Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Скачати 158.8 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Дата23.09.2012
Розмір158.8 Kb.
ТипІнформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Стасевський О.П. –головний механік т.(044) 456-14-81

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
29.22.9 послуги з технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (повне технічне обслуговування та ремонт ліфтів)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.
16 одиниць пасажирські

7 одиниць вантажні

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
квітень-грудень 2011 року р.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст..41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій:
.

8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
8.2. Строк. 16 березня 2011 р. , час -до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 16 березня 2011 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


^ Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


Додаток 1

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

^ 29.22.9 послуг з технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (повне технічне обслуговування та ремонт ліфтів).


Уважно вивчивши запит, не маємо зауважень до нього і цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 9. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 10. Додаткові відомості
 1. Цінова пропозиція (заповнити таблицю згідно з Додатком 5 )Адреса

Ціна обслуговування ліфта

Сума

обслуговування ліфта

1.

23.


^ Загальна вартість конкурсної цінової пропозиції, (з ПДВ) грн.
До акцепту нашої пропозиції, Ваша запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше 14 днів від дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


Додаток 2


проект договору/ умови договору


 1. Предмет договору: технічне обслуговування та дрібний ремонт ліфтів.

 2. Виконавець_____________________ и Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Замовник, разом Сторони.

 3. Вартість послуг з технічного обслуговування та дрібного ремонту ліфтів не може змінюватися до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами договору.

 4. Якість: під час надання послуг Виконавець забезпечує належне технічне обслуговування та дрібний ремонт ліфтів згідно Технічного регламенту ліфтів, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №465 від 22 квітня 2009 р.
 1. За невиконання та за не належне виконання своїх зобов’язань Сторони договору несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

 2. Строк дії договору з 01.03.2011 р по 31.12.2011 р.

Повний текст Договору складається відповідно до чинного Законодавства України
(
Типовий підрядний на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем затверджений Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 р. N 73

Додаток 3

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.


2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.


3. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.


4. Копія дозволу Держохоронпраці (що має термин дії протягом 2011 р.) учасник надає в складі його цінової пропозиції, як Ії кваліфікаційну частину.

5. Копія Статуту Учасника.


6. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.


7. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.


8. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).Додаток 4


Регламент робіт

1. Забезпечити безперебійну та безпечну роботу  ліфтів  відповідно   до  Технічного регламенту ліфтів, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №465 від 22 квітня 2009 р.

2. Відповідно до графіка виконувати комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонтних робіт навченим і атестованим персоналом.

3. Усувати несправності ліфтів, не передбачених п. 3.1. без додаткової оплати.

3.1. Незаплановані  відновлювальні  роботи,  які  виникли   у результаті  порушень  Правил  користування  ліфтами,  розкрадання, псування  обладнання  і  кабельних  ліній,   підпалів,   порушення енергопостачання,   залиття   атмосферними   опадами  ліфтового  обладнання.

 4. Провадити  технічний  огляд  ліфтів,  брати  участь  у перевірках,   які   проводяться   органами   Держнаглядохоронпраці України.

5. Своєчасно готувати ліфти до чергового технічного огляду, проводити його, поставивши до відома Університет та вносити відповідні записи до паспорту ліфта і спеціального журналу.

6. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного  стану ліфтів, для їх заміни.

7. Сприяти   виявленню   осіб,   які   порушують  Правила експлуатації,   допускають   навмисне   псування   ліфтового    та диспетчерського  обладнання  і інформувати Замовника для прийняття
заходів по усуненню виявлених порушень.

Прим. Роботи з технічного обслуговування та ремонту ліфтів можуть виконувати тількі ті спеціалізовані організації, які мають дозвіл Держохоронпраці України на виконання ціх робіт. (Наказ №73 від 10.04.2000 р. Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України).

Копію дозволу Держохоронпраці (що має термин дії протягом 2011 р.) учасник надає в складі його цінової пропозиції, як Ії кваліфікаційну частину.


Додаток 5


^ Перелік об’єктів обслуговування

Замовник:

„Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.
з/п

Адреса замовника

Рег.№

Тип ліфта

Кільк. зуп.

Тип дверей

Швид. м/с

В\П

Рік устан.

Вид обсл.

1.

Перемоги Проспект, 54-а

25017

пас.

9

Розсув.

0,71

320

2000

кальк.

2.

Перемоги Проспект, 54-а

25018

пас.

9

Розсув.

1,00

500

2000

кальк.

3.

Дегтярівська вул., 49

9007

пас.

8

Розсув.

0,71

320

1976

кальк.

4.

Дегтярівська вул., 49

9008

пас.

8

Розсув.

0,71

320

1976

кальк.

5.

Дегтярівська вул., 49

7435

вант.

3

Розсув.

0,5

500

1974

кальк.

6.

Дегтярівська вул., 49

28891

пас.

9

Розсув.

1,0

1000

2005

кальк.

7.

Дегтярівська вул., 49

28892

пас.

9

Розсув.

1,0

400

2005

кальк.

8.

Дегтярівська вул., 49
м. вант

5

Розсув.

0,3

100

2005

кальк.

9.

Дегтярівська вул., 49
м. вант

6

Розсув.

0,3

100

2005

кальк.

10.

Дегтярівська вул., 49
м. вант

8

Розсув.

0,3

100

2005

кальк.

11.

Перемоги Проспект, 54/1

516

пас.

5

Розсув.

0,71

320

1988

кальк.

12.

Перемоги Проспект, 54/1

907021

в.м.

2

Розсув.

0,25

150

1968

кальк.

13.

Перемоги Проспект, 54/1

2542

пас.

6

Розсув.

0,71

320

1992

кальк.

14.

Дегтярівська вул.,

49-а

6287

пас.

8

Розсув.

0,71

320

1973

кальк.

15.

Дегтярівська вул.,

49-а

6288

пас.

8

Розсув.

0,71

320

1973

кальк.

16.

Дегтярівська вул.,

49-г

16534

пас.

8

Розсув.

1,00

1000

1985

кальк.

17.

Дегтярівська вул.

, 49-г

16535

пас.

8

Розсув.

1,00

1000

1985

кальк.

18.

Дегтярівська вул.,

49-г

907604

ван.м.

2

Розсув.

0,25

150

1986

кальк.

19.

Дегтярівська вул.,

49-г (2к)

21251

пас.

8

Розсув.

1,00

1000

1991

кальк.

20.

Дегтярівська вул.,

49-г (2к)

21252

пас.

8

Розсув.

1,00

1000

1991

кальк.

21.

Сім’ї Сосніних вул., 15-а

28669

пас.

5

Розсув.

1,00

400

2005

кальк.

22.

Сім’ї Сосніних вул., 15-а

28670

пас.

5

Розсув.

1,00

400

2005

кальк.

23.

Мельникова вул.. 79/81
ван.м.

2

Розсув.

0,25

100

2001

кальк.Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Додатки до зцп 31. 62. 9 – послуги з монтажу технічного обслуговування І ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи