Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) icon

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
Скачати 42.15 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
Дата31.07.2012
Розмір42.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


8508/1 «Фінанси» магістерської програми

«Державний фінансовий менеджмент»

(денна форма навчання)


Звіт про проходження виробничої практики готується протягом всього терміну проходження практики, відповідно до календарного плану:


 • І етап - з 03.10.2011р. по 02.12.2011р.;

 • ІІ етап – з 31.01.2012р. по 01.06.2012р.

В період між двома етапами проводиться проміжний контроль звіту про проходження практики, де перевіряється правильність оформлення документів: щоденник з практики та звіт а також перевіряється дотримання календарного плану.


^ Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах


Загальний обсяг Звіту про проходження виробничої та переддипломної практики має бути від ^ 30 до 50 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків (інтервал полуторний). Оформлення Звіту здійснюється за допомогою Microsoft Office Word за такими параметрами :

 • Шрифт – Times New Roman 14;

 • інтервал між рядками 1,5;

 • поля –з усіх боків 2 см, з правого боку – 1,5 см;

 • нумерація сторінок – у правому верхньому куті.

При роздрукуванні текст друкується тільки на одній стороні аркуша А4.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

^ Додатки, таблиці і рисунки (діаграми) є основною і обов’язковою складовою Звіту. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність і безпосередній зв’язок зі змістом Звіту та реальне відображення діяльності органу.

В Додатках мають міститись заповнені форми документації. Загальний обсяг додатків не регламентується, а визначається керівниками практики.


^ Критерії оцінювання виконання звіту про проходження практики


Звіт про проходження практики оцінюється керівником практики від вузу та комісією кафедри, у балах.

Підсумкова оцінка за Звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну шкалу за системою ЕСТS.

^ Елементи оцінки складаються:

 • з рівня та вчасності виконання звіту (від 0 до 80 балів) що оцінюється керівником,

 • з якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (до 20 балів) що оцінюються комісією кафедри.


^ Порядок, терміни виконання розділів звіту встановлюються в залежності від обраної програми практики за календарним планом і надсилаються керівникові практики у визначені терміни:

 • консультації з керівниками практики можуть проводитись аудиторно та дистанційно з використанням системи WEB – студента, або електронною поштою.

 • розділи звіту надсилаються керівникам практики на електронну пошту (електронні адреси викладачів кафедри є на офіційному сайті університету);

 • термін подання кожного із розділів у повному обсязі – це перший день тижня (понеділок), який наступає після закінчення терміну його виконання відповідно до календарного плану;

 • за кожен день прострочки термінів здачі розділу знімається -1бал, але не більше 3-х балів;

 • у разі затримки термінів здачі розділів більше ніж на тиждень, робота може бути розглянута лише за дозволом декана або завідуючого кафедрою.


Критерії оцінювання змісту розділів звіту:

 • повнота (відповідно до програми практики);

 • відповідність матеріалів звіту чинному законодавству та існуючій практиці;

 • рівень систематизації та узагальнення інформації;

 • логічна послідовність викладу матеріалів;

 • стислість і конкретність викладу, відсутність «зайвої інформації».


Критерії оцінювання оформлення звіту:

 • відповідність вимогам до оформлення звіту;

 • таблиці і рисунки мають бути: вірно оформленими, компактними, акуратними, містити всі необхідні реквізити;

 • нумерація сторінок є обов’язковою;

 • наявність заголовків розділів звіту.


Критерії оцінювання захисту:

На захисті в ході співбесіди студент має підтвердити:

 • набуті знання про організацію роботи відповідної бази практики;

 • знання змісту виконуваної роботи;

 • розуміння сучасного стану, основних новацій та проблем діяльності відповідної бази практики.


Комісія приймає до уваги регулярність роботи студента на базі практики, результати оцінювання і зауваження керівника від кафедри та керівника від бази практики щодо сумлінності роботи студента.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Кафедра фінансів^ ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


назва бази практики «______________________________»


Студента(ки) 5 курсу

Фінансово-економічного факультету

Спеціальності «Фінанси»

Магістерська програма 8508/1

«Державний фінансовий менеджмент»

денної форми навчання

П.І.Б.__(студента)_____________ підпис

Керівники практики:

від кафедри:

__(вчене звання, наук. ступінь)___

П.І.Б._____________________ підпис


від бази практики:

___(вчене звання, наук. ступінь, посада)_

П.І.Б._____________________ підпис


Київ 2011

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
move to 531-85336
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний фінансовий менеджмент» // Укладачі:...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи