Міжнародна науково практична конференція icon

Міжнародна науково практична конференція
Скачати 88.61 Kb.
НазваМіжнародна науково практична конференція
Дата17.10.2012
Розмір88.61 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Науково-дослідний інститут економічного розвитку КНЕУ

Санкт-Петербурзький держаний інженерно-економічний університет

Російський економічний університет

ім. Г.В. Плеханова (м. Москва)

Факультет бізнесу і права, Альфа Університет (м. Белград, Сербія)

Харківський національний економічний університет

Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»

ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

^

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міжнародна науково - практична конференція

«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»


2-3 лютого 2012 року

м. Київ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


ЗАПРОШУЄ


Науковців, викладачів, представників бізнесу та зацікавлених організацій прийняти участь у роботі Міжнародної науково - практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», присвяченої 20-річчю заснування кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яка відбудеться 2-3 лютого 2012 року.

^ Мета конференції: обговорення результатів останніх досліджень у галузі менеджменту, зокрема, теоретичних та практичних аспектів загального менеджменту, розвитку управлінської думки, управління конкурентоспроможністю, інноваційного менеджменту, стратегічного та корпоративного управління, операційного менеджменту, управління знаннями та організаційної поведінки.


^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Савчук В.С. - голова оргкомітету - проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор, чл.-кор. Національної академії наук України

^ Соболь С.М. -  заступник голови оргкомітету - завідувач кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.е.н., професор

^ Соболєва Т.О. - відповідальний секретар оргкомітету - доцент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н.

Гавриш О.А. – декан факультету менеджменту і маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки НТТУ «КПІ», д.т.н., професор

^ Дорофієнко В.В. - завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері Донецького державного університету управління, д.е.н., професор

Дрига С.Г. - вчений секретар Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, д.е.н., професор

Жиляєв І.Б. – професор кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор

Загорій Г.В. – голова правління – генеральний директор ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», к.фарм.н.

^ Йохна М.А. – проректор з навчально-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, к.т.н., професор

^ Кожушко Л.Ф. -  завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства і природокористування (м. Рівне), д.т.н., професор

^ Козлова Г.М. - професор кафедри менеджменту Одеського державного економічного університету, к.е.н., професор

Кузьмін О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор

Лепейко Т.І. – завідувач кафедри менеджменту і бізнесу Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор

^ Москвін Б.Ю. – директор департаменту з корпоративного управління МГО «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»

Мячін Ю.В. – декан факультету менеджменту Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету, д.е.н., професор

^ Наливайко А.П. – декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор

Потравний І. М. - професор кафедри управління проектами і програмами Російського економічного університету ім. Г.В. Плеханова (м. Москва), д.е.н., професор

Радосавлевич М.Ж. – заступник декана з освіти Факультету бізнесу і права, Альфа Університет (м. Белград), PhD, професор

^ Цвєтков О.М. - завідувач кафедри менеджменту Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету, д.е.н., професор

Омельяненко Т.В. - доцент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

^ Хоменко Л.М. - доцент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

Оборська С.В. – ст. викладач кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Свинчук А. А. - асистент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Робота конференції планується за секціями:

 1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління.

 2. Сучасна парадигма стратегічного та корпоративного менеджменту.

 3. Інноваційна модель розвитку соціально-економічних систем.

 4. Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку функціональних сфер менеджменту.

До початку роботи конференції будуть опубліковані збірник тез доповідей та збірник наукових праць «Формування ринкової економіки. Спецвипуск. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», який включено до переліку фахових видань.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

^ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ


Для включення в програму конференції необхідно надіслати

до 25 листопада 2011 р. на е-mail: kneu.management@gmail.com

 • заявку на участь за наведеною формою

 • тези доповіді

 • і (або) статтю із зовнішнєю рецензією д.е.н., якщо автор не має такого статусу (завірений оригінал рецензії та підписану автором роздруковану статтю також слід надіслати на поштову адресу кафедри)

 • квитанцію про сплату оргвнеску

Про реєстрацію матеріалів Ви отримаєте повідомлення, в іншому випадку – відправте запит на адресу оргкомітету.

Представлені матеріали підлягають рецензуванню. За результатами їх розгляду буде надіслано Запрошення для участі у конференції. Тези та статті, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до науково-практичного рівня їх підготовки, відхиляються і не повертаються, про що на e-mail авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірники тез доповідей та наукових праць будуть видані при реєстрації на конференції або надіслані впродовж 30 днів після її проведення дистанційним учасникам за вказаними ними реквізитами.

^ Організаційний внесок за участь в роботі конференції для громадян України складає:

Очна форма:

250 грн. (публікація програми, тез, перерви на каву, культурна програма)

350 грн. (публікація програми, статті, перерви на каву, культурна програма)

^ 450 грн. (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма)

Дистанційна форма:

150 грн. (публікація та пересилка тез)

250 грн. (публікація та пересилка статті)

350 грн. (публікація та пересилка тез і статті)

Організаційний внесок складає:

- для громадян країн СНД – 75 USD (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма)

- для громадян інших країн – 150 USD (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма)

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.


Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами:
^

ГО «Клуб економістів»


Код ЄДРПОУ 36857145 п/р 26000000048809 (грн.) в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023

або п/р 26004000051104 (USD), через банк-кореспондент: DEUTSCHE BANK, FRANKFURT, ^  SWIFT: DEUTDEFF, Рахунок бенефіціара: 10094986271000,  UKRSOTSBANK, KIEV,  SWIFT: UKRSUAUX.

Обов’язково вказати призначення платежу (за участь у конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту») та Прізвище І.П. учасника!^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ


1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей та статті, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 3-х сторінок, обсяг статей – до 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Файл MS Word, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; інтервал — 1,5 пт; всі поля — 2 см.

3. Файл необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах— doc и rtf. Сторінки тез не нумеруються.

4. На початку файлу зверху зліва зазначається номер УДК (розмір шрифту – 14, напівжирний), після якого справа пишуться прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту – 12, напівжирний курсив), їх науковий ступінь, посада, місце роботи (розмір шрифту – 12, звичайний). Після заголовку (розмір шрифту – 14, напівжирний, великі літери) перед текстом статті – анотації українською та англійською мовами (не більше 5 рядків кожна) (розмір шрифту – 12, курсив) і тільки для статей - ключові слова (розмір шрифту – 12, курсив, 5-10 слів).

5. Посилання на літературні джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Перша цифра — номер джерела у списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел — точкою з комою, наприклад: [1, 95—96], [2; 5; 7].

6. Список використаної літератури оформлюється у кінці тез та статті в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до списку – ЛІТЕРАТУРА.

7. До змістовного оформлення статей (відповідно до постанови Президіума ВАК України від 15.01.2003 р.  № 7—05/1) повинні входити:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими завданнями;

 • аналіз останніх публікацій, на які посилається автор;

 • формулювання мети (постановка завдання);

 • виклад результатів дослідження;

 • висновки та перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Контактні телефони оргкомітету:

Координатори конференції:

Тел. +38-097-345-88-80 – Соболєва Тетяна Олександрівна

Тел. +38-063-142-40-75 – Хоменко Людмила Миколаївна

(з питань публікацій)

Тел. +38-067-508-53-35 – Оборська Світлана Валентинівна

(з питань поселення)

^ E-mail: kneu.management@gmail.com

Поштова адреса: 03680, м. Київ,

пр. Перемоги, 54/1, кафедра менеджменту (кім. 244)


ЗАЯВКА

на участь у роботі

Міжнародної науково - практичної конференції

«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»


Прізвище
Ім’я
По - батькові
^ Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Установа
^ Назва доповіді
Назва секції
^ Форма участі

- Очна:


 доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)
 доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)

- Заочна:

^ Потреба у технічних засобах

 так

 ні

- якщо «так», вкажіть які саме
^ Потреба у готелі

 так

 ні

Поштова адреса

(для висилання збірника матеріалів конференції)
E-mail
Служб./дом. тел.
Мобільний тел.
Дата приїзду
Дата виїзду


Місце проведення конференції:

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», корпус №1, пр. Перемоги, 54/1


ЧЕКАЄМО НА АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Схожі:

Міжнародна науково практична конференція iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Міжнародна науково практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково практична конференція iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Міжнародна науково практична конференція icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Міжнародна науково практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Міжнародна науково практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
Міжнародна науково практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція: “хх століття в дзеркалі літератури та культури

Міжнародна науково практична конференція iconІi міжнародна науково-практична конференція
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи