Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці icon

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці
Скачати 413.24 Kb.
НазваТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці
Дата05.10.2014
Розмір413.24 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці
з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

Позначка про виконання вимог кандидата наук

Безперервний педстаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.1.1.

Керівництво магістерськими роботами

Колот Анатолій Михайлович (63)

проректор, завідувач кафедри

Київський інститут народного господарства,

1971 р., планування промисловості

Д.е.н., 1998 р.; Докторська “Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення”; професор
+

22 р.10 м.

1.1.2

Управління персоналом – 6601 - 22 год.
Менеджмент персоналу підприємств -8504 – 24 год.
Менеджмент персоналу підприємств -8504 – 24 год.

Базилюк Борис Григорович (73)

Доцент

Київський інститут народного господарства

1969 рік, по спеціальності організація обробки економічної інформації, кваліфікація інженер-економіст

Доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці

Науково-дослідний економічний інститут міністерства Економіки України

+

42 р. 9 м.

1.1.3

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Білик Ольга Миколаївна (34)

доцент

КНЕУ,

Закінчила у 2001 р.

За спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», магістр з менеджменту персоналу

К.е.н., спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Дисертація «Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації», 2009 р.

Захист кандидатської дисертації, 2009

-

9 р. 10м.

1.1.4

Економіка праці й соціально-трудові відносини (0);
Основи охорони праці (0)

Бойчук Наталія Степанівна (39)

асистент

Київський національний економічний університет

(1997 р., спеціальність управління трудовими ресурсами, програма – менеджмент персоналу, присвоєна кваліфікація магістра – ділового адміністрування

-

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544301, програма тренінг курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету», розроблений та захищений педагогічний проект за фахом викладача, зараховано з відзнакою, 05.04.2010 р.

-

12 р.8 м.

1.1.5

Університетська освіта

6505 - 4
Економіка праці та соціально-трудові відносини

6507 – 22

6507 - 10
Менеджмент персоналу

8507 - 20
Управління персоналом - 0

Василенко Андрій Олександрович (36)

старший викладач

Київський національний економічний університет (1998, управління трудовими ресурсами, магістр з менеджменту персоналу)

-

Курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами», проведений спеціалістами компаній Американської торгівельної палати в Україні в рамках проекту «HR Університет» (КНЕУ імені Вадима Гетьмана, сертифікат (листопад 2010 –травень 2011 р).

-

14 р. 11 м.

1.1.6

Фізіологія і психологія праці - 0;

Психологія управління персоналом

6505 – 18 год.

Основи охорони праці

6503 – 4 год.

6505 – 4 год.

Менеджмент продуктивності - 0

Василик Алла Володимирівна (32)

доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 р., економіка підприємства; магістр економічних наук

кандидат економічних наук; кандидатська «Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування і розвитку інтелектуального капіталу підприємства», 2009 р. (08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)

ТОВ «Інтерпроф» Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №16-11/41. Дата 14 жовтня 2011р.

-

5 р. 10 м.

1.1.7

Основи охорони праці

Волобоєва Ірина Олександрівна (32)

асистент

Київський національний економічний університет, 2002, «Управління трудовими ресурсами», магістр з менеджменту персоналу

-

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, «Кадровик. Вищий рівень», 08.06.2013 р.

-

2р.

10 м.

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Вонберг Олександр Юрійович (33)

асистент

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2008 р., здобув кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит»

-

пройшов сертифікацію Корпорації Парус щодо використання програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40», а саме: модуль «Парус-Зарплата» у листопаді 2011 році та модуль «Парус-Персонал» у грудні 2011 року
прослухав курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами» в рамках проекту HR – Університет, отримав сертифікат 2010 р.

-

3 р.9 м.
Менеджмент персоналу

Вонберг Тетяна Вікторівна (31)

доцент

Кіровоградський державний технічний університет (2003 р., кваліфікація магістра за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами»)

Кандидат економічних наук

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; тема дисертації : «Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання»

пройшла сертифікацію Корпорації Парус щодо використання програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40», а саме: модуль «Парус-Зарплата» у листопаді 2011 році та модуль «Парус-Персонал» у грудні 2011 року


-

9 р.10 м.Гаман Галина Володимирівна (31)

доцент


-

3 р. 10 м
Економіка праці й соціально-трудові відносини

1 сем 6505 – 30 год.

2 сем 6505 - 30 год.

Герасименко Оксана Олександрівна (48)


доцент

Київський інститут народного господарства(1987 р., спеціальність – економіка праці, кваліфікація - економіст)

канд. екон. наук,

08.02.02 „Економіка та управління науково-технічним прогресом”, 2003 р.

доцент кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 2007 р.

Тема: «Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)»

Курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами», поведений HR-директорами та спеціалістами компаній Американської торговельної палати в Україні

в рамках проекту

листопад 2010-травень 2011;

сертифікат

+

21 р.10 м.
Управління трудовим потенціалом

6505 - 24 год.
Управління соціальним розвитком

8505 - 20 год.

Гриненко

Анатолій Михайлович (64)

професор


Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, 1978 р.


Кандидат економічних наук,

спеціальність -

08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки, 1985 р., ВАК при РМ СРСР, доцент по кафедрі економіки праці присвоєно рішенням Державного комітету СРСР по народній освіті від 16.02 1989 року (ДЦ № 00845 Москва)

Тема дисертації: «Дисципліна праці в системі соціалістичного господарювання»


-

+

30 р. 6 м.
Основи охорони праці;

6503 – 4 год.

6503 – 4 год.

6509/1 - 4 год.

Організація та нормування праці

6505 – 34 год.

Данилевич Наталія Станіславівна (41)

доцент

ДАЛПУ, 1996, Технологія і конструювання швейних виробів, Інженер-технолог

к.т.н., 05.18.19. Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів.

Тема кандидатської: «Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі»

ТОВ «Інтерпроф», посвідчення №16-11/39. Про перевірку знань з питань охорони праці. 14.14.2011р.

-

7 р. 10 м.
Управління персоналом

6505 - 34 год.
Організація праці менеджера

8505 - 20 год.

Данюк Василь Макарович (81)

професор

Всесоюзний заочний політехнічний інститут, 1960 р., технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент; Інженер-механік

К.е.н., 596 – Економіка праці

Доцент за кафедрою наукової організації управління і праці.

Професор за кафедрою економіки та організації праці.

Тема дисертації: «Пути совершенствования организации оплаты труда в промышленности»

-

+

36 р. 2 м.
Менеджмент персоналу підприємств

Основи охорони праці

Дмитрук Сергій Миколайович (31)

асистент

КНЕУ управління персоналом та економіка праці (2004 р., 6109 магістр з економіки)

-

-

-

8 р. 10 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6503 – 22 год.

6503 – 22 год.

6503 - 22 год.

Завіновська Галина Терентіївна (74)

доцент

Київський фінансово-економічний інститут

(1959 р., економіка промисловості, кваліфікація - економіст)

к.е.н. економіка, доцент за кафедрою экономика промышленности «Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении Украины»

КНЕУ імені В.Гетьмана

Лекції HR-директорів компанії Американської торговельної палати на тему: «Управління людськими ресурсами»

Сертифікат № 535 від 11.11.2011р.

+

42 р. 9 м.
Менеджмент персоналу,

Аудит персоналу, Економіка праці та соціально-трудові відносини

Ільєнко Алла В’ячеславівна (33)

асистент

Київський національний економічний університет, спеціальність «Управління трудовими ресурсами», магістр з менеджменту персоналу, 2001

-

Корпорація Парус. Курс «Парус-Підприємство 7.40»

Сертифікат №14526348.

модуль «Парус-Персонал»,

Сертифікат №14526348.

модуль «Парус-Зарплата», 20-30 грудня 2011 р

-

11 р. 4 м.
Менеджмент персоналу

8503 – 20 год.

8503 – 20 год.

8508/1 – 20 год.

Ільніцька Оксана Іванівна (30)

доцент


-

8 р. 8 м.
Менеджмент персоналу

6401 – 20 год.

8503/1 – 20

Основи охорони праці

6401 – 4 год.

6401 – 4 год.

Соціальна відповідальність

8505 - 20 год.

Ільніцький Ярослав Васильович (28)

старший викладач

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2007р.

Правознавство, магістр права

кандидат економічних наук, 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 2012 р.

Кандидатська «Соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості населення»

2010р. Українська Асоціація менеджменту та бізнес освіти

-

5 р. 10 м.
Основи охорони праці

6504 – 4 год.

6504 – 4 год.

Економіка праці й соціально-трудові відносини

6504, 6501 - 22 год.

Калина Алла Василівна (64)

доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.Коротченко, 1970 р.,

економіка праці

ст. наук. співробітник кандидат економічних наук

Кандидатська, 1989 р. “Ефективність заміщення живої праці оречевле-ною”


-

+

20 р. 6 м.
Конфліктологія

6101 – 20 год.

6509 – 22 год.

6503 – 22 год.

6503 – 22 год.

6401 - 20 год.

Тренінг

Технології управління персоналом

Кир’янова Олена Вікторівна (31)

доцент

КНЕУ управління персоналом та економіка праці (2004 р., 6109 магістр з економіки)

к.е.н., 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика кафедра управління персоналом та економіки праці,

(Формування системи сприяння вищими навчальними закладами зайнятості випускників)

Академія тренерів Генадія Ткаченка. Тренінг «Основи тренерства», сертифікат

№ 351 бізнес-тренера, 21.05.2012 р «Основи тренерства», сертифікат бізнес-тренера № 878, 21.05.2012 р

Мистецтво проведення бізнес-тренінгу

-

8 р. 6 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини


Кирилюк В.В. (23)

асистент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012, спеціальність -08.00.07, магістр з управління персоналом і економіки праці

-

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544567, Технології інноваційного навчання в економічному університеті, 24.05.2013 р.

-

1 р.2м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6507 - 22 год.

6509/1 – 22 год.

6504 – 22 год.

6504/1 - 22 год.

Управління пове-дінкою персона-лу;
Корпоративна со-ціальна відпові-дальність бізнесу-

6504 - 22 год.
Організація праці менеджера.

Кицак Тарас Григорович (35)

доцент, заступник завідувача кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002 р., облік і аудит; магістр економічних наук

кандидат економічних наук; кандидатська «Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві», 2009 р. (08.00.04 – економіка та управління підприємствами)

-

-

9 р. 5 м.
Основи охорони праці

6508/1 – 4 год.

6509 – 4 год.

6509 – 4 год.

6509 – 4 год.

ЕП

6509 – 22 год.

6509 - 22 год.

Коваленко Іван Федорович (59)

доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1982, спеціальність – політекономія, кваліфікація – економіст, викладач

К.е.н.. спеціальність – політекономія, доцент кафедри політекономії та політології , тема дисертації «Удосконалення системи соціалістичних виробничих відносин в АПК»

ТОВ «Інтерпроф» Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №16-11/38. Дата 14 жовтня 2011р.

+

18 р. 9 м.
Основи охорони праці

6504/1, 6509/1 – 4 год.

6509/1 – 4 год.

6508 – 4 год.

6508 – 4 год.

6508/1 – 4 год.

6508/1 - 4 год.

Професійна орієнтація

6505 -22 год.

Управління компетенція ми менеджера з персоналу

6505 - 22 год.

Кожан Тамара Олексіївна (59)

Доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (1975р., спец. «Економіка праці», кваліфікація – економіст)


К.е.н.,

08.00.01 – Політична економія,

доцент кафедри управління трудовими ресурсами КІНГ, тема дисертації «Вдосконалення управління соціалістичним змаганням на сучасному етапі»

ТОВ «ВР-ТНК «Україна»»,

департамент управління людськими ресурсами, тема «Застосування компетентнісного підходу в управлінні персоналом», свідотство, квітень 2008р.

+

33 р. 5 м.Економіка праці й соціально-трудові відносини, Основи охорони праці
Компанієць Володимир Миколайович (26)

асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 2010 рік. Маркетинг, магістр

-

-

-

2 р. 9 м.
Основи охорони праці –

6503 – 4 год.

6503 – 4 год.

6503 – 4 год.

6502, 6506 – 4

6506 – 4 год.

6103 - 4 год.

8404 – 18 год.

6101 – 4 год.

6506 - 4 год.

Менеджмент персоналу

8502 - 24 год.

Коновалов Юрій Іванович (54)

Доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1980 р., «економіка праці», економіст

Кандидат економічних наук,

008.00.21. – Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями (пищевая промышленность). Доцент, присвоєно за кафедрою управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Кандидатська: «Совокупная трудоемкость продукции и резервы ее снижения в мясной промышленности УССР»

ТОВ «Інтерпроф» м. Київ, «Курси з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, установ, організацій», (посвідчення № 16-11/40 від 14 жовтня 2011р.);


+

13 р. 3 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

Менеджмент персоналу


Костенко Микола Анатолійович (36)

Асистент

Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, 1999 р., «Математика і фізика», «вчитель математики і фізики».

Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005, «Економіка підприємства», «спеціаліст з економіки підприємства».


-

Корпорація «ПАРУС», сертифікат про успішне прослуховування курсу навчання «Користувач програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40, модуль «Парус-Зарплата»», 30.11.2011 р.

Корпорація «ПАРУС», сертифікат про успішне прослуховування курсу навчання «Користувач програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40, модуль «Парус-Персонал»», 20.12.2011 р.

-

7 р. 7 м.^

Фізіологія і психологія праці

6505 - 24 год.

Крушельницька Ярослава Володимирівна (75)


доцент

Чернівецький державний університет, 1959 р., економічна географія; економіст-географ,
^

кандидат економічних наук, доцент за кафедрою наукова організація управління і праці

Кандидатська, 1965 р.,“Розвиток і розміщення легкої промисловості Західних областей України”. Спеціальність: «Економіка районів і розвиток продуктивних сил»

+

46 р. 2 м.
Менеджмент продуктивності

8505 - 20 год.

Ласкавий Анатолій Олексійович (75)

доцент

Київський інститут народного господарства 1970 р., планування промисловості
^

кандидат економічних наук, доцент

Кандидатська, 1979 р., «Вопросы оценки и повышения эффективности машиностроительного производства»

+

32 р. 2 м.
Управління конфліктами

6505 - 22 год.
Менеджмент персоналу

8507/1 - 20 год.

8507/2 - 20 год.

8508/2 - 20 год.
Служба управління персоналом

8505 - 20 год.

Леонтенко Ольга Михайлівна (42)

Доцент

Київський державний економічний університет, 1995р.,

економіка та соціологія праці,

економіст

Кандидат економічних наук,

зі спеціальності 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини,

тема дисертації «Інтеграція України у міжнародний ринок праці»

доцент кафедри управління персоналом та економіка праці (звання присвоєно 15 грудня 2005 року)

КНЕУ, сертифікат, що викладач прослухав курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами», проведений HR-директорами та спеціалістами компанії Американської торгівельної палати в Україні в рамках проекту «HR-Університет», листопад 2010-травень 2011рр.
Корпорація ПАРУС,

сертифікат, що викладач успішно пройшла курс навчання за напрямком «користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40 модуль «ПАРУС-ПЕРСОНАЛ», грудень 2011р.
Українська асоціація якості, свідоцтво № EOQ 17.10/8856

Тема: «Нові вимоги Європейської організації якості до змісту підготовки та порядку сертифікації персоналу систем менеджменту» 2012р.

+

14 р. 6 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6508 – 22 год.

6508 – 22 год.
Менеджмент персоналу

8508 – 20 год.

8508 - 20 год.

Махсма Марія Борисівна (41)

доцент

Луганський сільськогосподарський інститут, Економіка і управління у галузях АПК, економіст організатор


Кандидат економічних наук, 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», доцент кафедри економіки

«Використання трудових ресурсів у тваринництві»

КНЕУ ім.. В. Гетьмана, свідоцтво, «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» від 24 травня 2013 р.

+

16 р. 4 м.
Університетська освіта

6505 - 2 год.
Управління командами

6505 -24 год.

Петюх Василь Миколайович (65)

доцент, заступник завідувача кафедри

Київський інститут народного господарства 1971 р., організація механізованої обробки економічної інформації
^

кандидат економічних наук, доцент


Кандидатська, 1980 р., “Вдосконалення управління науково-виробничими об’єднан-нями”
+

37 р. 3 м.Поплавська Оксана Миколаївна (39)

доцент


+

12 р. 7 м.
Основи охорони праці

6601/1 - 4 год.

Рудакова Світлана Григорівна (37)

доцент

Приазовський державний технічний університет, 1998, інформатика; спеціаліст з інформатики та прикладної математики

К.е.н., 05.16.02 – металургія чорних металів, 2005. Тема: «Совершенствование режимов ввода кальция при внепечной обработке низкосернистой – кислородно конвертерной стали»

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет ім. М.Л. Драгоманова

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 957850 з курсу «Кадровик. Вищий рівень» з 27.05.2013р. по 08.06.2013р.

-

7 р 10 м
Управління персоналом

Менеджмент персоналу

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Рябоконь Іван Олександрович (24)

асистент

Київський національний економічний університет, 2011; Спеціальність – «Управління персоналом і економіка праці», магістр з управління персоналом і економіки праці

-

Київський національний економічний університет

Атестат № 14.03.2012

-

1 р.10 м
Розвиток персоналу

8505 – 20 год.
Менеджмент персоналу

8508/2 - 20 год.

Савченко Василь Антонович (63)

Професор

Київський торгово-економічний інститут, 1972, економіка торгівлі, економіст

Доктор економічних наук; докторська дисертація «Професійна орієнтація як фактор підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів торгівлі», Москва, Центральний інститут праці, 1991, спеціальність: 08.00.07 – економіка праці, ДТ № 011487.

Професор кафедри управління трудовими ресурсами, 2001, ПР № 000821.

Прослухав курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами», проведений HR-директорами та спеціалістами компанії Американської торговельної палати в Україні у рамках проекту HR-університету, листопад 2010р. – травень 2011 р., сертифікат.

+

20 р. 6 м.
Конфліктологія, Управління трудовим потенціалом, Стратегічне управління людськими ресурсами

Смалійчук Ганна Володимирівна (29)

асистент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006, магістр з управління персоналом і економіки праці

-

КНЕУ імені В. Гетьмана

Лекції HR-директорів компанії Американської торговельної палати на тему: «Управління людськими ресурсами»

Сертифікат від 11.11.2011р.

-

5 р.6 м
ООП

Управління компетенція ми менеджера з персоналу

Професійна орієнтація

Конфліктологія

Столярук Христина Сергіївна (26)

асистент

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», магістр (2009р.)

-

-

-

3 р. 10 м.
Діловодство з використанням комп’ютерної техніки
6509 – 6 год.

Тітенко Лариса Анатоліївна (60)

Старший викладач

Київський ордена Леніна політехнічний інститут

1976 рік закінчення

За спеціальністю звукотехніка

Кваліфікація — інженер-електрик1. КНЕУ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 116874

Тема: Сучасні методики навчання

25.12.2003

2. Стажування в Європейському університеті на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (з 25 травня по 25 червня 2009 р.)

-

21 р. 4 м.
Менеджмент персоналу;

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Турчина Валентина Михайлівна (29)

асистент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», 2006 р. спеціальність «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація магістра з управління персоналом і економіки праці

к.е.н., 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2013 р.; дисертація на тему «Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», свідоцтво «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», «01» липня 2013 р.

-


6 р. 9 м.
Менеджмент персоналу,

Мотивація персоналу,

Ергономіка

Фіненко Олександр Юрійович (29)

асистент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006 р., менеджмент персоналу

-

Американська торгово-промислова палата Сертифікат HR спеціаліста №18-15. Дата 14 травня 2011р.

-

6 р. 10 м.
Менеджмент персоналу

8508/1 – 20 год.

8509 – 24 год.

8509 - 24 год.

Червінська Любов Петрівна (56)

професор

Київський технологічний інститут харчової промисловості,1979, технологія м’яса і м’ясних продуктів, інженер-технолог; Білоцерківський державний аграрний університет, менеджмент організацій, економіст-бухгалтер

Доктор економічних наук, демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика; професор кафедри економіки та підприємництва; «Мотивація трудової діяльності працівників агропромислового виробництва»

ДВНЗ КНЕУ, сертифікат, курс лекцій «Управління людськими ресурсами», пров. НR- директорами та спеціалістами компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні в рамках проекту НR- університет»-2010

+

19 р.10 м
Менеджмент персоналу;

Основи охорони праці

Чуб Оксана Володимирівна (34)

асистент

Київський національний економічний університет, 2002, управління трудовими ресурсами, магістр з менеджменту персоналу

-

-

-

2 р 4 м
Управління поведінкою персоналу

6505 - 24 год.
Управління зайнятістю

6505 - 34 год.

Щетініна Людмила Валеріївна (35)

доцент, заступник зав. кафедри

Київський національний економічний університет

(2001, «Управління трудовими ресурсами», магістр з менеджменту персоналу)

Кандидат економічних наук, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, тема дисертації - «Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, сертифікат, курс лекцій з дисципліни «Управління людськими ресурсами», травень 2011 р.

Корпорація Парус, сертифікат, курс навчання «Користувач програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Парус-Персонал», 20 грудня 2011 р.

-

8 р. 6 м.
Основи охорони праці

Яковенко Сергій Вікторович (29)

асистент

ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», 2009 рік, магістр з управління персоналом та економіки праці

-

ТОВ «1С», м. Київ, 25.05.2012р., сертифікаційний екзамен на знання особливостей та застосування програми «1:С Зарплата и управление персоналом 8 для Украины», сертифікат «1С: Профессионал»

-

3 р. 9 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6508 - 22 год.

Основи охорони праці

6507 – 4 год.

6507 – 4 год.

Думанська Віта

Петрівна (28)

Старший викладач

Тернопільський національний економічний університет. Рік закінчення – 2007. Спеціальність – Менеджмент організацій інвестиційної діяльності.

Кваліфікація – Магістр з менеджменту

Кандидат економічних наук,

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, вченого звання немає. Дисертація на тему : «Освіта як чинник поліпшення демографічної ситуації»

-

-

2 р. 5 м.

1.2. Особи, які працюють за сумісництвом1.2.1

Економіка праці й соціально-трудові відносини

6508/1 – 22 год.

6508/1 – 22 год.

Гнибіденко Іван Федорович (66) (сумісник)

професор

Київський інститут народного господарства,

1973 р., економіст
+

14 р. 8 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини
Людський розвиток

6601 - 20 год.

Грішнова


Олена

Антонівна (53)

професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економіки підприємства)

Київський державний університет імені Тараса Шевченка,

1982, спеціальність – політекономія, кваліфікація – економіст, викладач

Доктор економічних наук

за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2002 рік. Тема: «Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки».

Професор кафедри управління персоналом, 2004 рік

Стажування в Інституті Демографії та соціальних досліджень, 2008 рік.

Документа немає

+

22 р.
Аудит персоналу

6505 - 24 год.
Управління персоналом

Даниленко Олена Авксентіївна (46)(сумісник)

доцент (КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Докторантура

Тема: «Управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації»

2010-2013 рр.)

Львівський торгово-економічний інститут

1988

Економіка торгівлі

08. 00. 05

економіст

канд. екон. наук

08. 00. 05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями;

доцент кафедри економіки Львівської комерційної академії.

Тема канд. дисертації: «Формування попиту населення та поведінки споживача в умовах товарного дефіциту»

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Докторантура

Тема: «Управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації»

2010-2013 рр.

+

21 р.4 м.
Мотивація персоналу 6505 - 34 год.

Технологій управління персоналом 8505 - 20 год.

Управління брендом роботодавця 6505 - 18 год.

Цимбалюк Світлана Олексіївна (37)

Доцент;

(Докторантура КНЕУ)

Київський національний економічний університет (1997, спец. – Управління трудовими ресурсами, кваліфікація – магістр ділового адміністрування)


к.е.н., 08.00.04 – економіка підприємства і організація виробництва; доцент кафедри управління персоналом; тема дис.: «Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання»

Навчання в докторантурі КНЕУ – з 01.09.2012р. по теперішній час

+

11 р. 11 м.
Менеджмент персоналу

Зоря Тетяна Михайлівна (31)

доцент

(Київський університет управління та підприємництва, доцент кафедри економічної теорії)

Білоцерківський державний аграрний університет, 2003 р., економіст-менеджер ЗЕД

Кандидат економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, «Проблемно-орієнтований аналіз інноваційного потенціалу агропромислового комплексу»

-

-

3 р. 8 м.
Тренінг 8505

Лановенко Євген Олегович (41)(сумісник)

доцент ()


-

4 р. 4 м.
Менеджмент персоналу

Лісогор Лариса Сергіївна (50)(сумісник)

професор ()


-

4 р. 4 м.
Мотивація праці

Мельникова Олена Анатоліївна (42)

ДТГО «Південно-Західна залізниця», заст. начальника відділу з реформування

Київський державний економічний університет, 1993Р, Економіка та соціологія праці, Економіст; Диплом №016944-

4 р 10 м
Стратегічне управління людськими ресурсами

8505 - 20 год.

Петрова Ірина Леонідівна (56)(сумісник)

професор

(Університет економіки та права «Крок», завідувач кафедри менеджменту та маркетингу)

Київський університет ім.. Т. Г. Шевченка, 1979 р., політекономія, кваліфікація – економіст, викладач політекономії

Д.е.н., 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

професор каф. управління персоналом,

«Сегментація ринку праці та процес його регулювання»

Довідка про стажування на каф. управління персоналом та економіки праці КНЕУ, 2012р., вересень-січень

+

32 р. 5 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6502, 6506 - 22 год.

Твердушка Тетяна Борисівна (37)(сумісник)

Старший викладач (за суміснитцвом); старший викладач кафедри маркетингу МІБ (основне місце роботи)

Національний Технічний Університет України НТУУ “КПІ”

(1999 рік закінчення, спеціальність “Менеджмент організацій”,

кваліфікація менеджер-економіст)


-

REFA-Trainer (REFA Bundesverband e.V., Darmstadt - міжнародна спілка фахівців з організації праці, м. Дармштадт, Німеччина), свідоцтво про отримання кваліфікації тренера міжнародної категорії, 23/03/2004

-

7 р. 6 м.
Економіка праці й соціально-трудові відносини

6601/1 - 22 год.

Фокас Людмила Миколаївна (62)(сумісник)

-

4 р. 10м
Основи охорони праці

6504 – 4 год.

6501, 6601 – 4 год.

Цимбал О.І. (41)сум

доцент ()


-

3 р. 8 м.
Менеджмент персоналу

Бондарєва Л.І.сум

+

16 р. 8 м.
Основи охорони праці

6508 – 4 год.

6508 – 4 год.

6508 – 4 год.

Брінцева О.Г. (28)

доцент (ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», фахівець з моніторингу соціально-трудової сфери І категорії)

Харківський національний економічний університет, 2007 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - «Магістр з економіки підприємства»

к.е.н., спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом».

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Літній Інститут Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», червень 2013 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 993713).

-

1 р.

Схожі:

Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconТаблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри політичної економії ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна теорія»
Ф-ів управління і управління персоналом та маркетингу за напрямом підготовки «економіка і підприємництво» спеціальності «економічна...
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників кафедри
За напрямом підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускної кафедри
За напрямом підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи