1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки icon

1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Скачати 217.69 Kb.
Назва1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Дата05.10.2014
Розмір217.69 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

Спеціальність 6.030507 - Маркетинг
з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

Позначка про виконання вимог кандидата наук

Безперервний педстаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Підготовка бакалаврів

^ 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.1.1.

Філософія (600)

Северин-Мрачковська Людмила Василівна (штатний)

кафедра філософії, доцент

КДУ ім.Т.Шевченка в 1996 р.

кандидат філософських наук,

доцент

«Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури)».

2012 (КНУ ім.Т.Шевченка)

вик.

12 р.4 м.

1.1.2.

Культурологія (виб.) – (196)

Пітякова Тетяна Степанівна

(штатний)

кафедра філософії

ст.викл.


КДУ ім.Т.Шевченка в 1989 р.
2009 (КНУ м.Т.Шевченка)

вик.

20 р.3 м.

1.1.3.

Культурологія (виб.) – (58)

Бабич Дана Ростиславівна

(сумісн.)

кафедра філософії

ст.викл.


Київський національний університет культури і мистецтв 2002 р.

кандидат педагогічних наук
вик.

8 р.6 м.

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

міжнародна економіка і менеджмент

з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

Позначка про виконання вимог кандидата наук

Безперервний педстаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ 1. Підготовка бакалаврів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.1.1.

Філософія (356)

Іванченко Анатолій Сергійович

(штатний)

кафедра філософії, ст.викл.

КДУ ім.Т.Шевченка в 2004 р.

кандидат філософських наук
Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук. 09.00.11 / Іванченко А. С. ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 17 с. –

вик.

3 р.3 м.

1.1.2.

Філософія (356)

Козлов Євген Васильович

(штатний)

кафедра філософії

в.о. доцента


КДУ ім.Т.Шевченка в 2001 р.

кандидат філософських наук
Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

вик.

7 р.11 м.

1.1.3.

Логіка (виб.) – (252)

Кругляк Мирослава Іванівна

кафедра філософії

в.о. доцента


КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.

кандидат філософських наук

Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / М. І. Кругляк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 18 с. –

вик.

5 р.10 м.

1.1.4.

Філософія

Лук’яненко Ольга Миколаївна

Кафедра філософіїї

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 2000 р.вик.

11 р.1 м.Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

юридичний факультет
з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

Позначка про виконання вимог кандидата наук

Безперервний педстаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ 1. Підготовка бакалаврів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.1.1.

Філософія (282)

Соколов Сергій Івнович

(штатний)

кафедра філософії, доцент

Курганське вище військово-політичне авіаційне училище в 1987 р.

кандидат філософських наук
Соціально-світоглядні засади становлення військової дисципліни у Збройних Силах України: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Військовий гуманітарний ін-т Національної академії оборони України. - К., 2001. - 173 арк. - Бібліогр.: арк. 157-173

вик.

18 р.9 м.

1.1.2.

Філософія (282)

Дєдяєва Ірина Петрівна

(штатний)

кафедра філософії

доцент


КНУ ім.Т.Шевченка в 2001 р.

кандидат філософських наук
Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

вик.

7 р.2 м.

1.1.3.

Філософія

Білоножко Євген Васильович

кафедра філософії

в.о. доцента


КНУ ім.Т.Шевченка в 2005 р.

кандидат філософських наук


2013 (КНЕУ ім.В.Гетьмана

вик.

3 р.1 м.

1.1.4.

Філософія (288)

Кучера Тетяна Михайлівна

(штатний)

кафедра філософіїї

доцент

КДУ ім.Т.Шевченка в 1987 р.

кандидат філософських наук

Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональних відносин : Дис...канд.філос.наук: 09.00.11 / Київський ун-т. — К., 1993. — 159л.2012 (КНУ м.Т.Шевченка)

вик.

20 р.2 м.

1.2.1.

Філософія глобальних проблем сучасності (виб.) – (53)

Солонін Дмитро Сергійович

(штатний)

кафедра філософії

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.вик.

8 р.1 м.

1.2.2.

Культурологія (виб.)

Пітякова Тетяна Степанівна

(штатний)

кафедра філософії

ст.викл.


КДУ ім.Т.Шевченка в 1989 р.

1.2.1.

Культурологія (виб.)

Мачульський Борис Григорович

(штатний)

кафедра філософії

доцент

Донецьке вище військово-політичне училище інж.військ. в 1975 р. Червонопрапорна академія В.І.Леніна в 1987 р.

кандидат філософських наук

"Військово політичні аспекти екологічної безпеки" (1994)

вик.

23 р.10 м.

1.2.2.

Філософія глобальних проблем сучасності (виб.)

Солонін Дмитро Сергійович

кафедра філософія

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.

КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.
вик.

8 р.1 м.

1.1.5.

Філософія

Глебова Тамара Віталіївна

(штатний)

кафедра філософії

асистент

Ташкенський державний університет в 1986 р.вик.

18 р.9 м.

1.1.6.

Філософія

Лисенко Олександр Віталійович

(штатний)

кафедра філософії

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 1999 р.вик.

8 р.6 м.


Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

кредитно-економічний факультет1.1.1.

Філософія (321)

Козлов Євген Васильович (штатний)

кафедра філософії, в.о. доцента

КНУ ім.Т.Шевченка в 2001 р.

кандидат філософських наук,

Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

вик.

7 р.11 м.

1.1.2.

Філософія (202)

Деркач Вадим Леонтійович

(штатний)

кафедра філософії

доцент


КНУ ім.Т.Шевченка в 1993 р.

кандидат філософських наук

Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем (філософсько- методологічні аспекти): Дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2000. - 188 арк. - Бібліогр.: арк. 179-188.


2007 (нац.техн.університет)

вик.

9 р.4 м.

1.2.1.

Логіка (виб.) – (14)

Кругляк Мирослава Іванівна

(штатний)

кафедра філософії

в.о.доцента


КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.

кандидат філософських наук

Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / М. І. Кругляк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.
вик.

5 р.10м.

1.1.3.

Філософія

Терещенко Володимир Васильович

(штатний)

Кафедра філософії

ст. викл.

КДУ ім.. Т.Г.Шевченка в 1984 р.вик.

23 р.

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

факультет інформаційних систем і технологій

1.1.1.

Філософія (128)

Деркач Вадим Леонтійович

(штатний))

кафедра філософії

доцент


КНУ ім.Т.Шевченка в 1993 р.

кандидат філософських наук

Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем (філософсько- методологічні аспекти): Дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2000. - 188 арк. - Бібліогр.: арк. 179-188.


2007 (нац.техн.університет)

вик.

9 р.4 м.Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

економіка та управління


1.1.1.

Логіка (виб.) – (138)

Кругляк Мирослава Іванівна

(штатний)

кафедра філософії

в.о.доцента


КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.

кандидат філософських наук

Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / М. І. Кругляк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка
вик.

5 р.10 м.

1.1.2.

Релігієзнавство (виб.) – (17)

Кучера Тетяна Михайлівна

(штатний)

кафедра філософії

доцент


КНУ ім.Т.Шевченка в 1987 р.

кандидат філософських наук

Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональних відносин : Дис...канд.філос.наук: 09.00.11 / Київський ун-т. — К., 1993. — 159л.


вик.

20 р.2 м.

1.1.3.

Філософія глобальних проблем сучасності (виб.) – (17)

Солонін Дмитро Сергійович

кафедра філософія

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 2002 р.

.
вик.

8 р.1 м.

1.1.4.

Цінності європейської цивілізації (виб.) (17)

Пітякова Тетяна Степанівна

(штатний)

Кафедра філософії

ст. викл.

КДУ ім.. Т.Г.Шевченка в 1989 р.вик.

20 р.3 м.Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

факультет економіки АПК


1.1.1.

Філософія (244)

Скалянчук Василь Степанович

(штатний)

кафедра філософії

ст. викл.


КДУ ім. Т.Г.Шевченка в 1988 р.вик.

19 р.Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

обліково-економічний факультет


1.1.1.

Філософія (600)

Северин-Мрачковська Людмила Василівна

кафедра філософії

доцент


р. КДУ ім.Т.Шевченка в 1996 р.

кандидат філософських наук

«Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури)».

2012 (КНУ ім.Т.Шевченка)

вик.

12 р.1 м.

1.1.2.

Філософія

Лисенко Олександр Віталійович

кафедра філософії

асистент


КНУ ім.Т.Шевченка в 1999 р.вик.

8 р.6 м.

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво»,

фінансово-економічний факультет1.1.1.

Філософія (279)

Дєдяєва Ірина Петрівна

кафедра філософії

доцент


КНУ ім.Т.Шевченка в 2001 р.

кандидат філософських наук

Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

вик.

7 р.2 м.

1.1.2.

Філософія (279)

Козлов Євген Васильович

кафедра філософії

в.о. доцента


КНУ ім.Т.Шевченка в 2001 р.

кандидат філософських наук,

Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.


вик.

7 р.11 м.

1.1.3.

Філософія (279)

Кучера Тетяна Михайлівна

(штатний

кафедра філософія

доцент

КДУ ім.Т.Шевченка в 1987 р.

кандидат філософських наук

Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональних відносин : Дис...канд.філос.наук: 09.00.11 / Київський ун-т. — К., 1993. — 159л.

.
вик.

20 р.2 м.

1.1.4.

Філософія

Корсунський Сергій Анатолійович

(штатний)

Кафедра філософії

асистент

КНУ ім.. Т.Г.Шевченка в 2001 р.вик.

6 р.6 м.

1.1.5.

Філософія

Лук’яненко Ольга Миколаївна

(штатний)

Кафедра філософії

асистент

КНУ ім.Т.Шевченка в 2000 р.вик.

11 р.1 м.Деканат іноземних студентів


1.1.1.

Філософія (321)

Присухін Сергій Іванович

кафедра філософії

доцент


КДУ ім.Т.Г.Шевченка в 1986 р.

кандидат філософських наук

Феномен кризи міжнаціонального спілкування у колишньому СРСР: досвід соціологічного та політичного аналізу: Дис...канд.філос.наук: 09.00.02 / КПІ. — К., 1993. — 125л.


2012 (КНУ ім.Т.Шевченка)

вик.

13 р.10 м.


Аспірантура


1.1.1.

Філософія (120)

Вільчинський Юрій Михайлович

(штатний)

кафедра філософії

професор


КДУ ім.Т.Шевченка в 1984 р.

доктор філософських наук

Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра історії і теорії філософії. - К., 1997. - 300с.


вик.

24 р.4 м.

1.1.2.

Філософія (120)

Свінціцький Володимир Миколайович

(штатний)

кафедра філософії

доцент


Львівський державний університет в 1959 р.

доктор філософських наук
„Концепція «фізіології активності» в біокібернетиці“ (1971)

вик.

42 р.

1.1.3.

Філософія (120)

Мартинюк Іван Володимирович

кафедра філософія

доцент

КДУ ім.Т.Г.Шевченка в 1980 р.

Кандидат філософських наук

"Трудове виховання студентів як соціальний процес" (1989)

вик.

25 р.2 м.

Завідувач кафедри філософії ____________________ Ю.М. Вільчинський
Декан

кредитно-економічного факультету ____________________ М.І.Диба

М.П.

Схожі:

1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconДодаток 1 Рекомендований перелік та зміст блоків вибіркових навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів
...
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconДля бакалаврів інженерно-технічних спеціальностей (8 кредитів)
Блоки вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconДля бакалаврів гуманітарних спеціальностей фл, мс, ср,СО, дк (16 кредитів ігсн + 4 кредити інем)
Блоки вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconДисципліни соціально-гуманітарного циклу для студентів економічних спеціальностей
Блоки вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
«Магістр» передбачає викладання навчального матеріалу на високому якісному рівні, отримання поглибленої фундаментальної, гуманітарної...
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconПлан соціально-гуманітарної роботи кафедри іноземних мов факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік
Регулярне обговорення питань соціально-гуманітарної роботи зі студентами на засіданнях кафедри
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconЦикл гуманітарної та соціальної підготовки
Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (Ін ееем), факультет комп’ютеризованих...
1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconМета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» є нормативною і входить до циклу дисциплін юридичної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи