економічна теорія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Антициклічне регулювання за умов глобалізації»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної теорії

2011 р.

A - 9

B – 7(9,9 д.а)

D - 1


16

Основи економічної науки – 42 годиниСтахівський Віктор Іванович, 74р.

Доцент

КДУ ім..Т.Г.Шевченка 1966р.

Політична економія

Економіст,

викладач політичної економії та суспільствознавства

К.е.н.,

08.01.01. – «Політична економія», доцент,

кафедра політичної економії ф-тів управління та маркетингу

«Відносини обміну діяльністю в економічній структурі суспільства»,2. Особи, які працюють за сумісництвом


Завідувач кафедри, професор О.О. Бєляєв

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
Наукова діяльність за останні 5 років основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах,...
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія» iconКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи