Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки
Скачати 127.71 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки
Дата05.10.2014
Розмір127.71 Kb.
ТипДокументи

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економікип/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

^ Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Регіональна економіка (22),
Управління регіональним розвитком (20)

Ольшанська Олександра Володимирівна

Доцент, завідувач кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1987 р.,
економіко-географ

Кандидат економічних наук, 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 2005 р. (КНЕУ), ДЦ №015784

тема: «Еколого-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Північного Причорномор’я»

Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р.,
відгук організації про стажування

* зазначити (цифрою) показники:
a) 20;
b) 4 (10,3 д.а.);
d) 16.

2

Регіональна економіка (22),

Управління регіональним розвитком (20)

Фащевський Микола Іванович

Професор кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1967 р.,
економіко-географ

Доктор географічних наук,
11.00.02 – економічна та соціальна географія, професор, кафедра розміщення продуктивних сил, 2004 р. (КНЕУ), ПР № 002788,
тема: «Територіальна організація життєдіяльності населення (методологія та науково-методичні основи суспільно-географічного дослідження)»

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009 р.,
відгук організації про стажування

a) 16;
b) 4 (27,2 д.а.);
d) 9.

3

Регіональна економіка (22),

Управління регіональним розвитком (20)

Білоконь Іван Васильович

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1967 р.,
економіко-географ

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – економіка, організація управління, планування сільського господарства, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1990 р. (КНЕУ), ДЦ №026988,
тема: «Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на примере Южной степи Украинской ССР»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 15;
b) 4 (10,1 д.а.);
d) 9.

4

Регіональна економіка (22), Управління природокорис­туванням (20)

Коценко
Катерина Федорівна

Доцент
кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1971 р.,
економіко-географ

Кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна географія СРСР, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1990 р. (Київський інститут народного господарства),
ДЦ № 032279,
тема: «Транспортная система экономического района (экономико-географическое исследование на примере Юго-Западного экономического района СССР)»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 7;
b) 4 (19,1 д.а.);
d) 5.

5

Регіональна економіка (22), Екологія (10)

Аблова
Олена Костянтинівна

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський інститут цивільної авіації, 1977 р.,
інженер-економіст

Кандидат економічних наук, 08.00.22 – економіка, планування і організація управління с/г, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1994 р. (КНЕУ), АР № 000361,
тема: «Социально-экономическая оценка экологических последствий применения пестицидов»

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012 р.,
відгук організації про стажування

a) 2;
b) 2 (5,2 д.а.);
d) 5.

6

Регіональна економіка (22),

Регіонально-просторовий розвиток економіки (20)

Братчук
Любов Йосипівна

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський інститут народного господарства ім. Коротченка, 1980 р.,
економіка праці

Кандидат економічних наук, 08.07.01 – економіка промисловості,
доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1997 р. (РВПС),
СН № 003135,
тема: «Резерви та шляхи підвищення виробничих потужностей України на прикладі машинобудування»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
b) 2 (1,3 д.а.);
d) 3.

7

Регіональна економіка (22)

Бойко
Наталія Олександрівна

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького,
1979 р.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, доцент,
кафедра регіональної економіки,
2012 р. (КНЕУ),
12 ДЦ № 031824,
тема: «Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 7;
b) 3 (2,1 д.а.);
d) 10.

8

Регіональна економіка (22)

Чук
Людмила Георгіївна

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1976 р.,
економічна географія

Кандидат економічних наук, 08.08.01 – економіка природних ресурсів і природокористування,
доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 2002 р. (КНЕУ), ДЦ № 006029,
тема: «Еколого-економічні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства Західного Полісся України»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
b) 3 (2,7 д.а.);
d) 5.

9

Регіональна економіка (22),

Регіонально-просторовий розвиток економіки (20)

Краєвий
Олександр Дмитрович

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1972 р., економіко-географ

Кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна географія СРСР, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1990 р. (КНЕУ), ДЦ № 026990,
тема: «Транспортная система в региональном АПК на примере Черкасской области»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
b) 3 (3,6 д.а.);
d) 5.

10

Регіональна економіка (22), Екологія (10)

Хусаїнов
Ділюс Ях’євич

Доцент кафедри регіональної економіки

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1970 р., економіко-географ

Кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна географія СРСР, доцент, кафедра розміщення продуктивних сил, 1990 р. (КНЕУ), ДЦ № 031203,
тема: «Территориальная организация транспорта Столичного региона на примере Киева и Киевской области»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
b) 3 (2,7 д.а.);
d) 3.

11

Регіональна економіка (22), Безпека життєдіяльності (4)

Богославець
Оксана Григорівна

Асистент кафедри регіональної економіки

Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгома­нова, 1993 р.,
географія та біологія

Не має

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 12;
b) 2 (0,4 д.а.);
d) 10.

12

Регіональна економіка (22)

Шмігельська
Євгенія Анатоліївна

Асистент кафедри регіональної економіки

Київський національний економічний університет,
1999 р.,
«Маркетинг»,
(економіст)

Не має

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 4;
b) 3 (0,5 д.а.);
d) 7.

13

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Панкратов
Олег Михайлович

Доцент кафедри регіональної економіки

ВАХЗ ім. С.К.Тимошенка. 1971 р., засоби захисту від радіоактивних й отруюючих речовин, хімічне озброєння та дозиметрична апаратура, військовий інженер-хімік

Кандидат технічних наук, 20.02.14 – озброєння та військова техніка, 20.02.12 – військова кібернетика,

доцент за кафедрою РХБ захисту та екології, дисертація на спеціальну тему

Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України, програма стажування, звіт на кафедрі на тему «Екологічна безпека», протокол 10 від 20.05.2012 р.

a) 5;
b) 2 (4 д.а.);
d) 5.

14

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Ватутін
Олег Геннадійович

Ст. викладач кафедри регіональної економіки

Військово-інженерна ордена Леніна червонопрапорна академія ім. В.В.Куйби­шева, 1980 р.,
«командно-штабна ВТС

Не має

Тренінг-курси КНЕУ «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів»,
2004 р.,
свідоцтво СПК № 116850

b) 1 (0,3 д.а.);
d) 1.

15

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Мірюк
Валерій Петрович

Ст. викладач кафедри регіональної економіки

Військова академія хімічного захисту, м. Москва, 1978 р., засоби захисту від радіоактивних речовин, військовий інженер-хімік

Не має

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту університету цивільного захисту України,
посвідчення АА № 000453, 2013 р.

b) 1 (0,2 д.а.);
d) 1.

16

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Черевко
Дмитро Радійович

Старший викладач кафедри регіональної економіки

НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2001 р.,
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Не має

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 6;
b) 1 (0,4 д.а.);
d) 8.

17

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Джог
Петро Васильович

Старший викладач кафедри регіональної економіки

Військова академія хімічного захисту, м. Москва, 1993 р., командно-штабна, оперативно-тактична хімічних військ

Не має

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, посвідчення
АА № 000435,
21.12.2012 р.

a) 1;
b) 1 (0,6 д.а.);
d) 2.

18

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Туровський
Олександр Леонідович

Доцент кафедри регіональної економіки

НАОУ,
2008 р., організація бойового та оперативного забезпечення військ,
магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня

Кандидат технічних наук, 20.02.14 – озброєння та військова техніка, доцент за кафедрою забезпечення радіаційного, хімічного і біологічного захисту,
дисертація на спеціальну тему

Управління військ РХБ захисту збройних сил України, 2010 р.,
Сертифікат
АБ № 34325

a) 3;
b) 2 (0,7 д.а.);
d) 3.

19

Безпека життєдіяльності (4), Цивільний захист (4)

Шалаєва
Тетяна Петрівна

Асистент кафедри регіональної економіки

Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1987 р.,
«Технологія машинобудування», (інженер-механік)

Не має

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
b) 1 (0,2 д.а.);
d) 5.2. Особи, які працюють за сумісництвом

20

Регіональна економіка (22)

Лукаш
Ірина Михайлівна

Асистент кафедри регіональної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ст. лаборант кафедри регіональної економіки

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011 р.,
«Економіка підприємства»
(магістр з економіки підприємства)

Не має

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», КНЕУ, кафедра європейської інтеграції, 2013 р., Сертифікат № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

a) 2;
d) 3.

3.2. Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)

21

Регіональна економіка (22)

Заяць
Тетяна Анатоліївна

Професор кафедри регіональної економіки, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, зав. відділом проблем формування соціального капіталу

Київський інститут народного господарства ім. Коротченка, 1979 р.,
економіка праці

Доктор економічних наук, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, професор, 2004 р. (РВПС), ПР № 002786,
тема: «Регіональне відтворення робочої сили»a) 11;
b) 3 (1,7 д.а.);
d) 6.

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників кафедри
За напрямом підготовки
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускної кафедри
За напрямом підготовки
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки icon1. Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови за напрямом підготовки
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови за напрямом підготовки
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри за напрямом підготовки спеціальності

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри регіональної економіки iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи