Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 54.26 Kb.
НазваЗапрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата23.09.2012
Розмір54.26 Kb.
ТипДокументиЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ЗАПИТІ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), що знаходиться за адресою 03680, м. Київ, просп. Перемоги 54/1 пропонує прийняти участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю послуг ( код 22.22.1- продукція друкована інша) з виготовлення студентських квитків державного зразка.

Поставка товару планується на протязі травень - грудень 2011 р.

Місце постачання товарів/надання послуг:

^ Україна м. Київ, 03680, просп. Перемоги, 54/1

Умови подання пропозицій конкурсних торгів

Місце: 03680, м. Київ, просп. Перемоги 54/1, каб. 216

Спосіб: особисто, або поштою

Кінцевий строк: 13 травня 2011. до 12-00 за київським часом.

Цінові пропозиції подаються за формою, наведеною у додатку 1 до цього листа в

запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

Ціни вказуються за : виготовлення студентського квитка державного зразка ( оригінал-макет готує Замовник) та доставку ( згідно заявленої кількості) на адресу Замовника із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів

Кількість послуг може коригуватись залежно від потреб Замовника та виділених бюджетних асигнувань.

Вартість цінової пропозиції та всі інші складові кінцевої ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій,

сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій,

сертифікатів.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів

Місце: ^ 03680, м. Київ, просп. Перемоги 54/1, каб. 216

Дата: 13 травня 2011 о 14-00 за київським часом.

До розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відповідальний за проведення торгів:

^ Нечотний Юрій Валентинович – заступник директора ГЦІС, т./ф.(044) 371—61-93

Додаток: на 3 аркушах.


Голова комітету з конкурсних торгів Штуль В.П.


Додаток 1


Форма пропозиції на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

Послуг код 22.22.1 продукція друкована інша ( виготовлення студентських квитків державного зразка)
Уважно вивчивши запит на участь в торгах, не маємо зауважень до нього і цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію :

 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість цінової пропозиції конкурсних торгів

 8. Строки поставки (календарних днів)

 9. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 10. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 11. Додаткові відомості

 12. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

Назва предмета закупівлі згідно переліку в специфікації (додаток 3)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.

Студентські квитки державного зразка

штуки

5850
^ Загальна вартість (з ПДВ) цінової пропозиції, грн.


До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти календарних днів з дня відкриття цінової пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше ніж через 14-ть днів з дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

Додаток 2


проект договору/ умови договору


1. Предмет договору : надання послуг (код 22.22.1 продукція друкована інша ) з виготовлення студентських квитків державного зразка.

2. Виконавець ____________________________ і Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Замовник , разом Сторони.

3. Вартість послуг з виготовлення та постачання студентських квитків державного зразка не може змінюватися до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами договору.

4.Якість : Постачальник гарантує належну якість виготовлених студентських квитків , та безкоштовно здійснює заміну неякісних (якщо це виявлено у процесі використання) .

5. Розрахунки за надані послуги /поставлений товар здійснюються на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах ___________________________________.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги/ поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Постачальник та Замовник разом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

Повний текст Договору на постачання товару складається відповідно до чинного Законодавства України.
^

Кваліфікаційні вимоги до Учасників


Кваліфікаційні вимоги

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1. Наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.

2.2. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з банку про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

2.3. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.

4. Здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень статуту Учасника

3.1. Копія Статуту Учасника.(види діяльності)

3.2. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.

3.3. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.

7. Виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі7.1. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).

6.2. Принаймні 2 відгуки про роботу Учасника від колишніх клієнтів.(за бажанням учасника)Вся інформація та документи згідно Додатку 2 запиту повинна бути розміщені у наведеній послідовності.

Схожі:

Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Вадима Гетьмана (далі – Університет), що знаходиться за адресою 03680, м. Київ, просп. Перемоги 54/1 пропонує прийняти участь у запиті...
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапрошення до участі у запиті цінових пропозицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі –Університет), що знаходиться за адресою 03680,...
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапрошення до участі у запиті цінових пропозицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі –Університет), що знаходиться за адресою 03680,...
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Запрошення до участі у запиті цінових пропозицій державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗапит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи