Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Сторінка1/5
Дата23.09.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )


ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070884

1.3. Місцезнаходження. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р35228006000052 в ГУДКУ м. Києва МФО 820019, код банку 820019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Бармак Анатолій Петрович т.(044) 456-44-10

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 00027677
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). http://www.kneu.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
72.50.1 послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп’ютерної техніки ( технічне обслуговування і ремонт ксерокопіювальної техніки) 3 лота

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі
їх необхідні технічні та інші параметри.

лот 1 техніка «Canon» - 8 найменувань, 60 одиниць

лот 2 техніка « Minolta» - 4 найменування, 30 одиниць

лот 3 техніка «Mita» - 5 найменувань, 27 одиниць

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
березень-грудень 2012 року.

6. Основні умови договору.
повинні відповідати ст..41 Закону „Про здійснення державних закупівель” та чинному законодавству

7. Строк дії цінових пропозицій.
120 днів, згідно Закону

8. Подання цінових пропозицій:
особисто або поштою

8.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
8.2. Строк. 21 лютого 2012 р. , час - до 12-00 за київським часом


9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна м. Київ, 03680, пр. Перемоги, 54/1, каб. 216
9.2. Дата. 21 лютого 2012 р.
9.3. Час. 14-00 за київським часом

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно ст. 16 Закону


Проректор з науково-педагогічної роботи,

економічних та соціальних питань,


^ Голова комітету з конкурсних торгів ______________В.П. Штуль
підпис, М.П.


12021L49334


вик. Узунов Л.О – заступник голови комітету т.(044) 371-61-72

моб. (097)024-26-00


Додаток 1

(форма, яка подається Учасником на фірмовому його бланку, Учасник не повинен відступати від даної форми)


^ Форма пропозиції конкурсних торгів на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

72.50.1 послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп’ютерної техніки ( технічне обслуговування и ремонт ксероксів)


Уважно вивчивши запит, не маємо зауважень до нього і цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


 1. Повне найменування Учасника

 2. Адреса (юридична та фактична)

 3. Телефон/факс

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

 5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

 6. Коротка довідка про діяльність підприємства

 7. Загальна вартість Лоту 1 -______________________________

Загальна вартість Лоту 2 -______________________________

Загальна вартість Лоту 3 -______________________________

пропозиції конкурсних торгів

 1. Строк надання послуг березень-грудень 2012 р. (10 місяців)

 2. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедур закупівлі

 3. Умови та порядок розрахунків (календарні дні)

 4. Додаткові відомості

 5. Цінова пропозиція (заповнити таблицю згідно з Додатком 5 )


ЛОТ 1: техніка «Canon» 8 найменувань, 60 одиниць
Назва

Кількість

одиниць

Вартість технічного обслуговування та ремонту

на місяць ( грн., з ПДВ)

Сума ( грн., з ПДВ)


1.

Canon IR-1018


15
2.

Canon 6317

133.

Canon 6330

14.

Canon IR 3570

15.

Canon Fc|Pc 228

156.

Canon 7161

127.

Canon PCD 340

28.

^ Canon IR 2520


1
Загальна вартість Лоту 1 конкурсної цінової пропозиції, (з ПДВ) грн.

^ ЛОТ 2: техніка «Minolta» 4 найменування, 30 одиниць

Назва

Кількість

одиниць

Вартість технічного обслуговування та ремонту

на місяць ( грн., з ПДВ)

Сума ( грн., з ПДВ)


1.

Minolta 162|163


132.

Minolta 1054


133.

^ Minolta DI 470

1


Minolta 1480

3^ Загальна вартість Лоту 2 конкурсної цінової пропозиції, (з ПДВ) грн.

ЛОТ 3: техніка «Mita» 5 найменуваннь, 27 одиниць

Назва

Кількість

одиниць

Вартість технічного обслуговування та ремонту

на місяць ( грн., з ПДВ)

Сума ( грн., з ПДВ)


1.

Kyocera Mita 1525

42.

Kyocera Mita 1505

83.

^ Kyocera Mita 6250

1


Kyocera Mita 1620

4


^ Kyocera Mita 1500

10Загальна вартість Лоту 3 конкурсної цінової пропозиції, (з ПДВ) грн.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша запит разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше 14 днів від дати акцепту пропозиції.

М.П. _______________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


Додаток 2


проект договору/ умови договору


 1. Предмет договору: 72.50.1 послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп’ютерної техніки ( технічне обслуговування і ремонт ксерокопіювальної техніки) Виконавець_____________________ и Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Замовник, разом Сторони.

 2. Вартість послуг з технічного обслуговування та дрібного ремонту ксероксів (у тому числі за одиницю) не може змінюватися до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами договору.

 3. Якість: під час надання послуг Виконавець забезпечує належне технічне обслуговування та дрібний ремонт ксероксів, забезпечує їх робочий стан.

 1. За невиконання та за неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони договору несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

 2. Строк дії договору з _________________ по 31.12.2012 р.

Повний текст Договору складається відповідно до чинного Законодавства України


Додаток 3

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності Учасників кваліфікаційним вимогам

1. Завірена копія фінансового балансу за попередній рік.


2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника.


3. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.


4. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні та власній країні іноземного суб’єкта господарювання не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій

5. Копія Статуту Учасника.


6. Завірена печаткою Учасника копія довідки про включення його до ЄДРПОУ.


7. Завірена печаткою учасника копія документа про державну реєстрацію постачальника.

8. Відомості про обсяги найбільших замовлень за останні 3 роки по групам товарів, які є об’єктом даної закупівлі (у довільній формі).

  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Додатки до зцп 31. 62. 9 – послуги з монтажу технічного обслуговування І ремонту електроустаткування (послуги з технічного обслуговування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи