Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Сторінка1/5
Дата05.10.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Таблиця 3.2

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри

за напрямом підготовки

спеціальностіп/п

Назви дисципліни, (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

(вік, років)

Посада;

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботиГлобальна економіка – 24 год.

Лук'яненко Дмитро Григорович, 58 років

перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, завідувач кафедри міжнародного менеджменту

Київський інститут народного господарства, 1980 р. , спец. «планування промисловості», кваліфікація «економіст»


доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 1996 р.

професор кафедри міжнародного менеджменту, 1997 р.

Тема дисертації: «Розвиток національної економіки в умовах міжнародної інтеграції»
* зазначити (цифрою) показники:

А - 10; В – 8 (25,2 д.а.); С - ;

D - 1; E – 8/7 (захист); F - .Міжнародний менеджмент – 34 год.,

Міжнародний консалтинг 18 год.,

Міжнародний інноваційний менеджмент – 16 год.

Панченко Євген Григорович, 70 років

Професор

Донецький політехнічний інститут, 1967 р., спец. “Інженер-механік”.

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 1986 р., ВАК при СРСР

Професор кафедри економіки і організації промислового виробництва і будівництва, 1987 р.

Тема дисертації: «Територіальне управління соціально-економічними процесами», 1985 р.

Стажування з відривом від виробництва

(з 01.03.2013 р. по 31.05.2013 р.)

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України (програма стажування затверджена протоколом засідання кафедри № 8 від 29 січня 2013 р.)

Наказ № 119 від 20.02.2013 р

* зазначити (цифрою) показники:

А - 22; В – 6 (17,35 д.а.); С - ;

D - 6; E – 5/2 (захист); F - .

Глобальна економіка – 24 год.

Кальченко Тимур Валерійович, 39 років

Професор

Київський національний економічний університет, 1996 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом


Доктор економічних наук: 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;

Професор кафедра міжнародного менеджменту, 2010 р. Тема дисертації: «Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки», 2007 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 14; В – 2 (21,39 д.а.); С - ;

D - 13; E – 2/6 (захист); F - .Управлінська результативність в міжнародному бізнесі – 16 год.

Білошапка Владислав Анатолійович, 43 роки

Професор

Дніпропетровський металур-гійний інститут, 1992,

Інженер-економіст,

“Економіка та організація металургійної промисловості”

Доктор економічних наук, 08.00.02-Світове господарство і міжнародні економічні відносини,

професор кафедри міжнародного менеджменту,

“Управлінська результативність в ТНК”, 2008 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 10; В – 1 (9 д.а.); С - ;

D - 5; E – 4/1 (захист); F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Гальперіна Любов Павлівна, 44 роки

Професор

Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 1991 р., спеціальність «Географ», кваліфікація – географ, економіко-географ. викладач


Кандидат економічних наук: 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини; 1997 р.

Доцент кафедри міжнародного бізнесу, 2006 р. Тема дисертації: «Соціальне ринкове господарство Німеччини: досвід трансформації Східних земель»

Стажування з відривом від виробництва (з 01.03.2013 р. по 31.05.2013 р.)

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України (програма стажування затверджена протоколом засідання кафедри № 8 від 29 січня 2013 р.) Наказ № 119 від 20.02.2013 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А –; В – 2 (5,2 д.а.); С - 1;

D – 18/ 8; E – (захищених: 4 аспіранти; зараз: 1(КНЕУ) ; F -Міжнародний менеджмент – 16 год.

Пахомов Сергій Юрійович, 58 років

Професор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, 1980 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст

Доктор економічних наук: 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Професор кафедри міжнародного менеджменту.

Тема дисертації: Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи, 2011 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 12; В – 1 (0,95 д.а.); С - ;

D - 10; E - 2; F - .Міжнародний менеджмент – 34 год.

Петрашко Людмила Петрівна, 50 років

професор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, 1986 р., спеціальність «Планування с/г», кваліфікація – економіст

Кандидат економічних наук: специальность 08.00.05 – Экономика , планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями (с/х) ;

Доцент: кафедра міжнародного менеджменту. Тема дисертації: «Планово-экономическая работа  в системе внутрихозяйственного экономического механизма сельскохозяйственных предприятий (на примере племенных птицеводческих предприятий производственно-научного объединения "Укрптицепром"»

Стажування з відривом від виробництва

(01.02.2012–02.04.2012 року)

Головне управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України. Програма стажування (затверджена № 81-к від 30.01.2012 р.)

Лист № 13-01/149 від 28.04.12 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А – 23; В – 5 (33.55 д.а.); С - ;

D - 19; E – 3/1 (захист); F - .Міжнародний менеджмент – 34 год.

Петрашко Петро Геннадійович, 51 рік

Професор

Дніпропетровський державний університет, 1984, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація – економіст-математик

Кандидат економічних наук: специальность 08.00.05 -  Экономика , планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями (промышленность);

Професор: кафедра міжнародного менеджменту, 2004 р. . Тема дисертації: Стратегическое управление развитием машиностроительных предприятий

Головне управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України (Лист № 41-01/71 від 31.01.12 р.)

* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В - ; С - ;

D - 10; E - 1; F - .Глобальна економіка – 20 год.

Омельченко Роман Володимирович, 40 років

ДоцентКиївський національний економічний університет, 2000, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з менеджменту проектів і консалтингу

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини;

доцент кафедра міжнародного менеджменту. Тема дисертації: «Науково-технічні фактори ефективні діяльності транснаціональних корпорацій», 2005 р.

Здобувач ступеню доктора економічних наук відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

* зазначити (цифрою) показники:

А - 16; В - ; С - ;

D - 6; E - 3; F - .

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – 20 год.

Аністратенко Наталія Володимирівна, 61 рік

Доцент

Київський інститут харчової промисловості, 1974 р., спеціальність «Економіка», кваліфікація – інженер-економіст

Кандидат економічних наук: 08.00.13 – економіко-математичне моделювання в економічних дослідженнях, 1984 р.;

Доцент: кафедра економіки будівництва. Тема дисертації: Вопросы повышения эффективности использования производственных мощностей вычислительных центров, 1984 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 3; В - ; С - ;

D - 5; E – 1/2 (захист); F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Олійник Вікторія Володимирівна, 36 років

Доцент

Київський національний економічний університет, 1999 р., спец. «Міжнародна економіка», кваліфікація «магістр з управління міжнародним бізнесом»

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародної економічні відносини.

Доцент кафедри міжнародного менеджменту.

Тема дисертації: Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції, 2003 р.

Стажування з відривом від виробництва (з 10 грудня 2012 р. по 10 лютого 2013 р.)

Кафедра міжнародної економіки Національного авіаційного університету. Програма стажування затверджена протоколом кафедри № 5 від 28.11.2012 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 1; В - ; С - ;

D - 2; E - 2; F - .Міжнародні організації – 18 год.

Данилюк Наталія Іванівна, 43 роки

Доцент

Київський національний економічний університет, 1998 р., спец. “Міжнародна економіка”, кваліфікація «магістр з управління міжнародним бізнесом»

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародної економічні відносини.

Доцент кафедри міжнародного менеджменту, 2008 р.

Тема дисертації: «Екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації», 2006 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 14; В - 1; С - ;

D - 4; E - 1; F - .Міжнародні організації – 18 год.

Лук'яненко Ольга Дмитрівна, 35 років

Доцент

Київський національний економічний університет, 1999 р., спец. “Міжнародна економіка”, кваліфікація «магістр з управління міжнародним бізнесом»

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародної економічні відносини.

Доцент кафедри міжнародного менеджменту, 2008 р.

Тема дисертації: «Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної глобалізації», 2004 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 6; В – 4; С - ;

D - 9; E - 3; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Мартинюк Олена Віталіївна, 43 роки

Доцент

Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова (1993, біологія, вчитель біології)

Кандидат економічних наук, 08.05.02 – Економіка зарубіжних країн, 1997р.

доцент кафедри міжнародної економіки, 2003р.

«Реалізація принципу протекціонізму в митній політиці країн з перехідною економікою»

стажування з відривом від виробництва (з 1.03.2013 р. по 31.05 2013 р.)

кафедра міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України. Програма стажування затверджена протоколом кафедри № 8 від 29.01.2013 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 2; В – 5 (30 д.а.); С - 1;

D - 7; E - 2; F - .Глобальна економіка – 24 год.

Тимків Ірина Валеріївна, 29 років

Доцент

Київському національному економічному університеті, 2006 р., спеціальність «Міжнародна економіка», магістр з міжнародної економіки”.

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародної економічні відносини.

Тема дисертації «Соціально-економічні імперативи глобального розвитку», 2010 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А -5 ; В – 1 (0,7 д.а.); С - ;

D - 1; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Фурсова Олена Вікторівна, 39 років

Доцент

Київський державний економічний університет, 1997 р., спеціальність – міжнародна економіка, кваліфікація магістра управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Тема дисертації «Фінансовий компонент розвитку глобальної торгівельної інтеграції», 2006 р.

Стажування з відривом від виробництва (з 10 грудня 2012 р. по 10 лютого 2013 р.)

Кафедра міжнародної економіки Національного авіаційного університету. Програма стажування затверджена протоколом кафедри № 5 від 28.11.2012 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 5; В - ; С - ;

D - 2; E - ; F - .Глобальна економіка – 24 год.

Рябець Наталія Миколаївна, 31 рік

Доцент

Київський національний університет, 2004 рік, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – спеціальність «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Тема дисертації «Стратегії міжнародної корпоративної консолідації», 2010 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 4; В - ; С - ;

D - 6; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Жеваго Аліна Володимирівна, 40 років

доцент

Київський державний економічний університет, 1996 р., міжнародна економіка, магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини, кафедра міжнародної економіки КНЕУ імені В. Гетьмана

Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку

Стажування з відривом від виробництва (з 10 грудня 2012 р. по 10 лютого 2013 р.)

Кафедра міжнародної економіки Національного авіаційного університету. Програма стажування затверджена протоколом кафедри № 5 від 28.11.2012 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 4; В - ; С - ;

D - 1; E - ; F - .Міжнародний менеджмент, Міжнародний консалтинг – 18 год., міжпредметний тренінг

Овчаренко Анна Олександрівна, 30 років

Доцент

Київський національний економічний університет, 2005 р., спец. «Міжнародна економіка», кваліфікація «магістр з міжнародної економіки»

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (кафедра міжнародного менеджменту). Тема роботи: «Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу», 2009 р.

Українсько-Японський центр «Інноваційне управління програмами для подолання світової економічної та фінансової кризи, що базується на поєднанні мудрості, знання та професійних компетенцій України та Японії». - 26-27.01.2012. Майстер-класи. Свідоцтво

* зазначити (цифрою) показники:

А - 3; В – 2 (0,45 д.а.); С - ;

D - 5; E - ; F - .Міжнародний менеджмент – 20 год.

Загородній Ігор Петрович, 54 роки

Старший викладач

Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, 1984 р., спец. “Економіка промисловості”, кваліфікація – економіст

* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В - ; С - ;

D - ; E - ; F - .Міжнародні організації, Міжнародний консалтинг

Веремієнко Тетяна Сергіївна, 29 років


асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук,

08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини,

кафедра міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

Тема дисертації: «Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку», 2012 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 3; В - ; С - ;

D - 1; E - ; F - .Міжнародний менеджмент, міжпредметний тренінг

Тітова Олена Сергіївна, 27 років

Асистент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008 р., «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, кафедра міжнародного менеджменту, 2013р.

Тема дисертації «Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій», 2012 р.* зазначити (цифрою) показники:

А - 5; В – 1 (0,4 д.а.); С - ;

D - 4; E - ; F - .Глобальна економіка, міжнародний консалтинг

Гончарова Ольга Володимирівна, 28 років

Старший викладач

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 2007 рік,

Міжнародна економіка,

Магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини, 2012 рік

"Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту"

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Jean Monnet Fund та Виконавча Агенція з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, Сертифікат про участь у тренінгу "Модель європейського регіонального розвитку", 04.02-09.02.2013, 01.07-06.07.2013

* зазначити (цифрою) показники:

А - 9; В - 8; С - ;

D - ; E - ; F - .Глобальна економіка

Дворник Ірина Вікторівна, 36 років

Асистент

Київському національному економічному університеті в 2003 р., спец. “Міжнародна економіка”, кваліфікація – магістр з міжнародної економіки


* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В – 1 (0,3 д.а.); С - ;

D - 5; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний менеджмент, міжпредметний тренінг

Киян Єгор Михайлович, 26 років

Асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економікиШкола Державної Політики та Управління при Корейському Інституті Розвитку (м. Сеул, Південна Корея) (05.01.2012–31.01.2013 рр.)

Сертифікат

від 18.01.2013 р.


* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В - ; С - ;

D - 2; E - ; F - .Міжнародні організації, міжнародний консалтинг

Дорошенко Олександра Сергіївна, 26 років

Асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки
Магістерська програма «Міжнародні дослідження та міжнародний розвиток» (7.02.2012-12.06. 2013)

Жіночий університет Іхва, м. Сеул, Південна Корея Магістерська програма «Міжнародні дослідження та міжнародний розвиток» організована корейським агенством з міжнародного розвитку (KOICA) під егідою міжнародної програми співробітництва від уряду Південної Кореї.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 2; В - ; С - ;

D - 6; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний менеджмент, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Галахова Тетяна Олексіївна, 24 роки

Асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012 р.; спеціальність: «Міжнародна економіка»; кваліфікація: «магістр з міжнародної економіки».)Довгострокове підвищення кваліфікації (104 год.)

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Тренінг-курси «Технології інноваційного навчання в економічному університеті». Свідотство про підвищення кваліфікації №196, 12СПК 544562 від 24 травня 2013 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В - ; С - ;

D - ; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України

Ярош Юлія Володимирівна, 29 років

Асистент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006 р., спеціальність: «Міжнародна економіка»; кваліфікація: «магістр з міжнародної економіки»Довгострокове підвищення кваліфікації (100 год.)

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»

Свідоцтво № 12 СПК 544692 від 4.04.2011 р.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 4; В - ; С - ;

D - 3; E - ; F - .

1. Особи, які працюють за сумісництвомГлобальна економіка – 24 год.

Сіденко Світлана Володимирівна, 60 років

Професор кафедри міжнародного менеджменту, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин

Київський державний університет ім. Т.Шевченка, 1977 р., спеціальність «викладач політичної економії, референт-перекладач», кваліфікація – політекономія

Доктор економічних наук, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 1999 р.,

ВАК України.

Професор за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2007 р..

Тема дисертації: Розвиток системи соціального захисту в умовах глобалізації економіки, 1999 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 10; В - 4; С - ;

D - 20; E - 2; F - .Глобальна економіка – 24 год.

Каленюк Ірина Сергіївна, 53 роки

Професор кафедри міжнародного менеджменту, Чернігівський державний інститут економіки і управління, головний науковий співробітник

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1982 р., спеціаліст, викладач політекономії, економіст

08.00.01 – політична економія, професор кафедри міжнародної економіки, Тема: «Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України»
А - 16; В - 8; С - 0;

D – 7 (3); E – (захищених: 10 аспірантів і 1 докторант; зараз: 1(КНЕУ) та 4); F - .Міжнародні організації – 18 год.

Колосова Вікторія Павлівна, 52 роки

Доцент кафедри міжнародного менеджменту,

Міністерство фінансів України, заступник директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики – начальник Управління співробітництва з міжнародними організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

  1. У 1982 році закінчила Київський інститут народного господарства (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») за спеціальністю – «Фінанси і кредит», магістр;

  2. у 1998 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі та здобула кваліфікацію Магістра за спеціальністю «менеджер зовнішньоекономічної діяльності», магістр.

Кандидат економічних наук. Дисертацію за темою «Кредитування реального сектору економіки України міжнародними фінансовими організаціями» захистила 20 травня 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті Світової економіки і міжнародних відносин НАН України, номер диплома ДК № 020157, Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.05.01.

Доцент, кафедра міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».


Курси підвищення кваліфікації за професійною програмою «Державне управління» в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президенті України у 2009 році.


* зазначити (цифрою) показники:

А - 10; В - ; С - ;

D - 7; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Даниленко Андрій Анатолійович, 35 років

Доцент кафедри міжнародного менеджменту,

Національний банк України, заступник начальника управління – начальник відділу

Київський національний економічний університет, 2000 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук: 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;

Тема дисертації: «Прямі іноземні інвестиції у промисловість України: шляхи активізації та підвищення ефективності», 2003 р.

Курс «Фінанси для макроекономістів», Інститут МВФ, (сертифікат від 22.03.2013)


* зазначити (цифрою) показники:

А - 8; В - ; С - ;

D - ; E - 1 ; F - .Управлінська результативність в міжнародному бізнесі – 16 год.

Кулик Юрій Євгенович, 30 років

Доцент кафедри міжнародного менеджменту,

ТОВ «Інтертехнолайн-ІТЛ, директор

Київський національний економічний університет, 2004 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини ;

Тема дисертації: «Інтернаціоналізація професійного розвитку менеджерів», 2010 р.* зазначити (цифрою) показники:

А - 11; В - ; С - ;

D - 8; E - ; F - .Міжнародний менеджмент 34 год.

Дзебих Ірина Борисівна, 26 років

Доцент кафедри міжнародного менеджменту

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук: 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема дисертації «Глобальні інвестиційні стратегії у конкурентному бізнес-середовищі», 2011 р.* зазначити (цифрою) показники:

А - 5; В - ; С - ;

D - 5; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Юрченко Володимир Володимирович, 59 років

Доцент кафедри міжнародного менеджменту

Директор Центру ППКККОДПСУ

Київський політехнічний інститут, 1982 р.

Спеціальність: технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти.

Кваліфікація: інженер-механік.
Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка, 1999 р.

Спеціальність: облік і аудит.

Кваліфікація: економіст.

Кандидат економічних наук

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Регулятивні механізми глобального руху капіталу», 2011 р.* зазначити (цифрою) показники:

А - 4 В - ; С - ;

D - 3; E - ; F - .Міжнародна економічна діяльність України – 36 год.

Шевченко Володимир Іванович, 51 рів

Доцент кафедри міжнародного менеджменту, голова правління ЗАТ «Європейський страховий альянс»

Київський інститут народного господарства, 1983 р.

Кандидат економічних наук

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації», 2005 р.
* зазначити (цифрою) показники:

А - 4 В - ; С - ;

D - 3; E - ; F - .
  1   2   3   4   5

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Страхування» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи