Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Скачати 285.86 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Дата23.09.2012
Розмір285.86 Kb.
ТипІнформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

^ Кириленко Тетяна Іванівна – завідувач відділу комплектування бібліотеки, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, (044) 503-84-30

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
22.13.1. Видання періодичні (журнали, газети) на друге півріччя 2011 р.

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.
лот 1 11 найменувань 24 комплекти

лот 2 92 найменування 99 комплектів

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
липень - грудень 2011 року.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст..41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій: особисто

8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
8.2. Строк. 06 червня 2011 р. , час -до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 06 червня 2011 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


^ Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


Додаток 1

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


^ Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у відкритих торгах

на закупівлю

Видання періодичні (журнали, газети) на друге півріччя 2011 р.

Лот 1: 11 найменувань, 24 комплекті

^ Лот 2: 92 найменування, 99 комплектів;

Уважно вивчивши запит до конкурсних торгів, не маємо зауважень до нього і цим ми, уповноважені на підписання договору, подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 9. Умови та порядок розрахунків (кал. днів)

 10. Строки поставки.

Видання України: день, до __________години;

Іноземні видання: день, до __________години.

 1. Додаткові відомості

 2. Цінова пропозиція (заповнити таблицю згідно з специфікацією Додаток 3)

Лот 1

№ з/п

Назва предмета закупівлі згідно переліку Додатку 3 документації конкурсних торгів

Кількість

комплектів

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.

^ Періодичні видання для підрозділів Університету на ІІ півріччя 2011 р.

1…

11

^ Загальна вартість Лота 1 (з ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, грн.
Лот 2

№ з/п

Назва предмета закупівлі згідно переліку Додатку 3 документації конкурсних торгів

Кількість

комплектів

Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.

Загальна вартість, (з ПДВ)грн.

^ Періодичні видання для бібліотеки Університету на ІІ півріччя 2011 р.

1…

92

^ Загальна вартість Лота 2

(з ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, грн.

До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації повідомлення акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою


Додаток 2

^ ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


 1. Учасник передає у власність Замовника товар, а Замовник сплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі – „товар”), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.


Обсяги закупівлі (кількість товару), що є предметом Договору, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві в строки:________________________________для видань України;

________________________________для іноземних видань.

4. Постачальник здійснює безкоштовну заміну видань в яких виявлено брак:

- неякісний друк;

- відсутність сторінок чи їх механічне пошкодження.


5. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.7 ст. 51, Бюджетного кодексу України на умовах ___________________________________.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Постачальник та Замовник разом Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
Повний текст Договору на постачання товару складається відповідно до чинного Законодавства України.
^ Кваліфікаційні вимоги до Учасників

Кваліфікаційні вимоги

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1.Наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.

2.2. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з банку про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по кредитам не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

2.3. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.

4.Здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень статуту Учасника

3.1. Копія Статуту Учасника.(види діяльності)

3.2. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.

3.3. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.

7. Виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі7.1. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).

6.2. Принаймні 2 відгуки про роботу Учасника від колишніх клієнтів.(за бажанням учасника)

^ Вся інформація та документи згідно Додатку 2 запиту повинна бути розміщені у наведеній послідовності.


Додаток 3


Специфікація


Лот 1

( періодичні видання для підрозділів ун-ту на ІІ півріччя 2011 р.)1

33594

Все про бухгалтерський облік

7-12

12

49777

Информационно-аналитический еженедельник "Зеркало недели" Украина

7-12

13

49778

Інформаційно-аналітичний тижневик"Дзеркало тижня" Україна

7-12

54

89050

Консультант кадровика

7-12

15

40075

Факты и комментарии

7-12

106

95345

Спорт-экспресс в Украине + ТВ

7-12

17

22596

Інтелектуальна власність

7-12

18

79800

Гражданин и право

7-12

19

20238

Дом культуы

7-12

110

79201

Звукорежисёр

7-12

111

46354

Справочник по управлению персоналом

7-12

124ВСЬОГО:

11 назв, 24 комплектиЛот 2 Періодичні видання для бібліотеки ун-ту на II півріччя 2011 р.

Індекс

Назва

Мін. термін передплати

Кількість

1

49778

Інформаційно-аналітичний тижневик Дзеркало тижня. України

7-12

2

2

40075

Факты и комментарии

7-12

1

3

20176

Moscow news, the (Московские новости)

7-12

1

4

50010

Бизнес и банки

7-12

1

5

50008

Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)

7-12

1

6

35880

Экономика и жизнь с тематическими приложениями по бухгалтерскому учету и налогам, корпоративному управлению и праву

7-12

1

7

70117

Альма матер (Вестник высшей школы)

7-12

1

8

73568

Аудит и финансовый анализ/audit and financial analysis

7-12

1

9

87319

Библиография

7-12

1

10

70080

Библиотека

7-12

1

11

84519

Библиотеки учебных заведений

7-12

1

12

70923

Библиотековедение

7-12

1

13

81774

Библиотечное дело

7-12

1

14

70091

Бухгалтерский учёт

7-12

1

15

70058

Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования Российской Федерации

7-12

1

16

70997

Вестник МГУ.Серия 6.Экономика

7-12

2

17

71807

Вопросы статистики

7-12

2

18

70156

Вопросы философии

7-12

1

19

70157

Вопросы экономики

7-12

1

20

25784

Вопросы экономических наук

7-12

1

21

33220

Встраиваемые системы и средства автоматизации

7-12

1

22

80790

Высшее образование сегодня

7-12

1

23

70866

Государство и право

7-12

1

24

70242

Деньги и кредит

7-12

1

25

80478

Директор информационной службы

7-12

1

26

71604

Знаменательные даты - 2012.Универсальный энциклопедический календарь

7-12

1

27

38498

Инновации

7-12

1

28

80153

Инновации в образовании

7-12

1

29

70394

Иностранная литература

7-12

1

30

79706

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права

7-12

1

31

70161

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность

7-12

1

32

64559

Интелектуальные системы

7-12

1

33

27909

Книжная летопись (включая 2 указателя)

7-12

1

34

73217

Компьютерпресс

7-12

1

35

48937

Летопись авторефератов диссертаций

7-12

1

36

72114

Маркетинг

7-12

1

37

80963

Маркетинг в России и за рубежом

7-12

1

38

33185

Международная жизнь

7-12

1

39

79892

Международное публичное и частное право

7-12

1

40

38867

Менеджмент в России и за рубежом

7-12

1

41

80178

Менеджмент сегодня

7-12

1

42

70648

Методы менеджмента качества

7-12

1

43

71600

Мир библиографии

7-12

1

44

42932

Мир новой экономики

7-12

1

45

70542

Мировая экономика и международные отношения

7-12

2

46

70647

Научные и технические библиотеки

7-12

1

47

70636

Новый мир

7-12

1

48

70677

Общественные науки и современность

7-12

1

49

70362

Общество и экономика

7-12

1

50

47209

Открытое образование

7-12

1

51

70790

Полис. Политические исследования

7-12

1

52

45852

Право и экономика

7-12

1

53

40582

Практический маркетинг

7-12

1

54

18187

Проблеми современной экономики : евразийский международный научно-аналитический журнал

7-12

1

55

70732

Проблемы теории и практики управления

7-12

1

56

70772

Радио

7-12

1

57

70559

РИСК:Ресурсы, информация, снабжение, крнкуренция

7-12

1

58

71114

Российский экономический журнал

7-12

2

59

88529

Россия и мир: экономика и управление.

7-12

1

60

40959

Рынок ценных бумаг

7-12

1

61

70652

Социально-гуманитарные знания

7-12

1

62

70934

Социологические исследования

7-12

2

63

46354

Справочник по управлению персоналом

7-12

1

64

47691

Стандарты и мониторинг в образовании

7-12

1

65

48993

Страховое дело

7-12

1

66

70925

США.Канада:Экономика,политика, культура

7-12

1

67

71590

Т. 1: Дар речи проникновенной / сост. О. Р. Бородин

7-12

1

68

71591

Т. 2: Библиотечные фонды в границах столетья / ред.-сост. Ю.Н. Столяров

7-12

1

69

71592

Т. 3: Каталогизация: прошлое, настоящее, будущее / ред.-сост. Э. Р. Сукиасян

7-12

1

70

29431

Управление персоналом

7-12

1

71

85032

Управление развитием персонала

7-12

1

72

85028

Управление человеческим потенциалом

7-12

1

73

85026

Управленческий учет и финансы

7-12

1

74

80967

Финансовый менеджмент

7-12

1

75

71027

Финансы

7-12

1

76

81652

Финансы, деньги, инвестиции

7-12

1

77

70912

Человек и труд

7-12

1

78

73540

ЭКО

7-12

1

79

71112

Экономика и математические методы

7-12

1

80

70696

Экономист

7-12

1

81

20387

Экономические науки

7-12

2

82

79369

Экономические стратегии

7-12

1

83

79264

Экономический журнал высшей школы экономики

7-12

1

84

57092

НТИ.Серия 1.Организация и методика информационной работы

7-12

1

85

57093

НТИ.Серия 2.Информационные процессы и системы

7-12

1

86

56342

Организация управления, сводный том "РЖ" с указателями

7-12

1

87

956342

Организация управления (с указателями).

7-12

1

88

56350

Экономика промышленности, сводный том "РЖ" с указателями.

7-12

1

89

956354

Мировая экономика.Социально-экономическое развитие стран мира

7-12

1

90

57105

Экономика (Библиографический указатель)

7-12

1

91

57181

Экономика: реферативный журнал

7-12

1

92

57144

Библиографическая база даных по экономике и демографии, 1991-2009 (на CD)

7-12

1

99
ВСЬОГО: 92 назви, 99 комплектів


Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Додатки до зцп 31. 62. 9 – послуги з монтажу технічного обслуговування І ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи