Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів icon

Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів
НазваМагістерська програма фінансування інвестиційних проектів
Дата23.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

 • Фінансування інвестиційних проектів


Адреса кафедри (поштова):

 • Адреса кафедри (поштова):

 • 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1,КНЕУ

 • Контактна інформація

 • Завідувач кафедри — (044) 371-61-61 вул., Дегтярівська 49Г КНЕУ,

 • III корпус, 2 поверх, каб. 025

 • Кафедра — (044) 371-62-65 каб. 038

 • Електронна пошта: bank_inv_kneu@ukr.netКерівник магістерської програми - завідувач кафедри банківських інвестицій, доцент, к. е. н. Т.В. МайороваМета програми

 • – отримання студентами базових знань з теорії та практики організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів в Україні

Основними цілями програми є:

 • дати глибоку та всебічну професійну підготовку для банківських і фінансових менеджерів середнього та вищого рівнів, а також для перспективних фахівців інших секторів економіки, здатних ефективно організувати процес фінансування для успішної реалізації інвестиційних та інноваційних проектів

 • опираючись на зарубіжний досвід, дати можливість засвоїти теоретичні основи та сучасну практику фінансування та кредитування інвестиційних проектів різними суб’єктами господарювання^ Спеціалізований об’єкт професійної діяльності для магістерської програми Банки та інші фінансові посередники у реалізації інвестиційного процесуРозрахована на спеціалістів і менеджерів:

 • банків

 • лізингових та страхових компаній

 • недержавних пенсійних фондів

 • інститутів спільного інвестування

 • іпотечних центрів

 • фондів фінансування будівництва

 • фінансових та облікових підрозділів підприємств промисловості, будівництва транспорту, зв’язку, торгівлі та ін.Нормативні дисципліни спеціальності

 • Фінансовий менеджмент у банку

 • Кредитний менеджмент

 • Проектне фінансування

 • Маркетинг у банку

 • Менеджмент персоналуДисципліни спеціальної підготовки

 • Проектно-кошторисна справа

 • Фінансові інвестиції

 • Портфельне інвестування

 • Міжнародні розрахунки і валютні операціїМіжпредметний тренінг

 • «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора»

 • Завдання тренінгу – допомогти студентам отримати знання та здобути навички та вміння, необхідні для загальної орієнтації на фінансовому ринку та ринку реальних інвестицій, прийняття конкретних інвестиційних рішень щодо придбання-продажу цінних паперів та об'єктів реальних інвестицій^ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ ЗДАТНОСТІ ФАХІВЦЯ, ЯКІ МАЮТЬ ОПАНУВАТИ СТУДЕНТИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»АНАЛІЗУВАТИ:

 • Інвестиційний ринок

 • Бізнес-плани інвестиційних проектів

 • Інвестиційний портфель

 • Джерела фінансування інвестиційних проектів

 • На засадах технічного аналізу стан та тенденції руху кон’юнктури фондового ринку

 • На засадах фундаментального аналізу фінансовий стан фірми-емітентуРизики портфельного інвестування

 • Ризики портфельного інвестування

 • Ефективність інвестиційних рішень (вибір фінансових активів для портфельного інвестування)

 • Ефективність управління портфелем цінних паперів

 • Макро- та мікросередовище діяльності банків в інвестиційній сферіОцінювати :

 • Можливості участі фінансово-банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів

 • Фінансові інструменти

 • Інвестиційні проекти

 • Інвестиційну привабливість та кредитоспроможність підприємств

 • Майно та майнові праваПланувати:

 • Склад та структуру інвестиційного портфелю

 • Витрати на формування та реструктуризацію портфеля цінних паперів

 • Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектівРозробляти:

 • Інвестиційну політику підприємства (фінансової установи)

 • Техніко-економічне обґрунтування проекту

 • Бізнес-плани

 • Проектну-кошторисну та тендерну документацію

 • Бюджет інвестиційного проектуПрогнозувати:

 • Потребу та джерела фінансування інвестиційних проектів

 • Дохідність та ризики інвестиційних операцій фінансово-кредитних установ

 • Кон'юнктуру інвестиційного ринкуОрганізовувати:

 • Корпоративне фінансування інвестиційних проектів

 • Професійне опрацювання проектної документації для залучення інвестицій

 • Взаємодію учасників проектного фінансуванняКоординувати діяльність із:

 • Ведення передінвестиційних досліджень

 • Формування інвестиційного портфелю

 • Моніторингу фондового ринку та процесу портфельного інвестування

 • Фінансування інвестиційного проекту

 • Реалізації інвестиційного проекту

 • Укладання та опрацювання проектної документації

 • Застосування ефективних форм і методів оцінювання проектної, кошторисної та перед проектної документаціїУдосконалювати:

 • Моделі оцінювання капітальних активів

 • Методи оцінки ефективності інвестицій в умовах невизначеності

 • Розрахунки ефективності управління портфеля цінних паперів на засадах сучасної портфельної теоріїСфера діяльності випускника за магістерською програмою “Фінансування інвестиційних проектів”

 • відповідно до “Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005”, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.05 № 375:Фінансова діяльність:

 • J65.12.0 - Грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ та діяльність, пов’язана з поштовими безготівковими розрахунками та поштово-ощадними касами

 • J65.21.0 – Фінансовий лізинг

 • J65.22.0 – Надання кредитів

 • J65.23.0 – Інше фінансове посередництво, пов’язане з розміщенням фінансових коштів (капіталовкладення в цінні папери, операції з цінними паперами, операції зі зливками золота на фінансових ринках, капіталовкладення у власність, укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій, діяльність ломбардів)J67.11.0 - Управління фінансовими ринками

 • J67.11.0 - Управління фінансовими ринками

 • J67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями (управління власністю, здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб, здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів)

 • J67.13.0 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва (діяльність брокерів по іпотечних операціях, діяльність пунктів обміну валют)

 • J67.20.0 – Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків)^ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, ОРЕНДА, ІНЖИНІРИНГ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦЯМ:

 • К70.11.0 – Фінансування будівництва об’єктів нерухомості

 • К70.12.0 – Купівля та продаж власного нерухомого майна

 • К70.20.0 – Здавання в оренду власного нерухомого майна

 • К70.31.0 – Посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна

 • К70.32.0 Управління нерухомим майном

 • К73.20.2 – Дослідження і розробки в галузі суспільних наук (економічні науки)

 • К74.13.0 – Дослідження кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки щодо економічних питань, а також статистичний аналіз результатівК74.14.0 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління (консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо; консультування фермерів з питань управління)

 • К74.14.0 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління (консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо; консультування фермерів з питань управління)

 • К74.15.0 – Управління підприємствами (діяльність з управління холдинговими компаніями, що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлінських рішень

 • К74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу (управління проектами)

 • К74.50.0 – Підбір та забезпечення персоналомДержавне управління:

 • L75.13.0 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (діяльність з ліцензування, розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку)Освіта:

 • М80.21.1 – Загальна середня освіта (викладання економічних дисциплін)

 • М 80.22.0 – Професійно-технічна освіта (викладання економічних дисциплін)

 • М 80.30.0 – Вища освіта (викладання економічних дисциплін; науково-методичне забезпечення навчального процесу)

 • М 80.42.0 – Освіта дорослих та інші види освіти (викладання економічних дисциплін та науково-методичне забезпечення навчального процесу)Методичне забезпечення програми:

 • Магістерська програма «Фінансування інвестиційних проектів»: Навчально-методичний комплекс. Кол. авт. під кер. Т. В. Майорової. — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.

 • Пересада А.А., Майорова Т.В. Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.

 • Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Фінансові інвестиції. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

 • Портфельне інвестування : [підручник] / О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова та ін. ; за наук. ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ. 2010. – 407 с.

 • Проектно-кошторисна справа : навчальний посібник / О.О. Смірнова, О.М. Мякишевська, О. М. Диба – К.: КНЕУ. 2010. – 284 с.

До зустрічі

 • До зустрічі

 • в магістратурі

 • на кафедрі банківських інвестицій!Схожі:

Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Відповідно до робочого плану з дисципліни „ Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Відповідно до робочого плану з дисципліни „Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Писаревський, В. Б. Родченко проектування організації фінансування інвестиційних проектів харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2010 р.)
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра стратегії підприємств Магістерська програма «Менеджмент проектів І консалтинг»
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту в межах корпоративної соціальної відповідальності
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconП и сьмова дов і дка Інвестиції. Інвестиційна діяльність
Способи приведення варіантів інвестиційних проектів на фазі їх експлуатації до порівняльного вигляду [Текст] / С. Я. Салига, К. С....
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconМалі гранти (Small Grant)
Програма грантів від Вишеградського фонду – одна з найстаріших форм фінансування та до теперішнього часу є основним ресурсом матеріальної...
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconКафедра геодезії та картографії. Магістерська програма “Картографічне моделювання проблем землекористування”. Актуальність магістерської програми “ Картографічне моделювання проблем землекористування ”
Таким чином, пропонована магістерська програма є необхідною складовою процесу підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі картографічного...
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconКафедра геодезії та картографії. Магістерська програма “Геодезично-картографічні технології землеустрою”. Актуальність магістерської програми “Геодезично-картографічні технології землеустрою”
Таким чином, пропонована магістерська програма є необхідною складовою процесу підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі геодезично-картографічного...
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconОцінка ефективності інвестиційних проектів
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана Міністерства...
Магістерська програма фінансування інвестиційних проектів iconІі міжнародний молодіжний форум
України і зарубіжних країн для розробки та реалізації науково-технічних проектів – інноваційних, інвестиційних, економічних, екологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи