Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад icon

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
НазваЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Дата23.09.2012
Розмір57.1 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про результати проведення процедури відкритих торгів


01 від «27» березня 2012 року


1.Замовник

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, , пр. Перемоги, 54/1,почтовий індекс 03680
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

^ Роганов Валерій Володимирович , начальника адміністративно-господарського відділу, Київ, пр.-т Перемоги,54/1 , каб 117, тел./ факс(044) 371-62-06

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 00027677


2.Джерело фінансування закупівлі . Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)

3. Предмет закупівлі

3.1. Найменування:

Послуги з видалення твердих відходів - код 90.00.2

3.2 Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг :

загальний річний обсяг вивозу ТПВ -18221,6 куб. м.

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

18 обєктів обслуговування у Шевченківському та Святошинському районах м. Києва

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

лютий – грудень 2012 року


4. Процедура закупівлі – відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. - Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України :

^ 28.11.2011 року №211312 (ЖИТ) ІБ «Вісник державних закупівель» №142 (588)

5.4 Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі , опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках , передбачених законом)

^ 5.5.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

^ 04.01..2012 року № 009411 (ЖИТ) ІБ ВДЗ №02 (604)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів , яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України :

^ 06.02.2012 р. № 060613 (ЖИТ) ІБ ВДЗ № 16(618)

5.7. Дата і номер оголошення про результати торгів, яке було ( буде)опубліковане у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках , передбачених Законом)

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:


6.1.Кількість учасників процедури закупівлі - два
6.2
.Найменування / прізвище,імя, по батокові:


1


ТОВ «Крамар Рісайклінг»

2


ФОП Меркулов В.В.


6.3.Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:

№1 – код 32068819

2 - код 2722215177


6.4.Місцезнаходження ( для юридичної особи) та місце проживання ( для фізичної особи):

^ 1 - м. Київ , вул.. Героїв Севастополя , 5, кв.64 , (044) 568-20-18, індекс 03061

2- м. Київ , бульвар Кольцова,11, кв. 93 , індекс 03194 , тел.. (0 44) 232-55-39


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

^ 7. 1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):

30 грудня 2011 року до 12-00 години за київським часом

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів( дата і час): 30 грудня 2011 року о 14-00 годині за київським часом

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – дві

7.4.Кількість пропозицій конкурсних торгів , поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів)

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів :


^ ТОВ «Крамар Рісайклінг»» , код 32068819, індекс 03061, Київ , вул.. Героїв Севастополя ,29 , кв. 64, тел. (044) 568-20-18; 406 98 68

852 770 гривень 88 коп.( з ПДВ)

Ціна за метр куб. -46 грв. 80 коп.

Умови розрахунків: відстрочка платежу - 25 календарних дні після надання послуг


^ ФОП Меркулов В.В., код 2722215177, м. Київ , бульвар Кольцова,11, кв.93, тел.. (044) 232-55-39 . індекс 03194


883 747 грв. 60 коп. (з ПДВ)

Ціна за метр куб. – 48 грв. 50 коп.

Умови розрахунків – відстрочка платежів –25 календарних днів після надання послуг


^ 7.6.Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів,обґрунтування підстав відхилення :

Немає


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:


^ 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів , які оцінювалися :

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів :

1 (55 ) ТОВ «Крамар Рісайклінг» = 852 770 грв. 88коп.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів :

2 (56) ФОП Меркулов В.В.» = 883 747 грв . 60 коп.


Номер -№1 (55) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 852 770 ( вісімсот п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят гривень ) 88 коп. з урахування ПДВ.


8.2. Дата акцепту пропозиції: 30.12 2011 року.


9..Інформація про учасника з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування ТОВ «Крамар Рісайклінг»

9.2.Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки поатника податків: 32068819

9.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) та місце проживання ( для фізичної особи, телефон, телефакс: 03061, Київ, вул.. Героїв Севастополя, 29, кв. 64 тел.. (044) 568-20-18; 406-98-68.


10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

30 січня 2012 року , 852 770 (вісімсот п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят гривень) 88 коп з урахуванням ПДВ

10.1. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)


11.Дата і підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю( якщо таке мало місце)


12. Торги відмінені , або визнані такими , що не відбулися:

^ 12..1.Дата прийняття рішення

12.2. Причини.

13.. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність / відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

.

13.1.Перелік учасників , що подали всі документи , що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам :

^ Учасники : ТОВ «Крамар Рісайклінг»» та ФОП Меркулов В.В.

підтвердили наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність технічної бази та фінансову спроможність виконати взяті на себе зобов’язання , що підтверджено завіреними копіями відповідних фінансових документів.

^ 13.2.Перелік учасників . які не подали

документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.:

Відсутні.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону :

1


ТОВ «Крамар Рісайклінг»


2


ФОП Меркулов В.В.


13..4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини. Визначені статтею 17 Закону, та підстава ( перелік підстав ) для кожного такого учасника.

Немає.

14..Інша інформація ( в тому числі і обґрунтування скороченої процедури )


15. Склад комітету з конкурсних торгів :


Узунов Л.О - , заступник голови комітету ________________

Маркова Л.В..- провідний економіст ________________

Матузенко І.О..- в.о. начальника ВМТЗ ________________


Роганов В.В. - керівник адміністративно –

господарського відділу ________________


Голова комітету з конкурсних торгів, проректор

з науково-педагогічних,

економічних та соціальних питань ШТУЛЬ В.П.


Секретар комітету з конкурсних торгів Чадронцева Л.М.


Схожі:

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Роганов Валерій Володимирович, начальника адміністративно-господарського відділу, Київ, пр т Перемоги,54/1, каб 117, тел./ факс(044)...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника №04/2 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу)
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника №08 від «24» квітня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу)
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника №09 від «24» квітня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу)
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 08. 08. 2011 р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184419
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 3 від 25. 07. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 11. 10. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів 15 серпня 2011 року
Найменування: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 08. 08. 2011 р. Замовник: Найменування
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №01 від «27» березня 2012 року Замовник Найменування. Державний вищий навчальний заклад iconЗвіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи