Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) icon

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
НазваТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
Сторінка1/6
Дата05.10.2014
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Таблиця 3.2.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу
за напрямом «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030507«Маркетинг» (бакалавр) та 8.03050701 «Маркетинг» (магістр)
п/п

Назва

дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище,

ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової

спеціальності, вчене

звання, за якою кафедрою

(відділом тощо) присвоєно,

тема дисертації

Підвищення

кваліфікації

(назва організації,

де відбувалося підвищення кваліфікації,

кафедра дата,

вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
Університетська освіта (18)

Павленко

Анатолій Федорович

Професор

(КНЕУ, ректор)

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1964, Економіка промисловості. економіст

Д.е.н., професор кафедри управління матеріальними ресурсами, академік АПН

«Організація та планування розвитку постачання постачальницько-збутових організацій»
А – 5, В - 2
Поведінка споживача (24)

Шафалюк Олександр Казимирович

Професор,

декан ф-ту управління персоналом та маркетингу

Київський державний економічний університет, 1995, Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва, Спеціаліст-економіст, диплом ЛЗ №000202

Д.е.н., Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.04професор кафедри маркетингу,Захист докторської дисертації

A-10, D-7, E - 5


Логістика(22)Кальченко

Альбіна

Георгіївна
професор

Харківський Інститут залізничного транспорту,1963,Інженерно-економічна,Інженер-економіст,

Кандидат економічних наук,0800.06 – Економіка матеріально-технічного постачання, МЕК №011968,1969,

Професор, кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,02ПР №003974,2005р.1969, «Шляхи вдосконалення постачання продукції»

--

А--, В-2, С--, D-1, Е-- F--
Маркетинговий менеджмент (20)
Маркетинг промислового підприємства (34)

Пилипчук Володимир Петрович

Професор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1964, Економіка матеріально-технічного постачання і збуту, економіст

К.е.н. 1982 р., 08.00.04, «Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями», професор кафедри маркетингу, Соверешнствование системы управления запасами угля
А-29, В-4. D-6, E - 5
Рекламний креатив (16)
Паблік рілейшнз у бізнесі (10)

Примак

Тетяна Олександрівна

Професор

Київський автомобільно-дорожній інститут, 1992 р., спеціальність «економіка, організація автомобільного транспорту», кваліфікація – інженер-економіст

Д.е.н., спеціальність 08.00.04, захистилась у 2004 р., вчене звання професора кафедри маркетингу, у 2005 р.

«Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємств»

Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2008 рік

А--27,

В-монографій – 3 (25,5 д.а.)

Підручників 2 (28,49 д.а.), посібників з грифом МОН – 1 (19,7 д.а.), посібників без грифу – 3 ( 36,62 д.а.)

С—3

D---11,

E---4-,

F---
Маркетинг (50)

Решетнікова

Ірина

Леонидівна

Професор

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1978, економіка та організація промислових підприємств, інженер - економіст

Доктор економічних наук, зі спеціальності: підприємництво, менеджмент та маркетинг (08.00.04), професор кафедри маркетингу. Тема дисертації: «Формування маркетингової стратегії підприємства»

Університет м. Бремен (Німеччина), Інститут логістики та морських перевезень.2010 рік.

А-12,

В-4(2 д.а),2 (18 д.а.)

С-0.

D-5,

E- 5

F-294, 7 тис.грн (2009-2010рр.)
Маркетингові дослідження (34)
Стратегічний маркетинг (20)

Федорченко

Андрій

Васильович

Професор

Криворізький філіал КНЕУ в 1997 р.. «Маркетинг», магістр з маркетингу

Д.е.н., 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», професор кафедри маркетингу 2013 р.

«Маркетингові дослідження: системний підхід»

Захист докторської дисертації

A-22,B-2,D-13,E-5
Маркетинг (44)
Маркетингова товарна політика (98)

Антонченко Мирослава

Юріївна

Доцент

Київський інститут народного господарства спеціальність за дипломом – «Економіка і планування матеріально-технічного постачання». 1990

Кандидат економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (09.10.2002), доцент кафедри маркетинг (22.12.2006)

Тема дисертації: «Маркетинговий механізм формування товарного асортименту»
А – 1., В - 1Маркетинговий менеджмент

(20)

Голіцин

Андрій

Миколайович

Доцент

КНЕУ, 2000, спец. «Маркетинг», магістр з маркетингового менеджменту

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами", тема дисертації «Виставково-ярмаркова діяльність підприємства»

ТОВ «Ефект-студія груп», 2012 рік

A – 5

B – 1 (2 друк. арк.)

C - --

D - 4

E - --

F -

Керівництво студентською науковою роботою – 4 призера всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом ""Маркетинг, економіка праці" (2010-2013рр)
Управління продажем (24 )

Данніков

Олег

Володимирович

Доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана” у 2001 році «Маркетинг» та здобув кваліфікацію магістра з маркетингового менеджменту

Кандидат економічних наук з 2005 року 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами», доцент кафедри маркетингу. «Розвиток маркетингу страхових послуг» (на прикладі страхової галузі).

Практика розробки та експлуатації дистанційних курсів «Маркетинговий менеджмент» і «Маркетинг послуг» (згідно наказу № 717 «Про підготовку навчально-методичних матеріалів з дисциплін для використання в середовищі WebCT» від 16.11. 2009 р., які розміщено в середовище WebCT на сайті університету ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» -

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК№231049


03.10.2011 отримана стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011-2012. Наукова робота проводилась згідно планам науково-дослідних робіт кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за темою «Система маркетингових досліджень в економіці України» (державний реєстраційний номер №0107U001338).

А - 52, В - 1 (41,80), С -2, D-13, E--, F--

Маркетинг (20),

Маркетинговий аудит (20)

Дерев'янченко Тетяна

Єгорівна

Доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1979 р.

Економіка праці економіст,

диплом Д-І 343605

Кандидат економічних наук, 2004р., економіка, організація і управління підприємствами

тема: «маркетинговий аудит підприємства»

ДК № 022042.

доцент по кафедрі маркетингу, 2007 12ДЦ № 018517 Міністерство освіти і науки України. Рішення Атестаційної колегії.


-

А - 9,

В-

С-.

D-2,

E-,

F-
Маркетинг послуг (34 )
Товарна інноваційна політика

(16 )

Дима

Олександр Олексійович

Доцент

Київський національний економічний університет, 2013, магістр з маркетингу

к.е.н, 08.00.04 економіка та управління підприємства пі
доцент, кафедра маркетингу

ТНС Україна,

протокол засідання кафедри маркетингу № 8 від 19.01.12р.


А-10/0

В--

С-1

D-9/9

E- -

F- -
Маркетингове ціноутворення (24)

Дугіна

Світлана

Іванівна

Доцент

1966, КІНГ, Економіка матеріально-технічного постачання. економіст

Кандидат економічних наук, 08.00.06 – Економіка матеріально-технічного постачання,МЭК № 017320, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, доцент Економіки матеріально-технічного постачання ВАК при Раді Міністрів СРСР1973, ДЦ № 032722,1979, « Економическая эффективность опти-мизации про-изводственных запасов» 1973 р.--

А-2. D-1

Логістика(22)Кривещенко Вікторія

Віталіївна


доцент

Київський державний економічний університет, Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Економіст, 1994 р.

Кандидат економічних наук,Економіка, організація і управління підприємства-ми

08.06.01, доцент кафедри маркетингу «Управління комерційною діяльністю підприємства по збуту продукції»

ПП «Логістик Україна»,

звіт 2012 р.

А-8;

В-2, 11 д.а.

С-2

Е---;

F-
Маркетинг (20)

Лилик

Ірина

Вікторівна

Доцент

КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1981, ИВ-1, №004528, економіст, викладач політичної економії

Кандидат економічних наук, 1992, економ. Теорія КН №001092 Доцент

ДЦ АР№002520, 21 грудня 1995 р.


Integration of Gender Perspectives into Education – Contribution to Sustainable Development – EU Information seminar for Gender Experts from Ukraine.- Brussels: 12-17/05/2013, Certificate


А--25, В-3…С--1-. D-8-, E----, F---
Маркетинг закупівель (22)
Маркетинг послуг (34)

Мальченко

Віктор

Матвійович

Доцент

Одеський політехнічний інститут, 1959 р., промтеплоенергетик
Інститут управління народним господарством, м.Київ, 1985 р., Методи управління, організація і планування

К.т.н., спеціальність 05.16.01

Доцент кафедри технології суднобудування
«Дослідження повітронагрівача з сипучою насадкою, що рухаєься при набігаю чому потоці»

--

А – 3,

В- 1 (20.92 д.а.)

С - 1
Інфраструктура товарного ринку (22)

Савощенко Анатолій Семенович

Професор

Київський інститут народного господарства, 1965, економіка матеріально-технічного постачання, економіст

К.е.н., доцент кафедри економіки матеріально-технічного постачання, ДЦ № 024532. «Резерви підвищення ефективності постачальницько-збутових організацій, доктор філософії

--

А – 4, В – 4, С – 1, Е – 4 (в т.ч. 2 захистились)
Маркетинг (20)

Сахарова

Тетяна

Вадимівна

Доцент

Київський державний економічний університет, 1995 р. міжнародні економічні відносини, економіст з знанням іноземної мови

К.е.н. зі спеціальності підприємництво, менеджмент та маркетинг, доцент кафедри маркетингу, «Поширення інформації в комплексі маркетингових комунікацій (на прикладі телебачення)

Національна Академія Управління, кафедра маркетингу, 2013 р.

А – 4, В – 1, 24 др.арк., С – 1, D -1
Маркетингові комунікації (36)

Сєвонькаєва

Ольга

Олексіївна

Доцент

Київський державний економічний університет, 1995 р. Спеціальність – управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва. Кваліфікація – економіст.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг. Тема дисертації: «Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів»

Українська асоціація маркетингу, 2007 р.

А- 5,

В- 1 (23 д.а.)

С-

D-2


Маркетинг

(22)


Ткач

Вячеслав

Михайлович

Доцент

,,Криворізький ордена Трудового Червоного Прапору гірничорудний інститут’’ МВССО УРСР у 1977 р. з відзнакою за спеціальністю ,,Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”; кваліфікація ,,Гірничий інженер-електрик’’.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 ,,Автоматизація технологічних процесів та виробництв (промисловість)’’ з 1987 р.

Вчені звання:

1) Старший науковий співробітник за спеціальністю ,,Автоматизація технологічних процесів та виробництв (промисловість)’’ з 1990 р.;

2) Доцент

за кафедрою маркетингу

з 1996 р.

Тема дисертації: ,,Системи автоматичного управління процесом крупного дроблення в конусній дробарці’’ (захищена в 1987р. у Ленінградському ордена Леніна, ордена Жовтневої Революції та ордена Трудового Червоного Прапору гірничому інституті імені Г.В. Плєханова МВССО РРФСР).

ТОВ ,,Комерційний центр’’(м. Київ)

з 30.03.2009 р. по 30.04.2009 р. за встановленою КНЕУ програмою стажування.
А) 8 / 1;

В) --- ;

С) --- ;

D) – 9 (у тому числі на міжнародних 7 );

E) 4 ;

F) --- .

Маркетинг (32)

Баша

Інна

Миколаївна

Старший викладач

Київський державний економічний університет 1995р. економіка підприємства,

Не має

Українська Асоціація Маркетингу,2013 рік.

А-9

В-

С-2.

D-

E-

F-
Логістика (22),

Поведінка споживачів (24)

Непша

Павло

Вікторович

Старший викладач

КНЕУ, 2003, магістр
Стажування, ТОВ “Автомотів Юроп Корпорейшн”

А-3, D-2, F- 1 (Логістичний менеджмент)
Маркетинг промислових підприємств

Равікович

Ілля

Євгенійович

Доцент

1) КНЕУ,

1998р.

Сп. «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту в управлінні банками.

2) КНЕУ,

2000р.

Сп. «Правознавство», магістр з правового регулювання економіки.


Кандидат економічних наук,

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Тема «маркетингова діяльність торговельно-посередницьких підприємств та оцінка її ефективності»

ТОВ «ТК «Ізобуд»

2011 р.

А-3,

В-…

С---.

D--2-,

E----,

F---
Маркетинг

Закревський

Андрій

Валерійович

Старший викладач

КНЕУ, 2004 рік, магістр з маркетингу

Кандидат економічних наук, 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема: «Науково-практичні засади розвитку сфери соціальних послуг в регіоні »

«Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»

КНЕУ, 2011 рік, захист кандидатської дисертації

А-5, В- 0, С-0, D-5, E-0, F-0
«Рекламний менеджмент», «ПР у бізнесі»

Сержук

Анастасія Володимирівна

Старший викладач

ВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 2007р., «Маркетинг», Магістр з маркетингу

К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), кафедра маркетингу, «Соціально-етичне просування продукції на товарний ринок»

Захищена кандидатська дисертація 2010 р

А- 11, В- 0, С- 0, D---, E- 0, F---
Маркетинг

Ремезь

Юлія

Борисівна

Старший викладач

ВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006, маркетинг, магістр з маркетингу

К.е.н., кафедра маркетингу,

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами»

Інтегровані маркетингові комунікації на ринку мобільних послуг

Захищена кандидатська дисертація 2011 р

А – 3, В – 1, D - 1
Маркетингове ціноутворення

Артюхов

Максим Олександрович

асистент


ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», факультет управління персоналом та маркетингу, спеціальність «маркетинг», диплом магістра з маркетингу, 2006 рік з-ня.

-

(здобувач з 2009 р.н., за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», кафедра маркетингу)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра психології та педагогіки, 2012р.

A – 2

B – 0

C – 0

D – 0

E – 0

F- -


Маркетинг


Болотніков

Аркадій ОлександровичАсистент

Київський

Інститут

Народного

Господарства

197 5 р.

Економіка і планування

матеріально

технічного

постачанняНе має

ВАТ «Оболонь», 2008

В - 1


Маркетингова товарна політика

Бровченко

Володимир Андрійович

Асистент

ВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006, маркетинг, магістр з маркетингу

Не має

тренінг-курси «Технології інноваційного навчання в економічному університеті»

В - 1
Логістика

Маркетинг

Бобрицька

Наталія

Дмитрівна

Асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», факультет управління персоналом та маркетингу, спеціальність «маркетинг», диплом магістра з маркетингу, 2010 рік з-ня.

-

Не має (здобувач кафедри маркетингу)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра маркетингу, 2011р.

А – 7

В – 0

С – 0

Д – 8

E – 0

F- -
Поведінка споживачів
Маркетинг послуг

Кудирко

Ольга

Василівна

Асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», факультет маркетингу, спеціальність «маркетинг», диплом магістра з маркетингу, 2008 рік з-ня.

-

(аспірант 2008 – 2011 р. н., за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», кафедра маркетингу)

ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»; період 18.08.2012 – 10.09.2012 рр.;

курси «Тренінг як інтерактивна форма навчання»; сертифікат.

А – 9

В – 1 (21,62 друк. арк.) (у співавторстві з Лилик І.В.)

С – 0

Д – 10

E – 0

F- -
Маркетингові дослідження

Окунєва

Ольга

Володимирівна

Асистент

КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2007рік, спеціальність Маркетинг, кваліфікація - магістр маркетингового менеджменту

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), кафедра маркетингу КНЕУ ім. В. Гетьмана, тема дисертаційної роботи «Внутрішній маркетинг підприємства»


Захист кандидатської дисертації, 2012 рік

А – 8 ( в т.ч. 1 стаття у науковому журналі, що входить до провідних міжнародних наукометричних баз) , D-8.
Стратегічний маркетинг, Маркетинг.

Овсієнко

Наталія

Василівна

Асистент

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, 2008 рік, спеціальність «Маркетинг», магістр з маркетингу
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, 2009 рік, , магістра з права


--

Українська асоціація маркетингу, 2012 р.

А-4,

D-3.
Логістика

Хмурковський Геннадій Володимирович

Доцент


Київський національний економічний університет, 2004;

магістр з маркетингу

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

«Системно-оптимізаційні моделі товару в маркетингових стратегіях малих підприємств»

Стажування у ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012 р.

А-0,

В-3, 13 д.а.,

С-0,

D-2,

E-0,

F-0
Паблік рілейшнз в бізнесі

Ткачук

Олена Володимирівна

Доцент


Київський національний економічний університет,

2003,

Маркетинг,

магістр з маркетингу

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами,

Маркетингові комунікації у банківській діяльності: паблік рілейшнз

ТОВ «Цитрин», 2013 рік

А-7, В-0,С-1, D-9, E-0, F-0.
Маркетинг

Штуль

Валентин

Петрович

Доцент, ДВНЗ КНЕУ, проректор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1982, Економіка матеріально-технічного постачання економіст

К.е.н.. доцент кафедри маркетингу, 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами», тема

«Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів за концепцією маркетингу»
А-2, В-1
Маркетинг

Пєтухов

Сергій Володимирович

Асистент

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 2005р, маркетинг, магістр з маркетингуА—5 статей ( в т.ч. 1стаття в друці журнал «Актуальні проблеми економіки»),

В-немає

С- немає

D- 3

E- немає

F- немає

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

Маркетинг, 20

Герасимчук

Василь

Гнатович

Професор; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор

Київський політехнічний інститут, машини і технологія переробки полімерних матеріалів у вироби і деталі, інженер-механік, Ю № 081932

Доктор економічних наук, 08.06.03 – Маркетинг,

17.10.1996

ДН № 002776

Тема дисертації: «Маркетинг і розвиток підприємства»; професор кафедри маркетингу, ПР АР №001788

Київський національний економічний університет, 2013 рік.

А – , B – , C – , D – , E – 2

F – 0
Маркетинг (22 год.)

Василькова

Наталія Володимирівна

Доцент; докторантура КНЕУ

Київський державний економічний університет, 1995 р., «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва», Економіст

Кандидат економічних наук, 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент, маркетинг», доцент, кафедра маркетингу, «Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування України)»


КНЕУ, програма тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету», 4.11.2008 – 13.03.2009 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 54279


А - 21,

В – 3 (45 д.а.),

С -,

D -16 / 12,

E -,

F – Участь у фундаментальному дослідженні

«Стратегія створення дослідницьких університетів світового рівня в системі конкурентоспроможного розвитку України», Інститут вищої освіти КНЕУ, 2.01.2011-31.12.2012 р.
Бренд-менеджмент (54 години на всіх формах)
Психологія комунікацій (54 години на всіх формах)

Шевченко

Олена

Леонідівна

Доцент кафедри маркетингу (на даний час докторант кафедри маркетингу КНЕУ)

Київський національний економічний університет, магістр з маркетингу,

диплом КВ №11801773 від 30 червня 1999р.

Кандидат економічних наук, 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами, диплом ДК № 023245 від 14 квітня 2004 р.
Тема дисертації «Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)
Вчене звання доцента кафедри маркетингу, атеста 12 ДЦ № 031157 від 29 березня 2012 р.

докторантура

А – 17. В – 1, D - 12
Рекламний менеджмент- 58 год

Медіапланування- 38 год

Архипова

Тетяна

Василівна

Доцент кафедри маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана, докторантура

Київський національний економічний університет, 1998 р, Маркетинг, Магістр маркетингового менеджменту

Кандидат економічних наук зі спеціальності організація та управління підприємствами, доцент кафедри маркетингу КНЕУ. Тема дисертації «Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні»

докторантура

А-7,

В-,

С-,

D-14,

E- ,

F- Брала участь у виконанні науково-технічних програм: «Управління рекламним бізнесом на засадах маркетингу», 2008 – 2010 роки.
Маркетинг

Романенко

Лариса

Федорівна

Професор кафедри маркетингу,

Директор ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

Київський державний університет ім..Т.Шевченка, економічний факультет. 1977 р., викладач політичної економії, економіст

Д.е.н. 08.00.04. професор кафедри маркетингу

«Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація»
А – 7, В – 8, Е - 5
Поведінка споживача

Яковенко

Алла

Казимирівна

Професор,

Професор кафедри соціології інституту соціології і психології та соціальних комунікацій національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Криворізький державний педагогічний інститут, 1990 р.; спеціальність – «Педагогіка та методи початкового навчання» з додатковою спеціальністю «музика»; кваліфікація – вчитель початкових класів, вчитель музики та співів; диплом з відзнакою ЛВ № 429791 від 27.06.1990.

Кандидат соціологічних наук, 22.00.06 – соціологія культури, науки та освіти; тема дисертації – Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріалах Криворізького регіону), 2002 р.; доцент кафедри галузевої соціології, 2006 р.

Навчалася в докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології в 2007-2010 рр.

А – 8, В – 3,
Стратегічний маркетинг -

Маркетингові

Комунікації -

Мартьянов

Олексій

Іванович

Доцент,

Відкритий Університет Україна, доцент кафедри менеджменту та банківської справи

КДУ ім..Т.Шевченка, 1977 р., радіофізика та фізична електроніка, інженер-дослідник

К.е.н., 08-06-02, «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», доцент кафедри міжнародного маркетингу.

«Особливості експортного маркетингу машинобудівної продукції України в країнах азіатського регіону»


Національний авіаційний університет,

Кафедра міжнародного бізнесу, 2010 р., «Менеджмент освітянської діяльності» курси підв. кваліф., свідоцтво 12СПК 684228.

А-4;

В-0;

С-1;

D-2;

Е-1;

F-0;
Управління продажемВиноходова

Світлана

Григорівна

Доцент,

ПРАТ «УАСК «АСКА», начальник управління маркетингу

Донецький державний університет управління, 2004 р., «Менеджмент організацій», спеціаліст (менеджер- економіст)

Кандидат економічних наук

(з 2010 р.),

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Вченого звання не маю.
А – 5, В – 1., D - 1
Маркетингова товарна політика

Шишигіна

Лілія

Сергіївна

Асистент,

ДВНЗ КНЕУ, зав.навчально-методичної лабораторії кафедри маркетингу

Київський національний економічний університет, 1997, «Маркетинг», програма «Маркетинговий менеджмент»

магістр ділового адміністрування

ДМ № 018595

--
D - 1
Маркетинг

Бенівська

Інна Володимирівна

асистент кафедри маркетингу;

помічник декана факультету управління персоналом та маркетингу

ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана 2007р.

спеціальність «Маркетинг»,кваліфікація магістр з маркетингу

Не має

ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана кафедра педагогіки та психології .Програма тренінг-курсів»Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету».Розроблений та захищений педагогічний проект. Тема:»Маркетингові дослідження». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544303 від15.04.2010р.

А- 4

В-

С-

D- 3

E-

F-
Маркетинг

Куденко

Олексій

Віталійович

Асистент,

Аспірант 2 року КНЕУ, за спец. 08.00.04

ДВНЗ Київський Національний Економічний Університет імені Вадиме Гетьмана, 2011 рік, факультет управління персоналом та маркетингу, магістрА-1
Маркетинг

Демидова

Олена

Віталіївна

Асистент. Аспірант кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» за спец. 08.00.04

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», факультет управління персоналом та маркетингу, спеціальність «маркетинг», диплом магістра з маркетинг. менеджменту, 2010 рік з-ня.


А – 2

В – 0

С – 0

Д – 1

E – 0

F– 0
Логістика

Хамідова Азіза Шавкатівна

Асистент,

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»

Менеджер з корпоративної соціальної відповідальності

Кримський економічний інститут КНЕУ ім.. В. Гетьмана, магістр з маркетингу, 2007
-

А – 11,

D – 12,

Маркетинг

Богатирьов

Олександр

Ігорович

Доцент,

ТОВ «Сібіас фарма» директор

Київський національний економічний університет, 1999

«Міжнародна економіка»

К.е.н., «Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості)
А - 1
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»
Ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна...
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіко-математичного моделювання
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) icon6. 030507 "Маркетинг"
...
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр) iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи