Міжнародна науково-практична конференція icon

Міжнародна науково-практична конференція
Скачати 63.59 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична конференція
Дата17.10.2012
Розмір63.59 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Одеський державний економічний університет

НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ державний економічний університет


Міжнародна науково-практична конференція

^ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ»ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


http://www.kneu.kiev.ua

6–7 жовтня 2011 р.

м. Київ, Україна

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Савчук В.С. – голова оргкомітету, член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

^ Зайцев Ю.К. – заступник голови оргкомітету, д.е.н., проф., кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів,  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Башнянин Г.І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія;

Бєляєв О.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Варакса А.М. – к.е.н, доц., Новосибірський державний університет економіки та управління;

^ Воробьев В.А. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії Білоруський державний економічний університет;

Гриценко А.А. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, заступник директора державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Єрмілова М.І. – к.е.н., Північно-Кавказька академія державної служби (Ростов на Дону);

Єщенко П.С. – д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Зверяков М.І. – д.е.н., проф., ректор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Одеський державний економічний університет;

Кривенко К.Т. – д.е.н., проф., кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Малахова Н.Б. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний економічний університет;

^ Махмудов Хаміз Раміз огли – PhD, Азербайджанський державний економічний університет;

Осланд Одне – PhD, Норвезький інститут міських і регіональних досліджень;

Фещенко В.М. – д.е.н., проф. кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Шкурупій О.В. – д.е.н., проф., ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 6–7 жовтня 2011 р. у першому корпусі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 54/1 (5 хвилин пішки від ст. метро «Шулявська»). Порядок роботи:

6 жовтня 2011 р.: з 9:00 до 10:00 – реєстрація учасників;

з 10:00 – пленарне засідання.


7 жовтня 2011 р.: з 10:00 – круглий стіл та робочі наради.


^ УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Форми участі у конференції: доповідь на пленарному засіданні; виступ на засіданні круглого столу; публікація статті у фаховому виданні.

Оргкомітет приймає пропозиції щодо тематики круглих столів та робочих нарад. Вони мають містити таку інформацію: назва та ідея заходу, ідея реалізації, кому адресований захід, прогнозована кількість учасників. Прохання надсилати пропозиції разом із заявками на участь.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Усі витрати, пов’язані із участю у конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачують самі учасники або організація, яка надала їм відрядження. Університет має можливість розмістити учасників конференції у власному готелі гуртожитку № 5 (ціна проживання – від 112 грн. на добу на 1 особу). При потребі у проживанні прохання вказати це у заявці.

Організаційний внесок учасника конференції становить 250 грн. за кожного учасника. Організаційний внесок використовуватиметься на часткове покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, виданням статей.

Реквізити для перерахування оргвнеску: «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ», ідентифікаційний код 32961034, р/р 260050398600 (грн.) в АТ «Брокбізнесбанк» м.Київ, МФО 300249. Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції «Методологічні проблеми сучасної політичної економії» (вказати прізвище учасника). Без ПДВ.^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Набір тексту виконується у редакторі MS Word (*.doc), шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1 см.; поля з усіх сторін – 2 см.; відстань від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок посередині під текстом.

При наборі формул використовується вмонтований в MS Word редактор формул.

Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою й оформлена відповідними чином:

 • ліворуч від середини аркуша індекс УДК.

 • праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті.

 • нижче, через 1 інтервал по середині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 кегль).

 • після назви статті друкується анотація (12 кегль, курсив) українською, російською та англійською мовами, через 1 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами)

 • через 1 інтервал друкується текст статті з відображенням в ній обов’язкових елементів: постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження (14 кегль).

 • в кінці статті, через 1 інтервал вказується бібліографічний список (не менше 8 джерел), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок.

Пакет документів, що подаються для друку статті:

   • заявка;

   • електронний варіант статті на диску;

   • паперовий варіант статті;

   • зовнішня рецензія, завірена відповідним чином.

^ ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Просимо Вас направити заявку на участь у роботі конференції та копію документа про сплату організаційного внеску до 1 червня 2011 р. в електронному вигляді на адресу kafedra_pe@mail.ru та у друкованому вигляді (разом з електронним варіантом на CD-R) на поштову адресу оргкомітету конференції із позначкою «Методологічні проблеми сучасної політичної економії»:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, каб. 342. Просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680.

Телефони для довідок:

+38 (044) 489 09 50 – кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів;

+38 (066) 070 23 83 – відповідальний секретар конференції Тищенко Марія Петрівна.

Останній термін подачі заявки та статті: 10 червня 2011 р.


ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції

«Методологічні проблеми сучасної політичної економії»,

що відбудеться 6-7 жовтня 2011 року

в Київському національному економічному університеті
імені Вадима Гетьмана


Прізвище учасника

Ім’я

По батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Повна назва установи

Назва доповіді

Поштова адреса автора

Телефон

E-mail

Форма участі у конференції (виділити необхідне):

 • виступи з доповіддю;

 • взяти участь як слухач;

 • опублікувати статтю у фаховому виданні (заочна участь).

Потреба у готелі: так / ні

Підтвердження про сплату оргвнеску (дата і номер документа)


«____»___________2011 р. Підпис________________

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково практична конференція
Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»
Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Міжнародна науково-практична конференція icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція: “хх століття в дзеркалі літератури та культури

Міжнародна науково-практична конференція iconІi міжнародна науково-практична конференція
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи