Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Скачати 169.68 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Дата23.09.2012
Розмір169.68 Kb.
ТипІнформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Матузенко І.О. в.о. начальника відділу МТЗ, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1. т./ф. (044) 456-12-01

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
64.20.13 послуги мобільного телефонного зв’язку

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.
7 абонентських номерів, 12150 хвилин зв’язку по Україні на кожному.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
лютий-грудень 2011 року р.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст..41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій:
.

8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
8.2. Строк. 14 лютого 2011 р. , час -до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 14 лютого 2011 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


Додаток 1


Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

64.20.13 послуг мобільного телефонного зв’язку

( на телефони всіх операторів по Україні)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


Уважно вивчивши запит, не маємо зауважень до нього і цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 9. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 10. Додаткові відомості

 11. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

Абонентський номер

Одиниця виміру

Кількість

Річний обсяг послуг зв’язку (хвилин на 1 абонента)

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.

***-ХХХ-ХХ-ХХ

шт.

7

12150,0
^ Загальна вартість (з ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, грн.
До акцепту нашої пропозиції, Ваша запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше 14 днів від дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


Додаток 2


проект договору/ умови договору


1. Учасник надає Замовнику послуги стільникового мобільного зв’язку стандартів GSM-900 та GSM-1800, а Замовник користується вищенаведеними послугами та своєчасно оплачує їх вартість.

Кількість послуг, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника.


2. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України, та не змінюються на увесь період дії договору.


3. Учасник гарантує належну якість послуг.


4. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі п.7 ст. 51, Бюджетного кодексу України на умовах ___________________________________.


5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок надані послуги здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.


6. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Учасник та Замовник разом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.


7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.


^ Повний текст Договору на надання послуг стільникового мобільного зв’язку складається відповідно до чинного Законодавства України.


Додаток 3^ Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.


2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.


3. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.


4. Копія Статуту Учасника.


5. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.


6. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.


7. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).
Протокол

про розкриття конкурсних цінових пропозицій


10-р від 14.02.2011р.

 1. Замовник торгів

  1. Найменування замовника.

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

  1. Місцезнаходження

03680,Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

  1. Відповідальний за проведення торгів.

Матузенко І.О. т./ф. (044) 456-12-01

 1. Інформація про предмет закупівлі

^ 64.20.13 послуги мобільного телефонного зв’язку

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

^ 31.01.2011 р. ВДЗ №13(459) оголошення №11364(ТРП)

4. Розкриття цінових пропозицій відбулось:

Дата: 14 лютого 2011 р., час: 14-00

Місце розкриття: 03680,Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, каб.216


 1. ^ Перелік конкурсних (цінових) пропозицій, запропонованих учасниками процедури закупівлі:


Номер

і дата реєстрації

замовником  конкурсної (цінової)

пропозиції


Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі,

місцезнаходження, телефон/факс


Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених запрошенням до закупівлі 


Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)


Примітки

(не оцінюється) 

1.(№4) 14.02.2011 р.

ПрАТ „МТС Україна”

код 14333937

01015, м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15

т. (044) 240-00-01
26842,97 грн.

Умови розрахунків

Оплата по факту надання послуг не пізніше 15 числа місяца , наступного за рахунковим

2. (№5) 14.02.2011 р.

ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

код 36854338

03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51

т. (044) 247-39-11
8181,25 грн.

Умови розрахунків

Відстрочка платежу 10, аванс Замовнику 250% від суми середньомісячних витрат

3.(№6) 14.02.2011 р.

ТОВ „Астеліт”

код 22859846

03680, м. Київ, вул.. Амосова, 12, 11- поверх

+38 063 210-50-35
23100,00 грн.

Умови розрахунків

Не зазначено6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:


_____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


____________

(підпис) 


_____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


____________

(підпис) 


_____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


____________

(підпис) 


Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

____________________________________________________________________________________________________________________________________


6.2. Від замовника (члени тендерного комітету):

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів

^ Узунов Л.О.____________

(підпис)

Відповідальний секретар тендерного комітету

Чадронцева Л.М.


____________

(підпис)


Член тендерного комітету

^ Матузенко І.О.


____________

(підпис)


Член тендерного комітету

Гусак В.В.


____________

(підпис)


Член тендерного комітету

^ Остапенко Н.І.


____________

(підпис)


Член тендерного комітету

Овсяннікова Т.В.


____________

(підпис)


^ Голова комітету із конкурсних торгів,

проректор з науково-педагогічних,

економічних та соціальних питань ____________В.П. Штуль

ПРОТОКОЛ №28-оц

^ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ


м. Київ “16 лютого 2011 р., 09-50


1.Замовник торгів

1.1. Найменування

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» (далі Замовник)

.

1.2. Місцезнаходження: Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1 .


1.3. Відповідальний за проведення торгів:

Матузенко І.О. – в.о. начальника МТЗ


2. Інформація про предмет закупівлі

^ 64.20.13 послуги мобільного телефонного зв’язку

2.1 Обсяг надання послуг

7 абонентських номерів, 12150 хвилин зв’язку по Україні на кожному.


^ 3.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель

Оголошення 31.01.2011 р. ВДЗ №13(459) оголошення №11364(ТРП)

4. Проведення оцінки тендерних (цінових) пропозицій відбулось:

3.1. Місце: Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1 , каб. 216.

3.2. Дата: 14.02.2011р., Час: 09-50 год. (за київським часом).


^ 5. Перелік конкурсних цінових пропозицій, допущених до оцінки:


Таблиця№1

1.(№4) 14.02.2011 р.

ПрАТ „МТС Україна”

код 14333937

01015, м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15

т. (044) 240-00-01


2. (№5) 14.02.2011 р.

ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

код 36854338

03110, м. Київ, Просп. Червонозоряний, 51

т. (044) 247-39-11


3.(№6) 14.02.2011 р.

ТОВ „Астеліт”

код 22859846

03680, м. Київ, вул.. Амосова, 12, 11- поверх

+38 063 210-50-35До детальної оцінки всі пропозиції були розглянуті на їх відповідність кваліфікаційним

критеріям та іншим умовам документації конкурсних торгів (Протоколи:

 • розкриття конкурсних пропозицій №10-р від 14.02.2011р.;

незважаючи на дрібні недоліки (що не впливають на порівняння цінових пропозицій) всі цінові пропозиції допущені до оцінки.

^ 6. Методика оцінки конкурсних цінових пропозицій


Критерієм оцінки є ціна, мінімальна складає 100 балів.

7. Оцінка пропозицій учасників Таблиця №2

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки конкурсних цінових пропозицій

Значення показників згідно з конкурсними ціновими пропозиціями за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

^ ПрАТ „МТС Україна”

код 14333937

01015, м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15

т. (044) 240-00-01

Ціна - 26842,97 грн.

ціна: - 30,48 бал.
^ ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

код 36854338

03110, м. Київ, Просп. Червонозоряний, 51

т. (044) 247-39-11

Ціна – 8181,25 грн.

ціна: - 100,00 балів

Переможець

ТОВ „Астеліт”

код 22859846

03680, м. Київ, вул.. Амосова, 12, 11- поверх

+38 063 210-50-35

Ціна – 23100,00 грн.

ціна: - 35,42 бал.


8. Результати проведення оцінки конкурсних цінових пропозицій (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною)

Комітетом із конкурсних торгів було проведено голосування з наступного питання:

Акцептування пропозиції учасника:


^ ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

код 36854338

03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51

т. (044) 247-39-11


Шляхом голосування членів комітету із конкурсних торгів одноголосно прийнято рішення «так».


Прийнято рішення визнати найбільш економічно вигідну пропозицію:


^ ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

код 36854338

03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51

т. (044) 247-39-11


Переможцю торгів направити протягом одного дня акцепт.

Іншим учасникам торгів направити протягом одного дня повідомлення про результати.


^ 8. Склад комітету з конкурсних торгів:


Заступник голови комітету з конкурсних торгів

^ Узунов Л.О.____________

(підпис)

Відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів

Чадронцева Л.М.____________

(підпис)

Член комітету з конкурсних торгів

^ Матузенко І.О.____________

(підпис)

Член комітету з конкурсних торгів

Гусак В.В.____________

(підпис)

Член комітету з конкурсних торгів

^ Овсяннікова Т.В.____________

(підпис)

Член комітету з конкурсних торгів

Остапенко Н.І.____________

(підпис)^ Голова комітету з конкурсних торгів,

проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань ______________В.П. Штуль


Повідомлення

про акцепт цінової пропозиції


1.Замовник

1.1. Найменування

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код 02070884

1.3. Місцезнаходження

Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі

^ 64.20.13 послуги мобільного телефонного зв’язку

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг

7 абонентських номерів, 12150 хвилин зв’язку по Україні на кожному.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг)
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг

лютий-грудень 2011 року

3. Процедура закупівлі

Запит цінових пропозицій

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

^ 31.01.2011 р. ВДЗ №13(459) оголошення №11364(ТРП)

5. Учасник – переможець

5.1. Найменування

ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.

5.2. Ідентифікаційний код 36854338

5.3. Місцезнаходження, телефон, факс

03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, т. (044) 247-39-11

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)

8181,25 грн.(з ПДВ та ПФ) (вісім тисяч сто вісімдесят одна гривня 25 коп.)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)

16.02.2011 р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю

02.03.2011 р.


Голова комітету з конкурсних торгів,

проректор з науково-педагогічних,

економічних та соціальних питань Штуль В.П.


Заступник голови комітету з конкурсних торгів - Узунов Лев Олександрович (044) 371-61-72


Повідомлення

учасникам про результати процедури закупівлі


10-а від 16.02.2011р.


1.Замовник

1.1. Найменування

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070884

1.3. Місцезнаходження

Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1


2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі

^ 64.20.13 послуги мобільного телефонного зв’язку

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг

7 абонентських номерів, 12150 хвилин зв’язку по Україні на кожному.


2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг

Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1


2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг

лютий-грудень 2011 року


3. Процедура закупівлі

Запит цінових пропозицій


4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

^ 31.01.2011 р. ВДЗ №13(459) оголошення №11364(ТРП)


5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

«ціна» - найменша складає 100,00 балів

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)

8181,25 грн.(з ПДВ та ПФ) (вісім тисяч сто вісімдесят одна гривня 25 коп.)

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів) -


5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною. 16.02.11 р.


5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

5.5.1. Дата прийняття рішення

5.5.2. Причини


6. Інформація про переможця торгів:


6.1. Найменування

ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.”

6.2. Ідентифікаційний код 36854338

6.3. Місцезнаходження, телефон, факс

03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51

6.4. Номер телефону, телефаксу т. (044) 247-39-11


Голова комітету з конкурсних торгів,

проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань Штуль В.П.


Заступник голови комітету з конкурсних торгів Узунов Л.О. т./ф. (044) 371-61-72


Стор. 2 Повідомлення

учасникам про результати процедури закупівлі №10-а від 16.02.2011р.


Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Додатки до зцп 31. 62. 9 – послуги з монтажу технічного обслуговування І ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи