Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Скачати 133.71 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Дата05.10.2014
Розмір133.71 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 3.2

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальностіп/п

Назви дисципліни, (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

(вік, років)

Посада;

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

1.Європейська інтеграція (24)

2.Європейська інтеграційна політика (16)

Чужиков Віктор Іванович

(55 років)

Завідувач кафедри європейської інтеграції, професор

Сімферопольський державний університет (зараз Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського), 1980. Географ. Викладач (економічна і соціальна географія)

Д.е.н., 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини(2003), ДД003227, професор кафедри міжнародної економіки (2005), атестат 02ПР003707.Тема дисертації «Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни)»

Агенція з освітньої, культурної та аудіовізуальної політики Європейської Комісії (Бельгія-Україна, 2013), Сертифікат Training for trainers “European Regional Development Model”, 528395-LLP-2012-UA-AJM-CH, 13.07.2013

А - 22; В – всього 12, протягом останніх 5 років – 6, у т.ч. одна одноосібна. Разом 185,6 др.арк.; С - 0; D - 32 / 8; E – 3 аспіранти та 2 докторанти.( Підготовлено 9 кандидатів наук, у т.ч. 6 за останні п’ять років) ; F – обсяг наукової тематики 95 000 євро (1016500 гривень).

2.

Європейська інтеграція (22 години);

Європейський бізнес (16 год.)

Федірко Олександр Анатолійович

(34 років)

Доцент кафедри європейської інтеграції

Київський національний економічний університет, 2001 р. (КВ 17009005 від 30.06.2001)

Спеціальність: міжнародна економіка. Кваліфікація: магістр з управління міжнародним бізнесом

Кандидат економічних наук, 08.00.02 «світове господарство і міжнародні економічні відносини»,

(ДК № 030884 від 15.12.2005)

Доцент кафедри європейської інтеграції

(12 ДЦ № 031156 від 29.03.2012),

«Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки»

План - 2014 рік

А – 7/2; В – 4 (2 др.арк);

С - 0; D – 13/3; E - 1; F - 0.

3.

Міжнародні стратегії економічного розвитку (24 год);

Європейські стратегії України (16 год;

Європейський проектний менеджмент (16 год)

Ткаленко Світлана Іванівна

(40 років)

Доцент кафедри європейської інтеграції

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1996 р.

Спеціальність: менеджмент у виробничій сфері. Кваліфікація: економіст-менеджер

Кандидат економічних наук,

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

ДК №018677 від 21.05.2003, пр. 15-06/05.

Доцент кафедри міжнародної економіки 02ДЦ №015163, 2005, пр.4/27-Д.

Тема: Міжнародні інвестиційна діяльність комерційних банків

План - 2014 рік

А - 24; В – 3 (2,4 д.а.); С - 0;

D - 11; E - 0; F - 0.

4.

Європейська інтеграція

Вінська Оксана Йосипівна

(30 років)

Доцент кафедри європейської інтеграції

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2006р.

Спеціальність «Міжнародна економіка»,

Кваліфікація магістра з міжнародної економіки

КВ № 30223146

Кандидат економічних наук,

08.00.02- світове господарство і міжнародні економічні відносини

Кафедра міжнародної економіки та кафедра європейської інтеграції

«Система регулювання аграрного сектору в ЄС»

ДК №004114 від

19 січня 2012 року

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Програма тренінг –курсів «Технології інноваційного навчання в економічному університеті»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 544560 від 24 травня 2013 року № 194


А - 7 ; В - 1 / 0,5 д.а.; С -0 ;

D - 13; E -0 ; F - .

5.

Європейська інтеграція (практ.), міжнародні стратегії економічного розвитку (практ)

Никонюк Катерина Олегівна

(26 років)

Асистент кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009 р.,

спеціальність «Міжнародна економіка», магістр, КВ №37344533


-

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» Тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №291215 від 23.03.2012, Диплом №165

А - 5; В - 1 ; С - 0;

D - 15; E - 0; F - 0.

^ 1. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

(24 год)

Татаренко

Наталія Олексіївна

(60 років)

Дипломатична академія України при МЗС України,

проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків

Київський державний університет ім..Т.Г.Шевченко,

1975,

політична економія:

економіст, викладач політичної економії

Кандидат економічних наук, 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки,

Професор кафедри міжнародної економіки.

Тема дисертації: «Зростання ступеня зрілості системи відносин розподілу за працею на етапі розвиненого соціалізму»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

НАН України,

2012 р.

А – 19/4 ; В -12/26,4 д.а.; С - ;

D – 25/22 ; E - 4 ; F – 0

2.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

(24 год)

Вітер Ірина Ігорівна

(53 роки)

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, провідний науковий співробітник

    Київський інститут народного господарства, 1982

    спеціальність: організація механізованої обробки економічної інформації,

    кваліфікація: інженер-економіст
Кандидат економічних наук, 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством, 1991 р., ВАК СРСР.

Старший науковий співробітник зі спеціальності Організація управління, планування і регулювання економікою, НДЕІ Мінекономіки України, 2000 р.

Тема дисертації: «Управління ресурсозбережен­ням на основі економічних методів»
А - 9; В – 1(0,5 д.а.); С -0 ;

D -9 ; E -4 ; F - 0.

3.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

(практ.)

Гончарова Анастасія Олександрівна

(25 років)

Аспірантка, асистент кафедри (0,5 ст.)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2010 рік. Спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки.

КВ № 39627910

-
A– 4; B – 0; C – 0;

D – 6; Е – 0; F – 0.

4.

Європейська інтеграція (практ.)

Чужиков Андрій Вікторович

(26 років)

Асистент кафедри (0,25 ст.), креативний продюсер каналу «Україна»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009 рік. Магістр міжнародної економіки (спеціалізація європейська інтеграція)

-
A– 3; B – 0; C – 0;

D – 8/5; Е – 0; F – 0.


Примітки: * А – кількість опублікованих статей / у тому числі в журналах міжнародних без цитування;

В – кількість та обсяг (друк.арк.): монографій, підручників та посібників з грифом МОН (МОНмолодьспорту) України;

С – кількість публікацій зі студентами;

D – кількість доповідей на конференціях, семінарах / у тому числі на міжнародних;

Е – кількість аспірантів (для кандидатів та докторів наук) та докторантів (для докторів наук);

F – обсяг наукової тематики, тис. грн.
Завідувач кафедри В.І. Чужиков
Декан факультету Ю.М. Солодковський

МП

Таблиця 3.3

^ Докладна інформація до пункту 8 таблиці 3.2


№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Назва статей (у тому числі зі студентами),

монографій, підручників, посібників (у тому числі навчально-методичних)

^ 1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Чужиков Віктор Іванович

Підручники та навчальні посібники

1. Європейська інтеграційна політика: навч. посіб. А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко; /За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Чужикова. Гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-8593 від 14.10.9 – К.: КНЕУ, 2010. – 451 с (26, 21 др.арк., авторських – 9, 52 др. арк.)

2. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб / В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко, та ін.;/За заг. ред. В.І. Чужикова. Гриф МОН №1/11-3149 від 16.04.10 – К.: КНЕУ, 2010. – 214 с (14,15 др.арк; авторських – 5,8 др.арк).

Монографії

1. Технологічна модернізація в Європейській економіці: монографія / Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г., Чужиков В.І.; за наук. ред. В.І. Чужикова. – К.:КНЕУ, 2013. – 266 с. (15,81 др.арк)

2.

Федірко Олександр Анатолійович

Підручники та навчальні посібники

1. Європейська інтеграційна політика: навч. посіб. А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко; /За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Чужикова.Гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-8593 від 14.10.9 – К.: КНЕУ, 2010. – 451 с (26, 21 др.арк., авторських – 9, 52 др. арк.)

2. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб / В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко, та ін.;/За заг. ред. В.І. Чужикова. Гриф МОН №1/11-3149 від 16.04.10 – К.: КНЕУ, 2010. – 214 с (14,15 др.арк; авторських – 5,8 др.арк).

Монографії

1. Федірко О.А. Інноваційний потенціал України в контексті інтеграційних процесів у ЄС; Трансформація промислової структури ЄС // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. − 703, [1] с.

3.

Ткаленко Світлана Іванівна

Монографії

1. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности // Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: колл. Монография в 2-х тт. (научное издание) // под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. - СПб.: Астерион, 2010 – Т.2. – 374 с. – С.116-123.

2. Європейський інтеграційний вектор України в системі національної економічної безпеки // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.М. Столярчук, та інш]; за заг. ред. докторів економічних наук, професорів Д.Г. Лук’яненко та А.М. Поручника. – К.:КНЕУ, 2011 – 703 с. – С.400-415.

Статті

3. Стратегічний розвиток України в контексті європейського вибору // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів: зб. наук. праць – К.: Фенікс, 2011 – 352 с. – С. 239-245.

4.

Вінська Оксана Йосипівна

1. Модернізація аграрної політики ЄС. Міжнародна економічна політика. Науковий журнал.- №14-15.- Київ: КНЕУ, 2011.- с. 82-98

2. Основні напрями зближення аграрних моделей України та ЄС. Економічний простір. Збірник наукових праць.- Випуск 47. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011.-С.5-15.

3. Особливості сучасного стану реалізації Спільної аграрної політики Європейського Союзу. Економічний простір. Збірник наукових праць.- Випуск 40. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010.-С.5-20.

5.

Никонюк Катерина Олегівна

1. Никонюк К.О. «Модель охорони здоров’я в ЄС» //Ресурси та моделі глобального економічного розвитку / за заг. ред. д.е.н., проф. Лук’яненко, А.М. Поручника. ­– КНЕУ. - 2011 – С. 537-542.

2. Никонюк К.О.Еволюція політики Євросоюзу у сфері медичних послуг//Стратегія розвитку України: науковий журнал. – 2010 – №2 – С. 132-139.

3. Никонюк К.О. Застосування європейського досвіду в реалізації реформи охорони здоров’я України (в контексті пілотного проекту) // Міжнародна економічна політика. – 2012 - спеціальний випуск, ч.1 – С. 418-423.

^ 2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

Татаренко Наталія Олексіївна

1. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник (гриф МОН) - К.: ДАУ при МЗС України, 2013. - 628 с.- С.38-97

2. Стратегии национального развития в контексте формирования нового мирового порядка. - Симферополь: Антиква, 2012. – С. 14-19.

3. Концептуальні виклики стратегії модернізації національної економіки України //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – Вип. 1. К.: НАУ, 2011. – № 1. – С.38-43.

2.

Вітер Ірина Ігорівна

1. Вітер І.І. Глобальні стратегії ЄС і євроінтеграційна національна стратегія України в умовах світосистеми глобалізму // Білорус О.Г. Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко, І.І. Вітер; за наук. ред.. О.Г.Білоруса. - К.: КНЕУ, 2009. -528, [8] с. – С.422- 510. (4,0 д.а.)

2. Вітер І.І. Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування / І.І.Вітер, В.І.Вітер, Л.Г.Гончаревич // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С.106-161 (Особистий внесок автора – 1,8 д.а.)

3. Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г.Білорус, О.В.Зернецька, В.А.Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с., СС. 99-106, 230-237, 336-343. (Особистий внесок автора – модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи, модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір, оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі - 1,2 д.а.).

3.

Гончарова Анастасія Олександрівна

1. Гончарова А. О. Інноваційні детермінанти розвитку машинобудування в Європейському Союзі/ А.О. Гончарова// Міжнародна економічна політика: наук. журн. Спецвип. У 2ч. С 398 - 405

2. Гончарова А. О. Промислова динаміка Європейського Союзу/А. О. Гончарова// Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 61.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012.- С. 37 - 48

3. Гончарова А.О., Чужиков В. І. Зміна глобальних парадигм: наслідки для машинобудівної галузі/В. І. Чужиков,А. О. Гончарова// Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 71.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.- С. 34 – 47


4.

Чужиков Андрій Вікторович

1. Чужиков А.В. Особливості еволюції медіаринків в глобальній економіці/А. Чужиков// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право: наук. Журн.-К.:НАУ,2011.-№ 2.- С.236 -240 (0,6 др. арк.))

2. Чужиков А.В. Економізація глобальної медіа парадигми/ А.В. Чужиков// Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць Одеського національного економічного університету.- Одеса: ОНЕУ,2012.-№3 (46).- С. 116 – 121 (07 др. арк.)

3. Чужиков А.В. Еволюція розвитку медіа ринку в ЄС/ А. В. Чужиков// Вісник Донецького національного університету: наук. Журнал. Сер. В.- Економіка і право. - Донецьк: ДНУ, 2012.-№2.-С. 269 – 274 (0,6 др. арк.)Завідувач кафедри В.І. Чужиков


Декан факультету Ю.М. Солодковський
МП

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconКафедра міжнародної торгівлі Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Фінанси підприємств» за напрямом підготовки
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Страхування» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спец., вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи