Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності icon

Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Скачати 143.14 Kb.
НазваКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Дата05.10.2014
Розмір143.14 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 3.2

Кафедра міжнародної торгівлі

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри

за напрямом підготовки

спеціальностіп/п

Назви дисципліни, (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

(вік, років)

Посада;

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

^ 1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Міжнародний маркетинг

(34 год.),
Управління міжнародним маркетингом

(16 год.)

Циганкова Тетяна Михайлівна

(56 років)

Професор кафедри міжнародної торгівлі

Київський інститут народного господарства імені

Д.С. Коротченко, 1978р., спеціальність: планування промисловості, кваліфікація: економіст

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2004;

професор кафедри міжнародної торгівлі, 2005р.

«Сучасна парадигма міжнародного маркетингу»

Центр сприяння розвитку малих та середніх підприємств Міністерства промисловості та інформаційних технологій та Міністерства Комерції Китаю /

^ Китайська Народна Республіка, Пекін.

Програма : «Розвиток експортно орієнтованих індустріальних кластерів в Китаї»

Сертифікат

№ G05345-2011

11.07.2011

А – 8 у т.ч. 2 у зарубіжних виданнях;

В – 2 (2 д.а);

С - 1;

D – 2 у т.ч. 1 на міжнародних;

E – 9 аспірантів;

F - .

2.

Управління міжнародним маркетингом

(16 год.)

Оболенська Тетяна Євгенівна

Професор по кафедрі міжнародного менеджменту

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1969р. спеціальність: економіка та організація, кваліфікація: інженер-економіст

доктор економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, 2003р.

тема: «Маркетинг у сфері освітніх послуг»
А – 9 у т.ч. 2 у зарубіжних виданнях;

В – 2 (13,6 д.а);

С - 0;

D – 1 на міжнародних;

E – 7 аспірантів;

F - .

3.

Міжнародна торгівля

(20 год.);

Торгова політика та комерційна дипломатія (16год.)

Яценко Ольга Миколаївна (32 роки)

Професор кафедри міжнародної торгівлі

Державний агроекологічний університет, 2003 р., спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація менеджера зовнішньоекономічної діяльності

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством,

Доцент, кафедра економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету,

Тема докторської дисертації: “ Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства ”.

Захист докторської дисертації у Житомирському національному агроекологічному університеті 15.02.2012 р.

(ДД № 000856 від 17.05.2012 р.)А - 141; у т.ч. 13 у зарубіжних виданнях;

В - 8 монографій (37,7 друк.арк.);

С - 9;

D - 47, у т.ч. 12 на міжнародних;

E - 2 аспіранта та 1 докторант;

F - відсутній.

4.

Міжнародний маркетинг

(34 год.)
Управління міжнародним маркетингом


Гордєєва Тамара Федорівна,

62 роки

Доцент кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка,

1973 р.,

Спеціальність:

економічна кібернетика,

Кваліфікація: математик-економіст

Канд..екон.наук,

08.00.11, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці,

Доцент, кафедра міжнародного менеджменту

Використання математичних методів та інформаційних систем в управлінні транспортом

Планується 2014


А - 4;

В – 1 (1,17 д.а.) ;

С - 0 ;

D – 14/5;

E – 6 аспірантів;

F - .

5.

Міжнародна торгівля

(20 год.)
Митно-тарифне регулювання (16 год.)


Іринчина Інна Борисівна

(41 рік)

Доцент кафедри міжнародної торгівлі

Чернівецький державний університет ім.. Ю.Федьковича, 1994р.

Спеціальність: економіка і правління виробництвом, кваліфікація: економіст

К.е.н., 08.05.01. – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної торгівлі, «Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі вступу до СОТ»

Центральна регіональна митниця, відділ митних платежів, з 19.11.07. – по 17.12.07

А - 3;

В – немає;

С - 0 ;

D – 3;

E – 4 аспіранти;

F - .


6.

Міжнародна торгівля

(20 год.)

Тіпанов Владислав Вікторович

Доцент кафедри міжнародної торгівлі

Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність: «Економіка підприємства»; кваліфікація: магістр ділового адміністрування

к.е.н., ІСЕМВ НАН України, Світове господарство і міжнародні економічні відносини, «Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки»

Планується 2014р.
МНС України, курси, Посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту, 26.04.2012р.

А - 11 статей (1 в міжнародному журналі);

В - 1 монографія (1 др.ар.);

участь у 1 посібнику (1 др.ар.);

D - 8 доповідей на конференціях (2 міжнародні).

7.

Міжнародний маркетинг (34)
Управління міжнародним маркетингом (16)

Міжпредмет-ний тренінг (36)

Євдоченко Олена Олександрівна (33 роки)

Доцент кафедри міжнародної торгівлі

Київський національний економічний університет,

2002 рік,

спец.

«Міжнародна економіка»,

магістр з

управління міжнародним бізнесом

08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної торгівлі

Семінар-тренінг «SPSS – надійний інструмент практикуючого маркетолога (базовий курс)», проведений Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу» 21-25 вересня 2009 р.

Тренінг «Шляхи подолання економічної кризи у невиробничому секторі економіки: досвід Японії», 27-28 січня 2010 року Київ, Україна

Спецкурс комерційна дипломатія для країн Центральної та Східної Європи, 11-14 жовтня 2010 року Бухарест, Румунія.

* зазначити (цифрою) показники:

А - 6;

В – 1 (1 д.а. в співавторстві);

С - немає;

D - 7;

E – 1 аспірант;

F - немає.

8.

Міжнародний маркетинг (34)
Міжнародні комерційні контракти

(16 год.)

Солодковський Юрій Мечиславович

(33 роки)


Доцент кафедри міжнародної торгівлі

Київський національний економічний університет, 2001р., спеціальність: «Міжнародна економіка», кваліфікація: магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Тема дисертації: «Конкурентні моделі розвитку експорту»

Планується у 2013 році

А - 6;

В – 1 (2,1 д.а. в співавторстві);

С - немає;

D – 3 у т.ч. 2 на міжнародних;

E - 1 аспірант;

F - немає.

9.

Міжнародна торгівля

(20 год.)

Лиськова Леся Миколаївна

старший викладач кафедри міжнародної торгівлі

Київський національний економічний університет, 2001р., спеціальність : «Міжнародна економіка», кваліфікація: магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Тема дисертації: «Інноваційний потенціал євроінтеграції України»2008 рік захист кандидатської дисертації
Планується в 2014 році

А – 1;

В – 1 (0,5 д.а.);

С - 0;

D – 0;

E – немає; F - .

10.

Міжнародний маркетинг

(34 год.)


Гжесюк Аліна Олександрівна

старший викладач кафедри міжнародної торгівлі

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007р. спеціальність: міжнародна економіка, кваліфікація: магістр з міжнародної економіки

Кандидат економічних наук, 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Тема дисертації: «Міжнародний маркетинг освітніх послуг»

2007-2010 р. навчання в аспірантурі КНЕУ

(очна форма навчання)

А – 6 у т.ч. 2 у зарубіжних виданнях; В – 1 (0,6 д.а.);

С - 0;

D – 3;

E – немає; F - .

11.Олефіренко Вікторія Володимирівна

асистент

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2008, спеціальність: міжнародна економіка,

Кваліфікація:

магістр з міжнародної економіки
КНЕУ ім. В.Гетьмана,

Тренінг-курси

«Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»,

свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544617,

4 квітня 2011 р.

А - 7 ;

В – 0,62 д.а. ;

С - 0

D - 7 ;

Е - 0

F - .

^ 1. Особи, які працюють за сумісництвом

12.

Міжнародний маркетинг


Онищенко Володимир Пилипович

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою «міжнародного менеджменту та маркетингу»

Львівський торгово-економічний інститут, 1971р.,

Спеціальність: економіст, кваліфікація: економіка торгівлі

Доктор економічних наук, 08.00.05 – регіональна економіка, розміщення продуктивних сил

Тема: «Економічний механізм формування раціональної зайнятості»
А - 10;

В - 0;

С - 0;

D - 0;

E – 1 аспірант;

F - .

13.

Торгова політика і комерційна дипломатія

Гончарук Андрій Іванович

Представник України у СОТ, Голова державної комісії з питань співробітництва з СОТ

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1983р., спеціальність: політична економія; кваліфікація: економіст викладач політичної економії

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ

Тема: «Вплив науково-технічної революції на характер економічного змагання двох світових систем»
А – 6 у т.ч. 3 міжнародних;

В – 1 (0,5 д.а.);

С - 0;

D -0 ;

E – 6 аспірантів;

F - .

14.

Митно-тарифне регулювання

Ліпіхіна Тетяна Дмитрівна

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики,

головний консультант

Львівський лісотехнічний інститут, 1990р., спеціальність: економіка і організація деревообробної промисловості; кваліфікація: інженер-економіст

Кандидат економічних наук, 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ, Тема: «Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньо-економічної діяльності»
А - 5;

В – 1 (16 д.а.);

С - 0;

D – 1 у т.ч. міжнародна;

E - немає;

F - .

15.

Торгова політика і комерційна дипломатія,
Тренінг

(36 год.)

Олефір Анна Олександрівна

Світовий банк в Україні,

Консультант

Київський національний економічний університет, 2000р., спеціальність : «Міжнародна економіка», кваліфікація: магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ
А – 2 у т.ч. 1 міжнародна;

В – 1 (0,5 д.а.);

С - 0 ;

D - 1;

E - немає;

F - .

16.

Тренінг

(36 год.)

Пирожков Леонід Сергійович

Адміністрація Президента України, управління з питань Європейської інтеграції, зав. відділом

Київський національний економічний університет, 2002р., спеціальність : «Міжнародна економіка», кваліфікація: магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.10 – Статистика Тема: «Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ»
А - 0; В - 0; С - 0;

D - 0; E - 0; F - .

Примітки: * А – кількість опублікованих статей / у тому числі в журналах міжнародних без цитування;

В – кількість та обсяг (друк.арк.): монографій, підручників та посібників з грифом МОН (МОНмолодьспорту) України;

С – кількість публікацій зі студентами;

D – кількість доповідей на конференціях, семінарах / у тому числі на міжнародних;

Е – кількість аспірантів (для кандидатів та докторів наук) та докторантів (для докторів наук);

F – обсяг наукової тематики, тис. м..
Завідувач кафедри міжнародної торгівлі

д.е.н., професор Т.М. Циганкова
Декан факультету Ю.М. Солодковський

МП

Схожі:

Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Страхування» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Кафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи