Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Скачати 390.42 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Дата23.09.2012
Розмір390.42 Kb.
ТипІнформація

Додатки до ЗЦП 31.62.9 – послуги з монтажу технічного обслуговування і ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Співак Борис Михайлович – головний енергетик, т./ф.(044) 456-04-89
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
31.62.9 – послуги з монтажу технічного обслуговування і ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
травень 2011 р. - грудень 2011 р.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст. 41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216, особисто
8.2. Строк. 26 квітня 2011 р. до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 26 квітня 2011 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


^ Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


вик.: Узунов Л.О. – заступник голови комітету з конкурсних торгів т. (097)024-26-00


Додаток 1

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


^ Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

31.62.9 – послуги з монтажу технічного обслуговування і ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету)


Уважно вивчивши запит, не маємо зауважень до нього і цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 9. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 10. Додаткові відомості
 1. Цінова пропозиція (заповнити таблицю згідно з Додатком 5 )Адреса

Ціна обслуговування об’єкту

Сума

обслуговування об’єкту

1.

11.


^ Загальна вартість конкурсної цінової пропозиції, (з ПДВ) грн.
До акцепту нашої пропозиції, Ваша запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше 14 днів від дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


Додаток № 2


^ СТИСЛИЙ ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ


Технічне обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації включає:

- проведення планових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів, що входять до складу установок.

Основними видами планових робіт є:

зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та окремих технічних засобів (працездатне - непрацездатне) за зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю;

перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і установкою загалом;

профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального характеру щодо утримування установок у працездатному стані. Указані роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан.

Ремонт без попереднього призначення з метою відновлення працездатного стану технічних засобів, що входять до складу установок, здійснюється за результатами контролю технічного стану, який проводиться під час технічного обслуговування або у разі відмови технічних засобів.

Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до планів-графіків технічного обслуговування.

Перелік робіт з технічного обслуговування визначається у відповідності до регламенту.


^ Регламент технічного обслуговування установок охоронної сигналізації


№ з/п

Перелік робіт

Замовник

Виконавець

1.

Зовнішній огляд складових частин установки (приймально-контрольних пристроїв (приладів), сповіщувачів, оповіщувачів, шлейфів сигналізації) на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення і т.і.

щодня

щомісяця

2.

Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних пристроях (приладах).

щодня

щомісяця

3.

Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний.

щотижня

щомісяця

4.

Перевірка працездатності складових частин установки (приймально-контрольних пристроїв (приладів), сповіщувачів, оповіщувачів, вимір параметрів шлейфів сигналізації і т.і.)

-

щомісяця

5.

Профілактичні роботи.

-

щомісяця

6.

Перевірка працездатності установки

-

щомісяця

7.

Вимірювання опору захисного і робочого заземлення

щороку

-

8.

Вимір опору ізоляції електричних ланцюгів

Один раз в три роки

-Підрядна організація повинна обслуговувати охоронну сигналізацію (11 об’єктів):

- корпусу № 1 (проспект Перемоги, 54/1),

- корпусів №№ 2, 3 та концертного залу (вул. Дегтярівська, 49г),

- гуртожитків №№ 3 (вул. Желябова, 4), 5 (проспект Перемоги, 54а),

- спорткомплексу (вул. Ежена Потьє, 18),

- корпусів №№ 5, 6 та бібліотеки (вул. Мельникова, 79/81),

- корпусу факультету інформаційних систем і технологій, видавництва та міжнародного центру бізнес-освіти (Львівська площа, 14),


У випадку відказу установки обслуговуючий персонал повинен прибути на обслуговуваний об’єкт за викликом Замовника протягом двох годин.


^ Технічне обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації включає:

- проведення планових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів, що входять до складу установок.

Основними видами планових робіт є:

зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та окремих технічних засобів (працездатне - непрацездатне) за зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю;

перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і установкою загалом;

профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального характеру щодо утримування установок у працездатному стані. Указані роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан.

Ремонт без попереднього призначення з метою відновлення працездатного стану технічних засобів, що входять до складу установок, здійснюється за результатами контролю технічного стану, який проводиться під час технічного обслуговування або у разі відмови технічних засобів.

Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до планів-графіків технічного обслуговування.

^ Обслуговуючий персонал зобов'язаний:

- утримувати установки в працездатному стані;

- якісно здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування, ремонту та ведення експлуатаційної документації на установки, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки.

- виконувати правила охорони праці.


Технічна документація на автоматичні установки охоронної сигналізації відсутня.

Представники підрядної організації повинні знаходитись у відведених для них приміщеннях університету. Для своєчасного виконання технічного обслуговування та усунення несправностей установок охоронної сигналізації підрядна організація повинна забезпечити постійну присутність на об’єктах своїх представників або забезпечити їх службовим автотранспортом.

Крім того підрядна організація без залучення додаткових коштів мусить відновити працездатність автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів №№ 5, 6 та бібліотеки, які не обслуговувались протягом трьох років.

Ремонт та заміну обладнання, а також витратних матеріалів підрядник повинен проводити також без залучення додаткових коштів (за свій рахунок).


Додаток № 3


^ ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ


Розрахунок вартості технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації виконати на програмному комплексі АВК-5 у відповідності до Тимчасового порядку визначення вартості робіт з технічного обслуговування, ремонту та пусконаладці технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охороно-пожежної сигналізації згідно з Прейскурантом № 2661001-92 «Оптові ціни на технічне обслуговування і ремонт»

Роботи з технічного обслуговування на об’єктах виконувати у відповідності до вимог «Інструкції з організації і проведенню робіт з регламентного технічного обслуговування установок пожежегасіння, пожежної і охороно-пожежної сигналізації».

Для кожної установки розробити інструкцію з експлуатації.


проект договору/ умови договору


 1. Предмет договору: послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету

 2. Виконавець_____________________ и Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Замовник, разом Сторони.

 3. Вартість послуг з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету не може змінюватися до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами договору.

 4. Якість: під час надання послуг Виконавець забезпечує належні послуги з технічного обслуговування автоматичних установок охоронної сигналізації корпусів університету згідно Чинному законодавству України

 5. За невиконання та за не належне виконання своїх зобов’язань Сторони договору несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

 6. Строк дії договору з 01.05.2011 р по 31.12.2011 р.

Повний текст Договору складається відповідно до чинного Законодавства України

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.


2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.


3. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.


4. Копія дозволу Держохоронпраці (що має термин дії протягом 2011 р.) учасник надає в складі його цінової пропозиції, як Ії кваліфікаційну частину.


5. Копія Статуту Учасника.

6. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.

7. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.


8. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).


Додаток №4
Додатокдо листа Держбуду Українивід 24.02.2005 № 7/8-134та листа Держитлокомунгоспа Українивід 24.02.2005 № 4/3-260( Назва організації, що затверджує )ЗАТВЕРДЖЕНО__________________________________ _____________________________20_ р.

^ Дефектний акт

На ремонт

Умови виконання робіт

Об'єми виконання робітп/п


Найменування робіт та витрат

Одиниця

виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5^ Розділ 1. Корпус № 1 (пр. Перемоги 54/1)1

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

122

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

2093

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

164

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

33,25

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [

полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу ДИП-2,

ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/О [Сапнис],

СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 та інші.

10спов.

0,46

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

3447

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

14408

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

222

^ Розділ 2. Корпус № 2 (вул. Дегтярівська, 49-г)9

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

410

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

5211

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

41

2

3

4

5

12

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

913

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

8914

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

40015

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

27,5

^ Розділ 3. Корпус № 3 (вул. Дегтярівська, 49-д)16

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

217

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

3218

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

219

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

4,920

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

7021

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

11522

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

22,75

^ Розділ 4. Корпус № 5 (вул. Мельникова, 81)23

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

524

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

6125

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

426

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

25,21

2

3

4

5

27

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

10828

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

68529

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

85

Розділ 5. Корпус№ 630

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

431

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

2632

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

433

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

13,834

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

9435

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

37636

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

42

^ Розділ 6. Гуртожиток № 3 (вул. Желябова, 4)37

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

138

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

639

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

140

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

0,71

2

3

4

5

41

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

842

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

78,643

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

5

^ Розділ 7. Гуртожиток № 5 (пр. Перемоги, 54/2)44

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

145

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

1446

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

147

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

6,248

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

2249

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

184,350

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

5

^ Розділ 8. спорткомплекс (вул. Е. Потьє, 18)51

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

152

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

453

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

0,654

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

361

2

3

4

5

55

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

53,156

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

5

^ Розділ 9. Концертний зал (вул. Дегтярівська, 49-г)57

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

158

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

1759

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

260

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

6,561

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

3862

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

4063

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

12

^ Розділ 10. Корпус факультету інформаційних систем і

технологій (Львівська площа, 14)64

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

265

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

1966

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

267

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

2,568

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

4569

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

7670

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

42

^ Розділ 11. Бібліотека (вул. Дегтярівська, 49-г)71

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший

шлейф.

шлейф

31

2

3

4

5

72

ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний

наступний шлейф.

шлейф

4973

ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і

блоки автоматики і заряджання.

блок

374

ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними

і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами

багаторазової дії [контактні, безконтактні,

пьєзоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ,

^ ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,

ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК,

УКД-1М, Вібратор-1, Вібратор-2, Вібратор-3, ПКШЛ,

ОКИЛ, ИПР та ін.

10спов.

5,775

ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний

[охоронний, охоронно-пожежний оптикоелектронний,

радіохвильовий, ультразвуковий, однопозиційний,

охоронний ємкостний [індуктивний, комбінований] з

антенною частиною] без виносного блоку типів Квант-1,

Квант-3, Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,

ДОП-2, Волна-М, Фон-1, ДОП-3, Фикус МПЗ-2, Эхо-2,

[вик. ИО308-3/3], РВС-2, Спектр-СК, Гермес, Барьер,

Барьер-М [Сигнал-51], Ромб-К4М та інші.

сповіщ.

13476

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

провід однопарний

10 м

44077

ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія:

кабель десятипарний

10 м

35

Склав _____________________________________

посада, підпис

Перевірив __________________________________

посада, підписСхожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи