Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Сторінка1/2
Дата23.09.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипІнформація
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

^ Кириленко Тетяна Іванівна - зав. відділу комплектування бібліотеки, Київ, вул.. Дегтярівська, 49-г, тел.(0440 503-84-30

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
22.11.2. Книги для бібліотеки ( підручники,навчальні посібники, монографії)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.
^ 1. Книги для бібліотеки -278 найменувань (1980 штук)

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
листопад-грудень 2010 року р.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст..41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій:
.

8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
8.2. Строк. 15 листопада 2010 р. , час -до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 15 листопада 2010 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


^ Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


Додаток 1


Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю
^

книг для бібліотеки (підручників, навчальних посібників, монографій) 22.11.1


(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, не маємо зауважень до неї і цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Строки поставки (календарних днів)

 9. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 10. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 11. Додаткові відомості

 12. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

Назва предмета закупівлі згідно переліку в специфікації (додаток 3)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.
шт.^ Загальна вартість (з ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, грн.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше 14 днів від дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


Додаток 2


проект договору/ умови договору


1. Учасник передає у власність Замовника товар, а Замовник сплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі – „товар”), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною, на умовах DDP-Київ (Інкотермс у редакції 2000 р.).

Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника.


2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України, та не змінюються на увесь період дії договору.


3. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві протягом __кал. днів з моменту отримання письмової заяви, згідно з узгодженим сторонами графіком постачання товару.


4. Постачальник гарантує належну якість книг, та безкоштовно здійснює заміну неякісних (які виявлені у процесі експлуатації).


5. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.7 ст. 51, Бюджетного кодексу України на умовах ___________________________________.


У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.


6. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Постачальник та Замовник разом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.


7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

^ Повний текст Договору на постачання товару складається відповідно до чинного Законодавства України.


Додаток 3


Розгляд пропозицій конкурсних торгів буде здійснюватися за наступними видами продукції:


СпецифікаціяНазва

Автор

Стор

Рік

Кіл-сть

1

Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. К., Юридична думка.

Батанов О.В.

 

2010

3

2

Дія права: інтегративний аспект: монографія. К., Юридична думка.

Відп. ред. Н.М.Оніщенко

360

2010

3

3
Криміналістика: підручник. К., Ін Юре.
Шепітько В. Ю.

496

2010

2

4

Право довкілля (екологічне право): навчальний посібник. К., Ін Юре.

П. Д. Пилипено та ін.

400

2010

3

5
Право соціального забезпечення України: підручник. К., Ін Юре.
За ред. П. Д. Пилипенка.

504

2010

3

6

Трудове право України: підручник. К., Ін Юре.

За ред. П. Д. Пилипенка.

536

2010

3

7

Судові та правоохоронні органи України : підручник. К., Ін Юре.

Нор В. Т. та ін.

240

2010

1

8

Національна академія правових наук України: довідник. К., Ін Юре.

 

376

2010

1

9

Принци верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія. К., Юридична думка.

За заг. ред. Ю.С.Шемшученка

344

2009

3

10

Конституційні права, свободи і обов`язки людини і громадянина в Україні. К., Юридична думка.

За заг. ред. Ю.С.Шемшученка

252

2008

3

11

Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: монографія. К., Юридична думка.

За заг. ред. Н.М. Оніщенко

216

2009

3

12

Міжнародне судочинство: науково-довідкове видання. К., Юридична думка.

За заг. ред. Ю.С. Шемшученка

260

2009

3

13

Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: монографія. К., Юридична думка.

Відп. ред. Н.М. Хуторян

304

2008

3

14

Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. К., Юридична думка.

Пархоменко Н. М.

336

2008

3

15

Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права: монографія. К., Юридична думка.

Пухтецька А. А.

140

2010

3

16

Адміністративне право України. Академічний курс. Том 1. Загальна частина. К., Юридична думка.

За ред. В. Б. Авер`янова

592

2007

3

17

Адміністративне право України. Академічний курс. Том 2. Особлива частина. К., Юридична думка.

За ред. В. Б. Авер`янова

600

2009

3

18

Антимонопольне (конкуренційне) право. К., ЦУЛ.

Теліпко В.Е.

480

2011

3

19

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: практичний посібник. К., Правова єдність.

Бобечко Н.Р.

144

2010

3

20

Аудит в Україні. К., ЦУЛ.

Немченко В.В.

500

2011

3

21

Аудит. 2-ге видання. К., ЦУЛ.

Пшенична А.Ж.

320

2011

2

22

Бюджетний кодекс України. Станом на 26.08.10: практичний посібник. К., Правова єдність.112

2010

2

23

Вища математика для економістів: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Барковський В.В.

448

2010

2

24

Вікова та педагогічна психологія. К., ЦУЛ.

Видра О.Г.

120

2011

5

25

Гроші та кредит: підручник. К., ЦУЛ.

Щетинін А.І.

440

2010

2

26

Дискретні марковські процеси і моделювання фінансово-економічних ситуацій: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Карпуша В.Д.

228

2010

2

27

Ділове спілкування та культура мовлення: навчальний поcібник. К., ЦУЛ.

Пантелюк М.І.

176

2010

2

28

Економіка підприємства: збірник тестів і задач: навчальний поcібник. К., ЦУЛ.

Шегда А. В.

256

2010

3

29

Економіка праці: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Червінська Л.П.

288

2010

10

30

Економіка промислового підприємства. К., ЦУЛ.

Маслак О.І.

200

2010

2

31

Економіка та менеджмент інноваційної діяльності. К., ЦУЛ.

Грабар І.Г.

256

2011

2

32

Економічна теорія управління фірмою: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Іванова Н.Ю.

264

2010

3

33

Економічний аналіз: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Черниш С.С.

256

2010

1

34

Економічний аналіз. Торговельна діяльність: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Гринів Б.В.

480

2010

1

35

Електронна комерція: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Шалева О.І.

304

2010

2

36

Естетика: підручник.К., ЦУЛ.

Левчук Л.Т.

520

2010

3

37

Європейська та євроатлантична інтеграція України. 2-ге видання: навчальний посібник. К., ЦУЛ.

Кордон М.В.

172

2010

2

38

Житлове право України. К., ЦУЛ.

Теліпко В.Е.

400

2011

3

39

Закон України "Про судоустрій та статус суддів" Станом на 22.09.10: науково-практичний посібник. К., Правова єдність.
  1   2

Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Додатки до зцп 31. 62. 9 – послуги з монтажу технічного обслуговування І ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи