Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Сторінка1/5
Дата05.10.2014
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Таблиця 3.2

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри

за напрямом підготовки

спеціальностіп/п

Назви дисципліни, (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

(вік, років)

Посада;

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

^ 1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Міжнародна економіка,

38 годин

Поручник Анатолій Михайлович,

66 років

Завідувач кафедри міжнародної економіки, професор, директор центру магістерської підготовки

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, 1972 р., спеціальність «Політична економія», кваліфікація «Економіст. Викладач політекономії і суспільствознавства»

Доктор економічних наук, 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, професор кафедри політекономії, «Формування механізму інтеграції України у світове господарство»

-

А – 11

В – 6 (235 др.арк.);

С - 0;

D - 10;

E - 17;

F - 0.

2

Управління міжнародною конкурентоспроможністю, 24 години

Антонюк Лариса Леонтіївна,

47 років

Професор кафедри міжнародної економіки, директор інституту вищої освіти КНЕУ

Львівський політехнічний інститут, 1989р.,

Спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація «Інженер-економіст»

Доктор економічних наук, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, професор кафедри міжнародної економіки, «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації»

Стажування в Університеті Краківська політехніка( м Краків, Польща) та Університеті Пассау (м. Пассау, Німеччина) , протокол кафедри № 10 від 26.03.2013р

А – 13

В – 7 (23,5 др.арк.);

С - 5;

D - 10;

E - 5;

F – 350000грн

3
Пахомов Юрій Миколайович

Професор кафедри міжнародної економіки

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1953р., спеціальність «Правознавство»

Доктор економічних наук, професор

-

А – 12

В – 6;

С - 0;

D -;

E - ;

F – 0

4

Міжнародна економіка, 38 годин
Управління міжнародною конкурентоспроможністю, 24 години
Глобальне конкурентне лідерство, 16 годин

Швиданенко Олег Анатолійович

38 років

Професор кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет, 1997р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Міжнародна економіка»

Кандидат економічних наук, Спеціальність 08.05.01 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної економіки, «Ризики іноземного інвестування в Україну».

Доктор економічних наук, 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини, «Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку»

-

А - 13;

В – 10 (12,33др.арк.);

С - 0;

D - 16;

E - 4;

F - 0.

5

Міжнародна економіка, 60 годин
Міжнародна безпека, 22 години

Столярчук Ярослава Михайлівна,

37 років

Професор кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет, 1998р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з управління міжнародним бізнесом»

Доктор економічних наук, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної економіки, «Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір»

Докторантура Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 2009 рік,

Диплом доктора наук, номер

ДД №007957

А – 13

В – 8 (298 др. арк.);

С - 0;

D - 10;

E - 4;

F - 0.

6

Міжнародна економіка

38 годин
Міжнародна економіка (2 кредити)

20 годин

Паценко Олег Юрійович,

43 роки

Заступник першого проректора – учений секретар, доцент кафедри міжнародної економіки (0,5 ставки)

Київський державний педагогічний університет, 1992р., спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація «Учитель математики і фізики середньої школи»;

ВНЗ «Національна академія управління», 1999р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів»

Кандидат економічних наук, 08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою,

доцент кафедри фінансів і банківської справи, «Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана –Potsdam The State University of New York, Інститут вищої освіти за підтримки Комісії Фулбрайт в Україні, 03/10/2011 – 03/11/2011, «Faculty Development Workshop Series», сертифікат

А - 3;

В - 3;

С - 0;

D - 4;

E - 0;

F - 0.

7

Тренінг з міжнародної економіки
Міжнародна економіка

38 годин

Молчанова Еллана Юріївна

36 років

Доцент кафедри міжнародної економіки, заступник декана факультету Міжнародної економіки і менеджменту

Інститут економіки, управління та господарського права (м.Київ), 1999 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст»

Кандидат економічних наук, 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, «Економічна регіоналізація в контексті глобалізації світогосподарських зв’язків»

Довгострокове підвищення кваліфікації (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 3.11.2009 – 24.03.2010 рр. за програмою тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»

А - 12;

В - 0;

С - 0;

D - 12;

E - 0;

F - 0.

8

Міжнародна економіка

38 годин

Ольшевська Ірина Петрівна,

49 років

Доцент кафедри міжнародної економіки

Київський інститут народного господарства (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1988р., спеціальність «Економіка і планування матеріально-технічного постачання», кваліфікація «Економіст»

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини,

доцент кафедри міжнародної економіки,

«Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах глобалізації»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Відділ «Глобальні системи сучасної цивілізації». З 27.12.2012 р. по 27.03.2013 р. Стажування, наказ № 153-к, від 28.12.2012 р.

А - 10;

В - 0 ;

С - 0;

D - 0;

E - 0;

F - 0.

9

Міжнародна економіка

60 годин

Філіпенко Валентина Іванівна,

65 років

Доцент кафедри міжнародної економіки

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, 1972 р., спеціальність «Політична економія», кваліфікація «Економіст. Викладач політекономії і суспільствознавства»

Кандидат економічних наук, 08.00.01 –Політекономія

доцент кафедри політекономії Київського інженерно-будівельного інституту, «Эксплуатация трудящихся женщин и ее особенности в условиях современного капитализма (на материалах США)»

-

А - 9;

В – 2, (2др.арк.);

С -0 ;

D – 11;

E - 0;

F - 0.

10

Управління інтелектуальною власністю,

16 годин

Ільницький Денис Олександрович, 37 років

Докторант, доцент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет, 1999р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр міжнародного інвестиційного менеджменту»

Кандидат економічних наук, 08.05.01 - Світове господарство та міжнародні економічні відносини

доцент кафедри міжнародної економіки, «Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва»

Стажування (Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, кафедра міжнародної економіки та економічної дипломатії, 2 квітня – 27 червня 2013 року)

А - 10/3 ;

В – 7 (13,3 др.арк.); з грифом МОН – 1 з 5

С - 0;

D - 7;

E - 0;

F - 0.

11

Міжнародна безпека, 22 години
Міжнародна економіка (5 кред.) 38 годин


Черницька Тетяна Володимирівна, 36 років

Доцент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту», Київський національний економічний університет, 2002р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр з правового регулювання економіки»

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, «Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації»

Тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (спільний проект №529031-LLP-2012-UA-AJM-MO) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) та Виконавча Агенція з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС) Сертифікат від 15.03.2013

А - 15;

В – 1 (0,72 др.арк.);

С - 0;

D – 10/4;

E - 0;

F - 0.

12

Міжнародна безпека, 22 години

Цимбал Людмила Іванівна,

33 роки

Доцент кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2004р., спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація «Спеціаліст з економіки підприємства»

Кандидат економічних наук 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, «Особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» Диплом СПК 291247, 2012 р. від 23 березня 2012

Тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (спільний проект №529031-LLP-2012-UA-AJM-MO) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) та Виконавча Агенція з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС) Сертифікат від 15.03.2013

А - 7;

В – 1 (7,3 др.арк.);

С - 0;

D - 3;

E -0;

F - 0.

13

Міжнародна економіка

38 годин

Антонюк Катерина Вікторівна

32 роки

Доцент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003 р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Міжнародна економіка»

Кандидат економічних наук, 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

-

А - 8;

В - 0;

С - 0;

D - 0;

E - 0;

F - 0.

14

Міжнародна економіка,

38 годин


Стрельник Світлана Олександрівна, 31 рік

Старший викладач кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2004р., спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація «Магістр-викладач економіки»

Кандидат економічних наук, 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, «Транснаціоналізаційні фактори інтеграції України у світове господарство»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» Диплом №125, 12СПК 544619, від 4 квітня 2011 р.

А - 8;

В - 0;

С - 0;

D -6 ;

E -0 ;

F - 14.

15

Міжнародна економіка

38 годин

Зарицька Ірина Анатоліївна

30 років

Старший викладач кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2005р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з міжнародної економіки»

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, «Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра міжнародної економіки, диплом кандидата наук ДК № 068160 від 31 травня 2011р.

А – 9;

В – 1 (3,8 др.арк.);

С - 0;

D -14;

E - 0;

F - 0

16

Міжнародна економіка

Танащук Ірина Олександрівна

32 роки

Асистент кафедри міжнародної економіки

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003р., спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація «Економіст, викладач-дослідник економічної теорії»

-

Навчання в аспірантурі;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» Диплом №074, 12СПК 543271, 2009 р. від 20 березня 2009 р.

А - 0;

В - 0;

С - 0;

D - 4;

E - 0;

F - 0.

17

Міжнародна економіка (10 кредитів), міжнародна економіка (5 кредитів)

Кирилюк Надія Василівна,

26 років

Асистент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009р., спеціальність «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація «Магістр з управління персоналом і економіки праці»

-

-

А - 1;

В – 0;

С - 0;

D – 3;

E - 0;

F - 0.

18

Міжнародна економіка 5 кредитів та Міжнародна економіка 10 кредитів

Чеберяк Олена Віталіївна

26 років

Асистент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з міжнародної економіки»

-

-

А – 1;

В - 0 ;

С -0 ;

D - 3;

E - 0;

F -0 .

19

Міжнародна економіка

Бусарєва Тетяна Геннадіївна

26 років

Асистент кафедри міжнародної економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з міжнародної економіки»

-

Навчання в аспірантурі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

А -6 ;

В - 0;

С - 0;

D - 0;

E - 0;

F - 0.

^ 1. Особи, які працюють за сумісництвом^ Зазначити тільки один захід професійного підвищення кваліфікації за останні 5 років

* зазначити (цифрою) показники:

А - ; В - ; С - ;

D - ; E - ; F - .
  1   2   3   4   5

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Страхування» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи